Staða mála á 151. þingi
Samþykkt

456 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1504 25.05.2021 62/2021
584 Aðgerðir gegn markaðssvikum, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1505 25.05.2021 60/2021
364 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (rekstraraðilar sérhæfðra sjóða), dómsmálaráðherra, þskj. 932 23.02.2021 10/2021
643 Afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár (dregið úr reglubyrði), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1463 18.05.2021 56/2021
443 Almannavarnir (borgaraleg skylda), dómsmálaráðherra, þskj. 1016 11.03.2021 16/2021
132 Almenn hegningarlög (umsáturseinelti), dómsmálaráðherra, þskj. 864 04.02.2021 5/2021
267 Almenn hegningarlög (kynferðisleg friðhelgi), dómsmálaráðherra, þskj. 904 17.02.2021 8/2021
550 Almenn hegningarlög (mansal), dómsmálaráðherra, þskj. 1703 10.06.2021 79/2021
773 Almenn hegningarlög (opinber saksókn), allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1465 18.05.2021 48/2021
300 Atvinnuleysistryggingar (tekjutengdar bætur), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 662 17.12.2020 145/2020
775 Atvinnuleysistryggingar og greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs (framlenging úrræða o.fl.), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1667 09.06.2021 73/2021
644 Ávana- og fíkniefni (iðnaðarhampur), heilbrigðisráðherra, þskj. 1762 12.06.2021 93/2021
355 Barna- og fjölskyldustofa, félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1724 11.06.2021 87/2021
11 Barnalög (skipt búseta barna), dómsmálaráðherra, þskj. 1236 15.04.2021 28/2021
204 Barnalög (kynrænt sjálfræði), dómsmálaráðherra, þskj. 1406 11.05.2021 49/2021
731 Barnaverndarlög (barnaverndarþjónusta, samþætting o.fl.), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1820 13.06.2021 107/2021
869 Breyting á kosningalögum sem samþykkt voru á Alþingi, 13. júní 2021 (nefnd um undirbúning laganna), , þskj. 1833 13.06.2021 113/2021
689 Breyting á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði og bankamarkaði, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1705 10.06.2021 82/2021
400 Breyting á ýmsum lögum er varða úrskurðaraðila á sviði neytendamála (einföldun úrskurðarnefnda), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1045 16.03.2021 19/2021
698 Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (greiðsludreifing staðgreiðslu og tryggingagjalds, úttekt séreignarsparnaðar), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1414 11.05.2021 36/2021
444 Breyting á ýmsum lögum til einföldunar á regluverki, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1252 19.04.2021 27/2021
342 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (skattalegir hvatar fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1263 20.04.2021 32/2021
697 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (nýsköpun, arður, yfirskattanefnd o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1822 13.06.2021 69/2021
5 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 514 07.12.2020 133/2020
160 Breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framlenging bráðabirgðaheimilda), dómsmálaráðherra, þskj. 334 13.11.2020 121/2020
769 Breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framlenging úrræða, viðbætur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1415 11.05.2021 37/2021
21 Breyting á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræði (breytt kynskráning), forsætisráðherra, þskj. 639 16.12.2020 153/2020
585 Breyting á ýmsum lögum vegna laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018 (mennta- og menningarmál), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1722 11.06.2021 89/2021
478 Breytingar á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga (sveitarfélög og kórónuveirufaraldur), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1154 26.03.2021 22/2021
605 Brottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðar, forsætisráðherra, þskj. 1409 11.05.2021 43/2021
508 Brottfall ýmissa laga (úrelt lög), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1046 16.03.2021 21/2021
224 Búvörulög (starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 423 26.11.2020 126/2020
376 Búvörulög (úthlutun tollkvóta), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 728 18.12.2020 136/2020
211 Bætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum (lokauppgjör), forsætisráðherra, þskj. 641 16.12.2020 148/2020
616 Einkaleyfi (undanþága frá viðbótarvernd), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1460 18.05.2021 57/2021
690 Farþegaflutningar og farmflutningar á landi (tímabundnir gestaflutningar og fargjaldaálag), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1808 13.06.2021 97/2021
