Staða mála á 153. þingi
Samþykkt

137 Evrópskir langtímafjárfestingarsjóðir, fjármála- og efnahagsráðherra, þskj. 591 23.11.2022
136 Framhaldsfræðsla (stjórn Fræðslusjóðs), félags- og vinnumarkaðsráðherra, þskj. 499 14.11.2022
211 Sjúklingatrygging (bótaréttur vegna bólusetninga), heilbrigðisráðherra, þskj. 592 23.11.2022
310 Veiting ríkisborgararéttar, allsherjar- og menntamálanefnd, þskj. 330 13.10.2022 104/2022
Fann: 4

Bíða 1. umræðu

72 Almannatryggingar (afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 72 útbýtt 2022-09-16 17:50
78 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 78 útbýtt 2022-09-16 17:10
117 Almannatryggingar (kostnaður við greiðslur), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 117 útbýtt 2022-09-15 17:14
217 Almannatryggingar (raunleiðrétting), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 218 útbýtt 2022-10-10 14:34
35 Almenn hegningarlög (hækkun kynferðislegs lágmarksaldurs), GRÓ, 1. umr. er á dagskrá 39. fundar.
456 Almenn hegningarlög (móðgun við erlenda þjóðhöfðingja), SÞÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 533 útbýtt 2022-11-16 14:55
135 Áfengislög (afnám opnunarbanns á frídögum), HHH, ekki komið á dagskrá, þskj. 135 útbýtt 2022-09-27 13:00
79 Barnalög (réttur til umönnunar), BjG, ekki komið á dagskrá, þskj. 79 útbýtt 2022-09-16 17:10
300 Barnalög (greiðsla meðlags til rétthafa sem búsettir eru erlendis), GRÓ, ekki komið á dagskrá, þskj. 305 útbýtt 2022-10-11 16:47
165 Brottfall laga um orlof húsmæðra, VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 166 útbýtt 2022-09-27 19:03
101 Búvörulög (niðurgreiðsla á raforku til garðyrkjubænda), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 101 útbýtt 2022-09-15 17:13
127 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd, undanþágur frá samkeppnislögum, verðjöfnunargjöld), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 127 útbýtt 2022-09-27 12:59
70 Fasteignalán til neytenda (framsal kröfuréttar), ÁLÞ, 1. umr. er á dagskrá 39. fundar.
97 Félagsleg aðstoð (heimilisuppbót), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 97 útbýtt 2022-09-20 13:02
102 Félagsleg aðstoð (bifreiðastyrkir), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 102 útbýtt 2022-09-15 17:13
107 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 107 útbýtt 2022-09-16 10:06
80 Fjöleignarhús (gæludýrahald), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 80 útbýtt 2022-09-16 17:10
317 Fyrning kröfuréttinda (neytendasamningar), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 327 útbýtt 2022-10-13 11:53
115 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 115 útbýtt 2022-09-16 10:43
128 Grunnskólar (framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 128 útbýtt 2022-09-27 12:59
92 Happdrætti Háskóla Íslands og lög um happdrætti (bann við rekstri spilakassa), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 92 útbýtt 2022-09-15 17:27
74 Innheimtulög (leyfisskylda o.fl.), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 74 útbýtt 2022-09-27 12:56
399 Kosningalög (jöfn skipting atkvæða milli stjórnmálasamtaka), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 445 útbýtt 2022-11-07 15:42
497 Kosningalög (lækkun kosningaaldurs), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 599 útbýtt 2022-11-24 14:47
