Staða mála á 150. þingi
Samþykkt

665 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1949 29.06.2020 97/2020
700 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (undanþága frá CE-merkingu), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1209 30.03.2020 28/2020
709 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda (ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka), dómsmálaráðherra, þskj. 1953 29.06.2020 96/2020
683 Aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1206 30.03.2020 25/2020
437 Almannatryggingar (hálfur lífeyrir), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1876 26.06.2020 75/2020
697 Almannavarnir (borgaraleg skylda starfsmanna opinberra aðila), dómsmálaráðherra, þskj. 1208 30.03.2020 27/2020
320 Almennar íbúðir (hækkun tekju- og eignamarka leigjenda o.fl.), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 812 17.12.2019 148/2019
812 Atvinnuleysistryggingar (skilvirkari framkvæmd), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1951 29.06.2020 94/2020
813 Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (framlenging hlutabótaleiðar), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1570 29.05.2020 44/2020
664 Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (minnkað starfshlutfall), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1173 20.03.2020 23/2020
316 Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (smáskipaviðmið og mönnunarkröfur), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 809 17.12.2019 166/2019
447 Ársreikningar (skil ársreikninga), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1697 12.06.2020 68/2020
721 Ársreikningar og endurskoðendur og endurskoðun (gagnsæi stærri kerfislega mikilvægra félaga), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1954 29.06.2020 102/2020
328 Ávana- og fíkniefni (neyslurými), heilbrigðisráðherra, þskj. 1471 20.05.2020 48/2020
315 Breyting á lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar (alþjóðlegar skuldbindingar), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 808 17.12.2019 158/2019
448 Breyting á ýmsum lagaákvæðum um innlánsdeildir og hæfisskilyrði stjórnarmanna og framkvæmdastjóra samvinnufélaga, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1347 07.05.2020 41/2020
131 Breyting á ýmsum lagaákvæðum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins, efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 171 26.09.2019 117/2019
726 Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1372 11.05.2020 37/2020
714 Breyting á ýmsum lögum á sviði landbúnaðar og matvæla vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1979 30.06.2020 101/2020
713 Breyting á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis, lax- og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1962 29.06.2020 88/2020
715 Breyting á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna (aðilar utan EES, landeignaskrá, ráðstöfun landeigna, aukið gagnsæi), forsætisráðherra, þskj. 1957 29.06.2020 85/2020
972 Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir vegna vinnumarkaðar), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 2108 04.09.2020 112/2020
318 Breyting á ýmsum lögum um matvæli (einföldun regluverks og EES-reglur), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 800 17.12.2019 144/2019
450 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (staðgreiðsla, álagning o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1329 06.05.2020 33/2020
332 Breyting á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar (einföldun regluverks), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1079 05.03.2020 19/2020
2 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 693 11.12.2019 135/2019
722 Breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (meðferð mála hjá sýslumönnum og dómstólum o.fl.), dómsmálaráðherra, þskj. 1284 28.04.2020 32/2020
330 Breyting á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd (heimildir til rannsókna og framfylgdar), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1077 05.03.2020 21/2020
529 Brottfall ýmissa laga (úrelt lög), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1348 07.05.2020 46/2020
433 Búvörulög (greiðslumark mjólkur), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 802 17.12.2019 139/2019
382 Búvörulög og tollalög (úthlutun tollkvóta), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 801 17.12.2019 152/2019
470 Dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur), dómsmálaráðherra, þskj. 1464 19.05.2020 47/2020
596 Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (tegundir eldsneytis, gagnaskil), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1404 12.05.2020 39/2020
607 Fasteignalán til neytenda (viðskipti lánamiðlara yfir landamæri), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1654 09.06.2020 62/2020
839 Ferðagjöf, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1702 12.06.2020 54/2020
666 Félagslegur viðbótarstuðningur við aldraða, félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1950 29.06.2020 74/2020
364 Fjáraukalög 2019, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 821 17.12.2019 164/2019
695 Fjáraukalög 2020, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1207 30.03.2020 26/2020
724 Fjáraukalög 2020, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1371 11.05.2020 36/2020
841 Fjáraukalög 2020, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1963 29.06.2020 104/2020
969 Fjáraukalög 2020, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 2115 04.09.2020 110/2020