791 Fasteignalán til neytenda (hámark greiðslubyrðar, undanþágur o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1761 12.06.2021 68/2021
377 Ferðagjöf (framlenging gildistíma), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 679 17.12.2020 147/2020
776 Ferðagjöf (endurnýjun), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1506 25.05.2021 40/2021
361 Félagsleg aðstoð og almannatryggingar (framfærsluuppbót og eingreiðsla), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 542 09.12.2020 127/2020
603 Félög til almannaheilla, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1814 13.06.2021 110/2021
265 Fiskeldi (vannýttur lífmassi í fiskeldi), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1521 26.05.2021 59/2021
549 Fiskeldi, matvæli og landbúnaður (einföldun regluverks), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1582 02.06.2021 71/2021
506 Fjarskiptastofa, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1795 12.06.2021 75/2021
337 Fjáraukalög 2020, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 727 18.12.2020 159/2020
818 Fjáraukalög 2021, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1796 12.06.2021
312 Fjárhagslegar viðmiðanir, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 846 03.02.2021 7/2021
1 Fjárlög 2021, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 726 18.12.2020 158/2020
668 Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra (gagnsæi, skráning og vinnsla persónuupplýsinga), KJak, þskj. 1828 13.06.2021 109/2021
7 Fjármálafyrirtæki (varnarlína um fjárfestingarbankastarfsemi), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 956 02.03.2021 11/2021
642 Fjármálafyrirtæki (innleiðing, endurbótaáætlanir), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1410 11.05.2021 44/2021
201 Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framhald á lokunarstyrkjum), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 288 05.11.2020 119/2020
748 Fjöleignarhús (rafrænir húsfundir og fjölbreytt húsnæði), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1706 10.06.2021 84/2021
367 Fjölmiðlar (stuðningur við einkarekna fjölmiðla), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1503 25.05.2021 58/2021
223 Framsal sakamanna og önnur aðstoð í sakamálum (málsmeðferð), dómsmálaráðherra, þskj. 642 16.12.2020 157/2020
569 Fullnusta refsinga (samfélagsþjónusta og reynslulausn), dómsmálaráðherra, þskj. 1805 13.06.2021 98/2021
323 Fæðingar- og foreldraorlof, félags- og barnamálaráðherra, þskj. 729 18.12.2020 144/2020
537 Gjaldeyrismál, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1816 13.06.2021 70/2021
362 Greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs, félags- og barnamálaráðherra, þskj. 722 18.12.2020 155/2020
583 Greiðsluþjónusta, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1813 13.06.2021 114/2021
561 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (samþætting þjónustu, hlutverk o.fl.), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1721 11.06.2021 85/2021
716 Grunnskólar og framhaldsskólar (fagráð eineltismála), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1804 13.06.2021 102/2021
356 Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála, félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1725 11.06.2021 88/2021
536 Háskólar og opinberir háskólar (inntökuskilyrði), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1408 11.05.2021 46/2021
335 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (niðurdæling koldíoxíðs), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1015 11.03.2021 12/2021
708 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (EES-reglur, hringrásarhagkerfi), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1810 13.06.2021 103/2021
136 Höfundalög (sjón- eða lestrarhömlun), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1024 12.03.2021 13/2021
9 Íslensk landshöfuðlén, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1464 18.05.2021 54/2021
375 Jarðalög (einföldun regluverks, vernd landbúnaðarlands, upplýsingaskylda o.fl.), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1459 18.05.2021 53/2021
14 Jöfn staða og jafn réttur kynjanna, forsætisráðherra, þskj. 676 17.12.2020 150/2020
336 Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (verðlagshækkun), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 678 17.12.2020 146/2020
351 Kjaramál flugvirkja Landhelgisgæslu Íslands, dómsmálaráðherra, þskj. 445 27.11.2020 122/2020
339 Kosningalög, SJS, þskj. 1817 13.06.2021 112/2021
647 Kosningar til Alþingis (rafræn meðmæli o.fl.), dómsmálaráðherra, þskj. 1583 02.06.2021 67/2021
20 Kynrænt sjálfræði (breytt aldursviðmið), forsætisráðherra, þskj. 638 16.12.2020 152/2020
