Staða mála á 144. þingi
Samþykkt

454 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum og málefni fatlaðs fólks (aukin vinnuvernd og notendastýrð persónuleg þjónusta), félags- og húsnæðismálaráðherra, þskj. 1534 30.06.2015 80/2015
322 Almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.), félags- og húsnæðismálaráðherra, þskj. 1603 02.07.2015 88/2015
459 Almannatryggingar o.fl. (örorkugreiðslur almannatrygginga og lífeyrissjóða), velferðarnefnd, þskj. 803 16.12.2014 137/2014
470 Almenn hegningarlög (nálgunarbann), VilÁ, þskj. 1602 02.07.2015 44/2015
475 Almenn hegningarlög (guðlast), HHG, þskj. 1601 02.07.2015 43/2015
628 Alþjóðleg öryggismál o.fl. (erlend herskip og herloftför o.fl., breyting ýmissa laga), utanríkisráðherra, þskj. 1588 01.07.2015 81/2015
105 Ábyrgðasjóður launa (EES-reglur), félags- og húsnæðismálaráðherra, þskj. 404 23.10.2014 107/2014
693 Byggðaáætlun og sóknaráætlanir (heildarlög), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1523 30.06.2015 69/2015
54 Byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 514 13.11.2014 114/2014
419 Dómstólar (fjöldi dómara), dómsmálaráðherra, þskj. 804 16.12.2014 133/2014
669 Dómstólar (fjöldi hæstaréttardómara), innanríkisráðherra, þskj. 1514 30.06.2015 37/2015
644 Dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (leyfisveitingar og EES-reglur), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1522 30.06.2015 71/2015
791 Efling tónlistarnáms (samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga, gildistími bráðabirgðaákvæða o.fl.), allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1530 30.06.2015 72/2015
690 Efnalög (EES-reglur og eftirlit o.fl.), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1528 30.06.2015 63/2015
368 Endurupptaka vegna látinna dómþola í máli Hæstaréttar nr. 214/1978, ÖJ, þskj. 809 16.12.2014 134/2014
72 Evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (EES-reglur), félags- og húsnæðismálaráðherra, þskj. 403 23.10.2014 104/2014
417 Fiskistofa o.fl. (gjaldskrárheimildir), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1623 03.07.2015 67/2015
367 Fjáraukalög 2014, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 751 15.12.2014 128/2014
4 Fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur), innanríkisráðherra, þskj. 1521 30.06.2015 68/2015
1 Fjárlög 2015, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 801 16.12.2014 143/2014
571 Fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1604 02.07.2015 57/2015
787 Fjármálafyrirtæki (nauðasamningar), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1630 03.07.2015 59/2015
214 Framhaldsskólar (rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 852 21.01.2015 5/2015
637 Framkvæmd samnings um klasasprengjur (heildarlög), utanríkisráðherra, þskj. 1533 30.06.2015 83/2015
694 Framleiðsla, verðlagning og sala búvöru o.fl. (umsjón og útgreiðsla beingreiðslna), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1583 01.07.2015 46/2015
106 Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur), félags- og húsnæðismálaráðherra, þskj. 405 23.10.2014 105/2014
785 Gjaldeyrismál (reglur um fjármagnshöft, afnám undanþágna o.fl.), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1399 07.06.2015 27/2015
8 Greiðsludráttur í verslunarviðskiptum (EES-reglur), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, þskj. 877 28.01.2015 8/2015
5 Hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur), innanríkisráðherra, þskj. 615 28.11.2014 119/2014
76 Heilbrigðisþjónusta (reglugerðarheimild, EES-reglur), heilbrigðisráðherra, þskj. 406 23.10.2014 106/2014
12 Hlutafélög o.fl. (samþykktir), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, þskj. 749 15.12.2014 132/2014
643 Innflutningur dýra (erfðaefni holdanautgripa), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1590 01.07.2015 48/2015
581 Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (undantekningar frá tryggingavernd), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1517 30.06.2015 61/2015
11 Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, þskj. 1501 29.06.2015 41/2015
74 Jarðalög (landnotkun og sala ríkisjarða), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1370 01.06.2015 29/2015
