Samantekt um þingmál

Almenn hegningarlög

267. mál á 151. löggjafarþingi.
Dómsmálaráðherra.

Markmið

Að styrkja réttarvernd einstaklinga gegn brotum á kynferðislegri friðhelgi þeirra. 

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að kveðið verði á um refsingu við brotum á kynferðislegri friðhelgi. Er þar átt við heimildarlausa töku og birtingu á kynferðis­legu eða nærgöngulu efni, hvort sem er stafrænt eða á annan hátt.

Breytingar á lögum og tengd mál

Almenn hegningarlög, nr. 19/1940.
Lög um meðferð sakamála, nr. 88/2008.

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir áhrifum á ríkissjóð.

Afgreiðsla

Samþykkt með lítils háttar breytingum.

Aðrar upplýsingarSíðast breytt 17.02.2021. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.