Samantekt um þingmál

Ávana- og fíkniefni

328. mál á 150. löggjafarþingi.
Heilbrigðisráðherra.

Markmið

Að heimila sveitarfélögum að koma á fót lagalega vernduðu umhverfi, neyslurými, þar sem einstaklingar, 18 ára og eldri, geta neytt ávana- og fíkniefna í æð undir eftirliti starfsfólks þar sem gætt er fyllsta hreinlætis, öryggis og sýkingavarna. Að auka lífsgæði og bæta heilsufar þeirra sem neyta ávana- og fíkniefna í æð og draga úr neyslu slíkra efna utandyra á almannafæri.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að sveitarfélögum verði heimilað að stofna og reka neyslurými þar sem einstaklingar geta neytt ávana- og fíkniefna þar sem fyllsta hreinlætis er gætt án þess að vera refsað fyrir að vera með efnin á sér til eigin neyslu.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974.

Kostnaður og tekjur

Beinn kostnaður stjórnvalda er óverulegur og hlýst af leyfisveitingum embættis landlæknis og eftirliti þess.

Afgreiðsla

Samþykkt með lítils háttar breytingum en þeirri helstri að sveitarfélögum verður heimilað, að fengnu samþykki landlæknis, að semja við félagasamtök um rekstur neyslurýma að uppfylltum skilyrðum 4. mgr. 1. gr.

Aðrar upplýsingar

Frú Ragnheiður – skaðaminnkun


Síðast breytt 22.05.2020. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.