Samfélagsmál: Atvinnumál RSS þjónusta

þ.m.t. atvinnuástand og -horfur, atvinnuleyfi, atvinnuleysi, opinberir starfsmenn, vinnueftirlit

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
36 07.10.2009 Aðsetur embættis ríkisskattstjóra Birkir Jón Jóns­son
42 08.10.2009 Aðstoðarmenn ráð­herra og tímabundnar ráðningar Eygló Harðar­dóttir
274 02.12.2009 Almannatryggingar o.fl. (breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
486 22.03.2010 Atvinnuleysi og fjöldi starfa Einar K. Guðfinns­son
273 30.11.2009 Atvinnuleysistryggingar o.fl. (aukið eftirlit og þrengri reglur) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
554 31.03.2010 Atvinnuleysistryggingar og húsaleigubætur (gildistími ákvæðis um hlutfallslegar atvinnuleysisbætur o.fl.) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
595 26.04.2010 Ákærur vegna atburða í og við Alþingishúsið 8. desember 2008 Birgitta Jóns­dóttir
190 11.11.2009 Álag á dómara héraðsdómstóla Gunnar Bragi Sveins­son
654 08.06.2010 Áminningar til embættismanna Guðlaugur Þór Þórðar­son
280 30.11.2009 Áminningar vegna eyðslu umfram fjárheimildir Sigmundur Ernir Rúnars­son
53 13.10.2009 Ávinningur við sameiningu ríkisstofnana Sigurður Ingi Jóhanns­son
369 04.02.2010 Brottfluttir einstaklingar með íslenskan ríkisborgararétt Erla Ósk Ásgeirs­dóttir
548 31.03.2010 Bygging nýs Landspítala við Hringbraut (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
208 16.11.2009 Danice-verkefnið Ólöf Nordal
390 18.02.2010 Dómstólar (reglur um skipun dómara) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
243 24.11.2009 Eftirlit með skipum (útgáfa haffærisskírteina) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
674 15.06.2010 Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
301 03.12.2009 Fjármögnun Atvinnuleysistryggingasjóðs Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
203 24.11.2009 Fjármögnun verkefna af hálfu lífeyrissjóða Ólöf Nordal
552 31.03.2010 Fjárreiður ríkisins (áminningarkerfi) Kristján Þór Júlíus­son
60 14.10.2009 Fjöldi starfa hjá ríkinu Unnur Brá Konráðs­dóttir
129 03.11.2009 Fjöldi starfsmanna hjá ríki og sveitarfélögum Þorgerður K. Gunnars­dóttir
578 31.03.2010 Framhaldsskólar (skipulag skólastarfs o.fl.) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
35 07.10.2009 Fækkun opinberra starfa Birkir Jón Jóns­son
261 27.11.2009 Greiðslur, styrkir og ferðir Gunnar Bragi Sveins­son
308 04.12.2009 Heilbrigðisþjónusta (sveigjanleiki í starfsemi heilbrigðisstofnana) Heilbrigðis­ráð­herra
320 12.12.2009 Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ Iðnaðar­ráð­herra
158 05.11.2009 Íslandsstofa (heildarlög) Utanríkis­ráð­herra
574 31.03.2010 Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög) Iðnaðar­ráð­herra
138 03.11.2009 Kennarastarfið Þorgerður K. Gunnars­dóttir
473 16.03.2010 Kostnaður við sóknaráætlun Vigdís Hauks­dóttir
58 14.10.2009 Landflutningalög (heildarlög) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
348 29.12.2009 Laun hjá hinu opinbera og lágmarksframfærsla Anna Pála Sverris­dóttir
529 31.03.2010 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (lífeyrisgreiðslur úr B-deild) Fjármála­ráð­herra
700 03.09.2010 Lífeyrisskuldbindingar ríkis og sveitarfélaga Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
606 07.05.2010 Lækkun launa í heilbrigðiskerfinu Einar K. Guðfinns­son
128 03.11.2009 Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins Þorgerður K. Gunnars­dóttir
586 31.03.2010 Lögreglulög (fækkun lögregluumdæma o.fl.) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
244 24.11.2009 Lögskráning sjómanna (heildarlög) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
