Staða mála á 149. þingi
Samþykkt

157 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð), félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 735 13.12.2018 152/2018
314 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, dómsmálaráðherra, þskj. 738 13.12.2018 140/2018
12 Almannatryggingar (barnalífeyrir), SilG, þskj. 668 11.12.2018 127/2018
300 Atvinnuleysistryggingar o.fl. (framlag í lífeyrissjóði), félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 665 11.12.2018 128/2018
4 Aukatekjur ríkissjóðs (verðlagsuppfærsla), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 518 22.11.2018 122/2018
139 Ársreikningar (texti ársreiknings), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 397 08.11.2018 113/2018
412 Bankasýsla ríkisins (starfstími), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 892 05.02.2019 7/2019
211 Breyting á ýmsum lagaákvæðum um álagningu skatta og gjalda (rafræn birting), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 625 07.12.2018 132/2018
222 Breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru, dómsmálaráðherra, þskj. 781 14.12.2018 141/2018
3 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 696 12.12.2018 138/2018
77 Breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (stofnanir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 782 14.12.2018 150/2018
210 Brottfall laga um ríkisskuldabréf, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 624 07.12.2018 131/2018
178 Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (íslenskukunnátta), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 628 07.12.2018 129/2018
189 Fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 220 09.10.2018 108/2018
437 Fjáraukalög 2018, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 776 14.12.2018 146/2018
1 Fjárlög 2019, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 632 07.12.2018 156/2018
440 Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (aukið gagnsæi í stjórnmálum, framlög, birting ársreikninga o.fl.), KJak, þskj. 777 14.12.2018 139/2018
303 Fjármálafyrirtæki (stjórn og endurskoðun), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 929 07.02.2019 8/2019
185 Heilbrigðisþjónusta o.fl. (dvalarrými og dagdvöl), heilbrigðisráðherra, þskj. 664 11.12.2018 126/2018
498 Innheimtulög (brottfall tilvísunar), allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1017 28.02.2019 16/2019
232 Landgræðsla, umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 783 14.12.2018 155/2018
266 Lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa (lyfjaávísanir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra), heilbrigðisráðherra, þskj. 737 13.12.2018 153/2018
496 Meðferð einkamála og meðferð sakamála (táknmálstúlkar o.fl.), dómsmálaráðherra, þskj. 1177 21.03.2019 18/2019
486 Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum og gjaldeyrismál (aflandskrónulosun og bindingarskylda á fjármagnsinnstreymi), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1016 28.02.2019 14/2019
26 Nálgunarbann og brottvísun af heimili (meðferð beiðna um nálgunarbann), ÁslS, þskj. 970 21.02.2019 12/2019
739 Póstþjónusta (erlendar póstsendingar og rafrænar sendingar), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1342 10.04.2019
69 Refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði, dómsmálaráðherra, þskj. 602 05.12.2018 144/2018
45 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt), ÞKG, þskj. 971 21.02.2019 15/2019
212 Skráning og mat fasteigna (ákvörðun matsverðs), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1274 01.04.2019 20/2019
724 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), atvinnuveganefnd, þskj. 1341 10.04.2019
176 Stuðningur við útgáfu bóka á íslensku, mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 778 14.12.2018 130/2018
158 Svæðisbundin flutningsjöfnun, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 627 07.12.2018 125/2018
335 Tekjuskattur (uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 626 07.12.2018 133/2018
302 Tekjuskattur o.fl. (fyrirkomulag innheimtu), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 667 11.12.2018 142/2018
301 Tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (skattfrádráttur vegna hlutabréfakaupa, skattfrádráttur nýsköpunarfyrirtækja), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 666 11.12.2018 134/2018
304 Tollalög (flutningur fjármuna, VRA-vottun), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 891 05.02.2019 9/2019
235 Umboðsmaður Alþingis (OPCAT-eftirlit), SJS, þskj. 736 13.12.2018 147/2018
156 Umboðsmaður barna (hlutverk umboðsmanns barna, ráðgjafarhópur barna og barnaþing), forsætisráðherra, þskj. 734 13.12.2018 148/2018
179 Útflutningur hrossa (gjald í stofnverndarsjóð), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 629 07.12.2018 124/2018
221 Útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (ýmsar breytingar), dómsmálaráðherra, þskj. 780 14.12.2018 149/2018
81 Vaktstöð siglinga (hafnsaga), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 519 22.11.2018 121/2018
144 Veiðigjald, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 660 11.12.2018 145/2018
479 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 785 14.12.2018 154/2018
432 Virðisaukaskattur (gildisdagsetningar, virðisaukaskattsskylda alþjóðaflugvalla o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 739 13.12.2018 143/2018
162 Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (losunarviðmið, sendi-, vöru- og golfbifreiðar), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 499 21.11.2018 117/2018
2 Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019 (tekjuskattur, persónuafsláttur, barnabætur, vaxtabætur, tryggingagjald), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 733 13.12.2018 137/2018
471 Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (starfsmenn þingflokka og aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka), , þskj. 784 14.12.2018 135/2018
68 Þinglýsingalög o.fl. (rafrænar þinglýsingar), dómsmálaráðherra, þskj. 779 14.12.2018 151/2018
Fann: 48

