Staða mála á 154. þingi
Samþykkt

578 Almannatryggingar (eingreiðsla), velferðarnefnd, þskj. 853 16.12.2023 109/2023
583 Almennar íbúðir og húsnæðismál (almennar íbúðir vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ), velferðarnefnd, þskj. 855 16.12.2023 114/2023
629 Barnaverndarlög (endurgreiðslur), mennta- og barnamálaráðherra, þskj. 1181 07.03.2024 23/2024
497 Barnaverndarlög og félagsþjónusta sveitarfélaga (reglugerðarheimildir), mennta- og barnamálaráðherra, þskj. 1023 08.02.2024 10/2024
240 Breyting á ýmsum lögum í þágu barna (samþætting þjónustu o.fl.), mennta- og barnamálaráðherra, þskj. 743 12.12.2023 107/2023
2 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2024, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 839 15.12.2023 100/2023
913 Brottfall ýmissa laga á sviði fjármálamarkaðar (úrelt lög), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1697 14.05.2024 50/2024
505 Búvörulög (framleiðendafélög), matvælaráðherra, þskj. 1322 21.03.2024 30/2024
483 Dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim o.fl. (EES-reglur o.fl.), matvælaráðherra, þskj. 1287 19.03.2024 29/2024
35 Endurnot opinberra upplýsinga (mjög verðmæt gagnasett, EES-reglur o.fl.), háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1621 30.04.2024 45/2024
184 Endurskoðendur o.fl. (endurskoðunarnefndir, siðareglur, sektarákvæði o.fl.), menningar- og viðskiptaráðherra, þskj. 975 31.01.2024 6/2024
481 Fjáraukalög 2023, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 851 16.12.2023 105/2023
626 Fjáraukalög 2024, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1025 08.02.2024
717 Fjáraukalög 2024, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1132 23.02.2024
1 Fjárlög 2024, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 854 16.12.2023 106/2023
32 Fjölmiðlar (EES-reglur, hljóð- og myndmiðlun o.fl.), menningar- og viðskiptaráðherra, þskj. 1244 12.03.2024 27/2024
1095 Framkvæmdanefnd vegna jarðhræringa í Grindavíkurbæ, innviðaráðherra, þskj. 1699 14.05.2024 40/2024
544 Framlenging gildistíma bráðabirgðaákvæða um rafræna meðferð mála, dómsmálaráðherra, þskj. 777 13.12.2023 98/2023
912 Frjálst flæði ópersónugreinanlegra gagna, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1815 06.06.2024
627 Fyrirtækjaskrá o.fl. (samtengingarkerfi skráa), menningar- og viðskiptaráðherra, þskj. 1615 30.04.2024 44/2024
27 Greiðsluaðlögun einstaklinga (málsmeðferð og skilyrði), félags- og vinnumarkaðsráðherra, þskj. 1129 23.02.2024 21/2024
24 Háskólar (örnám og prófgráður), háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1321 21.03.2024 31/2024
728 Heilbrigðisþjónusta (fjarheilbrigðisþjónusta), heilbrigðisráðherra, þskj. 1696 14.05.2024 48/2024
225 Heilbrigðisþjónusta o.fl. (refsiábyrgð heilbrigðisstofnana og rannsókn alvarlegra atvika), heilbrigðisráðherra, þskj. 852 16.12.2023 103/2023
1075 Húsnæðisbætur (grunnfjárhæðir og fjöldi heimilismanna), innviðaráðherra, þskj. 1734 17.05.2024 52/2024
914 Innviðir markaða fyrir fjármálagerninga sem byggjast á dreifðri færsluskrártækni, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1816 06.06.2024
704 Kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1131 23.02.2024 16/2024
507 Kílómetragjald vegna notkunar hreinorku- og tengiltvinnbifreiða, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 850 16.12.2023 101/2023
486 Kvikmyndalög (framleiðslustyrkur til lokafjármögnunar o.fl.), menningar- og viðskiptaráðherra, þskj. 1301 20.03.2024 28/2024
542 Lögheimili og aðsetur o.fl. (úrbætur í brunavörnum), innviðaráðherra, þskj. 847 16.12.2023 113/2023
691 Meðferð sakamála, meðferð einkamála, gjaldþrotaskipti o.fl. (miðlun og form gagna, fjarþinghöld, birting ákæra o.fl.), dómsmálaráðherra, þskj. 1735 17.05.2024 53/2024
