Samantekt um þingmál

Atvinnuleysistryggingar o.fl.

300. mál á 149. löggjafarþingi.
Félags- og jafnréttismálaráðherra.

Markmið

Að draga úr áhrifum á ávinnslu lífeyrisréttinda hjá þeim einstaklingum sem hverfa tímabundið af vinnumarkaði og nýta rétt sinn til greiðslna úr vinnumarkaðstengdum framfærslukerfum.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að mótframlag í lífeyrissjóði sem vinnumarkaðstengdum framfærslukerfum (s.s. Atvinnuleysistryggingasjóður og Fæðingarorlofssjóður) er gert að greiða verði hækkað til samræmis við samkomulag Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins um hækkun á framlagi atvinnurekenda í lífeyrissjóði úr 8% í 11,5%. Einnig er lagt til að ábyrgð Ábyrgðasjóðs launa vegna krafna lífeyrissjóða um lífeyrisiðgjöld sem fallið hafa í gjalddaga á ábyrgðartímabili miðist við 15,5% af iðgjaldsstofni í stað 12% lágmarksiðgjalds.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006.
Lög um Ábyrgðarsjóð launa, nr. 88/2003.
Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000.
Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, nr. 22/2006.
Lög um réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar, nr. 40/2009.

Kostnaður og tekjur

Gert er ráð fyrir að útgjöld ríkissjóðs aukist um 900-1.130 milljónir kr.

Afgreiðsla

Samþykkt óbreytt.


Síðast breytt 11.12.2018. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.