Staða mála á 150. þingi
Samþykkt

131 Breyting á ýmsum lagaákvæðum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins, efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 171 26.09.2019 117/2019
170 Meðferð sakamála (sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna o.fl.), dómsmálaráðherra, þskj. 213 09.10.2019 118/2019
122 Ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 290 17.10.2019
142 Ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu, utanríkisráðherra, þskj. 289 17.10.2019
190 Skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 214 09.10.2019 119/2019
175 Umferðarlög, umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 291 17.10.2019
Fann: 6

Bíða 1. umræðu

74 Almannatryggingar (kostnaður við framkvæmd greiðslna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 74 útbýtt 2019-09-12 13:17
77 Almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 77 útbýtt 2019-09-12 16:35
83 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 83 útbýtt 2019-09-12 16:36
48 Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 48 útbýtt 2019-09-11 19:21
82 Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 82 útbýtt 2019-09-12 14:57
119 Barnalög (fæðingarstaður og sveitarfélag fyrsta lögheimilis barns), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 119 útbýtt 2019-09-17 16:47
278 Bætur vegna ærumeiðinga, dómsmálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 312 útbýtt 2019-10-22 13:23
176 Erfðafjárskattur (einstaklingsbundinn skattstofn, þrepaskipting), JSV, ekki komið á dagskrá, þskj. 177 útbýtt 2019-09-26 16:45
71 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 71 útbýtt 2019-09-12 14:11
224 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, KÓP, ekki komið á dagskrá, þskj. 242 útbýtt 2019-10-15 13:22
56 Fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 56 útbýtt 2019-09-11 19:21
231 Girðingarlög (sanngirniskrafa, hæfi úrskurðaraðila), BergÓ, ekki komið á dagskrá, þskj. 249 útbýtt 2019-10-16 16:25
230 Grunnskólar (ritfangakostnaður), BjG, 1. umr. er á dagskrá 24. fundar.
185 Háskólar og opinberir háskólar (mat á reynslu og færni), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 187 útbýtt 2019-10-07 17:25
79 Hjúskaparlög (skilnaður án undanfara), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 79 útbýtt 2019-09-12 14:11
51 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna), SMc, ekki komið á dagskrá, þskj. 51 útbýtt 2019-09-11 19:21
158 Innheimtulög (leyfisskylda), ÓÍ, ekki komið á dagskrá, þskj. 158 útbýtt 2019-09-24 17:33
81 Kosningar til Alþingis (kosningarréttur), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 81 útbýtt 2019-09-12 16:36
50 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 50 útbýtt 2019-09-11 19:21
251 Lax- og silungsveiði (minnihlutavernd, gerð arðskráa o.fl.), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 272 útbýtt 2019-10-16 14:47
266 Lyfjalög (lausasölulyf), UBK, 1. umr. er á dagskrá 24. fundar.
68 Lögreglulög (verkfallsréttur lögreglumanna), KGH, ekki komið á dagskrá, þskj. 68 útbýtt 2019-09-12 10:19
229 Matvæli, GBS, 1. umr. er á dagskrá 24. fundar.
63 Málefni aldraðra (sambúð á öldrunarstofnunum), ÓGunn, ekki komið á dagskrá, þskj. 63 útbýtt 2019-09-12 14:11
100 Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 100 útbýtt 2019-09-19 10:18
140 Meðferð sakamála (bann við myndatökum og hljóðupptökum í dómhúsum), ÞorS, ekki komið á dagskrá, þskj. 140 útbýtt 2019-09-23 14:46
145 Opinber fjármál (framlagning fjármálaáætlunar), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 145 útbýtt 2019-09-23 17:14
99 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemilífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 99 útbýtt 2019-09-12 17:17
118 Stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 118 útbýtt 2019-09-17 15:57
279 Stjórnarskipunarlög, LE, ekki komið á dagskrá, þskj. 313 útbýtt 2019-10-22 18:23
57 Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (gjaldfrjáls rafræn útgáfa), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 57 útbýtt 2019-09-11 19:21
66 Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), JónG, ekki komið á dagskrá, þskj. 66 útbýtt 2019-09-11 19:21
276 Sviðslistir, mennta- og menningarmálaráðherra, 1. umr. er á dagskrá 24. fundar.
47 Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 47 útbýtt 2019-09-11 19:21
Fann: 34

Í nefnd

138 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar), ÞorS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
6 Almannatryggingar (hækkun lífeyris), LE, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
72 Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
135 Almannatryggingar (fjárhæð bóta), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
33 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
23 Ávana- og fíkniefni, HallM, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
123 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), BN, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
87 Barnaverndarlög og almenn hegningarlög (eftirlit með barnaníðingum), SilG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
2 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
269 Breytingu á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
12 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði), ÞórP, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
163 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld), ÞKG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
181 Félög til almannaheilla, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
186 Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (afnám búsetuskilyrða), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
1 Fjárlög 2020, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
85 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna), IngS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
16 Grunnskólar (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla), ÞKG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
183 Heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017, forsætisráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
252 Íslenskur ríkisborgararéttur, dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
29 Jarðalög (forkaupsréttur sveitarfélaga), BirgÞ, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
62 Landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma), ÓGunn, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
117 Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (frysting olíuleitar), AIJ, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
90 Mat á umhverfisáhrifum (vatnsorkuver, vindbú), IngS, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
159 Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), ÞSÆ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
65 Náttúruvernd (sorp og úrgangur), ÁsF, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
223 Neytendalán (efling neytendaverndar o.fl.), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
184 Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), OH, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
129 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), ÞorS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
125 Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (gildissvið), forsætisnefnd, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
19 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn), LRM, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
4 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
8 Sjúkratryggingar (aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri klínískri viðtalsmeðferð), ÞKG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
101 Skráning einstaklinga (heildarlög), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
14 Starfsemi smálánafyrirtækja, OH, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
18 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), VilÁ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
93 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga), ÞorstV, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
92 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði), ÞorstV, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
49 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál), HHG, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
27 Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar), ATG, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
34 Tekjuskattur (söluhagnaður), HarB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
89 Tekjuskattur (gengishagnaður), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
96 Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
3 Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
104 Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar), BHar, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
245 Tollalög o.fl., fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
80 Utanríkisþjónusta Íslands (skipun ráðuneytisstjóra og sendiherra), BLG, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
45 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka), ÞSÆ, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
94 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis), HKF, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
115 Útlendingar (aldursgreining með heildstæðu mati), RBB, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
11 Varnarmálalög (samþykki Alþingis), KÓP, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
60 Vegalög (þjóðferjuleiðir), KGH, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
53 Verslun með áfengi og tóbak (staðsetning áfengisverslunar), BHar, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
13 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
10 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
26 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts), JónG, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
202 Þingsköp Alþingis (aðgangur að upplýsingum um stjórnsýslu Alþingis), forsætisnefnd, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
243 Þjóðarsjóður, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
Fann: 57