238 Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, mennta- og barnamálaráðherra, þskj. 707 08.12.2023 91/2023
579 Náttúrufræðistofnun Íslands o.fl. (tímabundin setning forstjóra), umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 848 16.12.2023 97/2023
479 Náttúrufræðistofnun og náttúrustofur, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, þskj. 1695 14.05.2024 54/2024
29 Orkustofnun og raforkulög (Raforkueftirlitið), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, þskj. 1180 07.03.2024 22/2024
181 Póstþjónusta (úrbætur á póstmarkaði), innviðaráðherra, þskj. 775 13.12.2023 112/2023
537 Sértækur húsnæðisstuðningur vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ, innviðaráðherra, þskj. 685 05.12.2023 94/2023
618 Sértækur húsnæðisstuðningur vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ (framlenging gildistíma stuðningsúrræðis), innviðaráðherra, þskj. 980 31.01.2024 5/2024
718 Sjúklingatrygging, heilbrigðisráðherra, þskj. 1665 08.05.2024 47/2024
468 Skattar og gjöld (gistináttaskattur, áfengisgjald o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 849 16.12.2023 102/2023
183 Skipulagslög (hagkvæmar íbúðir), innviðaráðherra, þskj. 776 13.12.2023 111/2023
628 Skipulagslög (tímabundnar uppbyggingarheimildir), innviðaráðherra, þskj. 1616 30.04.2024 41/2024
399 Staðfesting ríkisreiknings 2022, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1600 29.04.2024 39/2024
616 Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (náttúruhamfarir í Grindavíkurbæ), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1044 13.02.2024 12/2024
450 Svæðisbundin flutningsjöfnun (breytingar á úthlutunarreglum), innviðaráðherra, þskj. 809 15.12.2023 104/2023
918 Tekjuskattur (barnabætur, sérstakur vaxtastuðningur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1619 30.04.2024 36/2024
617 Tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur í Grindavíkurbæ), innviðaráðherra, þskj. 979 31.01.2024 4/2024
1069 Tekjustofnar sveitarfélaga (Römpum upp Ísland), umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 1620 30.04.2024 42/2024
675 Tímabundinn rekstrarstuðningur vegna náttúruhamfara i Grindavíkurbæ, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1130 23.02.2024 15/2024
508 Tímabundinn stuðningur til greiðslu launa vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ, félags- og vinnumarkaðsráðherra, þskj. 631 27.11.2023 87/2023
609 Tímabundinn stuðningur til greiðslu launa vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ (framlenging), félags- og vinnumarkaðsráðherra, þskj. 1022 08.02.2024 9/2024
1103 Tollalög (ökutæki flóttamanna frá Úkraínu), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1698 14.05.2024 51/2024
226 Tóbaksvarnir (innihaldsefni, umbúðir o.fl.), heilbrigðisráðherra, þskj. 810 15.12.2023 110/2023
722 Útlendingar (alþjóðleg vernd), dómsmálaráðherra, þskj. 1899 14.06.2024
180 Vaktstöð siglinga (skipulag o.fl.), innviðaráðherra, þskj. 602 21.11.2023 86/2023
467 Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (leyfi til prófana á vinnslu og veiðarfærabúnaði), matvælaráðherra, þskj. 744 12.12.2023 108/2023
589 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 857 16.12.2023 99/2023
690 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (rekstrarleyfisskyld gististarfsemi), menningar- og viðskiptaráðherra, þskj. 1614 30.04.2024 43/2024
485 Vernd mikilvægra innviða á Reykjanesskaga, forsætisráðherra, þskj. 563 13.11.2023 84/2023
543 Viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, þskj. 856 16.12.2023 96/2023
349 Vopnalög (skotvopn, skráning, varsla, eftirlit o.fl.), dómsmálaráðherra, þskj. 1019 07.02.2024 11/2024
