Staða mála á 152. þingi
Samþykkt

188 Barna- og fjölskyldustofa og Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála (flutningur starfsmanna), félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra, þskj. 294 28.12.2021 138/2021
584 Barnaverndarlög (frestun framkvæmdar), mennta- og barnamálaráðherra, þskj. 964 29.04.2022 20/2022
151 Breyting á ýmsum lögum (framlenging bráðabirgðaheimilda), innanríkisráðherra, þskj. 292 28.12.2021 136/2021
3 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2022, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 287 28.12.2021 131/2021
149 Dýralyf, heilbrigðisráðherra, þskj. 440 03.02.2022 14/2022
169 Fjarskipti o.fl. (áfallaþol fjarskiptaþjónustu og fjarskiptaneta), vísinda-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 502 10.02.2022 17/2022
174 Fjáraukalög 2021, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 235 21.12.2021
164 Fjárhagslegar viðmiðanir o.fl. (fjárhagslegar viðmiðanir og lykilupplýsingaskjöl), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 291 28.12.2021 134/2021
1 Fjárlög 2022, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 286 28.12.2021
253 Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framhald lokunarstyrkja), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 567 24.02.2022 15/2022
189 Kosningalög (atkvæðagreiðslur meðal íbúa sveitarfélaga), stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, þskj. 295 28.12.2021 137/2021
424 Kosningalög og starfsemi stjórnmálasamtaka (viðmiðunardagur kjörskrár o.fl.), stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, þskj. 677 15.03.2022 18/2022
408 Listamannalaun (tímabundin fjölgun starfslauna og styrkja), menningar- og viðskiptaráðherra, þskj. 963 29.04.2022 25/2022
154 Loftferðir (framlenging gildistíma), innviðaráðherra, þskj. 293 28.12.2021 135/2021
4 Skattar og gjöld (gjalddagar, refsinæmi o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 288 28.12.2021 133/2021
5 Skattar og gjöld (bifreiðagjald o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 289 28.12.2021 139/2021
211 Skattar og gjöld (leiðrétting), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 439 03.02.2022 9/2022
161 Staðfesting ríkisreiknings, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 441 03.02.2022 10/2022
210 Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (frestun gjalddaga og framlenging umsóknarfrests), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 331 17.01.2022 2/2022
232 Styrkir til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt takmörkunum á opnunartíma, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 469 08.02.2022 8/2022
137 Tekjuskattur (samsköttun), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 290 28.12.2021 132/2021
628 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 893 08.04.2022 19/2022
291 Viðspyrnustyrkir (framhald viðspyrnustyrkja), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 568 24.02.2022 16/2022
Fann: 23

Kallað aftur

369 Leigubifreiðaakstur, innviðaráðherra, þskj. 519
150 Réttindi sjúklinga (beiting nauðungar), heilbrigðisráðherra, þskj. 152
Fann: 2

