Samantekt um þingmál

Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr

178. mál á 149. löggjafarþingi.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Markmið

Að Matvælastofnun geti sinnt lögbundnu eftirlitshlutverki sínu. Að íslenska ríkið uppfylli þær skuldbindingar sem það hefur undirgengist vegna aðildar að Evrópska efnahagssvæðinu.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að fallið sé frá ófrávíkjanlegri kröfu um íslenskukunnáttu dýralækna í opinberri þjónustu og að í stað þess verði kveðið á um í reglugerð í hvaða tilvikum slík kunnátta sé talin nauðsynleg í starfi.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, nr. 66/1998.

Kostnaður og tekjur

Hefur ekki áhrif á ríkissjóð.

Afgreiðsla

Samþykkt óbreytt.

Aðrar upplýsingar

Álit umboðsmanns Alþingis, mál nr. 9510/2017.


Síðast breytt 11.12.2018. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.