Staða mála á 152. þingi
Samþykkt

188 Barna- og fjölskyldustofa og Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála (flutningur starfsmanna), félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra, þskj. 294 28.12.2021 138/2021
151 Breyting á ýmsum lögum (framlenging bráðabirgðaheimilda), innanríkisráðherra, þskj. 292 28.12.2021 136/2021
3 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2022, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 287 28.12.2021 131/2021
174 Fjáraukalög 2021, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 235 21.12.2021
164 Fjárhagslegar viðmiðanir o.fl. (fjárhagslegar viðmiðanir og lykilupplýsingaskjöl), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 291 28.12.2021 134/2021
1 Fjárlög 2022, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 286 28.12.2021
189 Kosningalög (atkvæðagreiðslur meðal íbúa sveitarfélaga), stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, þskj. 295 28.12.2021 137/2021
154 Loftferðir (framlenging gildistíma), innviðaráðherra, þskj. 293 28.12.2021 135/2021
4 Skattar og gjöld (gjalddagar, refsinæmi o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 288 28.12.2021 133/2021
5 Skattar og gjöld (bifreiðagjald o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 289 28.12.2021 139/2021
210 Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (frestun gjalddaga og framlenging umsóknarfrests), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 331 17.01.2022
137 Tekjuskattur (samsköttun), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 290 28.12.2021 132/2021
Fann: 12