592 Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (leiðrétting), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 978 31.01.2024 3/2024
772 Þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (reglugerðarheimild), félags- og vinnumarkaðsráðherra, þskj. 1686 13.05.2024 49/2024
Fann: 63

Bíða 1. umræðu

1082 Aðför og nauðungarsala (sala á almennum markaði í stað uppboðs), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1580 útbýtt 2024-04-29 14:38
150 Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 150 útbýtt 2023-09-19 14:50
156 Almannatryggingar (kostnaður við greiðslur), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 156 útbýtt 2023-09-19 16:44
527 Almannatryggingar (mánaðarlegt yfirlit), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 612 útbýtt 2023-11-23 10:48
727 Almannavarnir (rannsóknarnefnd almannavarna), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 1089 útbýtt 2024-02-21 14:39
1158 Bann við leit, rannsóknum og vinnslu kolvetnis í efnahagslögsögunni (bann við olíuleit), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1895 útbýtt 2024-06-14 13:28
307 Bardagaíþróttir, BGuðm, ekki komið á dagskrá, þskj. 311 útbýtt 2023-10-09 14:33
874 Breyting á innheimtulögum og lögum um lögmenn (hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar), JPJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1310 útbýtt 2024-03-21 13:53
1087 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (persónuafsláttur lífeyrisþega), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1593 útbýtt 2024-04-29 16:12
1160 Breyting á ýmsum lögum vegna launa þjóðkjörinna fulltrúa og embættismanna (hækkun launa), forsætisráðherra, 1. umr. er á dagskrá 125. fundar.
401 Brottfall laga um gæðamat á æðardúni, ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 415 útbýtt 2023-10-24 13:09
166 Búvörulög (niðurgreiðsla á raforku til garðyrkjubænda), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 166 útbýtt 2023-09-20 14:42
694 Endurskoðun á rekstrarumhverfi fjölmiðla, ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 1036 útbýtt 2024-02-13 15:50
165 Fasteignalán til neytenda (framsal kröfuréttar), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 165 útbýtt 2023-09-20 14:42
406 Fasteignalán til neytenda (greiðslugeta), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 422 útbýtt 2023-10-24 13:20
285 Fasteignalán til neytenda og tekjustofnar sveitarfélaga (takmörkun eignasöfnunar á húsnæðismarkaði), LenK, ekki komið á dagskrá, þskj. 289 útbýtt 2023-09-28 11:39
162 Félagsleg aðstoð (heimilisuppbót), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 162 útbýtt 2023-09-20 14:41
164 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 164 útbýtt 2023-09-20 14:41
160 Fjöleignarhús (gæludýrahald), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 160 útbýtt 2023-09-20 14:41
943 Framhaldsskólar (heimavistir í opinberum framhaldsskólum), LRS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1390 útbýtt 2024-04-05 12:23
146 Fyrning kröfuréttinda (neytendasamningar), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 146 útbýtt 2023-09-19 15:44
1081 Fyrning kröfuréttinda (fyrningarfrestur), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1579 útbýtt 2024-04-24 17:22
212 Fæðingar- og foreldraorlof (vernd gegn uppsögn vegna tæknifrjóvgunar), IÓI, ekki komið á dagskrá, þskj. 215 útbýtt 2023-09-20 14:43
155 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 155 útbýtt 2023-09-19 17:54
1072 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota, IIS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1560 útbýtt 2024-04-19 15:01
