Samfélagsmál: Félagsmál RSS þjónusta

þ.m.t. börn, félagsleg aðstoð, fjölskyldumál, frjáls félagasamtök, jafnréttismál, húsnæðismál, kaup og kjör, lífeyrissjóðir, málefni aldraðra og öryrkja, orlofsmál, stéttarfélög, verkalýðsmál, vinnudeilur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
631 23.02.2004 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi við Kárahnjúka Atli Gísla­son
264 05.11.2003 Aðgengismál fatlaðra Margrét Frímanns­dóttir
320 17.11.2003 Aðgerðir gegn einelti Margrét Frímanns­dóttir
21 02.10.2003 Aðgerðir gegn fátækt Jóhanna Sigurðar­dóttir
402 03.12.2003 Aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur) Félagsmála­ráð­herra
499 28.01.2004 Aðstæður heimilislausra Jóhanna Sigurðar­dóttir
316 13.11.2003 Afdrif hælisleitenda Álfheiður Inga­dóttir
837 30.03.2004 Aldurstengd örorkuuppbót Jóhanna Sigurðar­dóttir
418 04.12.2003 Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót) Heilbrigðis­ráð­herra
966 23.04.2004 Almannatryggingar (meðlög, EES-reglur) Heilbrigðis- og trygginganefnd
138 13.10.2003 Almenn hegningarlög (barnaklám á neti og í tölvupósti) Jóhanna Sigurðar­dóttir
520 03.02.2004 Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum) Ágúst Ólafur Ágústs­son
969 26.04.2004 Atvinnuleysi ungs fólks í Reykjavík Ögmundur Jónas­son
620 19.02.2004 Atvinnuleysisbætur Helgi Hjörvar
816 29.03.2004 Atvinnuleysistryggingar (hækkun bóta) Félagsmála­ráð­herra
920 15.04.2004 Atvinnumál fatlaðra Valdimar L. Friðriks­son
698 03.03.2004 Atvinnumál kvenna Anna Kristín Gunnars­dóttir
805 23.03.2004 Auglýsingar í grunnskólum Ásta Möller
596 17.02.2004 Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna Jóhanna Sigurðar­dóttir
782 23.03.2004 Ábúðarlög (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
139 13.10.2003 Ábyrgð þeirra sem reka netþjóna (barnaklám á neti og í tölvupósti) Jóhanna Sigurðar­dóttir
873 06.04.2004 Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára Félagsmála­ráð­herra
198 28.10.2003 Bann við umskurði kvenna Kolbrún Halldórs­dóttir
830 30.03.2004 Barna- og unglingageðdeild Valdimar L. Friðriks­son
152 14.10.2003 Barnalög (lagaskil) Allsherjarnefnd
733 10.03.2004 Barnavernd Guðrún Ögmunds­dóttir
327 19.11.2003 Barnaverndarmál Guðrún Ögmunds­dóttir
334 19.11.2003 Bifreiðamál ­ráð­herra Jóhanna Sigurðar­dóttir
42 07.10.2003 Bótaréttur höfunda og heimildarmanna Bryndís Hlöðvers­dóttir
213 28.10.2003 Brot á lögum um atvinnuréttindi útlendinga Jóhanna Sigurðar­dóttir
953 23.04.2004 Brunatryggingar Kristinn H. Gunnars­son
744 11.03.2004 Búnaður og húsnæði á varnarsvæðinu Guðmundur Árni Stefáns­son
243 30.10.2003 Búseta geðfatlaðra Ásta Möller
488 28.01.2004 Búsetuleyfi og dvalarleyfi útlendinga Guðrún Ögmunds­dóttir
75 03.10.2003 Búsetumál fatlaðra Jóhanna Sigurðar­dóttir
242 30.10.2003 Búsetuúrræði fyrir geðfatlaða Ásta Möller
137 13.10.2003 Bætt staða þolenda kynferðisbrota Jóhanna Sigurðar­dóttir
729 09.03.2004 Börn með Goldenhar-heilkenni Valdimar L. Friðriks­son
35 07.10.2003 Efling félagslegs forvarnastarfs Steingrímur J. Sigfús­son
447 10.12.2003 Eftirlaun forseta Íslands, ráð­herra, alþingismanna og hæstaréttardómara Halldór Blöndal
214 28.10.2003 Eftirlit með ráðningarsamningum útlendinga Jóhanna Sigurðar­dóttir
633 23.02.2004 Eftirlit með vinnubúðum við Kárahnjúka Atli Gísla­son
