Samantekt um þingmál

Slysatryggingar almannatrygginga

424. mál á 151. löggjafarþingi.
Heilbrigðisráðherra.

Markmið

Að skýra réttarframkvæmd, skjóta styrkari stoðum undir reglugerðir og draga úr takmarkatilvikum.

Helstu breytingar og nýjungar

Frumvarpið felur í sér endurskoðun á slysahugtaki laganna og ákvæðum laganna er varða bótarétt vegna slysa við ferðir til og frá vinnu auk þess sem afmarka þarf hugtök og atvinnusjúkdóma. Jafn­framt er lagt er til að bætur fyrir varanlegt líkamstjón samkvæmt gildandi lögum verði miskabætur samkvæmt skaðabótalögum. Þá er lagt til að bætur slysatrygginga almannatrygginga verði eingreiðslubætur og greiðist af Sjúkratryggingum Íslands. Enn fremur er gert ráð fyrir að tengingu bóta samkvæmt lögum um slysatryggingar almannatrygginga við lög um almannatryggingar verði slitið.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um slysatryggingar almannatrygginga, nr. 45/2015.
Lög um tryggingagjald, nr. 113/1990.
Lög um almannatryggingar, nr. 100/2007.
Lög um sjúkratryggingar, nr. 112/2008.
Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980.

Kostnaður og tekjur

Gert er ráð fyrir að varanleg árleg hækkun útgjalda ríkissjóðs verði um 306 milljónir kr. (189 milljónir kr. vegna slysatrygginga og 117 milljónir kr. vegna lífeyristrygginga). Að auki er gert ráð fyrir stofnkostnaði að upphæð 6 milljónir kr. vegna kerfisbreytinga hjá Sjúkratryggingum Íslands.

Afgreiðsla

Samþykkt með minni háttar breytingum.


Síðast breytt 24.06.2021. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.