1161 Hafnalög (Hafnabótasjóður), umhverfis- og samgöngunefnd, 1. umr. er á dagskrá 125. fundar.
167 Happdrætti Háskóla Íslands og lög um happdrætti (bann við rekstri spilakassa), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 167 útbýtt 2023-09-20 14:42
461 Hringrásarstyrkir, AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 501 útbýtt 2023-11-07 13:09
788 Jöfn staða og jafn réttur kynjanna og stjórnsýsla jafnréttismála (jafnlaunavottun), DME, ekki komið á dagskrá, þskj. 1195 útbýtt 2024-03-07 17:03
185 Kosningalög (lækkun kosningaaldurs), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 187 útbýtt 2023-09-20 16:19
475 Leikskólar (innritun í leikskóla), DagH, ekki komið á dagskrá, þskj. 523 útbýtt 2023-11-09 15:34
945 Mannvirki (byggingarstjórar), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 1406 útbýtt 2024-04-11 16:35
142 Meðferð einkamála og stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda (skuldabréf og stefnubirting í neytendamálum), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 142 útbýtt 2023-09-19 13:42
697 Meðferð sakamála (hámarkstími rannsóknar), HildS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1039 útbýtt 2024-02-13 13:59
848 Myndlistarlög (framlag til listaverka í nýbyggingum), JónG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1269 útbýtt 2024-03-18 16:20
173 Neytendalán o.fl. (ógildir skilmálar í neytendasamningum og skaðabótaskylda), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 173 útbýtt 2023-09-20 15:26
151 Neytendalán og fasteignalán til neytenda (endurfjármögnun verðtryggðra lána), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 151 útbýtt 2023-09-19 16:20
161 Neytendalán og fasteignalán til neytenda (viðmið greiðslubyrðar), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 161 útbýtt 2023-09-20 14:41
153 Neytendastofa o.fl. (réttarúrræði neytendaverndarsamtaka), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 153 útbýtt 2023-09-19 16:44
177 Okur á tímum hættuástands, IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 177 útbýtt 2023-09-20 15:20
404 Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 418 útbýtt 2023-10-24 13:09
371 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), SDG, ekki komið á dagskrá, þskj. 382 útbýtt 2023-10-16 15:11
176 Réttindi sjúklinga (aðgerðir og rannsóknir á börnum), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 176 útbýtt 2023-09-20 14:42
1105 Réttindi sjúklinga (takmörkun á beitingu nauðungar), heilbrigðisráðherra, 1. umr. er á dagskrá 125. fundar.
163 Skaðabótalög (gjafsókn), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 163 útbýtt 2023-09-18 14:48
620 Skipulag og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu, SDG, ekki komið á dagskrá, þskj. 926 útbýtt 2024-01-24 14:39
414 Slysatryggingar almannatrygginga (atvinnusjúkdómar), BirgÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 434 útbýtt 2023-10-25 14:43
148 Stjórn fiskveiða (handfæraveiðar), , ekki komið á dagskrá, þskj. 148 útbýtt 2023-09-19 14:31
157 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar í sjávarútvegi), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 157 útbýtt 2023-09-20 14:41
187 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 189 útbýtt 2023-09-20 17:41
392 Stjórnarskipunarlög (breytingar á stjórnarskránni), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 404 útbýtt 2023-10-19 10:12
610 Stjórnarskipunarlög (kjörgengi til forseta Íslands), LRS, ekki komið á dagskrá, þskj. 916 útbýtt 2024-01-23 14:44
236 Tekjuskattur (heimilishjálp), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 239 útbýtt 2023-09-26 13:17
300 Tekjuskattur (skattafsláttur sjálfboðaliða), GRÓ, ekki komið á dagskrá, þskj. 304 útbýtt 2023-10-09 14:33
555 Tekjuskattur (hækkun skattleysisaldurs), DME, ekki komið á dagskrá, þskj. 678 útbýtt 2023-12-05 14:05
168 Tekjustofnar sveitarfélaga (gjaldstofn fasteignaskatts), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 168 útbýtt 2023-09-20 14:42
334 Tekjustofnar sveitarfélaga (heimild til viðbótarálags), IIS, ekki komið á dagskrá, þskj. 341 útbýtt 2023-10-12 13:24
506 Tóbaksvarnir, HAS, ekki komið á dagskrá, þskj. 566 útbýtt 2023-11-15 17:01
776 Umgengni um nytjastofna sjávar (vigtun sjávarafla), , ekki komið á dagskrá, þskj. 1175 útbýtt 2024-03-07 12:02
170 Umhverfismat framkvæmda og áætlana (vatnsorkuver, vindorkuver), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 170 útbýtt 2023-09-20 14:42
1084 Umhverfismat framkvæmda og áætlana og skipulagslög (umsagnarfrestur), TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 1587 útbýtt 2024-04-29 14:38
676 Vátryggingarsamningar (rafræn upplýsingagjöf), SigÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1010 útbýtt 2024-02-07 17:19
149 Virðisaukaskattur (hjálpartæki), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 149 útbýtt 2023-09-20 14:41
159 Virðisaukaskattur (vistvæn skip), JFM, ekki komið á dagskrá, þskj. 159 útbýtt 2023-09-19 16:54
424 Virðisaukaskattur (veltumörk), FRF, ekki komið á dagskrá, þskj. 445 útbýtt 2023-10-26 11:16
901 Virðisaukaskattur (sjálfstætt starfandi leikskólar), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 1340 útbýtt 2024-04-05 12:23