186 Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (afnám búsetuskilyrða), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 637 04.12.2019 138/2019
1 Fjárlög 2020, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 561 27.11.2019 133/2019
725 Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1420 13.05.2020 38/2020
922 Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (viðbótarlokunarstyrkir), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1699 12.06.2020 55/2020
960 Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1976 30.06.2020 82/2020
468 Fjöleignarhús (hleðslubúnaður fyrir rafbíla), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1656 09.06.2020 67/2020
719 Framboð og kjör forseta Íslands og kosningar til Alþingis (rafræn söfnun meðmæla, heiti sveitarfélaga), stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, þskj. 1237 14.04.2020 30/2020
712 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (markmið og hlutverk), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1701 12.06.2020 61/2020
393 Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 829 17.12.2019 149/2019
439 Heilbrigðisþjónusta (þjónustustig, fagráð o.fl.), heilbrigðisráðherra, þskj. 1877 26.06.2020 91/2020
183 Heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017, forsætisráðherra, þskj. 636 04.12.2019 128/2019
735 Heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1946 29.06.2020 81/2020
436 Hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1916 29.06.2020 66/2020
720 Hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, plastvörur), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1960 29.06.2020 90/2020
319 Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, félags- og barnamálaráðherra, þskj. 811 17.12.2019 137/2019
926 Húsnæðismál (hlutdeildarlán), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 2097 03.09.2020 113/2020
608 Innflutningur dýra (sóttvarna- og einangrunarstöðvar), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1658 09.06.2020 53/2020
314 Innheimta opinberra skatta og gjalda, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 805 17.12.2019 150/2019
252 Íslenskur ríkisborgararéttur, dómsmálaráðherra, þskj. 1004 24.02.2020 11/2020
711 Kría - sprota- og nýsköpunarsjóður, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1703 12.06.2020 65/2020
469 Kynrænt sjálfræði (skráning kyns), allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 818 17.12.2019 159/2019
62 Landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma), ÓGunn, þskj. 810 17.12.2019 145/2019
386 Leiga skráningarskyldra ökutækja (stjórnvaldssektir), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1007 24.02.2020 10/2020
773 Leigubifreiðar (innlögn atvinnuleyfis), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1571 29.05.2020 51/2020
718 Loftslagsmál (skuldbindingar og losunarheimildir), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1956 29.06.2020 98/2020
390 Lyfjalög, heilbrigðisráðherra, þskj. 1947 29.06.2020 100/2020
618 Lyfjalög (bann við útflutningi lyfja), velferðarnefnd, þskj. 1044 03.03.2020 13/2020
451 Lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1006 24.02.2020 14/2020
728 Matvælasjóður, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1285 28.04.2020 31/2020
383 Málefni aldraðra (öldungaráð), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1469 20.05.2020 42/2020
170 Meðferð sakamála (sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna), dómsmálaráðherra, þskj. 213 09.10.2019 118/2019
329 Menntasjóður námsmanna, mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1655 09.06.2020 60/2020
611 Náttúruvernd (óbyggt víðerni), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1470 20.05.2020 43/2020
223 Neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (efling neytendaverndar o.fl.), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 814 17.12.2019 163/2019
582 Neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1011 25.02.2020 8/2020
843 Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (mótframlagslán), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1955 29.06.2020 83/2020
842 Opinber fjármál (samhliða framlagning mála á samkomudegi reglulegs Alþingis haustið 2020), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1714 15.06.2020 59/2020
639 Orkusjóður, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1878 26.06.2020 76/2020
993 Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun (framlenging), atvinnuveganefnd, þskj. 2096 03.09.2020 111/2020
944 Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun og ríkisábyrgðir (Ferðaábyrgðasjóður), atvinnuveganefnd, þskj. 1974 30.06.2020 78/2020
446 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (stofnanir á málefnasviði heilbrigðisráðherra), heilbrigðisráðherra, þskj. 1948 29.06.2020 99/2020
555 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (þagnarskylda persónuverndarfulltrúa), allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1111 12.03.2020 22/2020
122 Ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 290 17.10.2019 125/2019
142 Ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu, utanríkisráðherra, þskj. 289 17.10.2019 121/2019
341 Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1373 11.05.2020 45/2020
970 Ríkisábyrgðir, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 2116 04.09.2020 109/2020
125 Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (gildissvið), forsætisnefnd, þskj. 607 02.12.2019 129/2019
