Staða mála á 146. þingi
Samþykkt

150 Almannatryggingar (leiðrétting), velferðarnefnd, þskj. 285 28.02.2017 9/2017
523 Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (kröfur til mönnunar o.fl.), umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 1061 01.06.2017 42/2017
234 Breyting á ýmsum lögum á sviði samgangna (innleiðing alþjóðlegra skuldbindinga, EES-reglur), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 994 31.05.2017 40/2017
387 Brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 993 31.05.2017 35/2017
113 Dómstólar (nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar), dómsmálaráðherra, þskj. 284 28.02.2017 10/2017
481 Dómstólar o.fl. (fjöldi hæstaréttardómara, meðferð ólokinna sakamála), dómsmálaráðherra, þskj. 1058 01.06.2017 53/2017
312 Endurskoðendur (eftirlitsgjald), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 989 31.05.2017 38/2017
217 Evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði (EES-reglur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 731 09.05.2017 24/2017
128 Farþegaflutningar og farmflutningar, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 801 16.05.2017 28/2017
10 Fjáraukalög 2016, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 86 22.12.2016 18/2017
1 Fjárlög 2017, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 87 22.12.2016 131/2016
126 Fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 730 09.05.2017 23/2017
411 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða (hlutverk, framlag ríkissjóðs o.fl.), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1046 01.06.2017 57/2017
116 Fyrirtækjaskrá (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá), BLG, þskj. 1062 01.06.2017 64/2017
237 Hlutafélög o.fl. (einföldun, búsetuskilyrði), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 732 09.05.2017 25/2017
410 Hlutafélög og einkahlutafélög (rafræn fyrirtækjaskrá o.fl.), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 733 09.05.2017 26/2017
376 Hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1056 01.06.2017 66/2017
524 Jarðgöng undir Vaðlaheiði (viðbótarfjármögnun), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1053 01.06.2017 62/2017
437 Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (jafnlaunavottun), félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 1054 01.06.2017 56/2017
7 Kjararáð, BjarnB, þskj. 59 22.12.2016 130/2016
574 Kjararáð (frestun á framkvæmd lagaákvæða), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1022 31.05.2017 37/2017
413 Landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn (grunnlínupunktar og aðlægt belti), utanríkisráðherra, þskj. 1044 01.06.2017 58/2017
389 Landmælingar og grunnkortagerð (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 998 31.05.2017 46/2017
392 Lánasjóður íslenskra námsmanna (lánshæfi aðfaranáms), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 992 31.05.2017 39/2017
401 Lánshæfismatsfyrirtæki (EES-reglur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1045 01.06.2017 50/2017
6 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 82 22.12.2016 127/2016
356 Loftslagsmál (losun lofttegunda, EES-reglur), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 997 31.05.2017 45/2017
8 Lokafjárlög 2015, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 430 22.03.2017 129/2016
13 Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (framlenging samninga um notendastýrða persónulega aðstoð, skipun nefndar), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 83 22.12.2016 128/2016
505 Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum (úttektarheimildir), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 903 24.05.2017 27/2017
374 Meðferð sakamála (rafræn undirritun sakbornings), dómsmálaráðherra, þskj. 991 31.05.2017 34/2017
333 Meðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-reglur o.fl.), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1055 01.06.2017 65/2017
80 Sjúkratryggingar (frestun gildistöku), velferðarnefnd, þskj. 152 31.01.2017 8/2017
385 Skattar, tollar og gjöld (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1050 01.06.2017 59/2017
386 Skortsala og skuldatryggingar (EES-reglur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1049 01.06.2017 55/2017
612 Stjórn fiskveiða (brottfall og framlenging bráðabirgðaákvæða), atvinnuveganefnd, þskj. 1042 01.06.2017 47/2017
553 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl. (framkvæmd og dagsetningar), ÓBK, þskj. 1059 01.06.2017 63/2017
306 Tekjustofnar sveitarfélaga (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1057 01.06.2017 43/2017
307 Umferðarlög (bílastæðagjöld), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 995 31.05.2017 41/2017
272 Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1048 01.06.2017 49/2017
412 Umgengni um nytjastofna sjávar og Fiskistofa (eftirlit með vigtunarleyfishöfum), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1047 01.06.2017 48/2017
29 Útlendingar (frestun réttaráhrifa), ÞórE, þskj. 88 22.12.2016 124/2016
236 Útlendingar (frestun réttaráhrifa o.fl.), dómsmálaráðherra, þskj. 597 06.04.2017 17/2017
544 Útlendingar (skiptinemar), allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1060 01.06.2017 54/2017
355 Varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 996 31.05.2017 44/2017
400 Vátryggingasamstæður, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1051 01.06.2017 60/2017
405 Vegabréf (samningar um framleiðslu vegabréfa), dómsmálaráðherra, þskj. 1043 01.06.2017 52/2017
28 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 84 22.12.2016 125/2016
609 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1041 01.06.2017 51/2017
216 Vextir og verðtrygging o.fl. (lán tengd erlendum gjaldmiðlum, EES-reglur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1007 31.05.2017 36/2017
111 Viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1052 01.06.2017 61/2017
235 Vopnalög (forefni til sprengiefnagerðar, EES-reglur), dómsmálaráðherra, þskj. 990 31.05.2017 33/2017
2 Ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017 (breyting ýmissa laga), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 81 22.12.2016 126/2016
Fann: 53

