Staða mála á 148. þingi
Samþykkt

565 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (sýndarfé og stafræn veski), dómsmálaráðherra, þskj. 1266 12.06.2018 91/2018
561 Aðgerðir gegn skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og skattrannsóknir, aukin upplýsingaöflun o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1252 11.06.2018 77/2018
93 Afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár (EES-reglur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 635 23.03.2018 15/2018
10 Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), JSV, þskj. 638 23.03.2018 16/2018
458 Almenn hegningarlög (mútubrot), dómsmálaráðherra, þskj. 1146 07.06.2018 66/2018
629 Aukatekjur ríkissjóðs (dvalarleyfi vegna samninga við erlend ríki), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1251 11.06.2018 69/2018
456 Ábúðarlög (úttekt og yfirmat), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 976 09.05.2018 43/2018
340 Ársreikningar (viðvera endurskoðenda á aðalfundum), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 636 23.03.2018 18/2018
293 Bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum, heilbrigðisráðherra, þskj. 1247 11.06.2018 84/2018
238 Barnalög (stefnandi faðernismáls), HVH, þskj. 1279 12.06.2018 92/2018
423 Breyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld (hlutabréfakaup, skuldajöfnun, álagning o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1040 29.05.2018 50/2018
389 Breyting á ýmsum lögum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1123 06.06.2018 53/2018
455 Breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1259 11.06.2018 82/2018
3 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 133 29.12.2017 96/2017
424 Brottfall laga um Lífeyrissjóð bænda, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 981 09.05.2018 42/2018
138 Brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 479 08.03.2018 13/2018
22 Brottnám líffæra (ætlað samþykki), SilG, þskj. 1122 06.06.2018 58/2018
8 Dómstólar o.fl. (setning og leyfi dómara, áfrýjun einkamála, lögmannsréttindi o.fl.), dómsmálaráðherra, þskj. 105 22.12.2017 90/2017
292 Einkaleyfi (EES-reglur, lyf fyrir börn o.fl.), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 950 08.05.2018 40/2018
264 Endurnot opinberra upplýsinga, forsætisráðherra, þskj. 978 09.05.2018 45/2018
111 Farþegaflutningar og farmflutningar á landi (leyfisskyldir farþegaflutningar), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1260 11.06.2018 83/2018
485 Ferðamálastofa, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1294 13.06.2018 96/2018
27 Félagsþjónusta sveitarfélaga (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál), félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 874 26.04.2018 37/2018
433 Fiskræktarsjóður (gjald af veiðitekjum, fjöldi stjórnarmanna o.fl.), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1203 08.06.2018 62/2018
390 Fjarskipti (EES-reglur, nethlutleysi, CE-merkingar á fjarskiptabúnaði), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 977 09.05.2018 41/2018
66 Fjáraukalög 2017, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 148 30.12.2017 99/2017
1 Fjárlög 2018, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 144 30.12.2017 100/2017
46 Fjármálafyrirtæki (heimildir Fjármálaeftirlitsins til að takmarka tjón á fjármálamarkaði), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 118 28.12.2017 94/2017
387 Fjármálafyrirtæki (skuldajöfnun, greiðslujöfnunarsamningar og ógildir löggerningar), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 870 26.04.2018 34/2018
422 Fjármálafyrirtæki (endurbótaáætlun, tímanleg inngrip, eftirlit á samstæðugrunni o.fl), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1121 06.06.2018 54/2018
248 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1256 11.06.2018 89/2018
469 Húsnæðismál (stefnumótun á sviði húsnæðismála, hlutverk Íbúðalánasjóðs), félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 1201 08.06.2018 65/2018
346 Húsnæðissamvinnufélög (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga), félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 875 26.04.2018 26/2018
395 Innheimtulög (innheimtustarfsemi félaga í eigu lögmanna), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1120 06.06.2018 55/2018
492 Íslandsstofa (rekstrarform o.fl.), utanríkisráðherra, þskj. 1285 12.06.2018 94/2018
133 Íslenskur ríkisborgararéttur og barnalög (ríkisfangsleysi), dómsmálaráðherra, þskj. 1253 11.06.2018 61/2018
394 Jöfn meðferð á vinnumarkaði, félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 1258 11.06.2018 86/2018
393 Jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 1257 11.06.2018 85/2018
630 Kjararáð, efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1249 11.06.2018 60/2018
465 Kvikmyndalög (ráðstafanir vegna EES-reglna), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1254 11.06.2018 97/2018
481 Köfun, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1250 11.06.2018 81/2018
418 Landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunn (grunnlínupunktar), utanríkismálanefnd, þskj. 982 09.05.2018 44/2018
