Samantekt um þingmál

Almenn hegningarlög

389. mál á 152. löggjafarþingi.
Dómsmálaráðherra.

Markmið

Að bregðast við breyttum samfélagslegum viðhorfum til þeirra brota og þeirrar háttsemi sem frumvarpið fjallar um, þ.á.m. varðandi barnaníð og hatursorðræðu.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagðar eru til breytingar á nokkrum ákvæðum almennra hegningarlaga er snerta barnaníð, mismunun og hatursorðræðu. Lagt er til að við ákvörðun hegningar beri að taka til greina hvort brot teljist vera hatursglæpur. Einnig er lagt til að rýmka hatursorðræðuákvæði 233. gr. a þannig að þjóðlegur uppruni falli ótvírætt þar undir sem og að ákvæðið veiti fólki með fötlun og fólki með ódæmigerð kyneinkenni refsivernd til samræmis við aðra hópa sem eru taldir þurfa á sérstakri vernd að halda. Að auki er lagt til að sömu hópum verði veitt vernd gegn mismunum við afhendingu á vöru eða þjónustu til jafns við aðra. Þá eru lagðar til breytingar á barnaníðsákvæði laganna, s.s. hækkun hámarksrefsingar.

Breytingar á lögum og tengd mál

Almenn hegningarlög, nr. 19/1940.

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir áhrifum á ríkissjóð.

Aðrar upplýsingarLöggjöf á Norðurlöndum

Danmörk
Bekendtgørelse af straffeloven (straffeloven) LBK nr 1851 af 20/09/2021.
Sjá einkum 6. tölul. 81. gr., 235. gr. og 266. gr. b.

Finnland
Strafflag 19.12.1889/39.
Sjá einkum 4. tölul. 5. gr. 6. kafla, 10. gr. og 10. gr. a í 11. kafla og 18.-19. gr. 17. kafla.

Noregur
Lov om straff (straffeloven) LOV-2005-05-20-28.
Sjá einkum i-lið 77. gr., 185. gr. og 311. gr.

Svíþjóð
Brottsbalk (1962:700).
Sjá einkum 8. gr., 10. gr. a og 10. gr. b í 16. kafla og 7. tölul. 2. gr. 29. kafla.


Síðast breytt 17.03.2022. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.