625 23.02.2004 Eignir lífeyrissjóða sem hlutfall af þjóðarframleiðslu Guðlaugur Þór Þórðar­son
872 05.04.2004 Einkamálalög og þjóðlendulög (gjafsókn) Dómsmála­ráð­herra
65 02.10.2003 Endurskoðun atvinnuleysisbóta Steingrímur J. Sigfús­son
104 07.10.2003 Endurskoðun á framfærslugrunni námslána Björgvin G. Sigurðs­son
125 09.10.2003 Erlendar starfsmannaleigur Össur Skarphéðins­son
981 05.05.2004 Fátækt á Íslandi Forsætis­ráð­herra
388 02.12.2003 Ferðakostnaður sjúklinga Arnbjörg Sveins­dóttir
976 29.04.2004 Ferðakostnaður vegna tannréttinga Þuríður Backman
265 05.11.2003 Ferðamál fatlaðra Margrét Frímanns­dóttir
58 02.10.2003 Félags- og tómstundamál Kolbrún Halldórs­dóttir
112 07.10.2003 Félagsgjöld fyrirtækja og launþega Össur Skarphéðins­son
157 14.10.2003 Félagsleg aðstoð (umönnunargreiðslur) Margrét Frímanns­dóttir
919 15.04.2004 Félagsleg aðstoð við einstæða foreldra Valdimar L. Friðriks­son
753 16.03.2004 Félagslegi túlkunarsjóðurinn Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
525 03.02.2004 Fjárveitingar til rannsóknastofnana Ásgeir Friðgeirs­son
865 05.04.2004 Fjáröflun til vegagerðar (bifreiðir fatlaðra) Sigurður Kári Kristjáns­son
693 03.03.2004 Fjölskylduráð og opinber fjölskyldustefna Rannveig Guðmunds­dóttir
220 28.10.2003 Forsjárlausir foreldrar Árni Steinar Jóhanns­son
443 11.12.2003 Fórnarlamba- og vitnavernd Kolbrún Halldórs­dóttir
253 03.11.2003 Framkvæmd laga um leikskóla Ögmundur Jónas­son
15 02.10.2003 Framkvæmdaáætlanir til að ná fram launajafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
874 06.04.2004 Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna 2002--2004 Félagsmála­ráð­herra
417 04.12.2003 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (sauðfjárbændur) Drífa Hjartar­dóttir
281 06.11.2003 Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga Brynja Magnús­dóttir
646 25.02.2004 Framtíð sjúklinga á Arnarholti Margrét Frímanns­dóttir
736 10.03.2004 Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES (frestun á gildistöku reglugerðar) Félagsmála­ráð­herra
855 01.04.2004 Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald (hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.) Félagsmála­ráð­herra
432 08.12.2003 Gerendur í kynferðisbrotamálum Guðrún Ögmunds­dóttir
468 12.12.2003 Gjafsókn Guðjón Ólafur Jóns­son
941 16.04.2004 Gjafsókn Jónína Bjartmarz
466 12.12.2003 Gjafsókn á stjórnsýslustigi Guðjón Ólafur Jóns­son
4 02.10.2003 Gjaldfrjáls leikskóli Steingrímur J. Sigfús­son
835 30.03.2004 Gjaldfrjáls leikskóli Ágúst Ólafur Ágústs­son
333 25.11.2003 Gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun) Jóhanna Sigurðar­dóttir
535 03.02.2004 Gleraugnakostnaður barna Jóhanna Sigurðar­dóttir
266 05.11.2003 Greiðsla bóta vegna örorku á grundvelli skaðabótalaga Pétur H. Blöndal
245 30.10.2003 Greiðsla örorkulífeyris úr lífeyrissjóðum Pétur H. Blöndal
829 30.03.2004 Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga (ÍLS-veðbréf) Félagsmála­ráð­herra
420 04.12.2003 Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks (tímabundin vinnslustöðvun o.fl.) Félagsmála­ráð­herra
574 10.02.2004 Greiðslur til fanga Margrét Frímanns­dóttir
547 03.02.2004 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins Anna Kristín Gunnars­dóttir
76 03.10.2003 Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga Jóhanna Sigurðar­dóttir
