Samantekt um þingmál

Meðferð sakamála

170. mál á 150. löggjafarþingi.
Dómsmálaráðherra.

Markmið

Að setja reglur um hvernig eigi að meðhöndla muni og eignir sem hafa verið haldlagðar eða kyrrsettar af þar til bærum yfirvöldum.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að lögfest verði heimild til sölu á haldlögðum og kyrrsettum munum sem hætta er á að rýrni að verðmæti á meðan á haldlagningu þeirra eða kyrrsetningu stendur að fengnum dómsúrskurði og heimild til handa ráðherra til að setja reglugerð þar sem nánar er kveðið á um sölu slíkra muna, svo og meðhöndlun og vörslur þeirra að öðru leyti. Þá er enn fremur lagt til að unnt verði að kæra úrskurð dómara um að heimila sölu.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um meðferð sakamála, nr. 88/2008.

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir áhrifum á ríkissjóð.

Afgreiðsla

Samþykkt með lítils háttar breytingum, sem eru tæknilegs eðlis.

Aðrar upplýsingar

Úttekt fjármálaaðgerðahópsins (Financial Action Task Force, FATF) á Íslandi, apríl 2018.


Síðast breytt 10.10.2019. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.