Staða mála á 149. þingi
Samþykkt

157 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð), félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 735 13.12.2018 152/2018
314 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, dómsmálaráðherra, þskj. 738 13.12.2018 140/2018
12 Almannatryggingar (barnalífeyrir), SilG, þskj. 668 11.12.2018 127/2018
796 Almenn hegningarlög o.fl. (misnotkun á félagaformi og hæfisskilyrði), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1747 07.06.2019 56/2019
300 Atvinnuleysistryggingar o.fl. (framlag í lífeyrissjóði), félags- og jafnréttismálaráðherra, þskj. 665 11.12.2018 128/2018
4 Aukatekjur ríkissjóðs (verðlagsuppfærsla), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 518 22.11.2018 122/2018
633 Aukatekjur ríkissjóðs (gjald fyrir þinglýsingar með rafrænni færslu), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1474 07.05.2019 29/2019
139 Ársreikningar (texti ársreiknings), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 397 08.11.2018 113/2018
412 Bankasýsla ríkisins (starfstími), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 892 05.02.2019 7/2019
638 Bindandi álit í skattamálum (gildistími útgefinna álita, hækkun gjalds), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1473 07.05.2019 39/2019
211 Breyting á ýmsum lagaákvæðum um álagningu skatta og gjalda (rafræn birting), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 625 07.12.2018 132/2018
530 Breyting á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun (ESB) 2015/1794 (farmenn), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1708 04.06.2019 51/2019
222 Breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru, dómsmálaráðherra, þskj. 781 14.12.2018 141/2018
3 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 696 12.12.2018 138/2018
77 Breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (stofnanir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 782 14.12.2018 150/2018
210 Brottfall laga um ríkisskuldabréf, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 624 07.12.2018 131/2018
646 Búvörulög (endurskoðun samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar og verðjöfnunargjöld), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1532 15.05.2019 44/2019
764 Dreifing vátrygginga, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1745 07.06.2019 62/2019
178 Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr (íslenskukunnátta), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 628 07.12.2018 129/2018
766 Dýrasjúkdómar o.fl. (innflutningur búfjárafurða), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1933 20.06.2019 93/2019
759 Efnalög (breytt hugtakanotkun, einföldun á framkvæmd, EES-reglur um kvikasilfur), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1790 11.06.2019 57/2019
312 Endurskoðendur og endurskoðun, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1936 20.06.2019 94/2019
954 Félagsleg aðstoð og almannatryggingar (framfærsluuppbót og meðferð atvinnutekna), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1867 18.06.2019 97/2019
189 Fiskeldi (rekstrarleyfi til bráðabirgða), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 220 09.10.2018 108/2018
647 Fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1937 20.06.2019 101/2019
776 Fiskveiðar utan lögsögu Íslands (stjórn veiða á makríl), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1919 19.06.2019 46/2019
437 Fjáraukalög 2018, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 776 14.12.2018 146/2018
1 Fjárlög 2019, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 632 07.12.2018 156/2018
440 Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (aukið gagnsæi í stjórnmálum, framlög, birting ársreikninga o.fl.), KJak, þskj. 777 14.12.2018 139/2018
303 Fjármálafyrirtæki (stjórn og endurskoðun), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 929 07.02.2019 8/2019
774 Frysting fjármuna og skráning aðila á lista yfir þvingunaraðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna, utanríkisráðherra, þskj. 1817 13.06.2019 64/2019
185 Heilbrigðisþjónusta o.fl. (dvalarrými og dagdvöl), heilbrigðisráðherra, þskj. 664 11.12.2018 126/2018
541 Heiti Einkaleyfastofunnar (nafnbreyting á stofnuninni), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1408 02.05.2019 32/2019
549 Helgidagafriður og 40 stunda vinnuvika (helgihald), dómsmálaráðherra, þskj. 1781 11.06.2019 73/2019
512 Hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, burðarpokar), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1444 06.05.2019 34/2019
542 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (stjórnvaldssektir o.fl.), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1793 11.06.2019 58/2019
795 Húsaleigulög (bætt réttarstaða leigjenda við lok leigusamnings), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1791 11.06.2019 63/2019
415 Höfðaborgarsamningurinn um alþjóðleg tryggingarréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun um búnað loftfara, dómsmálaráðherra, þskj. 1784 11.06.2019 74/2019
797 Höfundalög (flytjanleiki efnisveituþjónustu), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1780 11.06.2019 53/2019