562 Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (vörukaup og þjónusta, EES-reglur), félags- og húsnæðismálaráðherra, þskj. 1518 30.06.2015 79/2015
107 Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, þskj. 1022 03.03.2015 20/2015
798 Kjaramál félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1435 13.06.2015 31/2015
514 Lax- og silungsveiði (meðferð og ráðstöfun eigna veiðifélags), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1537 30.06.2015 50/2015
240 Leiðrétting verðtryggðra fasteignaveðlána (frádráttarliðir), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 402 23.10.2014 102/2014
421 Leiga skráningarskyldra ökutækja (heildarlög), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, þskj. 1524 30.06.2015 65/2015
424 Loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1527 30.06.2015 62/2015
528 Lokafjárlög 2013, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1512 30.06.2015 92/2015
408 Lyfjalög (auglýsingar), heilbrigðisráðherra, þskj. 1539 30.06.2015 53/2015
645 Lyfjalög (lyfjagát, EES-reglur), heilbrigðisráðherra, þskj. 1532 30.06.2015 52/2015
6 Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur), innanríkisráðherra, þskj. 179 25.09.2014 97/2014
687 Lögræðislög (réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.), innanríkisráðherra, þskj. 1587 01.07.2015 84/2015
53 Mat á umhverfisáhrifum (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 748 15.12.2014 138/2014
605 Meðferð einkamála o.fl. (aukin skilvirkni, einfaldari reglur), innanríkisráðherra, þskj. 1513 30.06.2015 78/2015
512 Meðferð elds og varnir gegn gróðureldum (heildarlög, strangari reglur), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1538 30.06.2015 40/2015
103 Meðferð sakamála (embætti héraðssaksóknara), dómsmálaráðherra, þskj. 375 21.10.2014 103/2014
430 Meðferð sakamála og lögreglulög (skipan ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.), dómsmálaráðherra, þskj. 1511 30.06.2015 47/2015
456 Menntamálastofnun (heildarlög), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1589 01.07.2015 91/2015
99 Merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, þskj. 879 28.01.2015 7/2015
7 Nauðungarsala (frestun nauðungarsölu), innanríkisráðherra, þskj. 154 22.09.2014 94/2014
573 Nauðungarsala (frestun nauðungarsölu), innanríkisráðherra, þskj. 1008 27.02.2015 16/2015
751 Náttúruvernd (frestun gildistöku), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1536 30.06.2015 34/2015
698 Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, þskj. 1525 30.06.2015 66/2015
670 Norðurlandasamningur um erfðir og skipti á dánarbúum, innanríkisráðherra, þskj. 1515 30.06.2015 75/2015
10 Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, þskj. 499 11.11.2014 110/2014
305 Raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, þskj. 1356 28.05.2015 26/2015
243 Rauði krossinn á Íslandi og merki Rauða krossins, hálfmánans og kristalsins (heildarlög), innanríkisráðherra, þskj. 569 19.11.2014 115/2014
208 Sala fasteigna og skipa (heildarlög), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, þskj. 1526 30.06.2015 70/2015
674 Samgöngustofa og loftferðir (gjaldskrárheimildir og EES-reglur), innanríkisráðherra, þskj. 1520 30.06.2015 76/2015
376 Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (uppfærsla kerfisins, EES-reglur), dómsmálaráðherra, þskj. 1048 05.03.2015 21/2015
390 Seðlabanki Íslands (eiginfjárviðmið og ráðstöfun hagnaðar), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 746 15.12.2014 122/2014
672 Siglingalög (bótaábyrgð farsala o.fl., EES-reglur), innanríkisráðherra, þskj. 1516 30.06.2015 49/2015
242 Sjúkratryggingar (flóttamenn), heilbrigðisráðherra, þskj. 952 17.02.2015 11/2015
30 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða), FSigurj, þskj. 1578 01.07.2015 54/2015
75 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliðs og lífeyrisskuldbindinga), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 178 25.09.2014 96/2014
433 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (gildistími bráðabirgðaákvæðis), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 750 15.12.2014 129/2014
612 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjöldi gjalddaga), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1582 01.07.2015 55/2015
402 Slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur), heilbrigðisráðherra, þskj. 1591 01.07.2015 45/2015
