Samantekt um þingmál

Almenn hegningarlög

550. mál á 151. löggjafarþingi.
Dómsmálaráðherra.

Markmið

Að bæta enn frekar vernd þolenda mansals og auðvelda málsókn á hendur þeim sem ábyrgir eru fyrir brotunum.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að mansalsákvæði almennra hegningarlaga verði rýmkað með það fyrir augum að auka vernd þolenda mansals og greiða fyrir því að hægt sé að sækja brotamenn til saka.

Breytingar á lögum og tengd mál

Almenn hegningarlög, nr. 19/1940.

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir áhrifum á ríkissjóð svo nokkru nemi.

Afgreiðsla

Samþykkt óbreytt.

Aðrar upplýsingar

Áherslur stjórnvalda í aðgerðum gegn mansali og annars konar hagnýtingu. Dómsmálaráðuneytið, mars 2019.


Löggjöf á Norðurlöndum

Danmörk
Bekendtgørelse af straffeloven  LBK nr 1650 af 17/11/2020.
Sjá einkum gr. 262 a.

Finnland
Strafflag  19.12.1889/39.
Sjá einkum gr. 3 og 3 a 25. kf.

Noregur
Lov om straff (straffeloven)  LOV-2005-05-20-28.
Sjá einkum 257. og 258. gr.

Svíþjóð
Brottsbalk ( 1962:700).
Sjá einkum gr. 1 a og 1 b 4. kf.


Síðast breytt 14.06.2021. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.