Staða mála á 154. þingi
Samþykkt

508 Tímabundinn stuðningur til greiðslu launa vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ, félags- og vinnumarkaðsráðherra, þskj. 631 27.11.2023
180 Vaktstöð siglinga (skipulag o.fl.), innviðaráðherra, þskj. 602 21.11.2023
485 Vernd mikilvægra innviða á Reykjanesskaga, forsætisráðherra, þskj. 563 13.11.2023
Fann: 3

Bíða 1. umræðu

124 40 stunda vinnuvika (frídagar), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 124 útbýtt 2023-09-15 09:48
93 Almannatryggingar (afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 93 útbýtt 2023-09-14 16:30
100 Almannatryggingar (afnám búsetuskerðinga), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 100 útbýtt 2023-09-14 14:13
150 Almannatryggingar (upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 150 útbýtt 2023-09-19 14:50
156 Almannatryggingar (kostnaður við greiðslur), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 156 útbýtt 2023-09-19 16:44
527 Almannatryggingar (mánaðarlegt yfirlit), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 612 útbýtt 2023-11-23 10:48
91 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 91 útbýtt 2023-09-20 18:19
131 Almenn hegningarlög (hækkun kynferðislegs lágmarksaldurs), GRÓ, ekki komið á dagskrá, þskj. 131 útbýtt 2023-09-18 17:10
536 Ársreikningar (stærðarmörk og endurskoðun ársreikninga), DME, ekki komið á dagskrá, þskj. 623 útbýtt 2023-11-27 15:18
307 Bardagaíþróttir, BGuðm, ekki komið á dagskrá, þskj. 311 útbýtt 2023-10-09 14:33
112 Barnalög (greiðsla meðlags), GRÓ, ekki komið á dagskrá, þskj. 112 útbýtt 2023-09-18 14:46
132 Barnalög (réttur til umönnunar), BjG, ekki komið á dagskrá, þskj. 132 útbýtt 2023-09-19 13:14
78 Barnalög og tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna (einföldun regluverks), HildS, 1. umr. var á dagskrá 36. fundar (ekki rætt).
301 Breyting á ýmsum lögum varðandi aldursmörk, BGuðm, ekki komið á dagskrá, þskj. 305 útbýtt 2023-10-09 14:33
401 Brottfall laga um gæðamat á æðardúni, ÓBK, ekki komið á dagskrá, þskj. 415 útbýtt 2023-10-24 13:09
94 Brottfall laga um orlof húsmæðra, VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 94 útbýtt 2023-09-14 17:01
166 Búvörulög (niðurgreiðsla á raforku til garðyrkjubænda), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 166 útbýtt 2023-09-20 14:42
165 Fasteignalán til neytenda (framsal kröfuréttar), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 165 útbýtt 2023-09-20 14:42
406 Fasteignalán til neytenda (greiðslugeta), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 422 útbýtt 2023-10-24 13:20
285 Fasteignalán til neytenda og tekjustofnar sveitarfélaga (takmörkun eignasöfnunar á húsnæðismarkaði), LenK, ekki komið á dagskrá, þskj. 289 útbýtt 2023-09-28 11:39
145 Félagsleg aðstoð (bifreiðastyrkir), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 145 útbýtt 2023-09-19 14:58
162 Félagsleg aðstoð (heimilisuppbót), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 162 útbýtt 2023-09-20 14:41
405 Félagsleg aðstoð (lífeyrisþegar búsettir erlendis), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 421 útbýtt 2023-10-24 13:20