610 Samkeppnislög (almenn endurskoðun og norrænn samstarfssamningur), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1959 29.06.2020 103/2020
331 Samvinna stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1078 05.03.2020 20/2020
662 Samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1945 29.06.2020 80/2020
4 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 639 04.12.2019 131/2019
8 Sjúkratryggingar (aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri gagnreyndri samtalsmeðferð), ÞKG, þskj. 1980 30.06.2020 93/2020
701 Sjúkratryggingar (stjórn og eftirlit), heilbrigðisráðherra, þskj. 1958 29.06.2020 92/2020
361 Skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1711 15.06.2020 70/2020
101 Skráning einstaklinga (heildarlög), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 621 03.12.2019 140/2019
452 Skráning raunverulegra eigenda, efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 806 17.12.2019 143/2019
190 Skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 214 09.10.2019 119/2019
998 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (kaupréttur og áskriftarréttindi), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 2117 04.09.2020 108/2020
449 Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar), dómsmálaráðherra, þskj. 817 17.12.2019 153/2019
708 Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar), dómsmálaráðherra, þskj. 1978 30.06.2020 95/2020
431 Staðfesting ríkisreiknings 2018, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 798 17.12.2019 142/2019
659 Staðgreiðsla opinberra gjalda og tryggingagjald (frestun gjalddaga), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1127 13.03.2020 17/2020
313 Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1472 20.05.2020 49/2020
569 Stimpilgjald (gjaldstofn og helmingsafsláttur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1653 09.06.2020 56/2020
811 Stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1569 29.05.2020 50/2020
648 Sveitarstjórnarlög (neyðarástand í sveitarfélagi), umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 1147 17.03.2020 18/2020
696 Sveitarstjórnarlög (afturköllun ákvörðunar), umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 1210 30.03.2020 29/2020
276 Sviðslistir, mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 804 17.12.2019 165/2019
734 Svæðisbundin flutningsjöfnun (niðurlagning flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1961 29.06.2020 89/2020
27 Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar), ATG, þskj. 1981 30.06.2020 86/2020
34 Tekjuskattur (söluhagnaður), HarB, þskj. 1982 30.06.2020 87/2020
3 Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 638 04.12.2019 132/2019
391 Tekjustofnar sveitarfélaga (forsendur úthlutana úr Jöfnunarsjóði), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 816 17.12.2019 157/2019
104 Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar), BHar, þskj. 799 17.12.2019 147/2019
667 Tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví, félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1174 20.03.2020 24/2020
814 Tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar, dómsmálaráðherra, þskj. 1724 16.06.2020 57/2020
609 Tollalög (rafræn afgreiðsla o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1712 15.06.2020 58/2020
245 Tollalög o.fl., fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 694 11.12.2019 141/2019
175 Umferðarlög, umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 291 17.10.2019 124/2019
396 Umferðarlög (viðurlög o.fl.), umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 640 04.12.2019 136/2019
776 Uppbygging og rekstur fráveitna (átak í fráveitumálum), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1698 12.06.2020 63/2020
381 Úrvinnsla eigna og skulda ÍL-sjóðs, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 813 17.12.2019 151/2019
523 Varnir gegn hagsmunaárekstrum í Stjórnarráði Íslands, forsætisráðherra, þskj. 1657 09.06.2020 64/2020
471 Vegalög (framlenging), umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 820 17.12.2019 146/2019
480 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 828 17.12.2019 160/2019
957 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1977 30.06.2020 77/2020
370 Verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræn eignarskráning, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 936 06.02.2020 7/2020
362 Vernd uppljóstrara, forsætisráðherra, þskj. 1405 12.05.2020 40/2020
389 Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (EES-reglur), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1005 24.02.2020 16/2020
939 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1975 30.06.2020 73/2020
432 Virðisaukaskattur og tekjuskattur (vistvæn ökutæki o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 815 17.12.2019 154/2019
640 Vörumerki (EES-reglur), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1700 12.06.2020 71/2020
371 Þinglýsingalög og skráning og mat fasteigna (aflýsingar), dómsmálaráðherra, þskj. 803 17.12.2019 161/2019
202 Þingsköp Alþingis (aðgangur að upplýsingum um stjórnsýslu Alþingis), forsætisnefnd, þskj. 807 17.12.2019 162/2019
840 Þingsköp Alþingis (samkomudagur reglulegs Alþingis 2020), KJak, þskj. 1713 15.06.2020 69/2020
317 Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (leyfisveitingar, málsmeðferð, endurupptaka o.fl.), forsætisráðherra, þskj. 1328 06.05.2020 34/2020
838 Þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (notendaráð), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1952 29.06.2020 84/2020
Fann: 138