814 Stjórn fiskveiða (tilfærsla á viðmiðun aflareynslu, ráðstöfun makríls), atvinnuveganefnd, þskj. 1628 03.07.2015 56/2015
434 Stjórnarráð Íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.), forsætisráðherra, þskj. 1594 01.07.2015 82/2015
405 Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (gildistími laganna o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 784 16.12.2014 126/2014
786 Stöðugleikaskattur (heildarlög), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1629 03.07.2015 60/2015
356 Tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1442 15.06.2015 33/2015
366 Tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur af atvinnuhúsnæði o.fl.), innanríkisráðherra, þskj. 783 16.12.2014 135/2014
159 Umboðsmaður skuldara (upplýsingaskylda og dagsektir), félags- og húsnæðismálaráðherra, þskj. 953 17.02.2015 12/2015
102 Umferðarlög (EES-reglur), innanríkisráðherra, þskj. 954 17.02.2015 13/2015
404 Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (gildistími laganna), atvinnuveganefnd, þskj. 782 16.12.2014 131/2014
800 Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (fjárheimild), atvinnuveganefnd, þskj. 1622 03.07.2015 64/2015
422 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (aukin skilvirkni), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 805 16.12.2014 139/2014
207 Úrskurðarnefnd velferðarmála (heildarlög), félags- og húsnæðismálaráðherra, þskj. 1586 01.07.2015 85/2015
650 Úrvinnslugjald (stjórn Úrvinnslusjóðs), umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 1529 30.06.2015 39/2015
423 Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (kostnaður við hættumat), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 807 16.12.2014 127/2014
120 Vátryggingarsamningar (hreyfanleiki viðskiptavina), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 951 17.02.2015 15/2015
157 Vegalög (gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur), innanríkisráðherra, þskj. 955 17.02.2015 14/2015
418 Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (hafnríkisaðgerðir), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1499 29.06.2015 38/2015
692 Veiðigjöld (veiðigjald 2015--2018), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1600 02.07.2015 73/2015
467 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 808 16.12.2014 136/2014
796 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1531 30.06.2015 42/2015
158 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (hæfi dyravarða), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, þskj. 568 19.11.2014 113/2014
154 Vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 806 16.12.2014 130/2014
629 Verndarsvæði í byggð (vernd sögulegra byggða, heildarlög), forsætisráðherra, þskj. 1605 02.07.2015 87/2015
622 Viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl. (breyting ýmissa laga, EES-reglur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1585 01.07.2015 58/2015
2 Virðisaukaskattur o.fl. (skattkerfisbreytingar), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 779 16.12.2014 124/2014
98 Visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, þskj. 616 28.11.2014 118/2014
673 Vopnalög (skoteldar, EES-reglur), innanríkisráðherra, þskj. 1519 30.06.2015 77/2015
363 Yfirskattanefnd o.fl. (verkefni ríkistollanefndar o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 747 15.12.2014 123/2014
3 Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2015 (breyting ýmissa laga), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 780 16.12.2014 125/2014
9 Þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi (heildarlög), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, þskj. 878 28.01.2015 6/2015
703 Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (nýting landsréttinda, óbyggðanefnd o.fl.), forsætisráðherra, þskj. 1584 01.07.2015 86/2015
403 Örnefni (heildarlög), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1023 03.03.2015 22/2015
Fann: 105

Kom ekki til 1. umræðu

259 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 306 útbýtt 2014-10-16 16:27
729 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleikakannanir, eftirlit o.fl.), innanríkisráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 1239 útbýtt 2015-04-27 14:49