164 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 164 útbýtt 2023-09-20 14:41
160 Fjöleignarhús (gæludýrahald), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 160 útbýtt 2023-09-20 14:41
117 Friðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækja, JSkúl, ekki komið á dagskrá, þskj. 117 útbýtt 2023-09-18 14:46
146 Fyrning kröfuréttinda (neytendasamningar), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 146 útbýtt 2023-09-19 15:44
212 Fæðingar- og foreldraorlof (vernd gegn uppsögn vegna tæknifrjóvgunar), IÓI, ekki komið á dagskrá, þskj. 215 útbýtt 2023-09-20 14:43
155 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 155 útbýtt 2023-09-19 17:54
167 Happdrætti Háskóla Íslands og lög um happdrætti (bann við rekstri spilakassa), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 167 útbýtt 2023-09-20 14:42
461 Hringrásarstyrkir, AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 501 útbýtt 2023-11-07 13:09
123 Innheimtulög (leyfisskylda o.fl.), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 123 útbýtt 2023-09-18 14:46
185 Kosningalög (lækkun kosningaaldurs), AIJ, ekki komið á dagskrá, þskj. 187 útbýtt 2023-09-20 16:19
475 Leikskólar (innritun í leikskóla), DagH, ekki komið á dagskrá, þskj. 523 útbýtt 2023-11-09 15:34
542 Lögheimili og aðsetur o.fl., innviðaráðherra, 1. umr. er á dagskrá 40. fundar.
128 Lögreglulög (fyrirmæli lögreglu), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 128 útbýtt 2023-09-15 11:22
143 Málefni aldraðra (réttur til sambúðar), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 143 útbýtt 2023-09-19 13:15
142 Meðferð einkamála og stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda (skuldabréf og stefnubirting í neytendamálum), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 142 útbýtt 2023-09-19 13:42
173 Neytendalán o.fl. (ógildir skilmálar í neytendasamningum og skaðabótaskylda), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 173 útbýtt 2023-09-20 15:26
151 Neytendalán og fasteignalán til neytenda (endurfjármögnun verðtryggðra lána), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 151 útbýtt 2023-09-19 16:20
161 Neytendalán og fasteignalán til neytenda (viðmið greiðslubyrðar), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 161 útbýtt 2023-09-20 14:41
153 Neytendastofa o.fl. (réttarúrræði neytendaverndarsamtaka), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 153 útbýtt 2023-09-19 16:44
177 Okur á tímum hættuástands, IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 177 útbýtt 2023-09-20 15:20
139 Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga (fjárhagsupplýsingar um einstaklinga), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 139 útbýtt 2023-09-19 13:15
541 Raforkulög (forgangsraforka), atvinnuveganefnd, 1. umr. er á dagskrá 40. fundar.
404 Ráðherraábyrgð (upplýsingaskylda ráðherra), OH, ekki komið á dagskrá, þskj. 418 útbýtt 2023-10-24 13:09
371 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs), SDG, ekki komið á dagskrá, þskj. 382 útbýtt 2023-10-16 15:11