498 Innheimtulög (brottfall tilvísunar), allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1017 28.02.2019 16/2019
637 Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (lækkun iðgjalds), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1868 18.06.2019 59/2019
413 Kjararáð (launafyrirkomulag), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1865 18.06.2019 79/2019
752 Kynrænt sjálfræði, forsætisráðherra, þskj. 1866 18.06.2019 80/2019
232 Landgræðsla, umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 783 14.12.2018 155/2018
645 Lax- og silungsveiði (selveiðar), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1470 07.05.2019 36/2019
758 Loftslagsmál (styrking á stjórnsýslu og umgjörð), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1850 14.06.2019 86/2019
266 Lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa (lyfjaávísanir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra), heilbrigðisráðherra, þskj. 737 13.12.2018 153/2018
798 Lýðskólar, mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1783 11.06.2019 65/2019
775 Mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1943 20.06.2019 96/2019
783 Meðferð einkamála o.fl. (skilvirkni og samræming málsmeðferðarreglna o.fl.), dómsmálaráðherra, þskj. 1822 13.06.2019 76/2019
496 Meðferð einkamála og meðferð sakamála (táknmálstúlkar o.fl.), dómsmálaráðherra, þskj. 1177 21.03.2019 18/2019
486 Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum og gjaldeyrismál (aflandskrónulosun og bindingarskylda á fjármagnsinnstreymi), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1016 28.02.2019 14/2019
801 Menntun, hæfni og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1942 20.06.2019 95/2019
636 Milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1472 07.05.2019 31/2019
26 Nálgunarbann og brottvísun af heimili (meðferð beiðna um nálgunarbann), ÁslS, þskj. 970 21.02.2019 12/2019
442 Opinber innkaup (markviss innkaup, keðjuábyrgð o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1442 06.05.2019 37/2019
411 Opinber stuðningur við vísindarannsóknir (samfjármögnun alþjóðlegra rannsóknaráætlana og sjálfstæð stjórn Innviðasjóðs), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1443 06.05.2019 42/2019
435 Ófrjósemisaðgerðir, heilbrigðisráðherra, þskj. 1478 07.05.2019 35/2019
495 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (stofnanir á málefnasviði félags- og barnamálaráðherra), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1706 04.06.2019 48/2019
270 Póstþjónusta, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1944 20.06.2019 98/2019
739 Póstþjónusta (erlendar póstsendingar og rafrænar sendingar), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1342 10.04.2019 23/2019
792 Raforkulög (tilvísun í stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 2071 02.09.2019 113/2019
782 Raforkulög og Orkustofnun (EES-reglur, viðurlagaákvæði), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 2070 02.09.2019 112/2019
634 Rafræn auðkenning og traustþjónusta fyrir rafræn viðskipti, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1743 07.06.2019 55/2019
494 Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta (takmörkuð ábyrgð hýsingaraðila), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1742 07.06.2019 54/2019
69 Refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði, dómsmálaráðherra, þskj. 602 05.12.2018 144/2018
45 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt), ÞKG, þskj. 971 21.02.2019 15/2019
255 Réttur barna sem aðstandendur, VilÁ, þskj. 1707 04.06.2019 50/2019
803 Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (eftirlit með tekjum ríkisins o.fl.), forsætisnefnd, þskj. 1788 11.06.2019 69/2019
799 Sameiginleg umsýsla höfundarréttar, mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1840 14.06.2019 88/2019
765 Sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins (breyting á ýmsum lögum), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1934 20.06.2019 91/2019
417 Samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs, mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1533 15.05.2019 45/2019
767 Samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1779 11.06.2019 66/2019
790 Seðlabanki Íslands, forsætisráðherra, þskj. 1935 20.06.2019 92/2019
642 Siglingavernd (dagsektir, laumufarþegar o.fl.), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1445 06.05.2019 41/2019
644 Sjúkratryggingar (persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga), heilbrigðisráðherra, þskj. 1710 04.06.2019 52/2019
231 Skógar og skógrækt, umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1406 02.05.2019 33/2019
212 Skráning og mat fasteigna (ákvörðun matsverðs), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1274 01.04.2019 20/2019
794 Skráning raunverulegra eigenda, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1820 13.06.2019 82/2019
891 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (nýting séreignarsparnaðar), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1746 07.06.2019 60/2019
414 Staðfesting ríkisreiknings 2017, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1441 06.05.2019 40/2019