22 Kynrænt sjálfræði (ódæmigerð kyneinkenni), forsætisráðherra, þskj. 721 18.12.2020 154/2020
16 Kyrrsetning, lögbann o.fl. (lögbann við birtingu efnis), dómsmálaráðherra, þskj. 1404 11.05.2021 45/2021
345 Lax- og silungsveiði (minnihlutavernd o.fl.), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj. 1458 18.05.2021 52/2021
310 Listamannalaun (tímabundin fjölgun starfslauna og styrkja), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 643 16.12.2020 143/2020
613 Loftferðir (skyldur flugrekenda vegna COVID-19), umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 1520 26.05.2021 41/2021
535 Loftslagsmál (leiðrétting o.fl.), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1265 20.04.2021 35/2021
711 Loftslagsmál (markmið um kolefnishlutleysi), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1812 13.06.2021 95/2021
465 Lúganósamningurinn um dómsvald og um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálum (útganga Bretlands úr Evrópusambandinu), dómsmálaráðherra, þskj. 1025 12.03.2021 17/2021
641 Lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1462 18.05.2021 55/2021
18 Lækningatæki, heilbrigðisráðherra, þskj. 486 02.12.2020 132/2020
365 Lögreglulög o.fl. (eftirlit með lögreglu, lögregluráð o.fl.), dómsmálaráðherra, þskj. 1407 11.05.2021 50/2021
17 Mannvirki (flokkun og eftirlit með mannvirkjum), félags- og barnamálaráðherra, þskj. 515 07.12.2020 134/2020
624 Markaðir fyrir fjármálagerninga, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1821 13.06.2021 115/2021
12 Merkingar og upplýsingaskylda varðandi vörur sem tengjast orkunotkun (orkumerkingar), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 420 26.11.2020 130/2020
276 Náttúruvernd (málsmeðferð o.fl.), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 848 03.02.2021 6/2021
344 Neytendastofa o.fl. (stjórnsýsla neytendamála), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1044 16.03.2021 18/2021
538 Nýting á landi í eigu ríkisins í atvinnuskyni, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1818 13.06.2021 100/2021
6 Opinber fjármál (skilyrði um heildarjöfnuð og skuldahlutfall), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 424 26.11.2020 123/2020
322 Opinber stuðningur við nýsköpun, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1234 15.04.2021 25/2021
752 Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun (Ferðatryggingasjóður), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1726 11.06.2021 91/2021
534 Póstþjónusta og Byggðastofnun (flutningur póstmála), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1807 13.06.2021 76/2021
628 Raforkulög og stofnun Landsnets hf. (forsendur tekjumarka, raforkuöryggi o.fl.), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1727 11.06.2021 74/2021
373 Rannsókn og saksókn í skattalagabrotum (tvöföld refsing, málsmeðferð), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1262 20.04.2021 29/2021
23 Ráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun á netumferð o.fl., ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 425 26.11.2020 128/2020
505 Ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (endurvinnsla og skilagjald), umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1298 27.04.2021 30/2021
706 Ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli (niðurfelling ákvæða), utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra, þskj. 1403 11.05.2021 47/2021
366 Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (upplýsingaréttur almennings), mennta- og menningarmálaráðherra, þskj. 1251 19.04.2021 34/2021
354 Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna, félags- og barnamálaráðherra, þskj. 1723 11.06.2021 86/2021
266 Schengen-upplýsingarkerfið á Íslandi, dómsmálaráðherra, þskj. 1411 11.05.2021 51/2021
371 Sjúklingatrygging (bótaréttur vegna bólusetningar), heilbrigðisráðherra, þskj. 680 17.12.2020 156/2020
457 Sjúklingatrygging (tryggingavernd í klínískum lyfjarannsóknum), heilbrigðisráðherra, þskj. 1026 12.03.2021 15/2021
314 Skattar og gjöld (tryggingagjald o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 644 16.12.2020 140/2020
570 Skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja (forgangsröð krafna við skila- og slitameðferð), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1346 04.05.2021 38/2021
313 Skipagjald, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 847 03.02.2021 3/2021
208 Skipalög, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1563 31.05.2021 66/2021
206 Skrá yfir störf hjá sveitarfélögum sem heimild til verkfalls nær ekki til, félags- og barnamálaráðherra, þskj. 422 26.11.2020 129/2020
207 Skráning einstaklinga (kerfiskennitala og afhending upplýsinga úr þjóðskrá), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 640 16.12.2020 138/2020
