Staða mála á 149. þingi
Samþykkt

157 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð), félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 735 13.12.2018
314 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, dómsmálaráðherra, þskj. 738 13.12.2018
12 Almannatryggingar (barnalífeyrir), SilG, þskj. 668 11.12.2018
300 Atvinnuleysistryggingar o.fl. (framlag í lífeyrissjóði), félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 665 11.12.2018
4 Aukatekjur ríkissjóðs (verðlagsuppfærsla), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 518 22.11.2018 122/2018
139 Ársreikningar (texti ársreiknings), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 397 08.11.2018 113/2018
3 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 696 12.12.2018
210 Brottfall laga um ríkisskuldabréf, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 624 07.12.2018
178 Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (íslenskukunnátta), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 628 07.12.2018
189 Fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 220 09.10.2018 108/2018
1 Fjárlög 2019, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 632 07.12.2018
185 Heilbrigðisþjónusta o.fl. (dvalarrými og dagdvöl), heilbrigðisráðherra, þskj. 664 11.12.2018
266 Lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa (lyfjaávísanir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra), heilbrigðisráðherra, þskj. 737 13.12.2018
211 Rafræn birting á álagningu skatta og gjalda, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 625 07.12.2018
69 Refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði, dómsmálaráðherra, þskj. 602 05.12.2018
158 Svæðisbundin flutningsjöfnun, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 627 07.12.2018
335 Tekjuskattur (uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 626 07.12.2018
302 Tekjuskattur o.fl. (fyrirkomulag innheimtu), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 667 11.12.2018
301 Tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (skattfrádráttur vegna hlutabréfakaupa, skattfrádráttur nýsköpunarfyrirtækja), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 666 11.12.2018
235 Umboðsmaður Alþingis (OPCAT-eftirlit), SJS, þskj. 736 13.12.2018
156 Umboðsmaður barna (hlutverk umboðsmanns barna, ráðgjafarhópur barna og barnaþing), forsætisráðherra, þskj. 734 13.12.2018
179 Útflutningur hrossa (gjald í stofnverndarsjóð), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 629 07.12.2018
81 Vaktstöð siglinga (hafnsaga), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 519 22.11.2018 121/2018
144 Veiðigjald, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 660 11.12.2018
432 Virðisaukaskattur (gildisdagsetningar, virðisaukaskattsskylda alþjóðaflugvalla o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 739 13.12.2018
162 Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (losunarviðmið, sendi-, vöru- og golfbifreiðar), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 499 21.11.2018 117/2018
2 Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019 (tekjuskattur, persónuafsláttur, barnabætur, vaxtabætur, tryggingagjald), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 733 13.12.2018
Fann: 27

Kallað aftur

46 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis), HKF, þskj. 46
Fann: 1