770 Stéttarfélög og vinnudeilur (aðsetur Félagsdóms), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1709 04.06.2019 49/2019
724 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), atvinnuveganefnd, þskj. 1341 10.04.2019 22/2019
781 Stjórnsýsla búvörumála (flutningur málefna búnaðarstofu), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1818 13.06.2019 84/2019
493 Stjórnsýslulög (tjáningarfrelsi og þagnarskylda), forsætisráðherra, þskj. 1786 11.06.2019 71/2019
176 Stuðningur við útgáfu bóka á íslensku, mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 778 14.12.2018 130/2018
158 Svæðisbundin flutningsjöfnun, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 627 07.12.2018 125/2018
710 Taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1922 19.06.2019 89/2019
335 Tekjuskattur (uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 626 07.12.2018 133/2018
635 Tekjuskattur (ríki-fyrir-ríki skýrslur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1471 07.05.2019 38/2019
302 Tekjuskattur o.fl. (fyrirkomulag innheimtu), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 667 11.12.2018 142/2018
762 Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (skattlagning tekna af höfundaréttindum), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 2072 02.09.2019 111/2019
301 Tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (skattfrádráttur vegna hlutabréfakaupa, skattfrádráttur nýsköpunarfyrirtækja), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 666 11.12.2018 134/2018
304 Tollalög (flutningur fjármuna, VRA-vottun), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 891 05.02.2019 9/2019
235 Umboðsmaður Alþingis (OPCAT-eftirlit), SJS, þskj. 736 13.12.2018 147/2018
156 Umboðsmaður barna (hlutverk umboðsmanns barna, ráðgjafarhópur barna og barnaþing), forsætisráðherra, þskj. 734 13.12.2018 148/2018
219 Umferðarlög, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1792 11.06.2019 77/2019
780 Upplýsingalög (útvíkkun gildissviðs o.fl.), forsætisráðherra, þskj. 1787 11.06.2019 72/2019
649 Úrskurðarnefndir á sviði neytendamála, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1803 12.06.2019 81/2019
179 Útflutningur hrossa (gjald í stofnverndarsjóð), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 629 07.12.2018 124/2018
221 Útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (ýmsar breytingar), dómsmálaráðherra, þskj. 780 14.12.2018 149/2018
81 Vaktstöð siglinga (hafnsaga), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 519 22.11.2018 121/2018
779 Vandaðir starfshættir í vísindum, forsætisráðherra, þskj. 1782 11.06.2019 70/2019
763 Vátryggingarsamningar (upplýsingagjöf), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1744 07.06.2019 61/2019
824 Vátryggingastarfsemi (fjöldi fulltrúa í slitastjórn), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1476 07.05.2019 27/2019
632 Vátryggingastarfsemi og vátryggingasamstæður (reglugerðir og reglur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1475 07.05.2019 26/2019
144 Veiðigjald, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 660 11.12.2018 145/2018
479 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 785 14.12.2018 154/2018
966 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1923 19.06.2019 87/2019
784 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (stjórnvaldssektir og eftirlit með gististarfsemi), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1819 13.06.2019 83/2019
910 Verðbréfaviðskipti (reglugerðarheimild vegna lýsinga), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1821 13.06.2019 68/2019
555 Vinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangi, dómsmálaráðherra, þskj. 1785 11.06.2019 75/2019
52 Virðisaukaskattur (tíðavörur og getnaðarvarnir), ÞSÆ, þskj. 1778 11.06.2019 67/2019
432 Virðisaukaskattur (gildisdagsetningar, virðisaukaskattsskylda alþjóðaflugvalla o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 739 13.12.2018 143/2018
871 Virðisaukaskattur (varmadælur), efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 1477 07.05.2019 28/2019
162 Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (losunarviðmið, sendi-, vöru- og golfbifreiðar), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 499 21.11.2018 117/2018
2 Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019 (tekjuskattur, persónuafsláttur, barnabætur, vaxtabætur, tryggingagjald), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 733 13.12.2018 137/2018
471 Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (starfsmenn þingflokka og aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka), , þskj. 784 14.12.2018 135/2018
68 Þinglýsingalög o.fl. (rafrænar þinglýsingar), dómsmálaráðherra, þskj. 779 14.12.2018 151/2018
802 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum (samningar við þjónustuaðila), ATG, þskj. 1816 13.06.2019 85/2019
393 Þungunarrof, heilbrigðisráðherra, þskj. 1507 13.05.2019 43/2019
436 Ökutækjatryggingar, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1407 02.05.2019 30/2019
416 Öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1789 11.06.2019 78/2019
Fann: 123