768 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (nýting séreignarsparnaðar), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1612 04.06.2021 65/2021
424 Slysatryggingar almannatrygginga (atvinnusjúkdómar, miskabætur o.fl.), heilbrigðisráðherra, þskj. 1819 13.06.2021 108/2021
329 Sóttvarnalög (opinberar sóttvarnaráðstafanir o.fl.), heilbrigðisráðherra, þskj. 865 04.02.2021 2/2021
747 Sóttvarnalög og útlendingar (sóttvarnahús og för yfir landamæri), heilbrigðisráðherra, þskj. 1284 22.04.2021 23/2021
277 Staðfesting ríkisreiknings 2019, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 526 08.12.2020 135/2020
625 Stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1815 13.06.2021 105/2021
871 Starfsemi stjórnmálasamtaka (listabókstafir og framlög til stjórnmálasamtaka), stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, þskj. 1882 06.07.2021 117/2021
15 Stjórnsýsla jafnréttismála, forsætisráðherra, þskj. 677 17.12.2020 151/2020
793 Stjórnsýslulög (þagnarskylda fyrir dómi eða lögreglu), stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, þskj. 1830 13.06.2021 101/2021
200 Stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti, efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 230 21.10.2020 117/2020
378 Sveitarstjórnarlög og tekjustofnar sveitarfélaga (lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1811 13.06.2021 96/2021
212 Tekjufallsstyrkir, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 289 05.11.2020 118/2020
3 Tekjuskattur (milliverðlagning), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1562 31.05.2021 61/2021
374 Tekjuskattur (fjármagnstekjuskattur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 682 17.12.2020 142/2020
399 Tekjuskattur (hvatar til fjárfestinga), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1264 20.04.2021 33/2021
604 Tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi (tilgreining kostnaðarliða, eftirlit o.fl.), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1704 10.06.2021 83/2021
202 Tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist (spilunartími), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 421 26.11.2020 124/2020
590 Tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar (framlenging á umsóknarfresti), allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1068 18.03.2021 14/2021
321 Tækniþróunarsjóður, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1235 15.04.2021 26/2021
280 Umferðarlög (umframlosunargjald og einföldun regluverks), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 1412 11.05.2021 39/2021
712 Umhverfismat framkvæmda og áætlana, umhverfis- og auðlindaráðherra, þskj. 1809 13.06.2021 111/2021
341 Upplýsingaskylda útgefenda verðbréfa og flöggunarskylda, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1047 16.03.2021 20/2021
19 Utanríkisþjónusta Íslands (skipun embættismanna o.fl.), utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra, þskj. 612 15.12.2020 161/2020
412 Vegalög (framlenging), umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 683 17.12.2020 139/2020
487 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 866 04.02.2021 4/2021
867 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 1832 13.06.2021 99/2021
755 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald o.fl. (leyfisveitingar o.fl.), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 1720 11.06.2021 90/2021
699 Verðbréfasjóðir, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 1823 13.06.2021 116/2021
13 Viðskiptaleyndarmál, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 485 02.12.2020 131/2020
334 Viðspyrnustyrkir, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 645 16.12.2020 160/2020
372 Virðisaukaskattur o.fl., fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 681 17.12.2020 141/2020
663 Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður (ferðakostnaður), SJS, þskj. 1760 12.06.2021 94/2021
205 Þinglýsingalög (greiðslufrestun), dómsmálaráðherra, þskj. 426 26.11.2020 125/2020
80 Þingsköp Alþingis (kynjahlutföll), forsætisnefnd, þskj. 1405 11.05.2021 42/2021
8 Þingsköp Alþingis (fjarfundir nefnda), forsætisnefnd, þskj. 287 05.11.2020 120/2020
850 Þingsköp Alþingis (samkomudagur reglulegs Alþingis 2021), KJak, þskj. 1829 13.06.2021 104/2021
468 Þingsköp Alþingis og réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starf þingnefnda, tímafrestir, eftirlit, starfsfólk, stjórnsýsla o.fl.), þingskapanefnd, þskj. 1611 04.06.2021 80/2021
587 Þjóðkirkjan (heildarlög), dómsmálaráðherra, þskj. 1806 13.06.2021 77/2021
588 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnaskerðingu (leiðsöguhundar), IngS, þskj. 1831 13.06.2021 106/2021
Fann: 151