Kallað aftur

46 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis), HKF, þskj. 46
Fann: 1

Bíða 1. umræðu

451 Almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 646 útbýtt 2018-12-11 13:19
789 Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 1250 útbýtt 2019-03-30 12:52
844 Almannatryggingar (hækkun lífeyris), LE, ekki komið á dagskrá, þskj. 1345 útbýtt 2019-04-11 14:39
550 Almenn hegningarlög, UnaH, ekki komið á dagskrá, þskj. 924 útbýtt 2019-02-07 13:52
569 Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), LE, ekki komið á dagskrá, þskj. 958 útbýtt 2019-02-21 10:16
146 Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 146 útbýtt 2018-09-25 13:18
466 Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 688 útbýtt 2018-12-12 18:42
852 Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1353 útbýtt 2019-04-11 16:35
587 Barnalög (fæðingarstaður barns), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 987 útbýtt 2019-02-26 13:18
126 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), BN, 1. umr. var á dagskrá 80. fundar (ekki rætt).
145 Barnaverndarlög og almenn hegningarlög (eftirlit með barnaníðingum), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 145 útbýtt 2018-09-26 14:41
756 Breyting á lögreglulögum (verkfallsréttur lögreglumanna), KGH, ekki komið á dagskrá, þskj. 1193 útbýtt 2019-03-26 13:21
180 Brottfall laga, BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 183 útbýtt 2018-10-09 13:21
843 Framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi, HarB, ekki komið á dagskrá, þskj. 1344 útbýtt 2019-04-11 12:37
774 Frysting fjármuna og skráning aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna, utanríkisráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 1231 útbýtt 2019-04-01 13:19
283 Fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 314 útbýtt 2018-10-25 17:02
665 Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar), , ekki komið á dagskrá, þskj. 1080 útbýtt 2019-03-07 14:52
768 Girðingarlög (sanngirniskrafa, hæfi úrskurðaraðila), BergÓ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1225 útbýtt 2019-04-01 13:19
485 Grunnskólar (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 768 útbýtt 2018-12-14 15:17
661 Grunnskólar (ritfangakostnaður), BjG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1074 útbýtt 2019-03-06 17:04
804 Háskólar og opinberir háskólar (mat á reynslu og færni), ÁslS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1265 útbýtt 2019-04-02 17:48
263 Heilbrigðisþjónusta og málefni aldraðra (réttur til einbýlis á öldrunarstofnunum), ÓGunn, ekki komið á dagskrá, þskj. 281 útbýtt 2018-10-18 10:58
439 Helgidagafriður, HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 611 útbýtt 2018-12-07 10:18
446 Höfundalög (sjálfvirk gagnagreining), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 640 útbýtt 2018-12-10 15:59
769 Innheimtulög (leyfisskylda), ÓÍ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1226 útbýtt 2019-04-01 13:19
134 Kosningar til Alþingis (kosningarréttur), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 134 útbýtt 2018-09-24 14:46
281 Kosningar til Alþingis (sameiginlegur listi fyrir Reykjavíkurkjördæmin), SÞÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 312 útbýtt 2018-10-25 16:37
394 Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), ÁlfE, ekki komið á dagskrá, þskj. 525 útbýtt 2018-11-23 11:28
441 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 613 útbýtt 2018-12-07 13:28
39 Lagaráð Alþingis, AKÁ, 1. umr. var á dagskrá 73. fundar (ekki rætt).
751 Landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma), ÓGunn, ekki komið á dagskrá, þskj. 1183 útbýtt 2019-03-25 14:48
464 Lax- og silungsveiði (atkvæðisréttur), HarB, ekki komið á dagskrá, þskj. 683 útbýtt 2018-12-12 14:47
504 Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (leyfi), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 828 útbýtt 2019-01-21 14:41
579 Lyfjalög (lausasölulyf), UBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 976 útbýtt 2019-02-21 16:28
753 Matvæli (sýklalyfjanotkun), GBS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1189 útbýtt 2019-03-25 17:45
264 Málefni aldraðra (réttur til sambúðar með maka á öldrunarstofnunum), ÓGunn, ekki komið á dagskrá, þskj. 282 útbýtt 2018-10-18 11:24
297 Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 344 útbýtt 2018-11-02 16:36
344 Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 415 útbýtt 2018-11-12 14:37