389 02.12.2003 Hjálpartæki fatlaðra Arnbjörg Sveins­dóttir
965 23.04.2004 Hjónabönd öryrkja Valdimar L. Friðriks­son
546 03.02.2004 Hlutfall matvöru í framfærslukostnaði Anna Kristín Gunnars­dóttir
182 16.10.2003 Húsnæðislán Guðjón Ólafur Jóns­son
785 22.03.2004 Húsnæðismál (íbúðabréf) Félagsmála­ráð­herra
374 28.11.2003 Íslenska táknmálið Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
654 01.03.2004 Jafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
655 01.03.2004 Jafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
656 01.03.2004 Jafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
657 01.03.2004 Jafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
658 01.03.2004 Jafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
659 01.03.2004 Jafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
660 01.03.2004 Jafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
661 01.03.2004 Jafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
662 01.03.2004 Jafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
663 01.03.2004 Jafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
664 01.03.2004 Jafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
665 01.03.2004 Jafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
666 01.03.2004 Jafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
667 01.03.2004 Jafnrétti kynjanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
783 23.03.2004 Jarðalög (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
257 04.11.2003 Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (úrskurðir kærunefndar) Jóhanna Sigurðar­dóttir
565 09.02.2004 Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild) Atli Gísla­son
40 07.10.2003 Kjarasamningar opinberra starfsmanna (aðild að stéttarfélagi) Pétur H. Blöndal
810 23.03.2004 Kjarasamningar opinberra starfsmanna Valdimar L. Friðriks­son
606 23.02.2004 Kjör öryrkja Helgi Hjörvar
113 07.10.2003 Kostnaður sveitarfélaga vegna atvinnuleysis Margrét Frímanns­dóttir
199 28.10.2003 Kvennahreyfingin á Íslandi Kolbrún Halldórs­dóttir
194 17.10.2003 Kynja- og jafnréttissjónarmið Ingibjörg Sólrún Gísla­dóttir
781 22.03.2004 Kynjahlutföll Atli Gísla­son
937 16.04.2004 Kynjahlutföll námsmanna í Háskóla Íslands Birkir Jón Jóns­son
742 11.03.2004 Lánveitingar Íbúðalánasjóðs Kristján L. Möller
431 08.12.2003 Lestrarerfiðleikar Arnbjörg Sveins­dóttir
329 24.11.2003 Listnám fatlaðra Margrét Frímanns­dóttir
46 07.10.2003 Lífeyrisréttindi hjóna Guðmundur Hallvarðs­son
289 11.11.2003 Lífeyrisréttindi maka flutningsskyldra starfsmanna í utanríkis­þjónustunni Margrét Frímanns­dóttir
401 03.12.2003 Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (trúnaðarlæknir, aðildarskilyrði) Fjármála­ráð­herra
328 19.11.2003 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (trúnaðarlæknir) Fjármála­ráð­herra
258 04.11.2003 Lífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs Össur Skarphéðins­son
102 07.10.2003 Lífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsins Mörður Árna­son
496 28.01.2004 Lífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsins Mörður Árna­son
626 23.02.2004 Lífeyrisþegar og fólk á vinnumarkaði Guðlaugur Þór Þórðar­son
119 09.10.2003 Lokuð öryggisdeild Margrét Frímanns­dóttir
738 11.03.2004 Lækkun skatta á eftirlaun og ellilífeyri Jón Kr. Óskars­son
