Samfélagsmál: Byggðamál RSS þjónusta

þ.m.t. byggðaþróun, jafnrétti byggða, verðjöfnun

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
410 09.12.2005 Aflagjöld Akraneshafnar Magnús Þór Hafsteins­son
409 09.12.2005 Afli í Akraneshöfn Magnús Þór Hafsteins­son
231 20.10.2005 Aldur og menntun á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu Anna Kristín Gunnars­dóttir
244 20.10.2005 Al­þjónusta í fjarskiptum Þórarinn E. Sveins­son
339 17.11.2005 Atvinnumál á Ísafirði Kristinn H. Gunnars­son
472 26.01.2006 Aukning umferðar Björgvin G. Sigurðs­son
234 20.10.2005 Ábyrgð Byggðastofnunar Sigurjón Þórðar­son
65 11.10.2005 Átaksverkefni í ferðamálum í Norðvesturkjördæmi Jón Bjarna­son
335 17.11.2005 Brú yfir Jökulsá á Fjöllum Halldór Blöndal
229 20.10.2005 Byggðakvóti fyrir Bíldudal Sigurjón Þórðar­son
190 11.10.2005 Byggðastofnun Anna Kristín Gunnars­dóttir
546 20.02.2006 Byggðastofnun Kristján L. Möller
625 14.03.2006 Efni frá svæðisdeildum á vef Ríkisútvarpsins Kristján L. Möller
544 16.02.2006 Eftirlit með staðsetningu sjúkraflugvéla Magnús Þór Hafsteins­son
700 30.03.2006 Endurhæfing á Reykjalundi Jóhanna Erla Pálma­dóttir
513 10.02.2006 Endurnýjun Herjólfs Magnús Þór Hafsteins­son
811 03.06.2006 Fjármögnun og umsvif ríkisins eftir landshlutum Kristján L. Möller
508 09.02.2006 Fjárveitingar til vegagerðar Anna Kristín Gunnars­dóttir
705 30.03.2006 Fjöldi ríkisstarfsmanna Adolf H. Berndsen
207 13.10.2005 Flutningur innanlandsflugs úr Vatnsmýri Hjálmar Árna­son
272 04.11.2005 Flutningur veiðiheimilda fiskveiðiárin 2003/2004 og 2004/2005 Jóhann Ársæls­son
648 21.03.2006 Flutningur verkefna í heilbrigðis­þjónustu út á land Jóhanna Erla Pálma­dóttir
657 22.03.2006 Flutningur verkefna Þjóðskrár Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
320 15.11.2005 Framhaldsskóli í Borgarnesi Jón Bjarna­son
775 11.04.2006 Framhaldsskóli í Suðvesturkjördæmi Rannveig Guðmunds­dóttir
510 10.02.2006 Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð Birkir Jón Jóns­son
21 04.10.2005 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (beingreiðslur til kúabænda) Jón Bjarna­son
667 28.03.2006 Framsal sakamanna (málsmeðferðarreglur) Dómsmála­ráð­herra
398 08.12.2005 Framvinda byggðaáætlunar 2002--2005 Iðnaðar­ráð­herra
181 11.10.2005 Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar Margrét Frímanns­dóttir
182 11.10.2005 Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar Anna Kristín Gunnars­dóttir
347 22.11.2005 Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni Anna Kristín Gunnars­dóttir
424 18.01.2006 Fæðingarorlofssjóður Ásta R. Jóhannes­dóttir
529 15.02.2006 Hafnaraðstaða í Bakkafjöru Eygló Harðar­dóttir
183 11.10.2005 Háskólanám sem stundað er í fjarnámi Björgvin G. Sigurðs­son
435 20.01.2006 Háskólasetur á Akranesi Jón Bjarna­son
706 04.04.2006 Háskólasetur á Selfossi Jón Bjarna­son
355 22.11.2005 Hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ Bryndís Haralds­dóttir
