Samantekt um þingmál

Ökutækjatryggingar

436. mál á 149. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að stuðla að traustri vátryggingarvernd vegfarenda hér á landi og að ökutæki séu með lögmæltar ökutækjatryggingar. 

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að sérlög verði sett um ökutækjatryggingar í stað þess að hafa kafla um öku­tækjatryggingar í umferðarlögum. Auk ákvæða um lögmæltar ökutækja­tryggingar og bótaábyrgð vegna tjóns af völdum vélknúinna ökutækja felur frumvarpið í sér ný ákvæði sem eiga að tryggja enn frekar réttaröryggi vegna tjóna af völdum vélknúinna ökutækja. Jafnframt yrði innleidd tilskipun 2009/103/EB um ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna ökutækja og um að fylgja því eftir að vátrygging vegna slíkrar ábyrgðar sé tekin.

Breytingar á lögum og tengd mál

Um er að ræða ný lög en við gildistöku þeirra fellur úr gildi XIII. kafli umferðarlaga, nr. 50/1987
  • Endurflutt: ökutækjatryggingar, 711. mál (efnahags- og viðskiptaráðherra) á 139. þingi (07.04.2011)
  • Endurflutt: ökutækjatrygging, 733. mál (efnahags- og viðskiptaráðherra) á 140. þingi (31.03.2012)
  • Endurflutt: ökutækjatryggingar, 439. mál (atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra) á 141. þingi (22.11.2012)
  • Skylt mál: Umferðarlög, 219. mál (samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra) á 149. þingi (11.10.2018)

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir neinum áhrifum á ríkissjóð.

Afgreiðsla

Samþykkt með nokkrum breytingum.

Aðrar upplýsingar


Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/103/EB frá 16. september 2009 um ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna ökutækja og um að fylgja því eftir að vátrygging vegna slíkrar ábyrgðar sé tekin.


Síðast breytt 02.05.2019. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.