Ekki samþykkt

135 Almannatryggingar (fjárhæð bóta), IngS, felld 2020-06-30 02:08:38
23 Ávana- og fíkniefni, HallM, felld 2020-06-30 01:52:01
181 Félög til almannaheilla, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, vísað til ríkisstj. 2020-06-29 11:25:45
129 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), ÞorS, vísað til ríkisstj. 2019-12-16 21:13:44
Fann: 4

Bíða 1. umræðu

739 Atvinnuleysistryggingar (hækkun vegna framfærsluskyldu), OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 1281 útbýtt 2020-04-28 18:30
973 Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa, OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 2037 útbýtt 2020-08-27 10:44
646 Gjald af áfengi og tóbaki (áfengisgjald), AFE, ekki komið á dagskrá, þskj. 1097 útbýtt 2020-03-12 10:19
423 Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 579 útbýtt 2019-11-28 14:31
943 Mannvirki (flokkun mannvirkja og eftirlit með mannvirkjagerð), félags- og barnamálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 1775 útbýtt 2020-06-23 14:48
655 Menningarminjar (friðlýsing trjálunda, stakra trjáa og garðagróðurs), LínS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1109 útbýtt 2020-03-12 13:44
971 Okur á tímum hættuástands, IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 2034 útbýtt 2020-08-25 17:12
669 Opinber fjármál (mat á áhrifum stjórnarfrumvarpa), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1134 útbýtt 2020-03-17 13:16
535 Sjúkratryggingar (tannlækningar og tannréttingar vegna afleiðinga meðfæddra galla), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 885 útbýtt 2020-01-29 14:47
999 Skráning raunverulegra eigenda (skipti eða slit tiltekinna skráningarskyldra aðila), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 2091 útbýtt 2020-09-03 14:50
281 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), UBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 315 útbýtt 2019-10-23 14:42
965 Stéttarfélög og vinnudeilur (atkvæðagreiðsla um gildi kjarasamnings), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1890 útbýtt 2020-06-29 10:42
312 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), ÁlfE, ekki komið á dagskrá, þskj. 353 útbýtt 2019-11-01 17:13
453 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 635 útbýtt 2019-12-04 17:46
1000 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 2100 útbýtt 2020-09-04 10:20
392 Tekjuskattur (frádráttur ), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 528 útbýtt 2019-11-25 14:51
484 Tryggingagjald (afnám tryggingagjalds á fjölmiðla), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 732 útbýtt 2019-12-13 17:37
935 Vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1738 útbýtt 2020-06-22 10:43
326 Virðisaukaskattur (hjálpartæki), IngS, 1. umr. var á dagskrá 65. fundar (ekki rætt).
925 Þjóðhagsstofnun, OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 1652 útbýtt 2020-06-09 14:16
Fann: 20