445 Opinber fjármál (fjölgun fulltrúa í fjármálaráði), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 637 útbýtt 2018-12-10 14:50
447 Opinber fjármál (framlagning fjármálaáætlunar), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 642 útbýtt 2018-12-10 16:45
277 Opinberir háskólar og háskólar, ÁslS, ekki komið á dagskrá, þskj. 308 útbýtt 2018-10-24 14:45
272 Orlof húsmæðra (afnám laganna), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 300 útbýtt 2018-10-24 13:50
271 Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 299 útbýtt 2018-10-23 19:06
826 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall), fjármála- og efnahagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 1317 útbýtt 2019-04-08 14:50
293 Sjúkratryggingar (endurgreiðsla kostnaðar), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 336 útbýtt 2018-11-02 16:36
772 Skráning einstaklinga, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, 1. umr. var á dagskrá 94. fundar (ekki rætt).
120 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), HKF, 1. umr. var á dagskrá 80. fundar (ekki rætt).
597 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), UBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 998 útbýtt 2019-02-26 16:48
583 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og tekjuskattur (séreignarsparnaður), BirgÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 981 útbýtt 2019-02-26 13:18
168 Starfsemi smálánafyrirtækja, OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 169 útbýtt 2018-09-27 17:29
770 Stéttarfélög og vinnudeilur (aðsetur Félagsdóms), félags- og barnamálaráðherra, 1. umr. var á dagskrá 94. fundar (ekki rætt).
161 Stimpilgjald (afnám stimpilgjaldsskyldu skipa), TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 162 útbýtt 2018-09-26 15:04
686 Stjórn fiskveiða (frjálsar strandveiðar), ÁlfE, ekki komið á dagskrá, þskj. 1105 útbýtt 2019-03-18 13:53
808 Stjórn veiða úr makrílstofni, ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1272 útbýtt 2019-04-02 17:53
133 Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (opin gögn), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 133 útbýtt 2018-09-24 14:46
124 Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar (fríhafnarverslun), TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 124 útbýtt 2018-09-24 14:46
410 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 551 útbýtt 2018-11-30 17:36
167 Tekjuskattur (endurgreiðslur vegna námslána), SME, ekki komið á dagskrá, þskj. 168 útbýtt 2018-09-27 14:35
491 Tekjuskattur (gengishagnaður), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 807 útbýtt 2019-01-21 14:40
492 Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 808 útbýtt 2019-01-21 14:40
712 Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 1138 útbýtt 2019-03-19 14:27
473 Utanríkisþjónusta Íslands (skipun ráðuneytisstjóra og sendiherra), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 708 útbýtt 2018-12-13 12:06
571 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 963 útbýtt 2019-02-21 14:24
502 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis), HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 823 útbýtt 2019-01-21 14:40
556 Útlendingar (aldursgreining með heildstæðu mati), RBB, ekki komið á dagskrá, þskj. 936 útbýtt 2019-02-18 14:45
838 Útlendingar (alþjóðleg vernd og brottvísunartilskipunin), dómsmálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 1334 útbýtt 2019-04-10 14:39
824 Vátryggingastarfsemi (fjöldi fulltrúa í slitastjórn), efnahags- og viðskiptanefnd, ekki komið á dagskrá, þskj. 1300 útbýtt 2019-04-08 14:50
480 Verslun með áfengi og tóbak (staðsetning áfengisverslunar), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 762 útbýtt 2018-12-14 12:06
110 Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), ÞorstV, 1. umr. frestað 80. fundur. fundi.
171 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts), JónG, ekki komið á dagskrá, þskj. 172 útbýtt 2018-09-27 14:39
373 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 474 útbýtt 2018-11-15 17:22
805 Þingsköp Alþingis (Lögrétta), HallM, ekki komið á dagskrá, þskj. 1266 útbýtt 2019-04-09 13:16
802 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum (samningar við þjónustuaðila), ATG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1263 útbýtt 2019-04-02 13:18
467 Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 700 útbýtt 2018-12-13 10:26
Fann: 74

