Samantekt um þingmál

Skattar og gjöld

5. mál á 152. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að eyða réttaróvissu og gera löggjöf á sviði skattamála skýra.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagðar eru til ýmsar lagabreytingar til þess að aflétta skyldu skoðunarstöðva til að kveða til lögreglu ef eigandi eða umráðamaður hefur látið hjá líða að greiða bifreiðagjald, vörugjald, kílómetragjald eða sérstakt kílómetragjald af bifreiðinni. Meðal annars er lagt til að í kjölfar eigendaskipta sjái ríkisskattstjóri um endurgreiðslu til seljanda og nýja álagningu bifreiðagjalda á kaupanda með eindaga 15 dögum síðar. Einnig er lagt til að aðkoma faggiltra skoðunarstöðva að álestri af kílómetramælum gjaldskyldra ökutækja minnki með því að ríkisskattstjóri geti ákveðið að heimilt verði að færa inn álestur rafrænt.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um bifreiðagjald, nr. 39/1988.
Lög um olíugjald og kílómetragjald, nr. 87/2004.
Lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., nr. 29/1993.

Kostnaður og tekjur

Gert er ráð fyrir óverulegum áhrifum á afkomu ríkissjóðs.

Afgreiðsla

Samþykkt með minni háttar breytingum.


Síðast breytt 28.01.2022. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.