179 Ættleiðingar (ættleiðendur), HHH, 1. umr. var á dagskrá 85. fundar (ekki rætt).
Fann: 67

Í nefnd

124 40 stunda vinnuvika (frídagar), BLG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
926 Aðför og nauðungarsala (miðlun og form gagna, notkun fjarfundabúnaðar, birtingar o.fl.), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
20 Almannatryggingar (fjárhæðir fylgi launavísitölu), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
93 Almannatryggingar (afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
100 Almannatryggingar (afnám búsetuskerðinga), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
108 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
111 Almannatryggingar (raunleiðrétting), BLG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
138 Almannatryggingar (aldursviðbót), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
91 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
131 Almenn hegningarlög (hækkun kynferðislegs lágmarksaldurs), GRÓ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
229 Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), LE, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
449 Almennar sanngirnisbætur, forsætisráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
536 Ársreikningar (stærðarmörk og endurskoðun ársreikninga), DME, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
102 Ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta), HallM, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
99 Bann við hvalveiðum, AIJ, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
112 Barnalög (greiðsla meðlags), GRÓ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
132 Barnalög (réttur til umönnunar), BjG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
78 Barnalög og tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna (einföldun regluverks), HildS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
103 Breyting á ýmsum lögum til að bæta stöðu kynsegin fólks (nöfn og skilríki), AIJ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
13 Breyting á ýmsum lögum til að bæta stöðu námsmanna, GRÓ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
34 Breyting á ýmsum lögum til styrkingar á réttarúrræðum vegna umhverfismála og réttindum til heilnæms umhverfis, BjarnJ, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
1130 Breyting á ýmsum lögum um framhald á stuðningsaðgerðum vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
301 Breyting á ýmsum lögum varðandi aldursmörk, BGuðm, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
909 Breyting á ýmsum lögum vegna samstarfs og eftirlits á vinnumarkaði, félags- og vinnumarkaðsráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
50 Brottfall laga um heiðurslaun listamanna, VilÁ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
94 Brottfall laga um orlof húsmæðra, VilÁ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
33 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði), ÞórP, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
771 Dánaraðstoð, KSJS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
45 Erfðafjárskattur (ættliðaskipti bújarða), BirgÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
1076 Evrópska efnahagssvæðið (Uppbyggingarsjóður EES 2021--2028), utanríkisráðherra, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
171 Fasteignalán til neytenda (lántökuskilyrði vegna íbúðafjárfestinga), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
74 Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
313 Félagafrelsi á vinnumarkaði, ÓBK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
145 Félagsleg aðstoð (bifreiðastyrkir), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
405 Félagsleg aðstoð (lífeyrisþegar búsettir erlendis), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
1146 Fjáraukalög 2024, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
117 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, JSkúl, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
11 Fæðingar- og foreldraorlof (afkomuöryggi, meðgönguorlof, vinnutímastytting foreldris), JPJ, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
910 Fæðingar- og foreldraorlof og sorgarleyfi (stuðningur við kjarasamninga), félags- og vinnumarkaðsráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
47 Grunnskólar (kristinfræðikennsla), BirgÞ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
28 Húsaleigulög (réttarstaða leigjanda íbúðarhúsnæðis og leigubremsa), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
754 Húsaleigulög (húsnæðisöryggi og réttarstaða leigjenda), innviðaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
624 Höfundalög (gervigreindarfólk og sjálfvirk gagnagreining), BLG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
123 Innheimtulög (leyfisskylda o.fl.), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
478 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
57 Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku), BHar, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
316 Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (reikningshald Kirkjugarðasjóðs o.fl.), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