77 03.10.2003 Lækkun tekjuskattsstofns Jóhanna Sigurðar­dóttir
568 12.02.2004 Lögfræðiaðstoð við efnalítið fólk Jóhanna Sigurðar­dóttir
463 12.12.2003 Lögmenn (lögmannsréttindi, EES-reglur o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
143 13.10.2003 Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð) Heilbrigðis­ráð­herra
570 09.02.2004 Málefni aldraðra (hlutverk Framkvæmdasjóðs, samstarfsnefnd o.fl.) Heilbrigðis­ráð­herra
728 10.03.2004 Málefni erlendra barna Guðrún Ögmunds­dóttir
364 28.11.2003 Málefni fatlaðra Valdimar L. Friðriks­son
288 11.11.2003 Málefni geðsjúkra Þuríður Backman
10 02.10.2003 Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann) Kolbrún Halldórs­dóttir
311 13.11.2003 Meðlagsgreiðslur (breyting ýmissa laga) Jóhanna Sigurðar­dóttir
812 29.03.2004 Meðlagsgreiðslur forsjárlausra feðra Gunnar Örlygs­son
318 17.11.2003 Meðlagsgreiðslur vegna barna erlendis Ásta R. Jóhannes­dóttir
717 08.03.2004 Miðlun upplýsinga á flugvöllum Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
165 16.10.2003 Námsefni um hlutskipti kvenna um víða veröld Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
560 05.02.2004 Neyðarmóttaka vegna nauðgana Kolbrún Halldórs­dóttir
78 03.10.2003 Niðurstaða ráð­herra­nefnd­ar um fátækt Jóhanna Sigurðar­dóttir
274 06.11.2003 Ofbeldi gegn börnum Margrét Frímanns­dóttir
439 10.12.2003 Olweus-átak gegn einelti í grunnskólum Sigurður Kári Kristjáns­son
691 03.03.2004 Opinber fjölskyldustefna Rannveig Guðmunds­dóttir
963 23.04.2004 Ófeðruð börn Valdimar L. Friðriks­son
989 11.05.2004 Ófeðruð börn Rannveig Guðmunds­dóttir
211 28.10.2003 Réttindi barna með Goldenhar-heilkenni Margrét Frímanns­dóttir
307 12.11.2003 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (uppsögn) Fjármála­ráð­herra
1008 27.05.2004 Samanburður á matvælaverði á Íslandi, Norðurlöndum og ríkjum Evrópusambandsins Forsætis­ráð­herra
628 23.02.2004 Samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda Einar Már Sigurðar­son
268 05.11.2003 Samstarf ríkis, sveitarfélaga og ýmissa rekstraraðila í heilbrigðis-, trygginga- og félagsmálum Hjálmar Árna­son
48 07.10.2003 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunar um aðbúnað skipverja Guðmundur Hallvarðs­son
831 30.03.2004 Samþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgð Rannveig Guðmunds­dóttir
132 09.10.2003 Sálfræði­þjónusta Margrét Frímanns­dóttir
151 13.10.2003 Sálfræði­þjónusta á heilsugæslustöðvum Þuríður Backman
622 23.02.2004 Sérdeild fyrir fanga á aldrinum 18--24 ára Ágúst Ólafur Ágústs­son
278 11.11.2003 Sérkennslu- og meðferðardagdeild fyrir börn með geðrænan vanda Margrét Frímanns­dóttir
275 06.11.2003 Sjálfboðastarf Lára Margrét Ragnars­dóttir
544 03.02.2004 Sjómannaafsláttur Mörður Árna­son
23 06.10.2003 Skattafsláttur vegna barna Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
206 28.10.2003 Skattaívilnanir vegna gjafa og framlaga til mannúðar- og menn­ingar­mála Einar Karl Haralds­son
404 03.12.2003 Skattfrelsi félagsgjalda Össur Skarphéðins­son
385 28.11.2003 Skattgreiðslur í tengslum við byggingu Kárahnjúkavirkjunar Steingrímur J. Sigfús­son
308 13.11.2003 Skuldajöfnun skattskulda Rannveig Guðmunds­dóttir
480 28.01.2004 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.) Fjármála­ráð­herra
