Staða mála á 150. þingi
Samþykkt

131 Breyting á ýmsum lagaákvæðum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins, efnahags- og viðskiptanefnd, þskj. 171 26.09.2019 117/2019
186 Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (afnám búsetuskilyrða), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 637 04.12.2019
1 Fjárlög 2020, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 561 27.11.2019
183 Heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017, forsætisráðherra, þskj. 636 04.12.2019
170 Meðferð sakamála (sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna o.fl.), dómsmálaráðherra, þskj. 213 09.10.2019 118/2019
122 Ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 290 17.10.2019 125/2019
142 Ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu, utanríkisráðherra, þskj. 289 17.10.2019 121/2019
125 Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (gildissvið), forsætisnefnd, þskj. 607 02.12.2019
4 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 639 04.12.2019
101 Skráning einstaklinga (heildarlög), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, þskj. 621 03.12.2019
190 Skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þskj. 214 09.10.2019 119/2019
3 Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur), fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 638 04.12.2019
175 Umferðarlög, umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 291 17.10.2019 124/2019
396 Umferðarlög (viðurlög o.fl.), umhverfis- og samgöngunefnd, þskj. 640 04.12.2019
Fann: 14

Bíða 1. umræðu

74 Almannatryggingar (kostnaður við framkvæmd greiðslna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 74 útbýtt 2019-09-12 13:17
77 Almannatryggingar (afnám skerðingar lífeyris vegna miskabóta), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 77 útbýtt 2019-09-12 16:35
83 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 83 útbýtt 2019-09-12 16:36
422 Almenn hegningarlög (kyntjáning og kyneinkenni), UnaH, ekki komið á dagskrá, þskj. 578 útbýtt 2019-11-28 14:11
48 Áfengislög (afnám banns við heimabruggun til einkaneyslu), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 48 útbýtt 2019-09-11 19:21
447 Ársreikningar (skil ársreikninga), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 623 útbýtt 2019-12-04 14:41
82 Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 82 útbýtt 2019-09-12 14:57
119 Barnalög (fæðingarstaður og sveitarfélag fyrsta lögheimilis barns), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 119 útbýtt 2019-09-17 16:47
448 Breyting á ýmsum lagaákvæðum um innlánsdeildir og hæfisskilyrði stjórnarmanna og framkvæmdastjóra samvinnufélaga, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 624 útbýtt 2019-12-04 14:41
450 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (staðgreiðsla, álagning o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 626 útbýtt 2019-12-04 14:41
176 Erfðafjárskattur (einstaklingsbundinn skattstofn, þrepaskipting), JSV, ekki komið á dagskrá, þskj. 177 útbýtt 2019-09-26 16:45
459 Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar), ÓÍ, ekki komið á dagskrá, þskj. 650 útbýtt 2019-12-06 17:17
71 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 71 útbýtt 2019-09-12 14:11
458 Fjölmiðlar (stuðningur við öflun og miðlun frétta, fréttatengds efnis o.fl.), mennta- og menningarmálaráðherra, 1. umr. var á dagskrá 41. fundar (ekki rætt).
224 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, KÓP, ekki komið á dagskrá, þskj. 242 útbýtt 2019-10-15 13:22
56 Fæðingar- og foreldraorlof (afnám takmarkana), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 56 útbýtt 2019-09-11 19:21
185 Háskólar og opinberir háskólar (mat á reynslu og færni), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 187 útbýtt 2019-10-07 17:25
323 Heilbrigðisþjónusta og málefni aldraðra (réttur til einbýlis á öldrunarstofnunum), ÓGunn, ekki komið á dagskrá, þskj. 366 útbýtt 2019-11-01 17:14