6 Kosningalög (jöfnun atkvæðavægis), ÞKG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
930 Lagareldi, matvælaráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
907 Landlæknir og lýðheilsa og sjúkraskrár (heilbrigðisskrár), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
21 Loftslagsmál (aukinn metnaður og gagnsæi), AIJ, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
224 Lyfjalög og lækningatæki (upplýsingar um birgðastöðu), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
128 Lögreglulög (fyrirmæli lögreglu), ÞSÆ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
707 Lögreglulög (afbrotavarnir, vopnaburður og eftirlit með lögreglu), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
925 Lögræðislög (nauðungarvistanir, yfirlögráðendur o.fl.), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
22 Mannanöfn, GE, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
1077 Markaðssetningarlög, menningar- og viðskiptaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
143 Málefni aldraðra (réttur til sambúðar), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
81 Menntasjóður námsmanna (launatekjur o.fl.), TAT, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
206 Náttúruhamfaratrygging Íslands (lágmarksfjárhæð bóta), GRÓ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
831 Náttúruverndar- og minjastofnun, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
911 Nýsköpunarsjóðurinn Kría, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
919 Opinber innkaup (markviss innkaup, stofnanaumgjörð), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
942 Orkusjóður (Loftslags- og orkusjóður), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
139 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (fjárhagsupplýsingar um einstaklinga), IngS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
79 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (áminningar og setning embættismanna um stundarsakir), DME, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
141 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (stöðuveitingar), JPJ, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
726 Rýni á fjárfestingum erlendra aðila vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglu, forsætisráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
36 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
939 Samvinnufélög, Evrópufélög og evrópsk samvinnufélög (fjöldi stofnenda, slit og reglugerðarheimild), menningar- og viðskiptaráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
71 Samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir, NTF, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
378 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (hækkun bankaskatts), IngS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
129 Sjúkratryggingar (tannheilbrigðisþjónusta fyrir börn, aldraða og öryrkja), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
908 Sjúkratryggingar (ýmsar breytingar), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
118 Skaðabótalög (launaþróun), GIK, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
903 Skráð trúfélög o.fl. (aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
916 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarkostir viðbótarlífeyrissparnaðar), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
264 Sorgarleyfi (makamissir), ÞorbG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
867 Sóttvarnalög, heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
85 Starfsemi stjórnmálasamtaka (framlög hins opinbera til stjórnmálastarfsemi), DME, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
119 Starfsemi stjórnmálasamtaka (bein framlög frá lögaðilum), BLG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
104 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði eða lögbýli), VilÁ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
68 Stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
787 Stjórnsýslulög (ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins), forsætisráðherra, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
73 Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), DME, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
936 Sviðslistir (Þjóðarópera), menningar- og viðskiptaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
921 Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (erlendar fjárfestingar), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
314 Tímabundnar undanþágur frá skipulags- og byggingarlöggjöf og skipulagi, innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
16 Tæknifrjóvgun o.fl. (greiðsluþátttaka hins opinbera), HildS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
923 Umferðarlög (smáfarartæki o.fl.), innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
585 Umhverfis- og orkustofnun, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
60 Útlendingar (skipan kærunefndar), BirgÞ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
113 Útlendingar (afnám þjónustusviptingar), ArnG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
12 Velferð dýra (bann við blóðmerahaldi), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