176 Réttindi sjúklinga (aðgerðir og rannsóknir á börnum), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 176 útbýtt 2023-09-20 14:42
129 Sjúkratryggingar (tannheilbrigðisþjónusta fyrir börn, aldraða og öryrkja), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 129 útbýtt 2023-09-18 16:16
118 Skaðabótalög (launaþróun), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 118 útbýtt 2023-09-18 14:46
163 Skaðabótalög (gjafsókn), GIK, ekki komið á dagskrá, þskj. 163 útbýtt 2023-09-18 14:48
414 Slysatryggingar almannatrygginga (atvinnusjúkdómar), BirgÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 434 útbýtt 2023-10-25 14:43
119 Starfsemi stjórnmálasamtaka (bein framlög frá lögaðilum), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 119 útbýtt 2023-09-18 14:46
148 Stjórn fiskveiða (handfæraveiðar), , ekki komið á dagskrá, þskj. 148 útbýtt 2023-09-19 14:31
157 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar í sjávarútvegi), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 157 útbýtt 2023-09-20 14:41
187 Stjórn fiskveiða (strandveiðar), BLG, ekki komið á dagskrá, þskj. 189 útbýtt 2023-09-20 17:41
392 Stjórnarskipunarlög (breytingar á stjórnarskránni), ÞSÆ, ekki komið á dagskrá, þskj. 404 útbýtt 2023-10-19 10:12
236 Tekjuskattur (heimilishjálp), VilÁ, ekki komið á dagskrá, þskj. 239 útbýtt 2023-09-26 13:17
300 Tekjuskattur (skattafsláttur sjálfboðaliða), GRÓ, ekki komið á dagskrá, þskj. 304 útbýtt 2023-10-09 14:33
168 Tekjustofnar sveitarfélaga (gjaldstofn fasteignaskatts), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 168 útbýtt 2023-09-20 14:42
334 Tekjustofnar sveitarfélaga (heimild til viðbótarálags), IIS, ekki komið á dagskrá, þskj. 341 útbýtt 2023-10-12 13:24
506 Tóbaksvarnir, HAS, ekki komið á dagskrá, þskj. 566 útbýtt 2023-11-15 17:01
170 Umhverfismat framkvæmda og áætlana (vatnsorkuver, vindorkuver), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 170 útbýtt 2023-09-20 14:42
521 Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og stjórn fiskveiða (veiðistjórn grásleppu), atvinnuveganefnd, ekki komið á dagskrá, þskj. 603 útbýtt 2023-11-22 14:43
109 Vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar lána til neytenda), ÁLÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 109 útbýtt 2023-09-18 14:45
543 Viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, 1. umr. er á dagskrá 40. fundar.
149 Virðisaukaskattur (hjálpartæki), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 149 útbýtt 2023-09-20 14:41
159 Virðisaukaskattur (vistvæn skip), JFM, ekki komið á dagskrá, þskj. 159 útbýtt 2023-09-19 16:54
424 Virðisaukaskattur (veltumörk), FRF, ekki komið á dagskrá, þskj. 445 útbýtt 2023-10-26 11:16
137 Vísitala neysluverðs (vísitala neysluverðs án húsnæðis), IngS, ekki komið á dagskrá, þskj. 137 útbýtt 2023-09-19 13:15
106 Þingsköp Alþingis (Lögrétta), HallM, ekki komið á dagskrá, þskj. 106 útbýtt 2023-09-18 14:45
89 Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið (notkun fána á byggingum), BirgÞ, ekki komið á dagskrá, þskj. 89 útbýtt 2023-09-14 16:30
179 Ættleiðingar (ættleiðendur), HHH, ekki komið á dagskrá, þskj. 179 útbýtt 2023-09-20 16:59
Fann: 73