215 Lax- og silungsveiði (stjórn álaveiða), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 877 26.04.2018 29/2018
453 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (hálfur lífeyrir), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 879 26.04.2018 28/2018
286 Loftslagsmál (EES-reglur), umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 478 08.03.2018 14/2018
49 Lokafjárlög 2016, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1119 06.06.2018
427 Lyfjalög (fölsuð lyf, netverslun, miðlun lyfja), heilbrigðisráðherra, þskj. 1039 29.05.2018 51/2018
345 Lögheimili og aðsetur, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1255 11.06.2018 80/2018
4 Mannvirki (faggilding, frestur), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 115 28.12.2017 91/2017
185 Mannvirki (stjórnsýsla við mannvirkjagerð o.fl.), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1198 08.06.2018 64/2018
167 Markaðar tekjur, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 980 09.05.2018 47/2018
331 Matvælastofnun, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 868 26.04.2018 30/2018
330 Matvæli o.fl. (eftirlit, upplýsingagjöf), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 867 26.04.2018 33/2018
28 Málefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (notendastýrð persónuleg aðstoð), félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 117 28.12.2017 93/2017
203 Meðferð sakamála (sakarkostnaður), dómsmálaráðherra, þskj. 637 23.03.2018 17/2018
628 Meðferð sakamála (áfrýjun dóms til Landsréttar eftir endurupptöku máls), allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1248 11.06.2018 67/2018
484 Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1287 12.06.2018 95/2018
622 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga, dómsmálaráðherra, þskj. 1296 13.06.2018 90/2018
454 Póst- og fjarskiptastofnun o.fl. (gjaldtaka fyrir tíðnir og alþjónusta), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1178 08.06.2018 72/2018
115 Raforkulög og stofnun Landsnets hf. (ýmsar breytingar), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 876 26.04.2018 24/2018
202 Rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur, heilbrigðisráðherra, þskj. 1267 12.06.2018 87/2018
468 Réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands o.fl. (vernd réttinda á vinnumarkaði, EES-mál), félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 1200 08.06.2018 75/2018
67 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (launafyrirkomulag forstöðumanna), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 134 29.12.2017 95/2017
109 Samgöngustofa, stjórnsýslustofnun samgöngumála (birting alþjóðlegra reglna á sviði siglinga), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 869 26.04.2018 25/2018
263 Siglingavernd og loftferðir (laumufarþegar, stjórnsýsluviðurlög, bakgrunnsathuganir o.fl.), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1197 08.06.2018 71/2018
466 Skil menningarverðmæta til annarra landa (frestir), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1147 07.06.2018 74/2018
425 Skipulag haf- og strandsvæða, umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1286 12.06.2018 88/2018
429 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), atvinnuveganefnd, þskj. 881 26.04.2018 19/2018
613 Sveitarstjórnarlög (framlenging bráðabirgðaákvæðis), umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 1199 08.06.2018 73/2018
452 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (skipan í stjórn, brottfall ákvæða), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 871 26.04.2018 27/2018
11 Tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignasjóður), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 272 08.02.2018 9/2018
518 Tollalög (vanþróuðustu ríki heims), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1177 08.06.2018 76/2018
581 Tollalög (upprunatengdir ostar, móðurmjólk), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1295 13.06.2018 93/2018
7 Útlendingar (dvalarleyfi vegna iðnnáms), dómsmálaráðherra, þskj. 104 22.12.2017 89/2017
5 Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 116 28.12.2017 92/2017
247 Vátryggingastarfsemi (EES-reglur, eftirlitsstofnanir o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 878 26.04.2018 36/2018
648 Veiðigjald (veiðigjald 2018), atvinnuveganefnd, þskj. 1204 08.06.2018 56/2018
75 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 146 30.12.2017 98/2017
660 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1288 12.06.2018 68/2018
388 Viðlagatrygging Íslands (heiti stofnunar, einföldun stjórnsýslu o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 979 09.05.2018 46/2018
562 Virðisaukaskattur (kaup og sala þjónustu milli landa, áskriftir og sala fréttablaða o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1202 08.06.2018 59/2018
339 Þjóðskrá Íslands, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1148 07.06.2018 70/2018
26 Þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 873 26.04.2018 38/2018
128 Ættleiðingar (umsögn nákominna), VilÁ, þskj. 872 26.04.2018 35/2018
Fann: 84