Í nefnd

33 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar), ÞorS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
181 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma), BLG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
24 Almannatryggingar (afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
54 Almannatryggingar (afnám krónu á móti krónu skerðingar), HallM, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
15 Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
543 Almenn hegningarlög (þrenging ákvæðis um hatursorðræðu), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
796 Almenn hegningarlög o.fl. (misnotkun á félagaformi og hæfisskilyrði), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
633 Aukatekjur ríkissjóðs (gjald fyrir þinglýsingar með rafrænni færslu), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
711 Ávana- og fíkniefni (neyslurými), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
638 Bindandi álit í skattamálum (gildistími útgefinna álita, hækkun gjalds), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
90 Breyting á sveitarstjórnarlögum (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), JónG, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
25 Breyting á ýmsum lögum til að heimila skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum, HKF, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
530 Breyting á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun (ESB) 2015/1794 (farmenn), félags- og barnamálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
295 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði), HSK, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
646 Búvörulög (endurskoðun samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar og verðjöfnunargjöld), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
17 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld), ÞKG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
70 Dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
764 Dreifing vátrygginga, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
766 Dýrasjúkdómar o.fl. (innflutningur búfjárafurða), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
759 Efnalög (breytt hugtakanotkun, einföldun á framkvæmd, EES-reglur um kvikasilfur), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
188 Eftirlit með skipum (stjórnvaldssektir), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
136 Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda, JónG, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
312 Endurskoðendur og endurskoðun, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
10 Erfðafjárskattur (þrepaskipting), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
135 Fasteignalán til neytenda (eftirstöðvar í kjölfar nauðungarsölu), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
785 Félög til almannaheilla, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
647 Fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
776 Fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
154 Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs), LE, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
257 Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarstyrkur vegna ættleiðingar), BirgÞ, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
549 Helgidagafriður og 40 stunda vinnuvika (starfsemi á helgidögum), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
50 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna), SMc, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
38 Hlutafélög og einkahlutafélög (kennitöluflakk), ÞorS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
542 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (stjórnvaldssektir o.fl.), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
795 Húsaleigulög (bætt réttarstaða leigjenda við lok leigusamnings), félags- og barnamálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
140 Húsnæðisbætur (réttur námsmanna og fatlaðs fólks), HVH, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
415 Höfðaborgarsamningurinn um alþjóðleg tryggingarréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun um búnað loftfara, dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
797 Höfundalög (flytjanleiki efnisveituþjónustu á Netinu yfir landamæri á innri markaðnum), mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
637 Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (lækkun iðgjalds), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
413 Kjararáð (launafyrirkomulag), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
356 Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), AIJ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
752 Kynrænt sjálfræði, forsætisráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
757 Landlæknir og lýðheilsa og réttindi sjúklinga (kvartanir og ábendingar), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
645 Lax- og silungsveiði (selveiðar), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
758 Loftslagsmál (styrking á stjórnsýslu og umgjörð), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
798 Lýðskólar, mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
282 Lögræðislög (fyrirframgefin ákvarðanataka), HKF, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
9 Mannanöfn, ÞorstV, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
775 Mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
306 Málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra), ÓÍ, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
783 Meðferð einkamála o.fl. (skilvirkni og samræming málsmeðferðarreglna o.fl.), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
234 Meðferð sakamála (bann við myndatökum og hljóðupptökum í dómhúsum), ÞorS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
801 Menntun, hæfni og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
636 Milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
183 Náttúruhamfaratrygging Íslands (skýstrókar), KGH, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
82 Náttúruvernd (rusl á almannafæri, sektir), ÁsF, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
495 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (stofnanir á málefnasviði félags- og barnamálaráðherra), félags- og barnamálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
270 Póstþjónusta, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
792 Raforkulög (tilvísun í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
782 Raforkulög og Orkustofnun (EES-reglur, viðurlagaákvæði), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
634 Rafræn auðkenning og traustþjónusta fyrir rafræn viðskipti, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
494 Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (takmörkuð ábyrgð hýsingaraðila), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
639 Ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
37 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), ÞorS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
255 Réttur barna sem aðstandendur, VilÁ, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
803 Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (eftirlit með tekjum ríkisins o.fl.), forsætisnefnd, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
799 Sameiginleg umsýsla höfundarréttar, mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
765 Sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins (breyting á ýmsum lögum), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
417 Samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs, mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
767 Samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC), mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
186 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn), LRM, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
790 Seðlabanki Íslands, forsætisráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
642 Siglingavernd (dagsektir, laumufarþegar o.fl.), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
40 Sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðra (búseturéttur aldraðra, öryggisíbúðir), ÞorS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
11 Sjúkratryggingar (heilbrigðisþjónusta í hagnaðarskyni), ÓGunn, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
513 Sjúkratryggingar (sálfræðimeðferð), ÞKG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
644 Sjúkratryggingar (persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
433 Skattlagning tekna erlendra lögaðila í lágskattaríkjum o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
147 Skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu, SDG, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
794 Skráning raunverulegra eigenda, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
88 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), ÁslS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
104 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga), ÞorstV, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
501 Stjórnarskipunarlög, JÞÓ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
781 Stjórnsýsla búvörumála (flutningur málefna búnaðarstofu), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
493 Stjórnsýslulög (tjáningarfrelsi og þagnarskylda), forsætisráðherra, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
233 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði), ÞorstV, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
800 Sviðslistir, mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
710 Taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
18 Tekjuskattur (söluhagnaður), HarB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
84 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu og frístundahúsnæði), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
497 Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar), ATG, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
762 Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (skattlagning tekna af höfundaréttindum), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
219 Umferðarlög, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
780 Upplýsingalög (útvíkkun gildissviðs o.fl.), forsætisráðherra, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
649 Úrskurðarnefndir á sviði neytendamála, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
779 Vandaðir starfshættir í vísindum, forsætisráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
763 Vátryggingarsamningar (upplýsingagjöf), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
32 Vegalög, KGH, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
784 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (stjórnvaldssektir og eftirlit með gististarfsemi), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
16 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
555 Vinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangi, dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
52 Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), ÞSÆ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
250 Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (framkvæmd vísindarannsóknar á mönnum eða gagnarannsóknar), OH, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
299 Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (gjaldtaka vísindasiðanefndar), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
107 Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (starfskostnaður), AIJ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
23 Þingsköp Alþingis (ávarp á þingfundum), BLG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
434 Þjóðarsjóður, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
31 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fána á byggingum), BirgÞ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
778 Þjóðgarðastofnun og þjóðgarðar, umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
393 Þungunarrof, heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
416 Öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
Fann: 111