Í nefnd

138 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar), ÞorS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
6 Almannatryggingar (hækkun lífeyris), LE, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
72 Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
74 Almannatryggingar (kostnaður við framkvæmd greiðslna), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
77 Almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta), BLG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
83 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
294 Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
33 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
422 Almenn hegningarlög (kyntjáning og kyneinkenni), UnaH, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
48 Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
82 Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), BLG, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
119 Barnalög (fæðingarstaður og sveitarfélag fyrsta lögheimilis barns), BLG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
707 Barnalög (skipt búseta barns), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
123 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), BN, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
87 Barnaverndarlög og almenn hegningarlög (eftirlit með barnaníðingum), SilG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
731 Breyting á ýmsum lögum vegna launa þingmanna og ráðherra (frysting og niðurfelling hækkunar), HallM, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
269 Breyting á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
12 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði), ÞórP, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
163 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld), ÞKG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
278 Bætur vegna ærumeiðinga, dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
176 Erfðafjárskattur (einstaklingsbundinn skattstofn, þrepaskipting), JSV, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
459 Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
71 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
775 Fjarskipti, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
458 Fjölmiðlar (stuðningur við öflun og miðlun frétta, fréttatengds efnis o.fl.), mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
224 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, KÓP, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
56 Fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana), BLG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
231 Girðingarlög (sanngirniskrafa, hæfi úrskurðaraðila), BergÓ, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
815 Gjaldþrotaskipti (aðgerðir gegn kennitöluflakki), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
85 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna), IngS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
16 Grunnskólar (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla), ÞKG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
230 Grunnskólar (ritfangakostnaður), BjG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
185 Háskólar og opinberir háskólar (mat á reynslu og færni), BHar, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
597 Heilbrigðisþjónusta (stjórn Landspítala), ÓÍ, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
323 Heilbrigðisþjónusta og málefni aldraðra (réttur til einbýlis á öldrunarstofnunum), ÓGunn, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
79 Hjúskaparlög (skilnaður án undanfara), AIJ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
321 Hjúskaparlög (hjónaskilnaðir), JSV, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
51 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna), SMc, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
456 Höfundalög (mannvirki), GIK, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
158 Innheimtulög (leyfisskylda), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
612 Íslensk landshöfuðlén, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
29 Jarðalög (forkaupsréttur sveitarfélaga), BirgÞ, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
40 Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla o.fl. (lækkun tryggingagjalds), ÞorstV, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
81 Kosningar til Alþingis (kosningarréttur), BLG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
50 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
710 Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann á tjáningu), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
421 Leigubifreiðaakstur, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
117 Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (frysting olíuleitar), AIJ, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
467 Loftslagsmál (hlutverk loftslagsráðs), AIJ, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
266 Lyfjalög (lausasölulyf), UBK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
635 Lækningatæki, heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
68 Lögreglulög (verkfallsréttur lögreglumanna), KGH, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
90 Mat á umhverfisáhrifum (vatnsorkuver, vindbú), IngS, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
229 Matvæli, GBS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
63 Málefni aldraðra (sambúð á öldrunarstofnunum), ÓGunn, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
100 Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), ÞSÆ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
159 Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), ÞSÆ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
140 Meðferð sakamála (bann við myndatökum og hljóðupptökum í dómhúsum), ÞorS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
762 Nauðungarsala (frestun nauðungarsölu), JÞÓ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
65 Náttúruvernd (sorp og úrgangur), ÁsF, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
145 Opinber fjármál (framlagning fjármálaáætlunar), BLG, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
727 Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun (endurgreiðslur), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
184 Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), OH, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
19 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn), LRM, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
298 Sjúkratryggingar (endurgreiðsla kostnaðar), ÞKG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
430 Skaðabótalög (launaþróun og gjafsókn), GIK, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
99 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), HKF, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
14 Starfsemi smálánafyrirtækja, OH, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
18 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), VilÁ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
93 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga), ÞorstV, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
118 Stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
454 Stjórn fiskveiða (skráning á skipulegum hlutabréfamarkaði, dreifð eignaraðild), ÞKG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
279 Stjórnarskipunarlög, LE, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
57 Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (gjaldfrjáls rafræn útgáfa), BLG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
92 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði), ÞorstV, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
49 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál), HHG, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
66 Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), JónG, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
89 Tekjuskattur (gengishagnaður), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
96 Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
293 Tekjuskattur (frádráttur vegna gjafa og framlaga), ÁÓÁ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
543 Tekjuskattur (persónuarður), HallM, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
594 Tekjuskattur (milliverðlagning), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
644 Upplýsingalög (réttarstaða þriðja aðila), forsætisráðherra, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
80 Utanríkisþjónusta Íslands (skipun ráðuneytisstjóra og sendiherra), BLG, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
45 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka), ÞSÆ, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
94 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis), HKF, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
115 Útlendingar (aldursgreining með heildstæðu mati), RBB, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
717 Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísunartilskipunin, dvalar- og atvinnuleyfi), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
11 Varnarmálalög (samþykki Alþingis), KÓP, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
60 Vegalög (þjóðferjuleiðir), KGH, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
53 Verslun með áfengi og tóbak (staðsetning áfengisverslunar), BHar, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
13 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
10 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
26 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts), JónG, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
243 Þjóðarsjóður, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
325 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fána á byggingum), BirgÞ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
47 Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana), HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
Fann: 97

Bíða 2. umræðu

251 Lax- og silungsveiði (minnihlutavernd, gerð arðskráa o.fl.), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, útbýtt nefndaráliti frá atvinnu­vega­nefnd 2020-06-29 14:54
457 Málefni innflytjenda (móttaka flóttafólks og innflytjendaráð), félags- og barnamálaráðherra, 2. umr. var á dagskrá 128. fundar (ekki rætt).
716 Utanríkisþjónusta Íslands (skipun embættismanna o.fl.), utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra, 2. umr. var á dagskrá 129. fundar (ekki rætt).
Fann: 3