79 Hjúskaparlög (skilnaður án undanfara), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 79 útbýtt 2019-09-12 14:11
51 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna), SMc, ekki komið á dagskrá, þskj. 51 útbýtt 2019-09-11 19:21
456 Höfundalög (mannvirki), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 643 útbýtt 2019-12-06 17:17
158 Innheimtulög (leyfisskylda), ÓÍ, ekki komið á dagskrá, þskj. 158 útbýtt 2019-09-24 17:33
40 Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla o.fl. (lækkun tryggingagjalds), ÞorstV, ekki komið á dagskrá, þskj. 40 útbýtt 2019-12-03 14:03
423 Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku), BHar, ekki komið á dagskrá, þskj. 579 útbýtt 2019-11-28 14:31
81 Kosningar til Alþingis (kosningarréttur), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 81 útbýtt 2019-09-12 16:36
50 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 50 útbýtt 2019-09-11 19:21
451 Lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, fjármála- og efnahagsráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 627 útbýtt 2019-12-04 14:41
63 Málefni aldraðra (sambúð á öldrunarstofnunum), ÓGunn, ekki komið á dagskrá, þskj. 63 útbýtt 2019-09-12 14:11
457 Málefni innflytjenda (móttaka flóttafólks og innflytjendaráð), félags- og barnamálaráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 644 útbýtt 2019-12-06 17:17
140 Meðferð sakamála (bann við myndatökum og hljóðupptökum í dómhúsum), ÞorS, ekki komið á dagskrá, þskj. 140 útbýtt 2019-09-23 14:46
145 Opinber fjármál (framlagning fjármálaáætlunar), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 145 útbýtt 2019-09-23 17:14
446 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (stofnanir á málefnasviði heilbrigðisráðherra), heilbrigðisráðherra, ekki komið á dagskrá, þskj. 622 útbýtt 2019-12-04 14:41
298 Sjúkratryggingar (endurgreiðsla kostnaðar), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 336 útbýtt 2019-10-24 17:05
430 Skaðabótalög (launaþróun og gjafsókn), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 594 útbýtt 2019-12-02 14:48
452 Skráning raunverulegra eigenda, efnahags- og viðskiptanefnd, 1. umr. er á dagskrá 42. fundar.
281 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum), UBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 315 útbýtt 2019-10-23 14:42
99 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemilífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða), HKF, ekki komið á dagskrá, þskj. 99 útbýtt 2019-09-12 17:17
449 Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar o.fl. (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar), dómsmálaráðherra, 1. umr. er á dagskrá 42. fundar.
118 Stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 118 útbýtt 2019-09-17 15:57
312 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), ÁlfE, ekki komið á dagskrá, þskj. 353 útbýtt 2019-11-01 17:13
453 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 635 útbýtt 2019-12-04 17:46
454 Stjórn fiskveiða (skráning á skipulegum hlutabréfamarkaði, dreifð eignaraðild), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 641 útbýtt 2019-12-06 17:17
57 Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað (gjaldfrjáls rafræn útgáfa), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 57 útbýtt 2019-09-11 19:21
392 Tekjuskattur (frádráttur ), ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 528 útbýtt 2019-11-25 14:51
326 Virðisaukaskattur (hjálpartæki), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 370 útbýtt 2019-11-01 17:14
325 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fána á byggingum), BirgÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 368 útbýtt 2019-11-01 17:14
47 Þjóðsöngur Íslendinga (afnám takmarkana), HHG, ekki komið á dagskrá, þskj. 47 útbýtt 2019-09-11 19:21
Fann: 47