900 Verndar- og orkunýtingaráætlun (virkjunarkostir í vindorku), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
26 Verndar- og orkunýtingaráætlun og umhverfismat framkvæmda og áætlana (stærðarviðmið virkjana), BjG, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
109 Vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar lána til neytenda), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
137 Vísitala neysluverðs (vísitala neysluverðs án húsnæðis), IngS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
106 Þingsköp Alþingis (Lögrétta), ArnG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
881 Þjóðarsjóður, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
89 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fána á byggingum), BirgÞ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
737 Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (starfslok óbyggðanefndar o.fl.), forsætisráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
76 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu (heiti stofnunar), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
Fann: 103

Bíða 2. umræðu

927 Aðgerðir gegn peningaþvætti o.fl. (áhættumat o.fl.), dómsmálaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
915 Breyting á ýmsum lögum á fjármálamarkaði (lagfæringar), fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
864 Breyting á ýmsum lögum vegna endurskoðunar örorkulífeyriskerfis almannatrygginga, félags- og vinnumarkaðsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
832 Brottfall laga um Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða, nr. 81/1997, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
205 Fjarskipti o.fl. (fjarskiptanet, skráning o.fl.), háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
1078 Fjáraukalög 2024, fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
928 Fullnusta refsinga (samfélagsþjónusta og reynslulausn), dómsmálaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
830 Hafnalög (gjaldtaka, rafræn vöktun o.fl.), innviðaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
689 Hollustuhættir og mengunarvarnir (geymsla koldíoxíðs), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
937 Listamannalaun (nýir sjóðir og fjölgun úthlutunarmánaða), menningar- og viðskiptaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
239 Mannréttindastofnun Íslands, forsætisráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
935 Menntasjóður námsmanna (ábyrgðarmenn og námsstyrkir), háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
934 Námsstyrkir (nemendur með alþjóðlega vernd), mennta- og barnamálaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
938 Opinber skjalasöfn (gjaldskrá, rafræn skil), menningar- og viðskiptaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
348 Raforkulög (raforkuöryggi o.fl.), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
920 Ráðstöfun eignarhlutar í Íslandsbanka hf., fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
922 Réttindagæsla fyrir fatlað fólk (réttindagæslumenn og persónulegir talsmenn), félags- og vinnumarkaðsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
662 Seðlabanki Íslands (rekstraröryggi greiðslumiðlunar), forsætisráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
906 Sjúkraskrár (umsýsluumboð), heilbrigðisráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
904 Sjúkraskrár og landlæknir og lýðheilsa (miðlun sjúkraskrárupplýsinga milli landa), heilbrigðisráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
931 Skák, mennta- og barnamálaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
880 Skyldutryggingar lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða), fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
705 Slit ógjaldfærra opinberra aðila, fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
1114 Tekjustofnar sveitarfélaga (gjaldfrjálsar skólamáltíðir), innviðaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
400 Umferðarlög (EES-reglur), innviðaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
924 Úrvinnslugjald (hringrásarhagkerfi, umbúðir, ökutæki o.fl.), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
521 Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og stjórn fiskveiða (veiðistjórn grásleppu), atvinnuveganefnd, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
847 Verðlagsstofa skiptaverðs og úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna (forstaða og stafrænt aðgengi), matvælaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
917 Virðisaukaskattur og kílómetragjald vegna notkunar hreinorku- og tengiltvinnbifreiða (erlendir aðilar, kílómetragjald o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
905 Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (umfjöllun Persónuverndar), heilbrigðisráðherra, 2. umr. er á dagskrá 125. fundar.
Fann: 30

Bíða 3. umræðu

1131 Afurðasjóður Grindavíkurbæjar, matvælaráðherra, 3. umr. er á dagskrá 125. fundar.
898 Breytingar á ýmsum lögum vegna eftirlits og leyfisveitinga Orkustofnunar (þjónustugjöld), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, 3. umr. er á dagskrá 125. fundar.
541 Raforkulög (forgangsraforka), atvinnuveganefnd, 3. umr. frestað 52. fundur. fundi.
Fann: 3