Kallað aftur

46 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis), HKF, þskj. 46
Fann: 1

Ekki samþykkt

181 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma), BLG, vísað til ríkisstj. 2019-05-07 15:05:11
711 Ávana- og fíkniefni (neyslurými), heilbrigðisráðherra, vísað til ríkisstj. 2019-06-11 18:04:37
9 Mannanöfn, ÞorstV, felld 2019-06-20 01:30:57
Fann: 3

Kom ekki til 1. umræðu

451 Almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 646 útbýtt 2018-12-11 13:19
789 Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 1250 útbýtt 2019-03-30 12:52
896 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1500 útbýtt 2019-05-13 14:44
964 Almannatryggingar (kostnaður við framkvæmd greiðslna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1725 útbýtt 2019-06-11 18:30
550 Almenn hegningarlög, UnaH, ekki komið á dagskrá, þskj. 924 útbýtt 2019-02-07 13:52
569 Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), LE, ekki komið á dagskrá, þskj. 958 útbýtt 2019-02-21 10:16
146 Atvinnuleysistryggingar (bótaréttur fanga), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 146 útbýtt 2018-09-25 13:18
466 Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 688 útbýtt 2018-12-12 18:42
952 Ákvæðum um presta, trúfélög og lífsskoðunarfélög (sjálfstæði kirkjunnar), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1645 útbýtt 2019-05-31 09:21
852 Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1353 útbýtt 2019-04-11 16:35
587 Barnalög (fæðingarstaður barns), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 987 útbýtt 2019-02-26 13:18
145 Barnaverndarlög og almenn hegningarlög (eftirlit með barnaníðingum), SilG, ekki komið á dagskrá, þskj. 145 útbýtt 2018-09-26 14:41
756 Breyting á lögreglulögum (verkfallsréttur lögreglumanna), KGH, ekki komið á dagskrá, þskj. 1193 útbýtt 2019-03-26 13:21
180 Brottfall laga, BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 183 útbýtt 2018-10-09 13:21
860 Bætur vegna ærumeiðinga, dómsmálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 1361 útbýtt 2019-04-26 11:44
920 Erfðafjárskattur (einstaklingsbundinn skattstofn, þrepskipting), JSV, ekki komið á dagskrá, þskj. 1544 útbýtt 2019-05-20 14:53
919 Fjölmiðlar (stuðningur við öflun og miðlun frétta, fréttatengds efnis o.fl.), mennta- og menningarmálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 1541 útbýtt 2019-05-20 14:53
843 Framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi, HarB, ekki komið á dagskrá, þskj. 1344 útbýtt 2019-04-11 12:37
283 Fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 314 útbýtt 2018-10-25 17:02
665 Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar), , ekki komið á dagskrá, þskj. 1080 útbýtt 2019-03-07 14:52
768 Girðingarlög (sanngirniskrafa, hæfi úrskurðaraðila), BergÓ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1225 útbýtt 2019-04-01 13:19
892 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1480 útbýtt 2019-05-13 14:44
485 Grunnskólar (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 768 útbýtt 2018-12-14 15:17
661 Grunnskólar (ritfangakostnaður), BjG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1074 útbýtt 2019-03-06 17:04
804 Háskólar og opinberir háskólar (mat á reynslu og færni), ÁslS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1265 útbýtt 2019-04-02 17:48
263 Heilbrigðisþjónusta og málefni aldraðra (réttur til einbýlis á öldrunarstofnunum), ÓGunn, ekki komið á dagskrá, þskj. 281 útbýtt 2018-10-18 10:58
439 Helgidagafriður, HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 611 útbýtt 2018-12-07 10:18
940 Hjúskaparlög (hjónaskilnaðir), JSV, ekki komið á dagskrá, þskj. 1581 útbýtt 2019-05-21 18:45
446 Höfundalög (sjálfvirk gagnagreining), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 640 útbýtt 2018-12-10 15:59
769 Innheimtulög (leyfisskylda), ÓÍ, ekki komið á dagskrá, þskj. 1226 útbýtt 2019-04-01 13:19
134 Kosningar til Alþingis (kosningarréttur), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 134 útbýtt 2018-09-24 14:46
281 Kosningar til Alþingis (sameiginlegur listi fyrir Reykjavíkurkjördæmin), SÞÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 312 útbýtt 2018-10-25 16:37
394 Kosningar til Alþingis (persónukjör þvert á flokka), ÁlfE, ekki komið á dagskrá, þskj. 525 útbýtt 2018-11-23 11:28
441 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 613 útbýtt 2018-12-07 13:28
39 Lagaráð Alþingis, AKÁ, 1. umr. var á dagskrá 73. fundar (ekki rætt).
751 Landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma), ÓGunn, ekki komið á dagskrá, þskj. 1183 útbýtt 2019-03-25 14:48