412 Almannavarnir o.fl. (valdheimildir stjórnvalda o.fl.), dómsmálaráðherra, 1. umr. frestað 45. fundur. fundi.
679 Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), HHj, ekki komið á dagskrá, þskj. 1149 útbýtt 2015-04-01 14:00
654 Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1120 útbýtt 2015-03-25 17:31
469 Barnalög (faðernismál), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 777 útbýtt 2014-12-16 11:58
677 Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (sala endurnýjanlegs eldsneytis, úrgangsefni, rafmagn)), SÁA, ekki komið á dagskrá, þskj. 1147 útbýtt 2015-04-01 14:00
241 Félagsleg aðstoð (skerðingarhlutfall), SÞÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 270 útbýtt 2014-10-09 16:05
678 Fjarskipti (upptaka símtals), SÁA, ekki komið á dagskrá, þskj. 1148 útbýtt 2015-03-27 14:00
100 Framhaldsskólar (heilsugæsla í framhaldsskólum), KJak, ekki komið á dagskrá, þskj. 100 útbýtt 2014-09-16 13:12
413 Fæðingar- og foreldraorlof (andvanafæðing), PVB, ekki komið á dagskrá, þskj. 610 útbýtt 2014-11-28 11:52
633 Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarþjónusta), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1089 útbýtt 2015-03-19 14:51
73 Kosningar til Alþingis (sameiginlegur listi fyrir Reykjavíkurkjördæmin), SSv, ekki komið á dagskrá, þskj. 73 útbýtt 2014-09-11 13:28
183 Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög), VigH, ekki komið á dagskrá, þskj. 192 útbýtt 2014-10-06 14:41
400 Landsvirkjun (eigendastefna), BjÓ, ekki komið á dagskrá, þskj. 571 útbýtt 2014-11-20 11:14
642 Leiðsögumenn ferðamanna (heildarlög), ÁsF, ekki komið á dagskrá, þskj. 1105 útbýtt 2015-03-24 18:20
210 Lögbinding lágmarkslauna (heildarlög), LRM, ekki komið á dagskrá, þskj. 239 útbýtt 2014-10-08 16:05
155 Mat á umhverfisáhrifum (endurskoðun matsskýrslu), KJak, ekki komið á dagskrá, þskj. 158 útbýtt 2014-09-23 13:12
236 Mat á umhverfisáhrifum (heræfingar), SÞÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 265 útbýtt 2014-10-09 12:33
583 Meðferð sakamála (skilyrði fyrir símahlustun), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1015 útbýtt 2015-03-02 16:40
662 Meðferð sakamála (skilyrði símahlustunar og aðgangs að fjarskiptaupplýsingum), BirgJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1129 útbýtt 2015-03-26 10:51
551 Nauðungarsala (frestun nauðungarsölu), JÞÓ, ekki komið á dagskrá, þskj. 939 útbýtt 2015-02-17 13:20
544 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (biðlaun), ÖJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 932 útbýtt 2015-02-17 13:20
341 Ríkisútvarpið ohf. (útvarpsgjald), KJak, ekki komið á dagskrá, þskj. 431 útbýtt 2014-10-31 13:58
576 Sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007 (bætur til nemenda Landakotsskóla), ÖJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 999 útbýtt 2015-02-26 13:53
686 Sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og lögum um málefni aldraðra (réttur íbúa öryggisíbúða), ÞorS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1160 útbýtt 2015-04-01 14:00
572 Skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög (skráning barna), BirgJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 993 útbýtt 2015-02-25 15:49
153 Spilahallir (heildarlög), WÞÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 156 útbýtt 2014-09-24 14:42
671 Staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni (heildarlög), heilbrigðisráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 1141 útbýtt 2015-03-27 13:59
652 Stjórnarskipunarlög (kosningaaldur), KJak, ekki komið á dagskrá, þskj. 1118 útbýtt 2015-03-25 16:58
304 Tekjuskattur (gengishagnaður), VilB, ekki komið á dagskrá, þskj. 371 útbýtt 2014-10-21 16:12
306 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu), VilB, ekki komið á dagskrá, þskj. 374 útbýtt 2014-10-21 15:42
634 Tekjuskattur (húsnæðissparnaður), ELA, ekki komið á dagskrá, þskj. 1090 útbýtt 2015-03-19 17:01
676 Tekjuskattur (álagningarskrár), SÁA, ekki komið á dagskrá, þskj. 1146 útbýtt 2015-03-27 14:00
574 Tekjustofnar sveitarfélaga (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði), innanríkisráðherra, 1. umr. var á dagskrá 78. fundar (ekki rætt).