498 Kosningalög (kosningaaldur), OPJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 603 útbýtt 2022-11-24 14:47
393 Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 427 útbýtt 2022-10-27 14:04
403 Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 450 útbýtt 2022-11-07 17:14
372 Neytendalán og fasteignalán til neytenda (viðmið greiðslubyrðar), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 387 útbýtt 2022-10-20 10:43
76 Neytendastofa o.fl. (réttarúrræði neytendaverndarsamtaka), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 76 útbýtt 2022-09-27 13:05
112 Okur á tímum hættuástands, IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 112 útbýtt 2022-09-27 12:58
93 Opinber fjármál (styrkir og framlög ráðherra), HVH, ekki komið á dagskrá, þskj. 93 útbýtt 2022-09-19 14:40
103 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (fjárhagsupplýsingar um einstaklinga), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 103 útbýtt 2022-09-27 12:58
87 Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 87 útbýtt 2022-09-22 10:10
141 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), SDG, ekki komið á dagskrá, þskj. 141 útbýtt 2022-09-19 16:49
485 Samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir (samfélagsvegir), HarB, ekki komið á dagskrá, þskj. 575 útbýtt 2022-11-23 14:41
358 Sjúkratryggingar (sjúkraflutningar, greiðsluþátttaka), IBMB, ekki komið á dagskrá, þskj. 372 útbýtt 2022-10-19 16:14
315 Sorgarleyfi (makamissir), ÞorbG, ekki komið á dagskrá, þskj. 325 útbýtt 2022-10-13 10:26
289 Staða kynsegin fólks (foreldrisnöfn og vegabréf), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 293 útbýtt 2022-10-11 13:04
38 Starfsemi stjórnmálasamtaka (framlög hins opinbera til stjórnmálastarfsemi), DME, 1. umr. er á dagskrá 39. fundar.
105 Stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 105 útbýtt 2022-09-27 12:58
106 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar í sjávarútvegi), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 106 útbýtt 2022-09-27 12:58
129 Stjórn fiskveiða (skráning á skipulegum hlutabréfamarkaði, dreifð eignaraðild), ÞKG, ekki komið á dagskrá, þskj. 129 útbýtt 2022-09-27 12:59
375 Stjórnarskipunarlög (breytingar á stjórnarskránni), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 392 útbýtt 2022-10-20 13:23
138 Tekjuskattur (skattafsláttur sjálfboðaliða), GRÓ, ekki komið á dagskrá, þskj. 138 útbýtt 2022-09-27 13:00
164 Tekjuskattur (heimilishjálp), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 165 útbýtt 2022-09-29 10:15
275 Tollalög (franskar kartöflur), JPJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 278 útbýtt 2022-10-10 14:34
162 Umferðarlög (lækkun hámarkshraða), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 163 útbýtt 2022-09-29 10:57
116 Umhverfismat framkvæmda og áætlana (vatnsorkuver, vindorkuver), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 116 útbýtt 2022-09-15 17:07
114 Virðisaukaskattur (hjálpartæki), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 114 útbýtt 2022-09-16 10:28
219 Þingsköp Alþingis (Lögrétta), HallM, ekki komið á dagskrá, þskj. 220 útbýtt 2022-10-10 14:34
94 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu (heiti stofnunar), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 94 útbýtt 2022-09-19 14:39
Fann: 51

