Samantekt um þingmál

Tollalög o.fl.

245. mál á 150. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að færa tollafgreiðslu og tollgæslu frá tollstjóra til ríkisskattstjóra.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að verkefni á sviði tollafgreiðslu og tollgæslu, sem embætti tollstjóra annast nú, og þau verkefni sem embætti ríkisskattstjóra sinnir verði sameinuð. Við sameininguna yrði embætti tollstjóra lagt niður. Gert er ráð fyrir að sett verði á laggirnar sérstök eining undir stjórn tollgæslustjóra sem heyrði undir ríkisskattstjóra. Lagt er til að sú stofnun sem ríkisskattstjóri stýrir nefnist Skatturinn.

Breytingar á lögum og tengd mál

Tollalög, nr. 88/2005.
Að auki er verið að breyta 26 öðrum lögum.

Kostnaður og tekjur

Gert er ráð fyrir því að sá kostnaður sem til fellur við tilfærslu á tollafgreiðslu og tollgæslu frá tollstjóra til ríkisskattstjóra rúmist innan fjárheimildar í málaflokki 05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla.

Afgreiðsla

Samþykkt með allnokkrum breytingum sem eru tæknilegs eðlis. Fallið var frá því að gera breytingar á búvörulögum.


Síðast breytt 19.12.2019. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.