Bíða 2. umræðu

512 Hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, burðarpokar), umhverfis- og auðlindaráðherra, útbýtt nefndaráliti frá umhverfis- og samgöngu­nefnd 2019-04-08 14:50
442 Opinber innkaup (markviss innkaup, keðjuábyrgð o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, útbýtt nefndaráliti frá fjár­laga­nefnd 2019-03-30 12:50
411 Opinber stuðningur við vísindarannsóknir (samfjármögnun alþjóðlegra rannsóknaráætlana og sjálfstæð stjórn Innviðasjóðs), mennta- og menningarmálaráðherra, útbýtt nefndaráliti frá alls­herjar- og mennta­mála­nefnd 2019-04-08 14:50
435 Ófrjósemisaðgerðir, heilbrigðisráðherra, útbýtt nefndaráliti frá velferðar­nefnd 2019-03-30 12:50
414 Staðfesting ríkisreiknings 2017, fjármála- og efnahagsráðherra, útbýtt nefndaráliti frá fjár­laga­nefnd 2019-03-26 13:21
635 Tekjuskattur (ríki-fyrir-ríki skýrslur), fjármála- og efnahagsráðherra, útbýtt nefndaráliti frá efna­hags- og við­skipta­nefnd 2019-04-08 14:50
632 Vátryggingastarfsemi og vátryggingasamstæður (reglugerðir og reglur), fjármála- og efnahagsráðherra, útbýtt nefndaráliti frá efna­hags- og við­skipta­nefnd 2019-04-08 14:50
Fann: 7

Bíða 3. umræðu

541 Heiti Einkaleyfastofunnar (nafnbreyting á stofnuninni), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, vísun til 3. umr. 2019-04-02 14:58:29
231 Skógar og skógrækt, umhverfis- og auðlindaráðherra, vísun til 3. umr. 2019-04-02 14:57:48
436 Ökutækjatryggingar, fjármála- og efnahagsráðherra, vísun til 3. umr. 2019-04-01 15:45:10
Fann: 3