Bíða 1. umræðu

594 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (sýndareignir o.fl.), dómsmálaráðherra, 1. umr. er á dagskrá 79. fundar.
64 Almannatryggingar (afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 64 útbýtt 2021-12-01 19:41
67 Almannatryggingar (fjárhæðir fylgi launavísitölu), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 67 útbýtt 2021-12-01 19:41
140 Almannatryggingar (raunleiðrétting), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 142 útbýtt 2021-12-07 17:16
234 Almenn hegningarlög (bælingarmeðferð), HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 334 útbýtt 2022-01-19 14:49
370 Áfengislög (afnám opununarbanns á frídögum), HHH, ekki komið á dagskrá, þskj. 523 útbýtt 2022-02-21 14:42
596 Áfengislög (sala á framleiðslustað), dómsmálaráðherra, 1. umr. er á dagskrá 79. fundar.
691 Bann við leit, rannsóknum og vinnslu kolvetnis í efnahagslögsögunni (bann við olíuleit), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 1034 útbýtt 2022-05-23 14:44
374 Barnalög (réttur til umönnunar), BjG, ekki komið á dagskrá, þskj. 529 útbýtt 2022-02-22 13:10
366 Breyting á sveitarstjórnarlögum (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), KMagn, ekki komið á dagskrá, þskj. 513 útbýtt 2022-02-21 14:42
576 Brottfall laga um heiðurslaun listamanna, VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 817 útbýtt 2022-04-01 14:10
94 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði), ÞórP, ekki komið á dagskrá, þskj. 94 útbýtt 2021-12-01 19:43
81 Fasteignalán til neytenda (framsal kröfuréttar), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 81 útbýtt 2021-12-01 19:43
82 Fyrning kröfuréttinda (neytendalánasamningar), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 82 útbýtt 2021-12-01 19:43
84 Grunnskólar (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 84 útbýtt 2021-12-01 19:43
62 Happdrætti Háskóla Íslands o.fl. (bann við rekstri spilakassa), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 62 útbýtt 2021-12-01 19:41
585 Hlutafélög o.fl. (hluthafafundir o.fl), menningar- og viðskiptaráðherra, 1. umr. er á dagskrá 79. fundar.
690 Hækkun lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs (lágmarkstryggingavernd, tilgreind séreign o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 1033 útbýtt 2022-05-23 14:44
100 Jöfn staða og jafn réttur kynja o.fl. (lækkun tryggingagjalds), HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 100 útbýtt 2021-12-02 12:10
600 Kosningalög (jöfnun atkvæðavægis), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 843 útbýtt 2022-04-01 14:10
625 Leikskólar (innritun í leikskóla), DagH, ekki komið á dagskrá, þskj. 872 útbýtt 2022-04-06 13:43
453 Lögreglulög (lögmæt fyrirmæli lögreglu), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 652 útbýtt 2022-03-10 14:14
88 Mannanöfn, HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 88 útbýtt 2022-02-10 11:40
525 Mannanöfn (kynhlutlaus foreldrisnöfn), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 753 útbýtt 2022-03-29 15:05
601 Matvæli (sýklalyfjanotkun), BergÓ, ekki komið á dagskrá, þskj. 844 útbýtt 2022-04-04 14:29
367 Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 515 útbýtt 2022-02-21 14:42
368 Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 516 útbýtt 2022-02-24 10:13
460 Meðferð einkamála o.fl. (ýmsar breytingar), dómsmálaráðherra, 1. umr. var á dagskrá 78. fundar (ekki rætt).
79 Neytendalán og fasteignalán til neytenda (endurfjármögnun verðtryggðra lána), ÁLÞ, 1. umr. var á dagskrá 46. fundar (ekki rætt).
92 Neytendastofa o.fl. (réttarúrræði neytendaverndarsamtaka), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 92 útbýtt 2021-12-01 19:43
63 Okur á tímum hættuástands, IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 63 útbýtt 2021-12-01 19:41
