Samfélagsmál: Félagsmál RSS þjónusta

þ.m.t. börn, félagsleg aðstoð, fjölskyldumál, frjáls félagasamtök, jafnréttismál, húsnæðismál, kaup og kjör, lífeyrissjóðir, málefni aldraðra og öryrkja, orlofsmál, stéttarfélög, verkalýðsmál, vinnudeilur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
43 14.10.2008 Aðgengi í gömlu íbúðarhúsnæði Ellert B. Schram
440 20.03.2009 Aðgerðaáætlun gegn mansali Félags- og tryggingamála­ráð­herra
340 24.02.2009 Aðgerðir fyrir þá sem hafa orðið sérlega illa úti í hruni fjármálakerfisins Eygló Harðar­dóttir
30 06.10.2008 Aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum Siv Friðleifs­dóttir
419 13.03.2009 Aðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs Birkir Jón Jóns­son
31 06.10.2008 Almannatryggingar (frítekjumark lífeyrissjóðsgreiðslna) Guðjón A. Kristjáns­son
235 11.12.2008 Almannatryggingar (frítekjumark öryrkja) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
423 13.03.2009 Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 2008 Félags- og tryggingamála­ráð­herra
376 04.03.2009 Atvinnuleysistryggingar (hlutaatvinnuleysisbætur, auknar upplýsingar, eftirlit o.fl.) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
115 04.11.2008 Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
226 10.12.2008 Aukatekjur ríkissjóðs (niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.) Fjármála­ráð­herra
66 13.10.2008 Áhrif markaðsvæðingar á samfélags­þjónustu Ögmundur Jónas­son
466 01.04.2009 Barnalög (sameiginleg forsjá, lögheimili barns o.fl.) Dögg Páls­dóttir
19 07.10.2008 Barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.) Kolbrún Halldórs­dóttir
261 19.12.2008 Bifreiðahlunnindi starfsmanna hjá ríkisstofnunum og ríkisfyrirtækjum Eygló Harðar­dóttir
163 17.11.2008 Bifreiðakaupastyrkir til hreyfihamlaðra Birkir Jón Jóns­son
413 12.03.2009 Bjargráðasjóður (heildarlög) Samgöngu­ráð­herra
318 17.02.2009 Bráðabirgðalög Kristinn H. Gunnars­son
87 13.10.2008 Bætt hljóðvist í kennsluhúsnæði Þuríður Backman
246 16.12.2008 Eftirlaun forseta Íslands, ráð­herra, alþingismanna og hæstaréttardómara (réttindaávinnsla o.fl.) Fjármála­ráð­herra
308 17.02.2009 Eftirlaun forseta Íslands, ráð­herra, alþingismanna og hæstaréttardómara (afnám réttar alþingismanna og ráðherra til sérstakra eftirlauna) Pétur H. Blöndal
313 16.02.2009 Eftirlaun forseta Íslands, ráð­herra, alþingismanna og hæstaréttardómara (afnám laganna) Fjármála­ráð­herra
124 06.11.2008 Eftirlaun forseta Íslands, ráð­herra, alþingismanna og hæstaréttardómara, o.fl. (eftirlaunaréttur og skerðing launa) Steingrímur J. Sigfús­son
156 13.11.2008 Endurgreiðsla virðisaukaskatts af vinnu við íbúðarhúsnæði Jón Bjarna­son
51 14.10.2008 Félagsleg aðstoð (rýmri ákvæði um umönnunargreiðslur) Kristinn H. Gunnars­son
297 10.02.2009 Fjárhagsvandi heimila Helga Sigrún Harðar­dóttir
111 31.10.2008 Fjármálafyrirtæki (kynjahlutföll í stjórnum) Steinunn Valdís Óskars­dóttir
288 06.02.2009 Fjölþáttameðferð utan höfuðborgarsvæðisins Kristján Þór Júlíus­son
216 09.12.2008 Framhaldsfræðsla (heildarlög) Mennta­mála­ráð­herra
404 10.03.2009 Framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla Þuríður Backman
76 03.10.2008 Framkvæmdir við Gjábakkaveg Álfheiður Inga­dóttir
96 16.10.2008 Frítekjumark örorkulífeyrisþega Guðmundur Magnús­son
179 26.11.2008 Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl. (framlenging aðlögunartíma) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
81 07.10.2008 Fæðingarorlof kvenna sem gengist hafa undir ­tæknifrjóvgun Katrín Jakobs­dóttir
201 04.12.2008 Gengistryggð húsnæðislán Helga Sigrún Harðar­dóttir
278 04.02.2009 Gjaldþrotaskipti (skuldaaðlögun) Björn Bjarna­son
281 04.02.2009 Gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun) Dómsmála­ráð­herra
275 26.01.2009 Greiðsluaðlögun (heildarlög) Siv Friðleifs­dóttir
461 30.03.2009 Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (heildarlög) Allsherjarnefnd
329 19.02.2009 Greiðsluaðlögun fasteignaveðlána og staða á íbúðamarkaði Guðlaugur Þór Þórðar­son
159 17.11.2008 Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga (greiðslujöfnunarvísitala) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
84 09.10.2008 Greiðslur úr lífeyrissjóðum og skattlagning þeirra Ellert B. Schram
82 07.10.2008 Heimild til að draga opinber gjöld af launagreiðslum Katrín Jakobs­dóttir
80 06.10.2008 Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (breytt staða íslenskra banka) Forsætis­ráð­herra
356 02.03.2009 Hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn) Viðskipta­ráð­herra