664 Virðisaukaskattur (útleiga veiðiréttar og sala veiðileyfa), JÞÓ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1131 útbýtt 2015-03-26 12:19
651 Þingsköp Alþingis (líftími þingmála), BirgJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1117 útbýtt 2015-03-25 14:47
666 Þingsköp Alþingis og almenn hegningarlög (hagsmunaárekstrar alþingismanna), JÞÓ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1133 útbýtt 2015-03-27 13:59
Fann: 38

Fór til nefndar, nefndarálit kom ekki

258 40 stunda vinnuvika o.fl. (færsla frídaga að helgum), RM, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
395 Almenn hegningarlög (afnám fangelsisrefsinga fyrir tjáningu skoðana), HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
436 Almenn hegningarlög (bann við hefndarklámi), BjÓ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
169 Byggingarsjóður Landspítala (heildarlög), SJS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
503 Farmflutningar á landi (aukið eftirlit, starfsleyfi o.fl., EES-reglur), innanríkisráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
504 Farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni (heildarlög, EES-reglur), innanríkisráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
665 Fjarskipti (afnám gagnageymdar), BirgJ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
108 Fjölmiðlar (textun myndefnis), SSv, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
292 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðsamráð í mjólkuriðnaði), HHj, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
211 Húsaleigubætur (réttur námsmanna), GStein, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
237 Húsaleigubætur (námsmenn), BjG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
696 Húsaleigulög (réttarstaða leigjanda og leigusala), félags- og húsnæðismálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
788 Húsnæðisbætur (heildarlög), félags- og húsnæðismálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
697 Húsnæðissamvinnufélög (réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga), félags- og húsnæðismálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
57 Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), VBj, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
37 Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann, fjárhagslegir hagsmunir), SSv, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
110 Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn (aðlægt belti), UBK, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
560 Landmælingar og grunnkortagerð (gjaldfrjáls landupplýsingagrunnur), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
77 Laun forseta Íslands (laun handhafa), BP, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
31 Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla lána og niðurfelling), SII, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
372 Lögreglulög (verkfallsréttur lögreglumanna), EyE, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
462 Meðferð einkamála (flýtimeðferð), allsherjar- og menntamálanefnd, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
705 Meðferð og sala eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum (brottfall laga um Bankasýslu, ráðgjafarnefnd), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
647 Miðlun upplýsinga og vernd uppljóstrara (heildarlög), RM, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
455 Náttúrupassi (heildarlög), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
339 Orlof húsmæðra (afnám laganna), UBK, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
307 Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (heildarlög), forsætisnefnd, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
257 Sérhæfð þjónustumiðstöð á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu (heildarlög), félags- og húsnæðismálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
636 Sjúkratryggingar og lyfjalög (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
40 Skipan ferðamála (ferðaþjónustureikningar), ÖS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
602 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), PHB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
365 Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (aukin verkefni kirkjuþings), innanríkisráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
511 Stjórn vatnamála (gjaldtaka fyrir vatnsþjónustu, EES-reglur), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