587 Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun (lenging lánstíma), menningar- og viðskiptaráðherra, 1. umr. er á dagskrá 79. fundar.
586 Raunverulegir eigendur (skipti eða slit tiltekinna skráningarskyldra aðila), menningar- og viðskiptaráðherra, 1. umr. er á dagskrá 79. fundar.
437 Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 629 útbýtt 2022-03-08 13:04
539 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), SDG, ekki komið á dagskrá, þskj. 768 útbýtt 2022-03-30 15:06
565 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (áminningar og setning embættismanna um stundarsakir), DME, ekki komið á dagskrá, þskj. 801 útbýtt 2022-04-01 14:09
588 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (sjálfstæði eftirlitsstofnana Alþingis), JPJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 830 útbýtt 2022-04-01 14:10
85 Sjúkratryggingar (endurgreiðsla kostnaðar), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 85 útbýtt 2021-12-01 19:43
280 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (afnám skilyrða), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 394 útbýtt 2022-02-01 13:10
270 Sóttvarnir (sóttvarnaráðstafanir bornar undir Alþingi), SGuðm, ekki komið á dagskrá, þskj. 379 útbýtt 2022-01-31 14:52
281 Stéttarfélög og vinnudeilur (atkvæðagreiðslur), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 395 útbýtt 2022-02-01 13:31
99 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga), HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 99 útbýtt 2021-12-02 10:25
177 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 179 útbýtt 2021-12-14 14:13
252 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), LRM, ekki komið á dagskrá, þskj. 356 útbýtt 2022-01-25 17:07
284 Stjórnartíðindi, Lögbirtingablað o.fl. (gjaldfrjáls rafræn útgáfa), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 398 útbýtt 2022-02-01 16:22
176 Tekjuskattur (heimilishjálp), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 178 útbýtt 2021-12-14 13:50
182 Tekjuskattur (frádráttur), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 184 útbýtt 2021-12-14 14:14
285 Tekjuskattur (viðbót persónuafsláttar), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 399 útbýtt 2022-02-01 13:10
397 Tekjustofn sveitarfélaga (framlög til reksturs grunnskóla), JPJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 574 útbýtt 2022-02-28 14:52
254 Tryggingagjald (afmörkuð undanþága fjölmiðla), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 358 útbýtt 2022-01-25 17:27
561 Tæknifrjóvgun o.fl. (einföldun regluverks), HildS, ekki komið á dagskrá, þskj. 795 útbýtt 2022-04-01 14:09
313 Umferðalög (lækkun hámarkshraða), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 434 útbýtt 2022-02-03 13:46
97 Umferðarlög (nagladekk), JPJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 97 útbýtt 2021-12-01 19:43
421 Útlendingar (aldursgreining), RBB, ekki komið á dagskrá, þskj. 602 útbýtt 2022-03-02 16:29
398 Verslun með áfengi og tóbak (staðsetning áfengisverslunar), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 575 útbýtt 2022-02-28 14:52
401 Vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar lána til neytenda), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 578 útbýtt 2022-02-28 17:43
66 Virðisaukaskattur (hjálpartæki), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 66 útbýtt 2021-12-01 19:41
679 Virðisaukaskattur (fjöldatakmörkun rafmagnsbifreiða o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 1012 útbýtt 2022-05-16 17:00
435 Vopnalög (bogfimi ungmenna), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 622 útbýtt 2022-03-07 14:45
282 Þingsköp Alþingis (ávarp á þingfundum), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 396 útbýtt 2022-02-01 13:31
Fann: 60