Bíða 1. umræðu

36 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 36 útbýtt 2021-12-01 19:39
55 Almannatryggingar (kostnaður við greiðslur), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 55 útbýtt 2021-12-01 19:41
64 Almannatryggingar (afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 64 útbýtt 2021-12-01 19:41
67 Almannatryggingar (fjárhæðir fylgi launavísitölu), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 67 útbýtt 2021-12-01 19:41
69 Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 69 útbýtt 2021-12-01 19:41
71 Almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 71 útbýtt 2021-12-01 19:41
124 Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 126 útbýtt 2021-12-03 14:29
140 Almannatryggingar (raunleiðrétting), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 142 útbýtt 2021-12-07 17:16
38 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 38 útbýtt 2021-12-01 19:39
181 Almannavarnir (almannavarnastig o.fl.), innanríkisráðherra, 1. umr. er á dagskrá 23. fundar.
202 Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), LE, ekki komið á dagskrá, þskj. 248 útbýtt 2021-12-28 13:13
185 Áhafnir skipa, innviðaráðherra, 1. umr. er á dagskrá 23. fundar.
24 Ávana-og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta), HallM, ekki komið á dagskrá, þskj. 24 útbýtt 2021-12-03 10:22
32 Búvörulög (niðurgreiðsla á raforku til garðyrkjubænda), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 32 útbýtt 2021-12-01 19:45
94 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði), ÞórP, ekki komið á dagskrá, þskj. 94 útbýtt 2021-12-01 19:43
118 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd, undanþágur frá samkeppnislögum, verðjöfnunargjöld), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 118 útbýtt 2021-12-02 14:25
81 Fasteignalán til neytenda (framsal kröfuréttar), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 81 útbýtt 2021-12-01 19:43
76 Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 76 útbýtt 2021-12-01 19:41
56 Félagsleg aðstoð (heimilisuppbót), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 56 útbýtt 2021-12-01 19:41
61 Félagsleg aðstoð (bifreiðastyrkir), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 61 útbýtt 2021-12-01 19:41
35 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 35 útbýtt 2021-12-01 19:39
43 Fjarskipti (farsímasamband á þjóðvegum), JFM, ekki komið á dagskrá, þskj. 43 útbýtt 2021-12-01 19:39
57 Fjöleignarhús (gæludýrahald), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 57 útbýtt 2021-12-01 19:41
11 Framkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2, ÁsF, 1. umr. er á dagskrá 23. fundar.
91 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, JSkúl, ekki komið á dagskrá, þskj. 91 útbýtt 2021-12-02 10:25
82 Fyrning kröfuréttinda (neytendalánasamningar), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 82 útbýtt 2021-12-01 19:43
54 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (leiðrétting viðmiða vegna greiðslna ríkissjóðs), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 54 útbýtt 2021-12-01 19:39
84 Grunnskólar (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 84 útbýtt 2021-12-01 19:43
62 Happdrætti Háskóla Íslands o.fl. (bann við rekstri spilakassa), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 62 útbýtt 2021-12-01 19:41
163 Hjúskaparlög (aldur hjónaefna, könnunarmenn o.fl.), innanríkisráðherra, 1. umr. er á dagskrá 23. fundar.
172 Hjúskaparlög (hjónaskilnaðir), HKF, 1. umr. er á dagskrá 23. fundar.
77 Innheimtulög (leyfisskylda), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 77 útbýtt 2021-12-01 19:43
168 Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna (fjölgun mismununarþátta), forsætisráðherra, 1. umr. er á dagskrá 23. fundar.
100 Jöfn staða og jafn réttur kynja o.fl. (lækkun tryggingagjalds), HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 100 útbýtt 2021-12-02 12:10
178 Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 180 útbýtt 2021-12-14 14:13
186 Loftferðir, innviðaráðherra, 1. umr. er á dagskrá 23. fundar.
8 Loftslagsmál (aukinn metnaður, gagnsæi og aðhald), AIJ, 1. umr. er á dagskrá 23. fundar.
39 Menntasjóður námsmanna (launatekjur), TAT, ekki komið á dagskrá, þskj. 39 útbýtt 2021-12-01 19:39
175 Menntasjóður námsmanna (lágmarksframfærsla námsmanna), ÞorbG, ekki komið á dagskrá, þskj. 177 útbýtt 2021-12-14 13:50
75 Neytendalán o.fl. (ógildir skilmálar í neytendasamningum), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 75 útbýtt 2021-12-01 19:41
79 Neytendalán og fasteignalán til neytenda (endurfjármögnun verðtryggðra lána), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 79 útbýtt 2021-12-01 19:43
92 Neytendastofa o.fl. (réttarúrræði neytendaverndarsamtaka), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 92 útbýtt 2021-12-01 19:43
63 Okur á tímum hættuástands, IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 63 útbýtt 2021-12-01 19:41
65 Opinber fjármál (styrkir og framlög ráðherra), HVH, ekki komið á dagskrá, þskj. 65 útbýtt 2021-12-01 19:41
60 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga o.fl. (fjárhagsupplýsingar um einstaklinga), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 60 útbýtt 2021-12-01 19:41
70 Réttindi sjúklinga (aðgerðir og rannsóknir á börnum), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 70 útbýtt 2021-12-01 19:41
150 Réttindi sjúklinga (beiting nauðungar), heilbrigðisráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 152 útbýtt 2021-12-09 11:44
170 Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (viðskiptaboð), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 172 útbýtt 2021-12-14 13:24
34 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 34 útbýtt 2021-12-01 19:39
40 Sjúkratryggingar (tannlækningar og tannréttingar vegna afleiðinga meðfæddra galla), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 40 útbýtt 2021-12-01 19:39
85 Sjúkratryggingar (endurgreiðsla kostnaðar), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 85 útbýtt 2021-12-01 19:43
68 Skaðabótalög (gjafsókn), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 68 útbýtt 2021-12-01 20:28
72 Skaðabótalög (launaþróun), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 72 útbýtt 2021-12-03 14:04
99 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga), HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 99 útbýtt 2021-12-02 10:25
177 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 179 útbýtt 2021-12-14 14:13
41 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar í sjávarútvegi), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 41 útbýtt 2021-12-01 19:39
59 Stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 59 útbýtt 2021-12-01 19:41
73 Stjórn fiskveiða (frjálsar handfæraveiðar), , ekki komið á dagskrá, þskj. 73 útbýtt 2021-12-01 19:41
74 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (stuðningur til öflunar íbúðarhúsnæðis), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 74 útbýtt 2021-12-01 19:41
176 Tekjuskattur (heimilishjálp), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 178 útbýtt 2021-12-14 13:50
182 Tekjuskattur (frádráttur), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 184 útbýtt 2021-12-14 14:14
78 Tekjustofnar sveitarfélaga (gjaldstofn fasteignaskatts), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 78 útbýtt 2021-12-01 19:43
97 Umferðarlög (nagladekk), JPJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 97 útbýtt 2021-12-01 19:43
42 Umhverfismat framkvæmda og áætlana (vatnsorkuver, vindorkuver), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 42 útbýtt 2021-12-01 19:39
80 Vextir og verðtrygging og húsaleigulög (verðbólga á húsnæðislán og húsaleigu), ÁLÞ, 1. umr. er á dagskrá 23. fundar.
44 Virðisaukaskattur (vistvæn skip og loftför), JFM, ekki komið á dagskrá, þskj. 44 útbýtt 2021-12-01 19:39
66 Virðisaukaskattur (hjálpartæki), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 66 útbýtt 2021-12-01 19:41
37 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu (heiti stofnunar), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 37 útbýtt 2021-12-01 19:39
Fann: 68

Í nefnd

149 Dýralyf, heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
169 Fjarskipti o.fl. (áfallaþol fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta), vísinda-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
161 Staðfesting ríkisreiknings, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
22 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar og raunveruleg yfirráð), OH, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
86 Stjórn fiskveiða (skráning á skipulegum hlutabréfamarkaði, dreifð eignaraðild), ÞKG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
15 Velferð dýra (bann við blóðmerahaldi), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
Fann: 6