Í nefnd

44 Almannatryggingar (skerðing á lífeyri vegna búsetu), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
54 Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
65 Almannatryggingar (fjárhæðir fylgi launavísitölu), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
66 Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
68 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
33 Almenn hegningarlög (afnám banns við klámi), ArnG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
45 Almenn hegningarlög (bælingarmeðferð), HKF, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
28 Atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi), ArnG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
5 Ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta), HallM, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
18 Breyting á lögum um tekjuskatt og staðgreiðslu opinberra gjalda (reiknað endurgjald), BjG, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
196 Breyting á lögum um ættleiðingar (ættleiðendur), HHH, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
432 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (kaupréttur, mútubrot o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
2 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2023, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
120 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði), ÞórP, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
59 Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
24 Félagafrelsi á vinnumarkaði, ÓBK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
435 Félagsleg aðstoð (greiðslutímabil endurhæfingarlífeyris), félags- og vinnumarkaðsráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
1 Fjárlög 2023, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
381 Fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi (búsetuskilyrði stjórnenda), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
16 Framkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2, ÁsF, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
91 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, JSkúl, til umfjöllunar í utanríkismála­nefnd
277 Gjaldþrotaskipti o.fl. (kennitöluflakk), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
166 Greiðslureikningar, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
390 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (heimildir til bráðabirgðaráðstafana o.fl.), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
272 Húsaleigulög (skráning samninga og breytinga á leigufjárhæð), innviðaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
27 Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku), BHar, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
153 Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (reikningshald Kirkjugarðasjóðs o.fl.), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
14 Kosningalög (jöfnun atkvæðavægis), ÞKG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
167 Leigubifreiðaakstur, innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
353 Lyfjalög (lausasölulyf), BGuðm, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
32 Lögreglulög (lögmæt fyrirmæli lögreglu), ÞSÆ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
278 Meðferð einkamála o.fl. (ýmsar breytingar), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
428 Meðferð sakamála (málsmeðferð hjá Endurupptökudómi), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
429 Menningarminjar (aldursfriðun húsa og mannvirkja), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
48 Menntasjóður námsmanna (launatekjur o.fl.), TAT, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
67 Neytendalán o.fl. (ógildir skilmálar í neytendasamningum), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
55 Neytendalán og fasteignalán til neytenda (endurfjármögnun verðtryggðra lána), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
328 Peningamarkaðssjóðir, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
476 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga og vinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangi (málsmeðferð o.fl.), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
41 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (áminningar og setning embættismanna um stundarsakir), DME, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
273 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (stöðuveitingar), JPJ, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
62 Réttindi sjúklinga (aðgerðir og rannsóknir á börnum), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
61 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
433 Sértryggð skuldabréf og fjármálafyrirtæki (sértryggð skuldabréf), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
57 Sjúkratryggingar (tannheilbrigðisþjónusta fyrir börn, aldraða og öryrkja), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
132 Sjúkratryggingar (endurgreiðsla kostnaðar), ÞKG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
58 Skaðabótalög (launaþróun), GIK, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
69 Skaðabótalög (gjafsókn), GIK, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
144 Skipulagslög (uppbygging innviða), innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
326 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (gjaldmiðlaáhætta og upplýsingagjöf til sjóðfélaga), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
327 Staðfesting ríkisreiknings 2021, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
29 Starfsemi stjórnmálasamtaka (bein framlög frá lögaðilum), BLG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
19 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar og raunveruleg yfirráð), OH, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
47 Stjórn fiskveiða, , til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
63 Tekjustofnar sveitarfélaga (gjaldstofn fasteignaskatts), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
442 Tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist (framlenging gildistíma), menningar- og viðskiptaráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
8 Tæknifrjóvgun o.fl. (einföldun regluverks), HildS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
415 Upplýsingagjöf um sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
37 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka), ÞSÆ, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
382 Útlendingar (alþjóðleg vernd), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
53 Velferð dýra (bann við blóðmerahaldi), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
12 Vextir og verðtrygging o.fl. (aðgerðir til að sporna við áhrifum verðbólgu á húsnæðislán og húsaleigu), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
50 Vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar lána til neytenda), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
51 Virðisaukaskattur (vistvæn skip), JFM, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
188 Vísinda- og nýsköpunarráð, forsætisráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
20 Vísitala neysluverðs (vísitala neysluverðs án húsnæðis), IngS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
Fann: 66

Bíða 2. umræðu

279 Farþegaflutningar og farmflutningar á landi (EES-reglur, einföldun útgáfu leyfa), innviðaráðherra, útbýtt nefndaráliti frá umhverfis- og samgöngu­nefnd 2022-11-28 14:31
409 Fjáraukalög 2022, fjármála- og efnahagsráðherra, 2. umr. er á dagskrá 39. fundar.
227 Hlutafélög o.fl. (hluthafafundir o.fl.), menningar- og viðskiptaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 39. fundar.
226 Skráning raunverulegra eigenda (skipti eða slit tiltekinna skráningarskyldra aðila), menningar- og viðskiptaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 39. fundar.
490 Veiðigjald (framkvæmd fyrninga), matvælaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 39. fundar.
Fann: 5

Í nefnd eftir 2. umræðu

212 Landamæri, dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
Fann: 1