Ekki samþykkt

700 Breyting á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda séreign (lágmarkstryggingavernd o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, vísað til ríkisstj. 2021-06-13 00:21:17
558 Brottfall laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis (bann við leit og vinnslu jarðefnaeldsneytis), AIJ, vísað til ríkisstj. 2021-06-13 00:41:22
369 Hálendisþjóðgarður, umhverfis- og auðlindaráðherra, vísað til ríkisstj. 2021-06-12 21:05:02
140 Matvæli (sýklalyfjanotkun), GBS, felld 2021-06-13 00:30:25
143 Opinber fjármál (mat á áhrifum stjórnarfrumvarpa), AIJ, vísað til ríkisstj. 2021-06-13 00:48:30
688 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (sjóðir um sameiginlega fjárfestingu), JSV, vísað til ríkisstj. 2021-06-13 00:44:08
441 Vextir og verðtrygging (takmarkanir á notkun verðtryggingar í lánssamningum til neytenda), fjármála- og efnahagsráðherra, vísað til ríkisstj. 2021-06-13 00:21:54
469 Þingsköp Alþingis (opnir nefndarfundir), HHG, felld 2021-06-13 00:35:39
Fann: 8

Bíða 1. umræðu

146 Ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta), HallM, 1. umr. var á dagskrá 72. fundar (ekki rætt).
442 Breyting á sóttvarnalögum (aðgerðir á landamærum), HVH, 1. umr. var á dagskrá 64. fundar (ekki rætt).
41 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði), HSK, ekki komið á dagskrá, þskj. 41 útbýtt 2020-10-13 17:16
820 Félagsleg aðstoð, IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1542 útbýtt 2021-05-29 14:04
821 Félagsleg aðstoð (bifreiðastyrkir), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1547 útbýtt 2021-05-31 12:50
862 Húsaleigulög (skráningarskylda húsaleigusamninga og breyting á leigufjárhæð), félags- og barnamálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 1733 útbýtt 2021-06-11 16:49
799 Íslenskur ríkisborgararéttur, ÞorS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1453 útbýtt 2021-05-19 12:39
848 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), ÞorS, ekki komið á dagskrá, þskj. 1638 útbýtt 2021-06-08 16:53
808 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (afnám skilyrða), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1492 útbýtt 2021-05-21 18:50
855 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), LRM, ekki komið á dagskrá, þskj. 1670 útbýtt 2021-06-09 19:18
826 Taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður, JónG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1567 útbýtt 2021-06-01 12:50
783 Tekjuskattur (viðbót persónuafsláttar), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 1388 útbýtt 2021-05-10 12:42
803 Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (afnám aflvísis), ÁsF, ekki komið á dagskrá, þskj. 1477 útbýtt 2021-05-20 12:37
Fann: 13