Í nefnd

138 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar), ÞorS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
6 Almannatryggingar (hækkun lífeyris), LE, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
72 Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
135 Almannatryggingar (fjárhæð bóta), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
294 Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
437 Almannatryggingar (hálfur lífeyrir), félags- og barnamálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
33 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
320 Almennar íbúðir (hækkun tekju- og eignamarka leigjenda, sérstakt byggðaframlag, veðsetning), félags- og barnamálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
316 Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (smáskipaviðmið og mönnunarkröfur), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
23 Ávana- og fíkniefni, HallM, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
328 Ávana- og fíkniefni (neyslurými), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
123 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni), BN, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
87 Barnaverndarlög og almenn hegningarlög (eftirlit með barnaníðingum), SilG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
432 Breyting á ýmsum lögum um skatta (vistvæn ökutæki o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
332 Breyting á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar (einföldun regluverks), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
315 Breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar (alþjóðlegar skuldbindingar), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
330 Breyting á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd (heimildir til rannsókna og framfylgdar), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
269 Breyting á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
12 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði), ÞórP, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
433 Búvörulög (endurskoðun samnings um starfsskilyrði nautgriparæktar), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
163 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld), ÞKG, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
382 Búvörulög og tollalög (úthlutun tollkvóta), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
278 Bætur vegna ærumeiðinga, dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
181 Félög til almannaheilla, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
393 Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs), félags- og barnamálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
231 Girðingarlög (sanngirniskrafa, hæfi úrskurðaraðila), BergÓ, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
85 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna), IngS, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
16 Grunnskólar (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla), ÞKG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
230 Grunnskólar (ritfangakostnaður), BjG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
439 Heilbrigðisþjónusta (þjónustustig, fagráð o.fl.), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
321 Hjúskaparlög (hjónaskilnaðir), JSV, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
436 Hollustuhættir og mengunarvarnir (viðaukar), umhverfis- og auðlindaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
319 Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, félags- og barnamálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
252 Íslenskur ríkisborgararéttur, dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
29 Jarðalög (forkaupsréttur sveitarfélaga), BirgÞ, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
251 Lax- og silungsveiði (minnihlutavernd, gerð arðskráa o.fl.), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
386 Leiga skráningarskyldra ökutækja (stjórnvaldssektir), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
421 Leigubifreiðaakstur, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
117 Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (frysting olíuleitar), AIJ, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
266 Lyfjalög (lausasölulyf), UBK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
390 Lyfjalög, heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
68 Lögreglulög (verkfallsréttur lögreglumanna), KGH, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
90 Mat á umhverfisáhrifum (vatnsorkuver, vindbú), IngS, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
229 Matvæli, GBS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
383 Málefni aldraðra (öldungaráð), félags- og barnamálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
100 Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), ÞSÆ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
159 Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), ÞSÆ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
329 Menntasjóður námsmanna, mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
65 Náttúruvernd (sorp og úrgangur), ÁsF, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
223 Neytendalán (efling neytendaverndar o.fl.), ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
184 Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), OH, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
341 Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
129 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), ÞorS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
331 Samvinna stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
19 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn), LRM, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
8 Sjúkratryggingar (aðgengi að sálfræðiþjónustu og annarri klínískri viðtalsmeðferð), ÞKG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
361 Skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
14 Starfsemi smálánafyrirtækja, OH, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
18 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði), VilÁ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
93 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga), ÞorstV, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
313 Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
279 Stjórnarskipunarlög, LE, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
92 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði), ÞorstV, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
49 Sveitarstjórnarlög (íbúakosningar um einstök mál), HHG, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
66 Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), JónG, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
27 Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar), ATG, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
34 Tekjuskattur (söluhagnaður), HarB, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
89 Tekjuskattur (gengishagnaður), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
96 Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
293 Tekjuskattur (frádráttur vegna gjafa og framlaga), ÁÓÁ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
391 Tekjustofnar sveitarfélaga og sveitarstjórnarlög (forsendur úthlutana úr Jöfnunarsjóði), samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
80 Utanríkisþjónusta Íslands (skipun ráðuneytisstjóra og sendiherra), BLG, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
45 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka), ÞSÆ, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
381 Úrvinnsla eigna og skulda ÍL-sjóðs vegna uppsafnaðs vanda Íbúðalánasjóðs, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
94 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis), HKF, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
115 Útlendingar (aldursgreining með heildstæðu mati), RBB, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
11 Varnarmálalög (samþykki Alþingis), KÓP, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
60 Vegalög (þjóðferjuleiðir), KGH, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
370 Verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræn eignarskráning, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
362 Vernd uppljóstrara, forsætisráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
53 Verslun með áfengi og tóbak (staðsetning áfengisverslunar), BHar, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
13 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði), ÓÍ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
389 Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (EES-reglur), mennta- og menningarmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
10 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað), ÓBK, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
26 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla virðisaukaskatts), JónG, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
243 Þjóðarsjóður, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
317 Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (leyfisveitingar, málsmeðferð, endurupptaka o.fl.), forsætisráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
Fann: 87

Bíða 2. umræðu

318 Breyting á ýmsum lögum á sviði matvæla (einföldun regluverks, Matvælasjóður og EES-reglur), sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, 2. umr. er á dagskrá 42. fundar.
364 Fjáraukalög 2019, fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 42. fundar.
314 Innheimta opinberra skatta og gjalda, fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 42. fundar.
62 Landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma), ÓGunn, 2. umr. er á dagskrá 42. fundar.
431 Staðfesting ríkisreiknings 2018, fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 42. fundar.
276 Sviðslistir, mennta- og menningarmálaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 42. fundar.
104 Tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar), BHar, 2. umr. er á dagskrá 42. fundar.
371 Þinglýsingalög og skráning og mat fasteigna (aflýsingar), dómsmálaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 42. fundar.
202 Þingsköp Alþingis (aðgangur að upplýsingum um stjórnsýslu Alþingis), forsætisnefnd, 2. umr. er á dagskrá 42. fundar.
Fann: 9

Bíða 3. umræðu

2 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020, fjármála- og efnahagsráðherra, 3. umr. er á dagskrá 42. fundar.
245 Tollalög o.fl., fjármála- og efnahagsráðherra, 3. umr. er á dagskrá 42. fundar.
Fann: 2