691 Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl (tímabundnar aflaheimildir), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
29 Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), UBK, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
251 Tollalög (sýnishorn verslunarvara), BjÓ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
396 Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra (rangar upplýsingar veittar á Alþingi), JÞÓ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
272 Upplýsingalög (kaup á vörum og þjónustu), ÓBK, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
597 Utanríkisþjónusta Íslands (skipun ráðuneytisstjóra og sendiherra), GStein, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
704 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting og flokkar veitingastaða), iðnaðar- og viðskiptaráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
561 Vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
41 Virðisaukaskattur (endurbygging og viðhald kirkna), ÖS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
411 Virðisaukaskattur (undanþága og endurgreiðslur til íþróttafélaga), WÞÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
36 Vörugjald (gjald á jarðstrengi), SJS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
56 Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), VBj, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
95 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (fánatími), SilG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
Fann: 46

Kom ekki til 2. umræðu

35 Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót), SII, útbýtt nefndaráliti frá velferðar­nefnd 2015-06-01 17:26
579 Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands), utanríkisráðherra, útbýtt nefndaráliti frá utanríkismála­nefnd 2015-06-16 16:17
416 Félagsþjónusta sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar), félags- og húsnæðismálaráðherra, útbýtt nefndaráliti frá velferðar­nefnd 2015-05-26 17:10
420 Fjárfestingarsamningur við Thorsil ehf. um kísilmálmverksmiðju í Helguvík í Reykjanesbæ, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, útbýtt nefndaráliti frá atvinnu­vega­nefnd 2015-05-04 17:41
426 Grunnskólar (kæruleiðir, einkareknir skólar o.fl.), mennta- og menningarmálaráðherra, útbýtt nefndaráliti frá alls­herjar- og mennta­mála­nefnd 2015-03-17 18:15
391 Haf- og vatnarannsóknir (heildarlög), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, útbýtt nefndaráliti frá atvinnu­vega­nefnd 2015-05-26 14:16
463 Handtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunar (heildarlög), dómsmálaráðherra, 2. umr. var á dagskrá 125. fundar (ekki rætt).
700 Höfundalög (EES-reglur, munaðarlaus verk), mennta- og menningarmálaráðherra, útbýtt nefndaráliti frá alls­herjar- og mennta­mála­nefnd 2015-06-03 14:42
701 Höfundalög (EES-reglur, lengri verndartími hljóðrita), mennta- og menningarmálaráðherra, útbýtt nefndaráliti frá alls­herjar- og mennta­mála­nefnd 2015-06-10 12:25
702 Höfundalög (einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur), mennta- og menningarmálaráðherra, útbýtt nefndaráliti frá alls­herjar- og mennta­mála­nefnd 2015-06-03 17:56
389 Mannanöfn (mannanafnanefnd, ættarnöfn), ÓP, útbýtt nefndaráliti frá alls­herjar- og mennta­mála­nefnd 2015-06-16 16:47
206 Opinber fjármál (heildarlög), fjármála- og efnahagsráðherra, útbýtt nefndaráliti frá fjár­laga­nefnd 2015-06-12 17:00
392 Sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, útbýtt nefndaráliti frá atvinnu­vega­nefnd 2015-05-26 14:16
466 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (breyting ýmissa laga), innanríkisráðherra, 2. umr. var á dagskrá 125. fundar (ekki rætt).
361 Skipulags- og mannvirkjamál á Reykjavíkurflugvelli (heildarlög, yfirstjórn og ábyrgð Alþingis), HöskÞ, útbýtt nefndaráliti frá umhverfis- og samgöngu­nefnd 2015-06-01 16:45
427 Uppbygging innviða fyrir ferðamenn til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum (heildarlög), umhverfis- og auðlindaráðherra, útbýtt nefndaráliti frá umhverfis- og samgöngu­nefnd 2015-05-11 14:48
17 Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), VilÁ, útbýtt nefndaráliti frá alls­herjar- og mennta­mála­nefnd 2015-03-04 14:47
685 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fánans við markaðssetningu vöru og þjónustu), forsætisráðherra, útbýtt nefndaráliti frá stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd 2015-06-12 17:00
Fann: 18