Ekki samþykkt

258 Kosningar til sveitarstjórna (kosningarréttur erlendra ríkisborgara), PawB, vísað til ríkisstj. 2017-05-31 21:58:02
Fann: 1

Kom ekki til 1. umræðu

422 Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), LE, ekki komið á dagskrá, þskj. 555 útbýtt 2017-03-31 19:12
240 Aukatekjur ríkissjóðs (nýskráning fyrirtækja), SMc, ekki komið á dagskrá, þskj. 332 útbýtt 2017-03-08 18:15
465 Ársreikningar (viðvera endurskoðenda á aðalfundum), efnahags- og viðskiptanefnd, ekki komið á dagskrá, þskj. 643 útbýtt 2017-04-24 15:31
377 Erfðafjárskattur (fyrirframgreiddur arfur), TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 506 útbýtt 2017-03-29 16:27
360 Fjármálafyrirtæki (virkur eignarhlutur, tilkynningarskylda), SMc, ekki komið á dagskrá, þskj. 489 útbýtt 2017-03-28 15:12
459 Fjármálafyrirtæki (eignarhald), KJak, ekki komið á dagskrá, þskj. 628 útbýtt 2017-04-24 14:40
174 Framhaldsskólar (heilsugæsla í framhaldsskólum), KJak, ekki komið á dagskrá, þskj. 241 útbýtt 2017-02-21 14:07
520 Framhaldsskólar (opinberir framhaldsskólar og einkareknir framhaldsskólar), OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 734 útbýtt 2017-05-09 21:25
269 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, SJS, ekki komið á dagskrá, þskj. 371 útbýtt 2017-03-20 14:38
417 Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar), , ekki komið á dagskrá, þskj. 550 útbýtt 2017-03-31 19:11
403 Gjald af áfengi og tóbaki (lýðheilsusjóður), SJS, ekki komið á dagskrá, þskj. 534 útbýtt 2017-03-31 19:10
423 Grunnskólar (ritfangakostnaður), BjG, ekki komið á dagskrá, þskj. 556 útbýtt 2017-03-31 19:12
547 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis), umhverfis- og auðlindaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 806 útbýtt 2017-05-19 18:16
149 Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (markmið í loftslagsmálum), KJak, ekki komið á dagskrá, þskj. 214 útbýtt 2017-02-21 13:19
203 Kosningar til Alþingis (skipting þingsæta), VOV, ekki komið á dagskrá, þskj. 286 útbýtt 2017-02-28 13:20
208 Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), VOV, ekki komið á dagskrá, þskj. 292 útbýtt 2017-02-28 16:36
185 Málefni aldraðra (réttur til sambúðar á stofnunum), SSv, ekki komið á dagskrá, þskj. 256 útbýtt 2017-02-22 17:44
575 Náttúrugjöld, SIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 888 útbýtt 2017-05-23 18:44
388 Rafrettur og tengdar vörur, BirgJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 518 útbýtt 2017-03-30 12:05
252 Sérstakar fjáröflunarráðstafanir í vegamálum, SJS, ekki komið á dagskrá, þskj. 350 útbýtt 2017-03-09 13:24
391 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), ÁslS, ekki komið á dagskrá, þskj. 521 útbýtt 2017-03-30 12:15
418 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), LRM, ekki komið á dagskrá, þskj. 551 útbýtt 2017-03-31 19:11
103 Tekjuskattur (fæðispeningar sjómanna), LRM, ekki komið á dagskrá, þskj. 162 útbýtt 2017-02-01 17:25
290 Tekjuskattur (skattafsláttur vegna útleigu á einni íbúð), GBr, ekki komið á dagskrá, þskj. 402 útbýtt 2017-03-20 14:39
310 Tekjuskattur (skattfrádráttur vegna gjafa og framlaga), TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 423 útbýtt 2017-03-21 13:14
393 Útlendingar (fylgdarlaus börn), RBB, ekki komið á dagskrá, þskj. 523 útbýtt 2017-03-30 13:25
332 Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), OktJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 451 útbýtt 2017-03-23 16:48
506 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Vatnajökulsþjóðgarður (atvinnurekstur, gjaldtaka), umhverfis- og auðlindaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 712 útbýtt 2017-05-05 15:33
606 Ættleiðingar (umsagnir nánustu fjölskyldu), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 974 útbýtt 2017-05-30 18:21
Fann: 29