Bíða 1. umræðu

451 Almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 646 útbýtt 2018-12-11 13:19
146 Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 146 útbýtt 2018-09-25 13:18
466 Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 688 útbýtt 2018-12-12 18:42
126 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), BN, ekki komið á dagskrá, þskj. 126 útbýtt 2018-09-20 14:49
145 Barnaverndarlög og almenn hegningarlög (eftirlit með barnaníðingum), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 145 útbýtt 2018-09-26 14:41
90 Breyting á sveitarstjórnarlögum (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), JónG, ekki komið á dagskrá, þskj. 90 útbýtt 2018-09-17 14:48
180 Brottfall laga, BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 183 útbýtt 2018-10-09 13:21
295 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði), HSK, ekki komið á dagskrá, þskj. 338 útbýtt 2018-11-02 16:36
136 Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda, JónG, ekki komið á dagskrá, þskj. 136 útbýtt 2018-09-25 14:36
154 Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs), LE, ekki komið á dagskrá, þskj. 154 útbýtt 2018-09-26 14:41
257 Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarstyrkur vegna ættleiðingar), BirgÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 275 útbýtt 2018-10-25 13:16
283 Fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 314 útbýtt 2018-10-25 17:02
263 Heilbrigðisþjónusta og málefni aldraðra (réttur til einbýlis á öldrunarstofnunum), ÓGunn, ekki komið á dagskrá, þskj. 281 útbýtt 2018-10-18 10:58
439 Helgidagafriður, HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 611 útbýtt 2018-12-07 10:18
50 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna), SMc, ekki komið á dagskrá, þskj. 50 útbýtt 2018-09-14 18:02
446 Höfundalög (sjálfvirk gagnagreining), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 640 útbýtt 2018-12-10 15:59
134 Kosningar til Alþingis (kosningarréttur), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 134 útbýtt 2018-09-24 14:46
281 Kosningar til Alþingis (sameiginlegur listi fyrir Reykjavíkurkjördæmin), SÞÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 312 útbýtt 2018-10-25 16:37
394 Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), ÁlfE, ekki komið á dagskrá, þskj. 525 útbýtt 2018-11-23 11:28
356 Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 434 útbýtt 2018-11-14 14:38
441 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 613 útbýtt 2018-12-07 13:28
39 Lagaráð Alþingis, AKÁ, 1. umr. var á dagskrá 29. fundar (ekki rætt).
464 Lax- og silungsveiði (atkvæðisréttur), HarB, ekki komið á dagskrá, þskj. 683 útbýtt 2018-12-12 14:47
282 Lögræðislög (fyrirframgefin ákvarðanataka), HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 313 útbýtt 2018-10-25 16:33
264 Málefni aldraðra (réttur til sambúðar með maka á öldrunarstofnunum), ÓGunn, ekki komið á dagskrá, þskj. 282 útbýtt 2018-10-18 11:24
306 Málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra), ÓÍ, ekki komið á dagskrá, þskj. 358 útbýtt 2018-11-05 14:47
297 Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 344 útbýtt 2018-11-02 16:36
344 Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 415 útbýtt 2018-11-12 14:37
234 Meðferð sakamála (bann við myndatökum og hljóðupptökum í dómhúsum), ÞorS, ekki komið á dagskrá, þskj. 249 útbýtt 2018-10-18 16:16
445 Opinber fjármál (fjölgun fulltrúa í fjármálaráði), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 637 útbýtt 2018-12-10 14:50
447 Opinber fjármál (framlagning fjármálaáætlunar), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 642 útbýtt 2018-12-10 16:45
442 Opinber innkaup (markviss innkaup, keðjuábyrgð o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 630 útbýtt 2018-12-07 16:18
411 Opinber stuðningur við vísindarannsóknir (samfjármögnun alþjóðlegra rannsóknaráætlana og sjálfstæð stjórn Innviðasjóðs), mennta- og menningarmálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 552 útbýtt 2018-11-30 17:36
277 Opinberir háskólar og háskólar, ÁslS, ekki komið á dagskrá, þskj. 308 útbýtt 2018-10-24 14:45
272 Orlof húsmæðra (afnám laganna), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 300 útbýtt 2018-10-24 13:50
271 Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 299 útbýtt 2018-10-23 19:06
255 Réttur barna sem aðstandendur, VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 273 útbýtt 2018-10-17 14:48
293 Sjúkratryggingar (endurgreiðsla kostnaðar), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 336 útbýtt 2018-11-02 16:36
147 Skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu, SDG, 1. umr. var á dagskrá 36. fundar (ekki rætt).
120 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 120 útbýtt 2018-10-09 13:21
168 Starfsemi smálánafyrirtækja, OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 169 útbýtt 2018-09-27 17:29
88 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), ÁslS, ekki komið á dagskrá, þskj. 88 útbýtt 2018-09-18 13:16
104 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga), ÞorstV, ekki komið á dagskrá, þskj. 104 útbýtt 2018-09-18 15:52
161 Stimpilgjald (afnám stimpilgjaldsskyldu skipa), TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 162 útbýtt 2018-09-26 15:04
133 Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (opin gögn), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 133 útbýtt 2018-09-24 14:46
124 Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar (fríhafnarverslun), TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 124 útbýtt 2018-09-24 14:46
233 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði), ÞorstV, ekki komið á dagskrá, þskj. 248 útbýtt 2018-10-16 13:39
410 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 551 útbýtt 2018-11-30 17:36
84 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu og frístundahúsnæði), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 84 útbýtt 2018-09-17 14:48
167 Tekjuskattur (endurgreiðslur vegna námslána), SME, ekki komið á dagskrá, þskj. 168 útbýtt 2018-09-27 14:35
473 Utanríkisþjónusta Íslands (skipun ráðuneytisstjóra og sendiherra), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 708 útbýtt 2018-12-13 12:06
479 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, ekki komið á dagskrá, þskj. 749 útbýtt 2018-12-13 20:44
110 Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), ÞorstV, ekki komið á dagskrá, þskj. 110 útbýtt 2018-09-20 15:56
171 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts), JónG, ekki komið á dagskrá, þskj. 172 útbýtt 2018-09-27 14:39
373 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 474 útbýtt 2018-11-15 17:22
107 Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (starfskostnaður), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 107 útbýtt 2018-09-25 14:33
467 Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 700 útbýtt 2018-12-13 10:26
436 Ökutækjatryggingar, fjármála- og efnahagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 596 útbýtt 2018-12-05 19:34
Fann: 58

