Samantekt um þingmál

Áfengislög

504. mál á 151. löggjafarþingi.
Dómsmálaráðherra.

Markmið

Að styðja við áframhaldandi vöxt og þróun á rekstrarumhverfi smærri brugghúsa á Íslandi.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að smærri brugghúsum verði gert kleift að selja áfengt öl í smásölu á framleiðslustað að tilteknum skilyrðum uppfylltum.

Breytingar á lögum og tengd mál

Áfengislög, nr. 75/1998.
Lög um verslun með áfengi og tóbak, nr. 86/2011.
Lög um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 88/1991.

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir teljandi áhrifum á áfengissölu ÁTVR. Að öðru leyti kemur ekki fram í frumvarpinu hvort gert sé ráð fyrir áhrifum á ríkissjóð.

Afgreiðsla

Frumvarpið var ekki afgreitt úr nefnd.

Aðrar upplýsingar

Löggjöf á Norðurlöndum

Finnland
Alkohollag  28.12.2017/1102.
Sjá einkum 17. gr.

Noregur
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)  LOV-1989-06-02-27.
Sjá einkum III. hluta, 3. kf.


Síðast breytt 25.06.2021. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.