464 Lax- og silungsveiði (atkvæðisréttur), HarB, ekki komið á dagskrá, þskj. 683 útbýtt 2018-12-12 14:47
504 Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (leyfi), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 828 útbýtt 2019-01-21 14:41
579 Lyfjalög (lausasölulyf), UBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 976 útbýtt 2019-02-21 16:28
869 Mat á umhverfisáhrifum, IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1393 útbýtt 2019-04-30 13:52
875 Mat á umhverfisáhrifum (vindbú), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1426 útbýtt 2019-05-02 17:21
264 Málefni aldraðra (réttur til sambúðar með maka á öldrunarstofnunum), ÓGunn, ekki komið á dagskrá, þskj. 282 útbýtt 2018-10-18 11:24
297 Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 344 útbýtt 2018-11-02 16:36
344 Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 415 útbýtt 2018-11-12 14:37
445 Opinber fjármál (fjölgun fulltrúa í fjármálaráði), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 637 útbýtt 2018-12-10 14:50
447 Opinber fjármál (framlagning fjármálaáætlunar), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 642 útbýtt 2018-12-10 16:45
973 Opinber fjármál (kolefnisspor), SMc, ekki komið á dagskrá, þskj. 1832 útbýtt 2019-06-13 21:01
277 Opinberir háskólar og háskólar, ÁslS, ekki komið á dagskrá, þskj. 308 útbýtt 2018-10-24 14:45
272 Orlof húsmæðra (afnám laganna), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 300 útbýtt 2018-10-24 13:50
913 Rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur (veitinga- og skemmtistaðir), ÓGunn, ekki komið á dagskrá, þskj. 1535 útbýtt 2019-05-15 20:12
271 Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 299 útbýtt 2018-10-23 19:06
918 Ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu, utanríkisráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 1540 útbýtt 2019-05-20 14:53
597 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), UBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 998 útbýtt 2019-02-26 16:48
583 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og tekjuskattur (séreignarsparnaður), BirgÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 981 útbýtt 2019-02-26 13:18
168 Starfsemi smálánafyrirtækja, OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 169 útbýtt 2018-09-27 17:29
161 Stimpilgjald (afnám stimpilgjaldsskyldu skipa), TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 162 útbýtt 2018-09-26 15:04
686 Stjórn fiskveiða (frjálsar strandveiðar), ÁlfE, ekki komið á dagskrá, þskj. 1105 útbýtt 2019-03-18 13:53
808 Stjórn veiða úr makrílstofni, ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1272 útbýtt 2019-04-02 17:53
133 Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (opin gögn), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 133 útbýtt 2018-09-24 14:46
124 Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar (fríhafnarverslun), TBE, ekki komið á dagskrá, þskj. 124 útbýtt 2018-09-24 14:46
410 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 551 útbýtt 2018-11-30 17:36
167 Tekjuskattur (endurgreiðslur vegna námslána), SME, ekki komið á dagskrá, þskj. 168 útbýtt 2018-09-27 14:35
491 Tekjuskattur (gengishagnaður), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 807 útbýtt 2019-01-21 14:40
492 Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 808 útbýtt 2019-01-21 14:40
712 Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 1138 útbýtt 2019-03-19 14:27
473 Utanríkisþjónusta Íslands (skipun ráðuneytisstjóra og sendiherra), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 708 útbýtt 2018-12-13 12:06
502 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis), HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 823 útbýtt 2019-01-21 14:40
556 Útlendingar (aldursgreining með heildstæðu mati), RBB, ekki komið á dagskrá, þskj. 936 útbýtt 2019-02-18 14:45
838 Útlendingar (alþjóðleg vernd og brottvísunartilskipunin), dómsmálaráðherra, 1. umr. var á dagskrá 106. fundar (ekki rætt).
480 Verslun með áfengi og tóbak (staðsetning áfengisverslunar), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 762 útbýtt 2018-12-14 12:06
171 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts), JónG, ekki komið á dagskrá, þskj. 172 útbýtt 2018-09-27 14:39
373 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 474 útbýtt 2018-11-15 17:22
805 Þingsköp Alþingis (Lögrétta), HallM, ekki komið á dagskrá, þskj. 1266 útbýtt 2019-04-09 13:16
467 Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 700 útbýtt 2018-12-13 10:26
Fann: 74