Í nefnd

590 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð), félags- og vinnumarkaðsráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
36 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
55 Almannatryggingar (kostnaður við greiðslur), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
69 Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
71 Almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
124 Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
38 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
202 Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), LE, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
201 Atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi), ArnG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
482 Atvinnuréttindi útlendinga (einstaklingar sem flytjast til innan viðskiptafyrirtækis), félags- og vinnumarkaðsráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
334 Áfengislög (vefverslun með áfengi), HildS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
24 Ávana-og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta), HallM, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
530 Breyting á ýmsum lögum í þágu barna (samþætting þjónustu í þágu barna, snemmtækur stuðningur), félags- og vinnumarkaðsráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
32 Búvörulög (niðurgreiðsla á raforku til garðyrkjubænda), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
118 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd, undanþágur frá samkeppnislögum, verðjöfnunargjöld), ÞKG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
416 Eignarráð og nýting fasteigna (óskipt sameign, landamerki o.fl.), forsætisráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
508 Evrópskir langtímafjárfestingarsjóðir, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
76 Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
56 Félagsleg aðstoð (heimilisuppbót), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
61 Félagsleg aðstoð (bifreiðastyrkir), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
35 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
386 Fiskveiðistjórn (eftirlit Fiskistofu o.fl.), matvælaráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
43 Fjarskipti (farsímasamband á þjóðvegum), JFM, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
461 Fjarskipti, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
533 Fjármálafyrirtæki o.fl. (lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
532 Fjármálamarkaðir (innleiðing o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
57 Fjöleignarhús (gæludýrahald), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
684 Flutningur fasteignaskrár frá Þjóðskrá Íslands til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (fasteignaskrá), innviðaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
11 Framkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2, ÁsF, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
91 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, JSkúl, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
517 Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins (EURES-netið), félags- og vinnumarkaðsráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
54 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (leiðrétting viðmiða vegna greiðslna ríkissjóðs), IngS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
591 Greiðslur vegna umönnunar langveikra eða fatlaðra barna, félags- og vinnumarkaðsráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
417 Greiðslureikningar, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
579 Grunnskólar (samræmt námsmat), mennta- og barnamálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
433 Heilbrigðisþjónusta (stjórn Landspítala), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
599 Heimild Reykjavíkurborgar til að skipa nefnd til að kanna starfsemi vöggustofa, forsætisráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
172 Hjúskaparlög (hjónaskilnaðir), HKF, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
457 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (heimildir til bráðabirgðaráðstafana o.fl.), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
572 Húsaleigulög (skráningarskylda vegna húsaleigusamninga og breytinga á leigufjárhæð), innviðaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
77 Innheimtulög (leyfisskylda), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
178 Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku), BHar, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
459 Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (reikningshald Kirkjugarðasjóðs o.fl.), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
536 Landamæri, dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
470 Leigubifreiðaakstur, innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
186 Loftferðir, innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
8 Loftslagsmál (aukinn metnaður, gagnsæi og aðhald), AIJ, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
471 Loftslagsmál (leiðrétting o.fl.), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
475 Matvæli og eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (lífræn framleiðsla), matvælaráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
518 Meðferð sakamála og fullnusta refsinga (bætt réttarstaða brotaþola, fatlaðs fólks og aðstandenda), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
39 Menntasjóður námsmanna (launatekjur), TAT, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
175 Menntasjóður námsmanna (lágmarksframfærsla námsmanna), ÞorbG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
75 Neytendalán o.fl. (ógildir skilmálar í neytendasamningum), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
582 Niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar (umhverfisvæn orkuöflun), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
65 Opinber fjármál (styrkir og framlög ráðherra), HVH, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
570 Peningamarkaðssjóðir, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
60 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga o.fl. (fjárhagsupplýsingar um einstaklinga), IngS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
450 Rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur (nikótínvörur), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
70 Réttindi sjúklinga (aðgerðir og rannsóknir á börnum), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
170 Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (viðskiptaboð), ÓBK, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
34 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
581 Samskiptaráðgjafar íþrótta- og æskulýðsstarfs (hlutverk og meðferð upplýsinga), mennta- og barnamálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
40 Sjúkratryggingar (tannlækningar og tannréttingar vegna afleiðinga meðfæddra galla), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
68 Skaðabótalög (gjafsókn), GIK, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
72 Skaðabótalög (launaþróun), GIK, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
233 Skaðabótalög (gjafsókn), HVH, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
531 Skilameðferð lánastofna og verðbréfafyrirtækja o.fl. (fjármögnun skilasjóðs, iðgjöld og fyrirkomulag Tryggingasjóðs ), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
573 Skipulagslög (uppbygging innviða), innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
568 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (gjaldmiðlaáhætta og rafræn birting), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
458 Slysavarnarskóli sjómanna (skipan og hlutverk skólanefndar, aðskildar fjárreiður), innviðaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
593 Sorgarleyfi, félags- og vinnumarkaðsráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
247 Sóttvarnalög (upplýsingagjöf til Alþingis), BHar, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
498 Sóttvarnalög, heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
589 Starfskjaralög, félags- og vinnumarkaðsráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
22 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar og raunveruleg yfirráð), OH, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
41 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar í sjávarútvegi), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
59 Stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
73 Stjórn fiskveiða (frjálsar handfæraveiðar), , til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
86 Stjórn fiskveiða (skráning á skipulegum hlutabréfamarkaði, dreifð eignaraðild), ÞKG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
251 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), BLG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
451 Stjórn fiskveiða o.fl. (veiðar á bláuggatúnfiski), matvælaráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
350 Stjórn fiskveiða og lög um veiðigjald (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni), matvælaráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
74 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (stuðningur til öflunar íbúðarhúsnæðis), ÁLÞ, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
569 Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (framlenging bráðabirgðaákvæða), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
571 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar á vegum sveitarfélaga), innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
78 Tekjustofnar sveitarfélaga (gjaldstofn fasteignaskatts), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
692 Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (hækkun hlutfalls endurgreiðslu), menningar- og viðskiptaráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
42 Umhverfismat framkvæmda og áætlana (vatnsorkuver, vindorkuver), IngS, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
595 Útlendingar (alþjóðleg vernd), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
598 Útlendingar (flutningur þjónustu milli ráðuneyta), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
597 Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga (dvalar- og atvinnuleyfi), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
574 Vaktstöð siglinga (gjaldtaka o.fl.), innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
15 Velferð dýra (bann við blóðmerahaldi), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
583 Verndar- og orkunýtingaráætlun (stækkanir virkjana í rekstri), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
80 Vextir og verðtrygging og húsaleigulög (verðbólga á húsnæðislán og húsaleigu), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
44 Virðisaukaskattur (vistvæn skip), JFM, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
279 Vísitala neysluverðs (vísitala neysluverðs án húsnæðis), IngS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
37 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu (heiti stofnunar), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
Fann: 98