Í nefnd

133 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar), ÞorS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
25 Almannatryggingar (hækkun lífeyris), LE, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
28 Almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
84 Almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta), BLG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
89 Almannatryggingar (fjárhæð bóta), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
90 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
91 Almannatryggingar (kostnaður við greiðslur), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
92 Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
93 Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
458 Almannatryggingar (raunleiðrétting), BLG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
650 Almannatryggingar (afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
94 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
622 Almannavarnir (almannavarnastig o.fl.), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
241 Almenn hegningarlög (kynferðisbrot), ÞorbG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
453 Almenn hegningarlög (bann við afneitun helfararinnar), RBB, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
710 Almenn hegningarlög (barnaníðsefni, hatursorðræða, mismunun o.fl.), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
35 Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa, OH, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
512 Aukatekjur ríkissjóðs (leyfi til nafnbreytinga og leyfi til breytinga á skráningu kyns), AIJ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
480 Áfengislög (heimabruggun), HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
504 Áfengislög (sala á framleiðslustað), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
701 Áhafnir skipa, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
301 Álagning fasteignaskatta (atvinnuhúsnæði), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
714 Ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing neysluskammta), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
103 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), BN, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
30 Breyting á barnalögum (réttur veiks eða slasaðs barns á umönnun), ÓGunn, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
715 Breyting á ýmsum lögum á málefnasviði mennta- og menningarmála (öflun sakavottorðs), mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
704 Breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (eftirlit Fiskistofu o.fl.), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
148 Breyting á ýmsum lögum vegna okurs á tímum hættuástands, IngS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
495 Breyting á ýmsum lögum vegna stuðnings til smærri innlendra áfengisframleiðenda og heimildar til sölu áfengis á framleiðslustað (áfengisgjald, sala áfengis á framleiðslustað), ÞórP, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
338 Búvörulög (niðurgreiðsla raforku til garðyrkjubænda), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
229 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga verðjöfnunargjöld), ÞKG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
34 Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
232 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
209 Fjarskipti, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
597 Fjöleignarhús, IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
717 Fjölmiðlar (EES-reglur, hljóð og myndmiðlunarþjónusta, samfélagsmiðlar o.fl.), mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
353 Framkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2., ÁsF, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
88 Fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana), BLG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
145 Girðingarlög (sanngirniskrafa, hæfi úrskurðaraðila), BergÓ, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
87 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna), IngS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
141 Grunnskólar (kristinfræðikennsla), BirgÞ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
509 Hafnalög (EES- reglur, gjaldtaka, rafræn vöktun), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
629 Happdrætti Háskóla Íslands og happdrætti (bann við spilakössum), IngS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
269 Háskólar og opinberir háskólar (mat á reynslu og færni), BHar, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
190 Hjúskaparlög (skilnaður án undanfara), AIJ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
347 Hjúskaparlög (bann við barnahjónabandi), AIJ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
646 Hjúskaparlög (aldur hjónaefna, könnunarmenn o.fl.), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
299 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna), SMc, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
472 Hlutafélög (aukinn aðgangur að hlutafélagaskrá), BLG, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
562 Hollustuhættir og mengunarvarnir (menntun og eftirlit), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
162 Innheimtulög (leyfisskylda o.fl), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
189 Jarðalög (forkaupsréttur sveitarfélaga), BirgÞ, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
271 Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku), BHar, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
99 Kosningar til Alþingis (kosningarréttur), BLG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
27 Kosningar til Alþingis (jöfnun atkvæðavægis), ÞKG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
496 Kosningar til Alþingis (fjölgun jöfnunarsæta), BLG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
272 Kosningar til sveitarstjórna (kosningaaldur), KÓP, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
470 Kristnisjóður o.fl, HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
10 Leigubifreiðaakstur, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
343 Lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga og vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (aðgangur að heilbrigðisgögnum), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
586 Loftferðir, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
32 Loftslagsmál (bindandi markmið), AIJ, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
135 Lögreglulög (verkfallsréttur lögreglumanna), KGH, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
161 Mannanöfn, dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
156 Mat á umhverfisáhrifum (vantsorkuver, vindbú), IngS, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
164 Málefni aldraðra (sambúð á öldrunarstofnunum), ÓGunn, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
100 Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), ÞSÆ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
101 Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), ÞSÆ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
129 Meðferð sakamála (bann við myndatökum og hljóðupptökum í dómhúsum), ÞorS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
