Samfélagsmál: Byggðamál RSS þjónusta

þ.m.t. byggðaþróun, jafnrétti byggða, verðjöfnun

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
518 14.02.2002 Aðgerðir í skattamálum til styrktar landsbyggðinni Karl V. Matthías­son
400 23.01.2002 Aðild Íslands að INTERREG-áætlun Evrópusambandsins Svanfríður Jónas­dóttir
209 30.10.2001 Aflamarksbátar Svanfríður Jónas­dóttir
271 12.11.2001 Afurðalán í landbúnaði Jón Bjarna­son
24 03.10.2001 Aukaþing Alþingis um byggðamál Ögmundur Jónas­son
5 02.10.2001 Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni Þuríður Backman
696 03.04.2002 Breiðbandsvæðing landsins Steingrímur J. Sigfús­son
218 30.10.2001 Byggðakvóti Svanfríður Jónas­dóttir
410 24.01.2002 Fiskiskip sem leigðu til sín aflaheimildir á fiskveiðiárinu 2000/2001 Kristján Páls­son
274 12.11.2001 Flutningur Byggðastofnunar Stefanía Óskars­dóttir
403 23.01.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
473 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
474 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
475 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
476 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
477 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
478 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
479 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
480 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
481 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
482 06.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
536 19.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
537 19.02.2002 Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land Kristján L. Möller
360 08.12.2001 Flutningur veiðiheimilda fiskveiðiárin 1996/1997 til 2000/2001 Jóhann Ársæls­son
488 07.02.2002 Flutningur verkefna frá stjórnsýslustofnunum til sýslumannsembætta á landsbyggðinni Gunnlaugur Stefáns­son
246 02.11.2001 Framhaldsdeildir Jón Bjarna­son
102 04.10.2001 Framhaldsskóla- og háskólanám með fjarkennslusniði Einar K. Guðfinns­son
717 17.04.2002 Framkvæmd þingsályktunar um þriggja fasa rafmagn Iðnaðar­ráð­herra
332 28.11.2001 Greiðslur fyrir sjúkra- og innanlandsflug Guðjón A. Kristjáns­son
267 08.11.2001 Iðnnám á landsbyggðinni Ögmundur Jónas­son
275 12.11.2001 Jafnréttisstofa Stefanía Óskars­dóttir
673 03.04.2002 Jöfnun kostnaðar við flutning og dreifingu raforku Iðnaðar­ráð­herra
290 15.11.2001 Jöfnun námskostnaðar Drífa Snædal
693 03.04.2002 Jöfnun námskostnaðar Kristján L. Möller
249 05.11.2001 Lagning ljósleiðara Svanfríður Jónas­dóttir
211 30.10.2001 Landanir á Vestfjörðum Svanfríður Jónas­dóttir
507 14.02.2002 Leiðir til að jafna lífskjör fólks og rekstrar- og samkeppnisstöðu fyrirtækja á landsbyggðinni Kristján L. Möller
104 04.10.2001 Lyfjastofnun Einar K. Guðfinns­son
96 04.10.2001 Menningarhús á landsbyggðinni Steingrímur J. Sigfús­son
640 21.03.2002 Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (heildarlög) Iðnaðar­ráð­herra
443 31.01.2002 Notkun svifnökkva til fólks- og vöruflutninga milli lands og Vestmannaeyja Ísólfur Gylfi Pálma­son
414 24.01.2002 Ný störf hjá ríkinu Sigríður Ingvars­dóttir
245 02.11.2001 Nýir framhaldsskólar Jón Bjarna­son
121 08.10.2001 Nýtt byggðakort ESA á Suðurnesjum Kristján Páls­son
105 04.10.2001 Orkukostnaður lögbýla Einar K. Guðfinns­son
559 26.02.2002 Reglur um úthlutun „byggðakvóta“ Svanfríður Jónas­dóttir
266 12.11.2001 Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni Kristján L. Möller
43 08.10.2001 Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs Svanfríður Jónas­dóttir
244 02.11.2001 Sérframlag til framhaldsdeilda Jón Bjarna­son
424 28.01.2002 Smávirkjanir Drífa Hjartar­dóttir
322 27.11.2001 Staða þeirra sem kynda með olíu Svanfríður Jónas­dóttir
538 19.02.2002 Stefna í byggðamálum 2002–2005 Iðnaðar­ráð­herra
466 05.02.2002 Strandsiglingar Jón Bjarna­son
81 04.10.2001 Styrkveitingar til atvinnuuppbyggingar Margrét Frímanns­dóttir
108 04.10.2001 Störf hjá hinu opinbera Guðmundur Árni Stefáns­son
292 19.11.2001 Sveitarstjórnarlög (lágmarksstærð sveitarfélags) Jóhann Ársæls­son
412 24.01.2002 Svæðisútvarp Ríkisútvarpsins Ísólfur Gylfi Pálma­son
676 03.04.2002 Tekjuskattur og eignarskattur (ferðakostnaður) Guðjón A. Kristjáns­son
250 05.11.2001 Tillögur byggða­nefnd­ar Sambands íslenskra sveitarfélaga Svanfríður Jónas­dóttir
349 06.12.2001 Tollalög (aðaltollhafnir) Vilhjálmur Egils­son
51 08.10.2001 Tólf ára samfellt grunnnám Jón Bjarna­son
461 05.02.2002 Undanþága frá banni við samkeppnishömlum Einar K. Guðfinns­son
498 12.02.2002 Úrbætur í fjarskiptamálum á Norðausturlandi Steingrímur J. Sigfús­son
243 02.11.2001 Úthlutun ærgilda til svæða sem eru háð sauðfjárrækt Einar K. Guðfinns­son
499 12.02.2002 Útibú Matra á Ísafirði Jón Bjarna­son
486 07.02.2002 Útræðisréttur strandjarða Árni Steinar Jóhanns­son
356 07.12.2001 Útsendingar sjónvarps og útvarps um gervitungl Guðjón Guðmunds­son
431 31.01.2002 Verndun búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi Einar K. Guðfinns­son
517 14.02.2002 Vöruverð í dreifbýli Karl V. Matthías­son
237 01.11.2001 Þriggja fasa rafmagn Margrét Frímanns­dóttir
423 28.01.2002 Þriggja fasa rafmagn Drífa Hjartar­dóttir
671 26.03.2002 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis Arnbjörg Sveins­dóttir

Áskriftir