3 13.10.2009 Nauðsynlegar bráðaaðgerðir vegna alvarlegs ástands efnahagsmála Bjarni Benedikts­son
372 04.02.2010 Niðurskurður í Norðvesturkjördæmi Gunnar Bragi Sveins­son
210 16.11.2009 Nýframkvæmdir í vegagerð og starfsemi verktaka Ólöf Nordal
281 30.11.2009 Opinber störf á vegum ríkisins Sigmundur Ernir Rúnars­son
519 31.03.2010 Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgríms­son Árni Johnsen
598 27.04.2010 Rekstur ráðuneyta og starfsmannafjöldi árin 2006-2009 Vigdís Hauks­dóttir
566 31.03.2010 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og almannatryggingar (sveigjanlegur starfslokaaldur og rýmri mörk frestunar á töku lífeyris) Pétur H. Blöndal
141 03.11.2009 Sameining rannsóknarnefnda samgönguslysa Einar K. Guðfinns­son
314 07.12.2009 Samvinna um nám og starfsþjálfun fyrir ungt fólk á Vestur-Norðurlöndum Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
332 21.12.2009 Sóknaráætlun til eflingar atvinnulífi og samfélagi um land allt Forsætis­ráð­herra
558 31.03.2010 Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (greiðsluskylda vegna fræðslusjóða) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
648 01.06.2010 Starfsmenn dómstóla Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
33 07.10.2009 Starfsráðningar í ráðuneytum Birkir Jón Jóns­son
159 05.11.2009 Stefna ríkisstjórnarinnar um ríkislaun Guðlaugur Þór Þórðar­son
375 16.02.2010 Stjórnarráð Íslands (siðareglur) Forsætis­ráð­herra
178 10.11.2009 Stuðningur við atvinnulaus ungmenni Jónína Rós Guðmunds­dóttir
179 10.11.2009 Stuðningur við atvinnulaus ungmenni Jónína Rós Guðmunds­dóttir
306 04.12.2009 Stöðugildi á aðalskrifstofum ráðuneyta Kristján Þór Júlíus­son
34 07.10.2009 Störf án staðsetningar Birkir Jón Jóns­son
587 31.03.2010 Sumarlokanir á heimilum og stofnunum Ragnheiður E. Árna­dóttir
588 31.03.2010 Sumarlokanir á heimilum og stofnunum fyrir aldraða og fatlaða Ragnheiður E. Árna­dóttir
506 31.03.2010 Tekjuskattur (ívilnun vegna endurbóta og viðhalds íbúðarhúsnæðis) Fjármála­ráð­herra
491 23.03.2010 Tryggingagjald Birgir Ármanns­son
562 31.03.2010 Umboðsmaður skuldara (heildarlög) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
622 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
623 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
624 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
625 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
626 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
627 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
628 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
629 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
630 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
631 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
632 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
633 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
501 25.03.2010 Unnin ársverk Birgir Ármanns­son
581 31.03.2010 Varnarmálalög (afnám Varnarmálastofnunar) Utanríkis­ráð­herra
673 15.06.2010 Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála (heildarlög) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
130 03.11.2009 Veittar áminningar og skipun tilsjónarmanna Þorgerður K. Gunnars­dóttir
309 05.12.2009 Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (EES-reglur, heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
555 31.03.2010 Vinnumarkaðsstofnun (heildarlög) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
382 17.02.2010 Vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum (heildarlög) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
172 06.11.2009 Vinnustaðir fatlaðra og launakjör Atli Gísla­son
177 10.11.2009 Þýðingarvinna Jónína Rós Guðmunds­dóttir

Áskriftir

RSS áskrift