Í nefnd

20 Almannatryggingar (fjárhæðir fylgi launavísitölu), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
108 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
111 Almannatryggingar (raunleiðrétting), BLG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
138 Almannatryggingar (aldursviðbót), GIK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
229 Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna), LE, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
449 Almennar sanngirnisbætur, forsætisráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
102 Ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta), HallM, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
99 Bann við hvalveiðum, AIJ, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
497 Barnaverndarlög og félagsþjónusta sveitarfélaga (reglugerðarheimildir), mennta- og barnamálaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
103 Breyting á ýmsum lögum til að bæta stöðu kynsegin fólks (nöfn og skilríki), AIJ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
2 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2024, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
50 Brottfall laga um heiðurslaun listamanna, VilÁ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
505 Búvörulög (framleiðendafélög), matvælaráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
483 Dýrasjúkdómar o.fl. (EES-reglur o.fl.), matvælaráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
184 Endurskoðendur o.fl. (endurskoðunarnefndir, siðareglur, sektarákvæði o.fl.), menningar- og viðskiptaráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
45 Erfðafjárskattur (ættliðaskipti bújarða), BirgÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
171 Fasteignalán til neytenda (lántökuskilyrði vegna íbúðafjárfestinga), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
74 Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar), ÁLÞ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
313 Félagafrelsi á vinnumarkaði, ÓBK, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
205 Fjarskipti o.fl. (fjarskiptanet, skráning o.fl.), háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
481 Fjáraukalög 2023, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
1 Fjárlög 2024, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
11 Fæðingar- og foreldraorlof (afkomuöryggi, meðgönguorlof, vinnutímastytting foreldris), JPJ, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
47 Grunnskólar (kristinfræðikennsla), BirgÞ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
225 Heilbrigðisþjónusta o.fl. (refsiábyrgð heilbrigðisstofnana og rannsókn alvarlegra atvika), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
28 Húsaleigulög (réttarstaða leigjanda íbúðarhúsnæðis og leigubremsa), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
478 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
57 Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku), BHar, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
316 Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (reikningshald Kirkjugarðasjóðs o.fl.), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
507 Kílómetragjald vegna notkunar hreinorku- og tengiltvinnbifreiða, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
6 Kosningalög (jöfnun atkvæðavægis), ÞKG, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
486 Kvikmyndalög (framleiðslustyrkur til lokafjármögnunar o.fl.), menningar- og viðskiptaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
224 Lyfjalög og lækningatæki (upplýsingar um birgðastöðu), heilbrigðisráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
239 Mannréttindastofnun Íslands, forsætisráðherra, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
81 Menntasjóður námsmanna (launatekjur o.fl.), TAT, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
479 Náttúrufræðistofnun, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
206 Náttúruhamfaratrygging Íslands (lágmarksfjárhæð bóta), GRÓ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
181 Póstþjónusta (úrbætur á póstmarkaði), innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
348 Raforkulög (raforkuöryggi o.fl.), umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
79 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (áminningar og setning embættismanna um stundarsakir), DME, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
141 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (stöðuveitingar), JPJ, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
36 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
71 Samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir, NTF, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
378 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (hækkun bankaskatts), IngS, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
537 Sértækur húsnæðisstuðningur vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ, innviðaráðherra, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
468 Skattar og gjöld (gistináttaskattur, áfengisgjald o.fl.), fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
183 Skipulagslög (hagkvæmar íbúðir), innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
264 Sorgarleyfi (makamissir), ÞorbG, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
399 Staðfesting ríkisreiknings 2022, fjármála- og efnahagsráðherra, til umfjöllunar í fjár­laga­nefnd
85 Starfsemi stjórnmálasamtaka (framlög hins opinbera til stjórnmálastarfsemi), DME, til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlits­nefnd
104 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði eða lögbýli), VilÁ, til umfjöllunar í efna­hags- og við­skipta­nefnd
68 Stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
73 Sveitarstjórnarlög (fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn), DME, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
450 Svæðisbundin flutningsjöfnun (breytingar á úthlutunarreglum), innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
314 Tímabundnar undanþágur frá skipulags- og byggingarlöggjöf og skipulagi, innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
16 Tæknifrjóvgun o.fl. (greiðsluþátttaka hins opinbera), HildS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
400 Umferðarlög (EES-reglur), innviðaráðherra, til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngu­nefnd
60 Útlendingar (skipan kærunefndar), BirgÞ, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
113 Útlendingar (afnám þjónustusviptingar), ArnG, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
467 Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (leyfi til prófana á vinnslu og veiðarfærabúnaði), matvælaráðherra, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
12 Velferð dýra (bann við blóðmerahaldi), IngS, til umfjöllunar í atvinnu­vega­nefnd
349 Vopnalög (skotvopn, skráning, varsla, eftirlit o.fl.), dómsmálaráðherra, til umfjöllunar í alls­herjar- og mennta­mála­nefnd
76 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu (heiti stofnunar), IngS, til umfjöllunar í velferðar­nefnd
Fann: 63

Bíða 2. umræðu

240 Breyting á ýmsum lögum í þágu barna (samþætting þjónustu o.fl.), mennta- og barnamálaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 40. fundar.
238 Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, mennta- og barnamálaráðherra, 2. umr. er á dagskrá 40. fundar.
226 Tóbaksvarnir (innihaldsefni, umbúðir o.fl.), heilbrigðisráðherra, 2. umr. er á dagskrá 40. fundar.
Fann: 3