Ekki samþykkt

246 Vextir og verðtrygging (húsnæðisliður vísitölu neysluverðs), ÞorS, vísað til ríkisstj. 2018-06-12 19:08:30
Fann: 1

Kom ekki til 1. umræðu

475 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar), ÞorS, ekki komið á dagskrá, þskj. 683 útbýtt 2018-03-28 15:58
471 Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), LE, ekki komið á dagskrá, þskj. 677 útbýtt 2018-03-28 15:57
493 Ársreikningar (texti ársreiknings), ÓBK, 1. umr. var á dagskrá 56. fundar (ekki rætt).
464 Barnaverndarlög o.fl. (eftirlit með barnaníðingum), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 670 útbýtt 2018-03-28 15:57
563 Brottfall laga, BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 886 útbýtt 2018-05-02 14:44
599 Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda, JónG, ekki komið á dagskrá, þskj. 963 útbýtt 2018-05-09 18:09
462 Framhaldsskólar (aðkoma Alþingis og bann við arðgreiðslum), OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 668 útbýtt 2018-03-28 15:57
461 Framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi, HarB, ekki komið á dagskrá, þskj. 667 útbýtt 2018-03-28 15:57
439 Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 623 útbýtt 2018-03-22 20:26
348 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna), SMc, ekki komið á dagskrá, þskj. 462 útbýtt 2018-03-06 16:39
496 Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), ÁlfE, ekki komið á dagskrá, þskj. 723 útbýtt 2018-04-09 16:53
486 Lagaráð Alþingis (heildarlög), AKÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 696 útbýtt 2018-04-06 13:53
306 Mat á umhverfisáhrifum (víðtækari matsskylda), ATG, 1. umr. var á dagskrá 60. fundar (ekki rætt).
399 Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 561 útbýtt 2018-03-20 13:18
400 Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 562 útbýtt 2018-03-20 14:33
415 Opinber fjármál (fjölgun fulltrúa í fjármálaráði), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 584 útbýtt 2018-03-21 19:10
477 Opinber fjármál (framlagning fjármálaáætlunar), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 685 útbýtt 2018-03-28 15:58
566 Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 901 útbýtt 2018-05-02 17:10
665 Réttur barna sem aðstandendur, VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1269 útbýtt 2018-06-12 17:35
444 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), SPJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 639 útbýtt 2018-03-23 12:23
472 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 678 útbýtt 2018-03-28 15:57
391 Tekjuskattur (endurgreiðslur vegna námslána), SME, ekki komið á dagskrá, þskj. 541 útbýtt 2018-03-16 15:56
647 Umboðsmaður Alþingis (OPCAT-eftirlit), SJS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1163 útbýtt 2018-06-08 12:20
632 Vátryggingastarfsemi, BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1050 útbýtt 2018-05-30 18:44
414 Vegalög, KGH, ekki komið á dagskrá, þskj. 582 útbýtt 2018-03-21 17:03
631 Veiðigjald (endurreikningur veiðigjalds 2018), atvinnuveganefnd, 1. umr. var á dagskrá 68. fundar (ekki rætt).
287 Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), ÞorstV, 1. umr. var á dagskrá 60. fundar (ekki rætt).
438 Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 622 útbýtt 2018-03-22 20:26
460 Þjóðaröryggisráð (skipan þjóðaröryggisráðs), ÞorS, ekki komið á dagskrá, þskj. 664 útbýtt 2018-03-28 15:57
459 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fána á byggingum), BirgÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 658 útbýtt 2018-03-28 15:57
Fann: 30

Fór til nefndar, nefndarálit kom ekki

165 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma), BLG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
38 Almannatryggingar (frítekjumark vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar), HallM, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
51 Almannatryggingar (afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
97 Almannatryggingar (barnalífeyrir), SilG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
39 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (afnám sérstakrar uppbótar til framfærslu), HallM, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
37 Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
114 Almenn hegningarlög (bann við umskurði drengja), SilG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
213 Almenn hegningarlög (móðgun við erlenda þjóðhöfðingja), SÞÁ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
48 Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga), SilG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
127 Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
12 Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), BLG, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
457 Breyting á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
64 Búvörulög og búnaðarlög (undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld o.fl.), ÞKG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
442 Dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
110 Eftirlit með skipum (stjórnvaldssektir), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
214 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, KÓP, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
24 Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp), SilG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
98 Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs), LE, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
178 Heilbrigðisþjónusta (réttur til einbýlis og sambúðar við maka á öldrunarstofnunum), ÓGunn, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
426 Heilbrigðisþjónusta o.fl. (dvalarrými og dagdvöl), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
134 Helgidagafriður, HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
36 Höfundalög (sjálfvirk gagnagreining), BLG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
89 Kosningar til Alþingis (kosningaréttur), BLG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
269 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
63 Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann á miðlun fjölmiðils), ÞSÆ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
83 Mannanöfn, ÞorstV, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
467 Mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
35 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt), ÞKG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
249 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), ÞorS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
25 Sjúkratryggingar (samningar um heilbrigðisþjónustu), OH, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
441 Skaðabótalög (margfeldisstuðlar, vísitölutenging o.fl.), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
23 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), HKF, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
21 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), ÁslS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
6 Stjórn fiskveiða (útboð viðbótarþorskkvóta), OH, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
150 Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (opin gögn), BLG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
108 Tekjuskattur (skattleysi uppbóta á lífeyri), GIK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
34 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis), HKF, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
42 Útlendingar (fylgdarlaus börn), RBB, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
564 Útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (ýmsar breytingar), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
19 Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (leyfi frá opinberu starfi og starf með þingmennsku), BLG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
132 Þingsköp Alþingis (opnir nefndarfundir), HHG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
222 Þingsköp Alþingis (líftími þingmála), SMc, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
105 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (endurgreiðsla vegna gleraugnakaupa barna), BjG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
Fann: 43

Kom ekki til 2. umræðu

190 Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), JónG, útbýtt nefndaráliti frá umhverfis- og samgöngu­nefnd 2018-03-22 18:39
Fann: 1

Kom ekki til 3. umræðu

40 Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), AIJ, 3. umr. var á dagskrá 60. fundar (ekki rætt).
Fann: 1