Í nefnd

33 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar), ÞorS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
181 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma), BLG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
24 Almannatryggingar (afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
54 Almannatryggingar (afnám krónu á móti krónu skerðingar), HallM, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
15 Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
412 Bankasýsla ríkisins (starfstími), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
25 Breyting á ýmsum lögum til að heimila skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum, HKF, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
17 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld), ÞKG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
70 Dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
188 Eftirlit með skipum (stjórnvaldssektir), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
312 Endurskoðendur og endurskoðun, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
10 Erfðafjárskattur (þrepaskipting), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
135 Fasteignalán til neytenda (eftirstöðvar í kjölfar nauðungarsölu), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
303 Fjármálafyrirtæki (stjórn og endurskoðun), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
38 Hlutafélög og einkahlutafélög (kennitöluflakk), ÞorS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
140 Húsnæðisbætur (réttur námsmanna og fatlaðs fólks), HVH, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
415 Höfðaborgarsamningurinn um alþjóðleg tryggingarréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun um búnað loftfara, dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
413 Kjararáð (launafyrirkomulag), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
9 Mannanöfn, ÞorstV, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
26 Nálgunarbann og brottvísun af heimili (meðferð beiðna um nálgunarbann), ÁslS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
183 Náttúruhamfaratrygging Íslands (skýstrókar), KGH, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
82 Náttúruvernd (rusl á almannafæri, sektir), ÁsF, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
435 Ófrjósemisaðgerðir, heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
270 Póstþjónusta, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
37 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), ÞorS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
45 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt), ÞKG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
417 Samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs, mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
186 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn), LRM, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
40 Sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðra (búseturéttur aldraðra, öryggisíbúðir), ÞorS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
11 Sjúkratryggingar (heilbrigðisþjónusta í hagnaðarskyni), ÓGunn, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
433 Skattlagning tekna erlendra lögaðila í lágskattaríkjum o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
231 Skógar og skógrækt, umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
212 Skráning og mat fasteigna (ákvörðun matsverðs), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
414 Staðfesting ríkisreiknings 2017, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
18 Tekjuskattur (söluhagnaður), HarB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
304 Tollalög (flutningur fjármuna, VRA-vottun), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
219 Umferðarlög, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
32 Vegalög, KGH, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
16 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
52 Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), ÞSÆ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
250 Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (framkvæmd vísindarannsóknar á mönnum eða gagnarannsóknar), OH, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
299 Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (gjaldtaka vísindasiðanefndar), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
23 Þingsköp Alþingis (ávarp á þingfundum), BLG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
434 Þjóðarsjóður, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
31 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fána á byggingum), BirgÞ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
393 Þungunarrof, heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
416 Öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
Fann: 47

Bíða 2. umræðu

222 Breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru, dómsmálaráðherra, 2. umr. lokið 50. fundur. fundi.
77 Breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (stofnanir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, útbýtt nefndaráliti frá umhverfis- og samgöngu­nefnd 2018-12-13 19:27
437 Fjáraukalög 2018, fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. lokið 50. fundur. fundi.
440 Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (aukið gagnsæi í stjórnmálum, framlög, birting ársreikninga o.fl.), KJak, 2. umr. lokið 50. fundur. fundi.
232 Landgræðsla, umhverfis- og auðlindaráðherra, útbýtt nefndaráliti frá umhverfis- og samgöngu­nefnd 2018-12-13 20:32
176 Stuðningur við útgáfu bóka á íslensku, mennta- og menningarmálaráðherra, 2. umr. lokið 50. fundur. fundi.
221 Útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (ýmsar breytingar), dómsmálaráðherra, 2. umr. lokið 50. fundur. fundi.
471 Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (starfsmenn þingflokka og aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka), , útbýtt nefndaráliti frá stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd 2018-12-13 20:38
68 Þinglýsingalög o.fl. (rafrænar þinglýsingar), dómsmálaráðherra, 2. umr. lokið 50. fundur. fundi.
Fann: 9