852 01.04.2004 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (stjórnir, starfsmenn við eignastýringu o.fl.) Jóhanna Sigurðar­dóttir
47 07.10.2003 Staða hjóna og sambúðarfólks Guðmundur Hallvarðs­son
692 03.03.2004 Staða og afkoma barnafjölskyldna Rannveig Guðmunds­dóttir
244 30.10.2003 Starfsemi sjúkrasjóða Pétur H. Blöndal
347 24.11.2003 Starfskjör á fjármálamarkaði Jóhanna Sigurðar­dóttir
813 29.03.2004 Starfslok og taka lífeyris Jóhann Ársæls­son
589 17.02.2004 Starfslokasamningar Ásta R. Jóhannes­dóttir
70 02.10.2003 Starfslokasamningar hjá Byggðastofnun Ásta R. Jóhannes­dóttir
411 03.12.2003 Starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur) Félagsmála­ráð­herra
1001 21.05.2004 Starfsreglur Ríkisútvarpsins Helgi Hjörvar
731 10.03.2004 Starfsumhverfi dagmæðra Björgvin G. Sigurðs­son
37 06.10.2003 Stéttarfélög og vinnudeilur (lausir kjarasamningar) Guðjón A. Kristjáns­son
543 03.02.2004 Stimpilgjald (heimildarbréf leiguhúsnæðis) Jóhanna Sigurðar­dóttir
177 16.10.2003 Stjórnendur lífeyrissjóða Jóhanna Sigurðar­dóttir
718 08.03.2004 Stuðningur við börn með Goldenhar-heilkenni Valdimar L. Friðriks­son
383 28.11.2003 Styrkir til atvinnumála kvenna Drífa Hjartar­dóttir
85 08.10.2003 Styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum Guðrún Ögmunds­dóttir
716 08.03.2004 Styrkir til menningar heyrnarlausra Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
833 30.03.2004 Sumardvalarheimili fyrir fatlaða Valdimar L. Friðriks­son
826 30.03.2004 Tannheilsa barna og lífeyrisþega Jóhanna Sigurðar­dóttir
18 02.10.2003 Tekjuskattur og eignarskattur (félagsgjöld til stéttarfélags) Össur Skarphéðins­son
91 07.10.2003 Tekjuskattur og eignarskattur (fjárhagsaðstoð sveitarfélags) Jóhanna Sigurðar­dóttir
445 10.12.2003 Tekjuskattur og eignarskattur (sjómannaafsláttur) Fjármála­ráð­herra
386 28.11.2003 Textun Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
410 03.12.2003 Tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur) Félagsmála­ráð­herra
89 03.10.2003 Tryggingagjald (viðbótarlífeyrissparnaður) Fjármála­ráð­herra
822 31.03.2004 Tryggur lágmarkslífeyrir Guðjón A. Kristjáns­son
287 11.11.2003 Umboðsmaður barna (ársskýrsla) Jóhanna Sigurðar­dóttir
964 23.04.2004 Umskurður kvenna Valdimar L. Friðriks­son
313 13.11.2003 Uppfinningar starfsmanna Iðnaðar­ráð­herra
453 11.12.2003 Uppsögn af hálfu atvinnurekanda Bryndís Hlöðvers­dóttir
148 13.10.2003 Úrræði fyrir fötluð grunnskólabörn Brynja Magnús­dóttir
832 30.03.2004 Útlán lífeyrissjóða Pétur H. Blöndal
749 15.03.2004 Útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
548 04.02.2004 Verðbreytingar á vöru og ­þjónustu Jóhanna Sigurðar­dóttir
513 29.01.2004 Verktaka starfsmanna hjá Ríkisútvarpinu Ásta R. Jóhannes­dóttir
979 05.05.2004 Vernd ungmenna gegn kynferðisofbeldi Kolbrún Halldórs­dóttir
918 15.04.2004 Verndaðir vinnustaðir Valdimar L. Friðriks­son
11 06.10.2003 Virðisaukaskattur (hljóðbækur) Magnús Þór Hafsteins­son
123 09.10.2003 Virðisaukaskattur á barnavörum Össur Skarphéðins­son
251 03.11.2003 Þjálfun fjölfatlaðra barna Ögmundur Jónas­son
100 13.10.2003 Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn, endurgreiðslur) Jóhanna Sigurðar­dóttir
752 16.03.2004 Þunglyndi meðal eldri borgara Ágúst Ólafur Ágústs­son
330 24.11.2003 Öldrunarstofnanir Margrét Frímanns­dóttir
246 30.10.2003 Örorkulífeyrir Pétur H. Blöndal

Áskriftir

RSS áskrift