Fór til nefndar, nefndarálit kom ekki

101 Almenn hegningarlög (móðgun við erlenda þjóðhöfðingja), SÞÁ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
419 Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), JSV, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
121 Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga), SilG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
426 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), BN, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
371 Breyting á ýmsum lögum vegna heitis Einkaleyfastofunnar, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
112 Brottnám líffæra (ætlað samþykki), SilG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
439 Félagsþjónusta sveitarfélaga (innleiðing samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál), félags- og jafnréttismálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
144 Fjölmiðlar (textun myndefnis), SSv, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
110 Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp), SilG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
84 Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald, SSv, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
64 Hlutafélög (upplýsingaskylda endurskoðenda), VilB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
373 Íslenskur ríkisborgararéttur (ríkisfangsleysi), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
435 Jöfn meðferð á vinnumarkaði, félags- og jafnréttismálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
436 Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, félags- og jafnréttismálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
189 Kjararáð (lækkun launa til samræmis við launaþróun frá 2013), JÞÓ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
190 Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), KJak, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
406 Landgræðsla, umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
271 Lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
416 Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla og niðurfelling lána), GBr, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
67 Lífeyrissjóður bænda (brottfall laganna), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
223 Málefni aldraðra (akstursþjónusta), EyH, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
119 Orlof húsmæðra (afnám laganna), VilÁ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
457 Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja o.fl. (eftirlit á vinnumarkaði, EES-mál), félags- og jafnréttismálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
289 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt), PawB, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
4 Sjúkratryggingar (samningar um heilbrigðisþjónustu), OH, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
408 Skipulag haf- og strandsvæða, umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
407 Skógar og skógrækt, umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
63 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (upplýsingaskylda endurskoðenda), VilB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
83 Stjórn fiskveiða (útboð viðbótarþorskkvóta), OH, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
176 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), GIG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
184 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar), ÁstaH, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
375 Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
85 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu), VilB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
86 Tekjuskattur (gengishagnaður), VilB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
120 Tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars), VilÁ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
431 Tóbaksvarnir (rafsígarettur), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
204 Umhverfisstofnun (heildarlög), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
70 Upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra, JÞÓ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
195 Þingsköp Alþingis (þingseta ráðherra), OH, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
202 Þingsköp Alþingis (líftími þingmála), BirgJ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
117 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (fánatími), SilG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
199 Þjóðhagsstofnun, OH, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
438 Þjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir, félags- og jafnréttismálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
215 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (endurgreiðsla vegna gleraugnakaupa barna), BjG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
Fann: 44

Kom ekki til 2. umræðu

432 Bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum, heilbrigðisráðherra, útbýtt nefndaráliti frá velferðar­nefnd 2017-05-30 13:47
440 Húsnæðissamvinnufélög (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga), félags- og jafnréttismálaráðherra, 2. umr. lokið 75. fundur. fundi.
433 Sjúklingatrygging (málsmeðferð o.fl.), heilbrigðisráðherra, útbýtt nefndaráliti frá velferðar­nefnd 2017-05-24 18:29
106 Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), TBE, útbýtt nefndaráliti frá alls­herjar- og mennta­mála­nefnd 2017-09-08 13:33
Fann: 4