301 12.02.2009 Hlutur kvenna í stjórnmálum Siv Friðleifs­dóttir
122 05.11.2008 Húsaleigusamningar ríkisins og ríkisstofnana Álfheiður Inga­dóttir
9 03.10.2008 Húsnæðismál (endurfjármögnun lána frá viðskiptabönkum) Steingrímur J. Sigfús­son
137 10.11.2008 Húsnæðismál (lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
330 19.02.2009 Húsnæðismál (heimild sveitarfélaga til að afla leiguhúsnæðis með leigusamningum) Ármann Kr. Ólafs­son
121 06.11.2008 Íbúðabyggingar Kjartan Ólafs­son
108 28.10.2008 Íbúðalánasjóður Jón Bjarna­son
126 06.11.2008 Jafnræði kynja í ríkisbönkum Siv Friðleifs­dóttir
210 09.12.2008 Kjararáð (launalækkun alþingismanna og ráðherra) Fjármála­ráð­herra
109 28.10.2008 Kæra bankanna á hendur Íbúðalánasjóði Jón Bjarna­son
400 09.03.2009 Könnun á greiðsluaðlögun fasteignaveðlána Guðlaugur Þór Þórðar­son
132 10.11.2008 Launakjör á vinnustöðum fatlaðra Atli Gísla­son
131 10.11.2008 Launakjör stjórnenda Fjármálaeftirlitsins Atli Gísla­son
16 06.10.2008 Lánamál og lánakjör einstaklinga Jón Magnús­son
390 05.03.2009 Leikskólar og grunnskólar (réttur forsjárlausra foreldra til upplýsinga) Mennta­málanefnd
290 09.02.2009 Lögskráning sjómanna (heildarlög) Samgöngu­ráð­herra
303 12.02.2009 Málefni aldraðra Ragnheiður Ólafs­dóttir
412 12.03.2009 Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
18 06.10.2008 Málsvari fyrir aldraða Ásta R. Jóhannes­dóttir
305 12.02.2009 Náms- og starfsráðgjafar (heildarlög) Einar Már Sigurðar­son
362 02.03.2009 Náttúruvernd (gjaldtökuheimild) Umhverfis­ráð­herra
383 04.03.2009 Notendastýrð persónuleg aðstoð Álfheiður Inga­dóttir
149 12.11.2008 Olweusar-verkefnið Steinunn Valdís Óskars­dóttir
202 04.12.2008 Opinber gjöld banka, stöðugildi og launagreiðslur Jón Magnús­son
259 19.12.2008 Réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar (heildarlög) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
252 18.12.2008 Samfélagsáhrif virkjunar- og stóriðjuframkvæmda á Austurlandi Þuríður Backman
13 09.10.2008 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins Ágúst Ólafur Ágústs­son
250 18.12.2008 Sjálfkrafa skráning barna í trúfélag Katrín Jakobs­dóttir
374 03.03.2009 Sjálfkrafa skráning barna í trúfélag Árni Þór Sigurðs­son
67 13.10.2008 Sjúkratryggingar (tannlæknakostnaður) Kristinn H. Gunnars­son
85 09.10.2008 Skipan frídaga að vori Samúel Örn Erlings­son
219 10.12.2008 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.) Fjármála­ráð­herra
279 04.02.2009 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar) Árni M. Mathiesen
443 23.03.2009 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild til að eiga og reka íbúðarhúsnæði) Helgi Hjörvar
321 17.02.2009 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl. (útgreiðsla séreignarsparnaðar) Fjármála­ráð­herra
349 26.02.2009 Staða á íbúðamarkaði Guðlaugur Þór Þórðar­son
309 16.02.2009 Starfsemi vistunarmatsnefnda Ragnheiður Ólafs­dóttir
36 06.10.2008 Stéttarfélög og vinnudeilur (lausir kjarasamningar) Guðjón A. Kristjáns­son
26 03.10.2008 Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds íbúðarhúsnæðis) Jón Magnús­son
151 12.11.2008 Stimpilgjald (undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána) Fjármála­ráð­herra
24 06.10.2008 Stofnun barnamenningarhúss Katrín Jakobs­dóttir
228 11.12.2008 Tekjuskattur (gerð skattframtala o.fl.) Fjármála­ráð­herra
410 11.03.2009 Tekjuskattur (hærri vaxtabætur 2009) Fjármála­ráð­herra
128 10.11.2008 Tímabundnar ráðstafanir í þágu einstaklinga (léttari greiðslubyrði lána) Kristinn H. Gunnars­son
263 19.12.2008 Tjón af Suðurlandsskjálfta í maí sl. Kristinn H. Gunnars­son
56 07.10.2008 Umferðarlög (hægri beygja á móti rauðu ljósi) Árni Johnsen
155 13.11.2008 Úrræði til greiðsluaðlögunar fyrir einstaklinga og fyrirtæki Jón Bjarna­son
190 28.11.2008 Úttekt á kjörum og réttindum námsmanna Katrín Jakobs­dóttir
181 26.11.2008 Úttekt á stöðuveitingum og launakjörum kynjanna í nýju ríkisbönkunum Siv Friðleifs­dóttir
157 17.11.2008 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum) Siv Friðleifs­dóttir
160 17.11.2008 Vextir og verðtrygging (hámark vaxta af verðtryggðum lánum) Ögmundur Jónas­son
254 19.12.2008 Vextir og verðtrygging (tímabundin frysting verðtryggingar) Kolbrún Halldórs­dóttir
401 09.03.2009 Vextir og verðtrygging (frysting hlutfalls verðtryggingar) Guðjón A. Kristjáns­son
140 11.11.2008 Viðhald á opinberu húsnæði Þuríður Backman
133 10.11.2008 Vinnustaðir fatlaðra Atli Gísla­son
234 11.12.2008 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (heildarlög) Félags- og tryggingamála­ráð­herra

Áskriftir