628 14.03.2006 Hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ Valdimar L. Friðriks­son
749 03.04.2006 Hjúkrunarrými í Suðurkjördæmi Guðjón Hjörleifs­son
164 06.10.2005 Hjúkrunarrými í Suðvesturkjördæmi Valdimar L. Friðriks­son
426 19.01.2006 Íbúatölur Kristján L. Möller
540 16.02.2006 Íbúaþróun á Austurlandi Þuríður Backman
305 10.11.2005 Íbúðabyggingar Kjartan Ólafs­son
631 16.03.2006 Ívilnanir til álvera á landsbyggðinni Jón Bjarna­son
264 03.11.2005 Jafn réttur til tónlistarnáms Kolbrún Halldórs­dóttir
735 06.04.2006 Jarðalög (kaup bújarða) Jón Bjarna­son
538 16.02.2006 Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara Guðlaugur Þór Þórðar­son
107 04.10.2005 Jöfnun flutningskostnaðar Kristján L. Möller
649 21.03.2006 Kostnaður við hjúkrun aldraðra Jóhanna Erla Pálma­dóttir
605 08.03.2006 Kvennaskólinn á Blönduósi Jón Bjarna­son
779 11.04.2006 Kvótastaða báta sem voru í sóknardagakerfinu Kristján L. Möller
204 13.10.2005 Kötlugos Halldór Blöndal
84 12.10.2005 Lega þjóðvegar nr. 1 Jóhann Ársæls­son
614 09.03.2006 Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til hitaveitna) Iðnaðar­ráð­herra
348 21.11.2005 Raforkumálefni Iðnaðar­ráð­herra
766 03.04.2006 Rekstrarvandi Heilbrigðisstofnunar Austurlands Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
528 15.02.2006 Rekstur Herjólfs Eygló Harðar­dóttir
489 02.02.2006 Samgöngumál Margrét Frímanns­dóttir
428 19.01.2006 Samningur um menningarmál Kristján L. Möller
274 04.11.2005 Sjúkraflug til Ísafjarðar Anna Kristín Gunnars­dóttir
474 26.01.2006 Skinnaverkun Kristján L. Möller
427 19.01.2006 Snjómokstur Kristján L. Möller
138 12.10.2005 Staðbundnir fjölmiðlar Dagný Jóns­dóttir
317 15.11.2005 Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum Háskólans á Akureyri Steingrímur J. Sigfús­son
391 07.12.2005 Stefnumótandi byggðaáætlun 2006--2009 Iðnaðar­ráð­herra
176 12.10.2005 Stofnun framhaldsskóla í Mosfellsbæ Jón Bjarna­son
395 05.12.2005 Styrkir til háskólanáms Adolf H. Berndsen
787 24.04.2006 Stytting þjóðleiðarinnar milli Akureyrar og Reykjavíkur Halldór Blöndal
260 03.11.2005 Störf hjá Rarik Sigurjón Þórðar­son
459 24.01.2006 Störf hjá ríkinu Sigurjón Þórðar­son
473 26.01.2006 Suðurlandsvegur Björgvin G. Sigurðs­son
486 01.02.2006 Svæðisútvarp á Vesturlandi Anna Kristín Gunnars­dóttir
290 09.11.2005 Söfn Björgvin G. Sigurðs­son
37 10.10.2005 Tekjuskattur og eignarskattur (ferðakostnaður) Guðjón A. Kristjáns­son
727 05.04.2006 Trjáræktarsetur sjávarbyggða Guðjón Hjörleifs­son
198 13.10.2005 Tvöföldun Vesturlandsvegar Valdimar L. Friðriks­son
310 14.11.2005 Uppbygging héraðsvega Jón Bjarna­son
43 10.10.2005 Vegagerð um Stórasand Halldór Blöndal
457 24.01.2006 Vegamál Kristján L. Möller
275 04.11.2005 Viðhald vegarins á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur Anna Kristín Gunnars­dóttir
487 01.02.2006 Þjónusta svæðisútvarps Anna Kristín Gunnars­dóttir
131 06.10.2005 Þriggja fasa rafmagn Drífa Hjartar­dóttir

Áskriftir