Samantekt um þingmál

Fjarskipti o.fl.

169. mál á 152. löggjafarþingi.
Vísinda-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.

Markmið

Að stuðla að vernd almannahagsmuna og auknu þjóðaröryggi á sviði fjarskipta.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að ítarlegri kröfur verði gerðar til fjarskiptafyrirtækja um áhættustýringu og viðbúnað, ekki síst hvað varðar útvistun rekstrarþátta út fyrir íslenska lögsögu. Gert er ráð fyrir að lögfest verði ákvæði er lýtur að staðsetningu fjarskiptaneta og að skýrar verði kveðið á um eftirlitsheimildir Fjarskiptastofu og hlutverk stofnunarinnar er varðar almannahagsmuni og þjóðaröryggi. Loks er lagt til að ráðherra geti bundið erlenda fjárfestingu skilyrðum til þess að koma í veg fyrir að hún geti ógnað öryggi landsins, gengið gegn allsherjarreglu, almannaöryggi o.s.frv.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um fjarskipti, nr. 81/2003.
Lög um Fjarskiptastofu, nr. 75/2021.
Lög um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri, nr. 34/1991.
  • Skylt mál: Fjarskipti, 209. mál (samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra) á 151. þingi (16.10.2020)

Kostnaður og tekjur

Kemur ekki fram í frumvarpi.

Afgreiðsla

Samþykkt með minni háttar breytingum.

Aðrar upplýsingar

Löggjöf á Norðurlöndum

Danmörk
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester LBK nr 128 af 07/02/2014.

Lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven) LOV nr 842 af 10/05/2021.

Finnland
Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation 7.11.2014/917.

Lag om tillsyn över utlänningars företagsköp 13.4.2012/172.

Noregur
Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) LOV-2021-06-18-131.

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) LOV-2018-06-01-24.
Sjá einkum 10. kafla.

Svíþjóð
Lag om elektronisk kommunikation (2003:389).


Síðast breytt 17.03.2022. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.