Staða mála á 150. þingi
Bíða 1. umræðu

72 Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 72 útbýtt 2019-09-12 13:17
74 Almannatryggingar (kostnaður við framkvæmd greiðslna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 74 útbýtt 2019-09-12 13:17
77 Almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 77 útbýtt 2019-09-12 16:35
83 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 83 útbýtt 2019-09-12 16:36
33 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 33 útbýtt 2019-09-16 17:26
48 Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 48 útbýtt 2019-09-11 19:21
82 Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 82 útbýtt 2019-09-12 14:57
87 Barnaverndarlög og almenn hegningarlög (eftirlit með barnaníðingum), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 87 útbýtt 2019-09-12 17:46
2 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020, fjármála- og efnahagsráðherra, 1. umr. er á dagskrá 6. fundar.
12 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði), ÞórP, ekki komið á dagskrá, þskj. 12 útbýtt 2019-09-11 19:21
71 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 71 útbýtt 2019-09-12 14:11
56 Fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 56 útbýtt 2019-09-11 19:21
85 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 85 útbýtt 2019-09-12 17:17
79 Hjúskaparlög (skilnaður án undanfara), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 79 útbýtt 2019-09-12 14:11
51 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna), SMc, ekki komið á dagskrá, þskj. 51 útbýtt 2019-09-11 19:21
81 Kosningar til Alþingis (kosningarréttur), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 81 útbýtt 2019-09-12 16:36
50 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 50 útbýtt 2019-09-11 19:21
62 Landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma), ÓGunn, ekki komið á dagskrá, þskj. 62 útbýtt 2019-09-11 19:21
68 Lögreglulög (verkfallsréttur lögreglumanna), KGH, ekki komið á dagskrá, þskj. 68 útbýtt 2019-09-12 10:19
90 Mat á umhverfisáhrifum (vatnsorkuver, vindbú), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 90 útbýtt 2019-09-12 17:53
63 Málefni aldraðra (sambúð á öldrunarstofnunum), ÓGunn, ekki komið á dagskrá, þskj. 63 útbýtt 2019-09-12 14:11
65 Náttúruvernd (sorp og úrgangur), ÁsF, ekki komið á dagskrá, þskj. 65 útbýtt 2019-09-11 19:21
19 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn), LRM, ekki komið á dagskrá, þskj. 19 útbýtt 2019-09-11 19:21
4 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall), fjármála- og efnahagsráðherra, 1. umr. er á dagskrá 6. fundar.
101 Skráning einstaklinga, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 101 útbýtt 2019-09-12 16:31
99 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemilífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 99 útbýtt 2019-09-12 17:17
18 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 18 útbýtt 2019-09-11 19:21
93 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga), ÞorstV, ekki komið á dagskrá, þskj. 93 útbýtt 2019-09-13 09:43
57 Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (gjaldfrjáls rafræn útgáfa), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 57 útbýtt 2019-09-11 19:21
92 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði), ÞorstV, ekki komið á dagskrá, þskj. 92 útbýtt 2019-09-13 12:44
49 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 49 útbýtt 2019-09-11 19:21
66 Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), JónG, ekki komið á dagskrá, þskj. 66 útbýtt 2019-09-11 19:21
27 Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar), ATG, ekki komið á dagskrá, þskj. 27 útbýtt 2019-09-11 19:21
34 Tekjuskattur (söluhagnaður), HarB, ekki komið á dagskrá, þskj. 34 útbýtt 2019-09-11 19:21
89 Tekjuskattur (gengishagnaður), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 89 útbýtt 2019-09-12 16:36
96 Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 96 útbýtt 2019-09-12 16:36
3 Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur), fjármála- og efnahagsráðherra, 1. umr. er á dagskrá 6. fundar.
104 Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 104 útbýtt 2019-09-13 15:26
80 Utanríkisþjónusta Íslands (skipun ráðuneytisstjóra og sendiherra), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 80 útbýtt 2019-09-12 16:35
94 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis), HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 94 útbýtt 2019-09-13 12:44
11 Varnarmálalög (samþykki Alþingis), KÓP, ekki komið á dagskrá, þskj. 11 útbýtt 2019-09-11 19:21
60 Vegalög, KGH, ekki komið á dagskrá, þskj. 60 útbýtt 2019-09-11 19:21
53 Verslun með áfengi og tóbak (staðsetning áfengisverslunar), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 53 útbýtt 2019-09-11 19:21
10 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 10 útbýtt 2019-09-12 14:11
47 Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 47 útbýtt 2019-09-11 19:21
Fann: 45

Í nefnd

6 Almannatryggingar (hækkun lífeyris), LE, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
1 Fjárlög 2020, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
8 Sjúkratryggingar (aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri klínískri viðtalsmeðferð), ÞKG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
45 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka), ÞSÆ, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
13 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
Fann: 5