718 Meðferð sakamála (réttarstaða brotaþola, fatlaðra og aðstandenda), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
527 Menningarminjar (friðlýsing trjálunda, stakra trjáa og garðagróðurs), LínS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
270 Nauðungarsala (frestun á nauðungarsölu), JÞÓ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
607 Neytendastofa o.fl. (réttarúrræði neytendaverndarsamtaka), HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
554 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga o.fl. (fjárhagsupplýsingar um einstaklinga), IngS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
507 Prestar, trúfélög og lífsskoðunarfélög (sjálfstæði kirkjunnar), BLG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
713 Rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur (nikótínvörur), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
530 Réttindi sjúklinga (aðgerðir og rannsóknir á börnum), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
358 Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (innheimta útvarpsgjalds), ÓBK, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
694 Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (viðskiptaboð), ÓBK, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
606 Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar (eftirlit með skilmálum í neytendasamningum), HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
401 Sjúkratryggingar (endurgreiðsla kostnaðar), ÞKG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
95 Skaðabótalög (launaþróun), GIK, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
96 Skaðabótalög (gjafsókn), GIK, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
82 Skráning einstaklinga (sveitarfélag fyrsta lögheimilis), BLG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
282 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), HKF, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
743 Sóttvarnalög (sóttvarnahús), LE, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
233 Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda, BirgÞ, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
471 Stefnumarkandi áætlanir á sviði samgangna, fjarskipta og byggðamála, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
83 Stéttarfélög og vinnudeilur (atkvæðagreiðslur), BLG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
159 Stéttarfélög og vinnudeilur (Félagsdómur), félags- og barnamálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
55 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), VilÁ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
51 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar og raunveruleg yfirráð), OH, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
231 Stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
234 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
350 Stjórn fiskveiða (heildaraflahlutdeild), PállM, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
418 Stjórn fiskveiða (atvinnu- og byggðakvótar o.fl.), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
545 Stjórn fiskveiða (skráning á skipulegum hlutabréfamarkaði, dreifð eignaraðild), ÞKG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
26 Stjórnarskipunarlög, ÞSÆ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
188 Stjórnarskipunarlög (kosningaaldur), AIJ, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
466 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (forseti Íslands, ríkisstjórn o.fl.), KJak, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
273 Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað og aukatekjur ríkissjóðs (gjaldfrjáls rafræn útgáfa), BLG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
544 Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (varanleg hækkun), JSV, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
491 Sveitarstjórnarlög (borgarafundir, íbúakosningar um einstök mál), HHG, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
29 Tekjuskattur (frádráttur), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
86 Tekjuskattur (heimilishjálp), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
114 Tekjuskattur (söluhagnaður af íbúðar- og frístundahúsnæði), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
203 Tekjuskattur (gengishagnaður), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
4 Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (samsköttun og erlent vinnuafl), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
340 Umferðarlög (lækkun hámarkshraða), AIJ, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
702 Uppbygging og rekstur flugvalla og þjónusta við flugumferð, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
274 Utanríkisþjónusta Íslands (skipun ráðuneytisstjóra og sendiherra), BLG, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
230 Útlendingar (aldursgreining), RBB, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
602 Útlendingar og atvinnuréttindi útlendinga (alþjóðleg vernd, brottvísanir, dvalar- og atvinnuleyfi), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
485 Varnarmálalög (samþykki Alþingis), KÓP, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
311 Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (markmið, áhættumat, sektir o.fl.), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
137 Vegalög (þjóðferjuleiðir), KGH, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
419 Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og stjórn fiskveiða (veiðistjórn grásleppu, sandkola og hryggleysingja), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
543 Velferð dýra (blóðmerahald), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
368 Vernd, velferð og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
709 Verndar- og orkunýtingaráætlun (málsmeðferð virkjunarkosta í vindorku), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
38 Vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar), IngS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
213 Virðisaukaskattur (hjálpartæki), IngS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
703 Vísinda- og nýsköpunarráð, forsætisráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
386 Vopnalög (bogfimi ungmenna), BLG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
460 Þingsköp Alþingis (ávarp á þingfundum), BLG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
130 Þjóðhagsstofnun, OH, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
501 Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana), HHG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
692 Ættleiðingar (ættleiðendur), SilG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
Fann: 128

Bíða 2. umræðu

563 Réttindi sjúklinga (beiting nauðungar), heilbrigðisráðherra, 2. umr. var á dagskrá 112. fundar (ekki rætt).
Fann: 1

Í nefnd eftir 2. umræðu

56 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn), LRM, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
275 Skipulagslög (uppbygging innviða og íbúðarhúsnæðis), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
Fann: 2

Bíða 3. umræðu

452 Málefni innflytjenda (móttaka einstaklinga með vernd, innflytjendaráð), félags- og barnamálaráðherra, 3. umr. var á dagskrá 112. fundar (ekki rætt).
Fann: 1