Staða mála á 149. þingi
Samþykkt

189 Fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 220 09.10.2018 108/2018
Fann: 1

Kallað aftur

46 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis), HKF, þskj. 46
Fann: 1

Bíða 1. umræðu

33 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar), ÞorS, ekki komið á dagskrá, þskj. 33 útbýtt 2018-09-19 14:43
181 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 184 útbýtt 2018-10-09 13:21
157 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð), félags- og jafnréttismálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 157 útbýtt 2018-09-26 17:38
24 Almannatryggingar (afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 24 útbýtt 2018-09-25 13:17
146 Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 146 útbýtt 2018-09-25 13:18
139 Ársreikningar (texti ársreiknings), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 139 útbýtt 2018-09-24 16:05
126 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), BN, ekki komið á dagskrá, þskj. 126 útbýtt 2018-09-20 14:49
145 Barnaverndarlög og almenn hegningarlög (eftirlit með barnaníðingum), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 145 útbýtt 2018-09-26 14:41
90 Breyting á sveitarstjórnarlögum (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), JónG, ekki komið á dagskrá, þskj. 90 útbýtt 2018-09-17 14:48
222 Breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru, dómsmálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 234 útbýtt 2018-10-11 12:20
180 Brottfall laga, BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 183 útbýtt 2018-10-09 13:21
210 Brottfall laga um ríkisskuldabréf, fjármála- og efnahagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 222 útbýtt 2018-10-10 16:22
178 Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (íslenskukunnátta), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 181 útbýtt 2018-09-27 18:49
136 Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda, JónG, ekki komið á dagskrá, þskj. 136 útbýtt 2018-09-25 14:36
135 Fasteignalán til neytenda (eftirstöðvar í kjölfar nauðungarsölu), ÓÍ, ekki komið á dagskrá, þskj. 135 útbýtt 2018-09-24 17:39
154 Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs), LE, ekki komið á dagskrá, þskj. 154 útbýtt 2018-09-26 14:41
185 Heilbrigðisþjónusta o.fl. (dvalarrými og dagdvöl), heilbrigðisráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 189 útbýtt 2018-10-09 13:21
50 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna), SMc, ekki komið á dagskrá, þskj. 50 útbýtt 2018-09-14 18:02
38 Hlutafélög og einkahlutafélög (kennitöluflakk), ÞorS, ekki komið á dagskrá, þskj. 38 útbýtt 2018-09-18 18:38
140 Húsnæðisbætur (réttur námsmanna og fatlaðs fólks), HVH, ekki komið á dagskrá, þskj. 140 útbýtt 2018-10-09 13:21
134 Kosningar til Alþingis (kosningarréttur), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 134 útbýtt 2018-09-24 14:46
39 Lagaráð Alþingis, AKÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 39 útbýtt 2018-09-18 15:52
26 Nálgunarbann og brottvísun af heimili (meðferð beiðna um nálgunarbann), ÁslS, ekki komið á dagskrá, þskj. 26 útbýtt 2018-09-27 19:21
183 Náttúruhamfaratrygging Íslands (skýstrókar), KGH, ekki komið á dagskrá, þskj. 186 útbýtt 2018-10-09 13:21
82 Náttúruvernd (rusl á almannafæri, sektir), ÁsF, ekki komið á dagskrá, þskj. 82 útbýtt 2018-09-19 14:43
211 Rafræn birting á álagningu skatta og gjalda, fjármála- og efnahagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 223 útbýtt 2018-10-10 14:58
37 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), ÞorS, ekki komið á dagskrá, þskj. 37 útbýtt 2018-09-18 15:46
45 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 45 útbýtt 2018-09-13 15:00
186 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn), LRM, ekki komið á dagskrá, þskj. 191 útbýtt 2018-10-09 13:21
40 Sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðra (búseturéttur aldraðra, öryggisíbúðir), ÞorS, ekki komið á dagskrá, þskj. 40 útbýtt 2018-09-19 14:43
147 Skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu, SDG, ekki komið á dagskrá, þskj. 147 útbýtt 2018-09-25 15:07
212 Skráning og mat fasteigna (ákvörðun matsverðs), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 224 útbýtt 2018-10-11 10:19
120 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 120 útbýtt 2018-10-09 13:21
168 Starfsemi smálánafyrirtækja, OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 169 útbýtt 2018-09-27 17:29
88 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), ÁslS, ekki komið á dagskrá, þskj. 88 útbýtt 2018-09-18 13:16
104 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga), ÞorstV, ekki komið á dagskrá, þskj. 104 útbýtt 2018-09-18 15:52
161 Stimpilgjald (afnám stimpilgjaldsskyldu skipa), TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 162 útbýtt 2018-09-26 15:04
133 Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (opin gögn), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 133 útbýtt 2018-09-24 14:46
124 Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar (fríhafnarverslun), TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 124 útbýtt 2018-09-24 14:46
176 Stuðningur við útgáfu bóka á íslensku, mennta- og menningarmálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 178 útbýtt 2018-09-27 18:10
84 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu og frístundahúsnæði), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 84 útbýtt 2018-09-17 14:48
167 Tekjuskattur (endurgreiðslur vegna námslána), SME, ekki komið á dagskrá, þskj. 168 útbýtt 2018-09-27 14:35
156 Umboðsmaður barna (hlutverk umboðsmanns barna, ráðgjafarhópur barna og barnaþing), forsætisráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 156 útbýtt 2018-09-26 16:21
219 Umferðarlög, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 231 útbýtt 2018-10-11 12:47
179 Útflutningur hrossa (gjald í stofnverndarsjóð), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 182 útbýtt 2018-09-27 19:00
221 Útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (ýmsar breytingar), dómsmálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 233 útbýtt 2018-10-11 12:16
110 Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), ÞorstV, ekki komið á dagskrá, þskj. 110 útbýtt 2018-09-20 15:56
52 Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 52 útbýtt 2018-09-19 14:43
171 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts), JónG, ekki komið á dagskrá, þskj. 172 útbýtt 2018-09-27 14:39
162 Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (losunarviðmið, sendi-, vöru- og golfbifreiðar), fjármála- og efnahagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 163 útbýtt 2018-09-26 15:42
107 Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (starfskostnaður), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 107 útbýtt 2018-09-25 14:33
31 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fána á byggingum), BirgÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 31 útbýtt 2018-09-13 10:11
Fann: 52

Í nefnd

12 Almannatryggingar (barnalífeyrir), SilG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
54 Almannatryggingar (afnám krónu á móti krónu skerðingar), HallM, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
4 Aukatekjur ríkissjóðs (verðlagsuppfærsla), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
25 Breyting á ýmsum lögum til að heimila skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum, HKF, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
3 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
77 Breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (stofnanir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
70 Dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
188 Eftirlit með skipum (stjórnvaldssektir), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
10 Erfðafjárskattur (þrepaskipting), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
1 Fjárlög 2019, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
9 Mannanöfn, ÞorstV, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
69 Refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði, dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
11 Sjúkratryggingar (heilbrigðisþjónusta í hagnaðarskyni), ÓGunn, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
158 Svæðisbundin flutningsjöfnun, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
18 Tekjuskattur (söluhagnaður), HarB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
81 Vaktstöð siglinga (hafnsaga), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
32 Vegalög, KGH, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
144 Veiðigjald, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
16 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
2 Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019 (tekjuskattur, persónuafsláttur, barnabætur, vaxtabætur, tryggingagjald), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
68 Þinglýsingalög o.fl. (rafrænar þinglýsingar), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
Fann: 21