Fór til nefndar, nefndarálit kom ekki

33 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar), ÞorS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
24 Almannatryggingar (afnám skerðingar ellilífeyris vegna atvinnutekna), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
54 Almannatryggingar (afnám krónu á móti krónu skerðingar), HallM, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
844 Almannatryggingar (hækkun lífeyris), LE, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
15 Almenn hegningarlög (stafrænt kynferðisofbeldi), HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
543 Almenn hegningarlög (þrenging ákvæðis um hatursorðræðu), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
126 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), BN, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
90 Breyting á sveitarstjórnarlögum (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), JónG, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
25 Breyting á ýmsum lögum til að heimila skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum, HKF, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
295 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði), HSK, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
17 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld), ÞKG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
70 Dómstólar o.fl. (Endurupptökudómur), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
188 Eftirlit með skipum (stjórnvaldssektir), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
136 Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda, JónG, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
10 Erfðafjárskattur (þrepaskipting), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
135 Fasteignalán til neytenda (eftirstöðvar í kjölfar nauðungarsölu), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
785 Félög til almannaheilla, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
154 Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs), LE, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
257 Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarstyrkur vegna ættleiðingar), BirgÞ, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
50 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna), SMc, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
38 Hlutafélög og einkahlutafélög (kennitöluflakk), ÞorS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
140 Húsnæðisbætur (réttur námsmanna og fatlaðs fólks), HVH, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
356 Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), AIJ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
757 Landlæknir og lýðheilsa og réttindi sjúklinga (kvartanir og ábendingar), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
282 Lögræðislög (fyrirframgefin ákvarðanataka), HKF, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
753 Matvæli (sýklalyfjanotkun), GBS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
306 Málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra), ÓÍ, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
234 Meðferð sakamála (bann við myndatökum og hljóðupptökum í dómhúsum), ÞorS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
183 Náttúruhamfaratrygging Íslands (skýstrókar), KGH, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
82 Náttúruvernd (rusl á almannafæri, sektir), ÁsF, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
639 Ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
37 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), ÞorS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
186 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn), LRM, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
826 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
40 Sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðra (búseturéttur aldraðra, öryggisíbúðir), ÞorS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
11 Sjúkratryggingar (heilbrigðisþjónusta í hagnaðarskyni), ÓGunn, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
293 Sjúkratryggingar (endurgreiðsla kostnaðar), ÞKG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
513 Sjúkratryggingar (sálfræðimeðferð), ÞKG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
433 Skattlagning tekna erlendra lögaðila í lágskattaríkjum o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
147 Skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu, SDG, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
772 Skráning einstaklinga, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
120 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), HKF, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
88 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), ÁslS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
104 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga), ÞorstV, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
501 Stjórnarskipunarlög, JÞÓ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
233 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði), ÞorstV, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
800 Sviðslistir, mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
18 Tekjuskattur (söluhagnaður), HarB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
84 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu og frístundahúsnæði), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
497 Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar), ATG, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
571 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka), ÞSÆ, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
32 Vegalög, KGH, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
110 Verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis), ÞorstV, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
16 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
250 Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (framkvæmd vísindarannsóknar á mönnum eða gagnarannsóknar), OH, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
299 Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (gjaldtaka vísindasiðanefndar), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
107 Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (starfskostnaður), AIJ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
23 Þingsköp Alþingis (ávarp á þingfundum), BLG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
31 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fána á byggingum), BirgÞ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
778 Þjóðgarðastofnun og þjóðgarðar, umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
Fann: 60

Kom ekki til 2. umræðu

434 Þjóðarsjóður, fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. var á dagskrá 123. fundar (ekki rætt).
Fann: 1