Bíða 2. umræðu

181 Almannavarnir (almannavarnastig o.fl.), innanríkisráðherra, útbýtt nefndaráliti frá alls­herjar- og mennta­mála­nefnd 2022-04-08 18:08
318 Almenn hegningarlög (erlend mútubrot), dómsmálaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 79. fundar.
389 Almenn hegningarlög (barnaníðsefni, hatursorðræða, mismunun o.fl.), dómsmálaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 79. fundar.
185 Áhafnir skipa, innviðaráðherra, útbýtt nefndaráliti frá umhverfis- og samgöngu­nefnd 2022-04-08 12:38
244 Evrópskir áhættufjármagnssjóðir og evrópskir félagslegir framtakssjóðir, fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 79. fundar.
456 Fjáraukalög 2022, fjármála- og efnahagsráðherra, útbýtt nefndaráliti frá fjár­laga­nefnd 2022-05-18 14:33
163 Hjúskaparlög (aldur hjónaefna, könnunarmenn o.fl.), innanríkisráðherra, útbýtt nefndaráliti frá alls­herjar- og mennta­mála­nefnd 2022-03-30 16:30
333 Hollustuhættir og mengunarvarnir (menntun og eftirlit), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, útbýtt nefndaráliti frá umhverfis- og samgöngu­nefnd 2022-03-21 14:42
168 Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna (fjölgun mismununarþátta), forsætisráðherra, útbýtt nefndaráliti frá alls­herjar- og mennta­mála­nefnd 2022-04-05 13:17
414 Landlæknir og lýðheilsa (skimunarskrá), heilbrigðisráðherra, 2. umr. er á dagskrá 79. fundar.
385 Lýsing verðbréfa o.fl. (ESB-endurbótalýsing o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 79. fundar.
272 Stéttarfélög og vinnudeilur (Félagsdómur), félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 79. fundar.
349 Stjórn fiskveiða (veiðistjórn sandkola og hryggleysingja), matvælaráðherra, útbýtt nefndaráliti frá atvinnu­vega­nefnd 2022-03-28 14:40
678 Tekjuskattur o.fl. (mótvægisaðgerðir vegna verðbólgu), fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 79. fundar.
Fann: 14

Í nefnd eftir 2. umræðu

271 Málefni innflytjenda (móttaka einstaklinga með vernd, innflytjendaráð), félagsmála- og vinnumarkaðsráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
Fann: 1