Samfélagsmál: Félagsmál RSS þjónusta

þ.m.t. börn, félagsleg aðstoð, fjölskyldumál, frjáls félagasamtök, jafnréttismál, húsnæðismál, kaup og kjör, lífeyrissjóðir, málefni aldraðra og öryrkja, orlofsmál, stéttarfélög, verkalýðsmál, vinnudeilur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
759 12.05.2016 104. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 2015 Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
259 19.10.2015 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma) Björn Leví Gunnars­son
123 21.09.2015 40 stunda vinnuvika o.fl. (færsla frídaga að helgum) Róbert Marshall
428 15.12.2015 Aðgerðir gegn einelti í grunnskólum Jóhanna María Sigmunds­dóttir
423 11.12.2015 Albanir á vegum starfsmannaleigna Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
3 10.09.2015 Almannatryggingar (hækkun lífeyris í 300 þús. kr.) Árni Páll Árna­son
197 06.10.2015 Almannatryggingar (barnalífeyrir) Unnur Brá Konráðs­dóttir
857 02.09.2016 Almannatryggingar o.fl. (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
100 21.09.2015 Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna) Helgi Hjörvar
401 02.12.2015 Almenn hegningarlög (samningur Evrópuráðsins um baráttu gegn ofbeldi gegn konum) Innanríkis­ráð­herra
435 16.12.2015 Almennar íbúðir (heildarlög) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
883 28.09.2016 Almennar íbúðir (staða stofnframlaga) Velferðarnefnd
94 11.09.2015 Aukatekjur presta þjóðkirkjunnar Steinunn Þóra Árna­dóttir
122 21.09.2015 Aukin lýðræðisvitund barna og ungmenna Róbert Marshall
20 15.09.2015 Aukinn stuðningur vegna ­tæknifrjóvgana Silja Dögg Gunnars­dóttir
9 10.09.2015 Aukinn stuðningur við móttöku flóttafólks Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
217 08.10.2015 Áfengis- og tóbaksneysla Jóhanna María Sigmunds­dóttir
408 03.12.2015 Ákvæði um greiðslu sérstakrar framfærsluuppbótar í samræmi við búsetu hér á landi Steinunn Þóra Árna­dóttir
620 16.03.2016 Átaksverkefni í eftirliti með fylgni við vinnu- og skattalöggjöf Lilja Rafney Magnús­dóttir
559 24.02.2016 Átröskunarteymi Landspítalans Svandís Svavars­dóttir
144 22.09.2015 Bann við mismunun (réttindi fatlaðs fólks) Freyja Haralds­dóttir
820 16.08.2016 Barnalífeyrir Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
183 05.10.2015 Barnalög (faðernismál) Vilhjálmur Árna­son
318 03.11.2015 Biðlisti vegna greiningar á athyglisbresti með ofvirkni (ADHD) Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
175 24.09.2015 Bifreiðastyrkir til hreyfihamlaðra Helgi Hjörvar
15 10.09.2015 Bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum Árni Páll Árna­son
348 12.11.2015 Brottflutningur íslenskra ríkisborgara Steingrímur J. Sigfús­son
24 10.09.2015 Bætt hljóðvist og aðgerðir til að draga úr erilshávaða í kennsluhúsnæði Brynhildur Péturs­dóttir
26 10.09.2015 Dagur helgaður fræðslu um mannréttindi barna Páll Valur Björns­son
80 18.09.2015 Efling virkniúrræða fyrir atvinnuleitendur Ásmundur Friðriks­son
196 06.10.2015 Efnahagsleg áhrif af komu flóttamanna Róbert Marshall
321 04.11.2015 Eftirfylgni áætlunar um aðgerðir gegn mansali Jóhanna María Sigmunds­dóttir
322 04.11.2015 Eftirfylgni áætlunar um aðgerðir gegn mansali Jóhanna María Sigmunds­dóttir
566 01.03.2016 Eftirlit með starfsemi hjúkrunarheimila Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
109 15.09.2015 Eignir og tekjur landsmanna Árni Páll Árna­son
891 07.10.2016 Eignir og tekjur landsmanna árið 2015 Árni Páll Árna­son
14 10.09.2015 Embætti umboðsmanns aldraðra Karl Garðars­son
96 11.09.2015 Endurgreiðslukröfur Fæðingarorlofssjóðs Steinunn Þóra Árna­dóttir
896 11.10.2016 Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda Atvinnuveganefnd
111 15.09.2015 Endurgreiðslur vegna gleraugnakaupa Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
825 16.08.2016 Endurnýjun ökuskírteina eftir 65 ára aldur Valgerður Bjarna­dóttir
518 04.02.2016 Endurskoðun á reglugerð um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og langveikra barna Páll Valur Björns­son
29 17.09.2015 Endurskoðun á skilyrðum gjafsóknar Elsa Lára Arnar­dóttir
32 10.09.2015 Endurskoðun laga um lögheimili Oddný G. Harðar­dóttir
519 04.02.2016 Endurskoðun reglugerða varðandi hjálpartæki Páll Valur Björns­son
517 04.02.2016 Endurskoðun reglugerðar um útgáfu og notkun stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða Páll Valur Björns­son
138 17.09.2015 Fangelsismál kvenna Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
819 16.08.2016 Fastsett launabil Ögmundur Jónas­son
779 23.05.2016 Félagasamtök til almannaheilla Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
776 23.05.2016 Félagsleg aðstoð (bifreiðastyrkir) Guðmundur Steingríms­son
796 30.05.2016 Félagsmálaskóli alþýðu Guðlaugur Þór Þórðar­son
458 20.01.2016 Félags­þjónusta sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
92 11.09.2015 Fjárhagsaðstoð til greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta Valgerður Bjarna­dóttir
129 16.09.2015 Fjárhagslegur stuðningur við öryrkja í framhaldsskólanámi Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
852 01.09.2016 Fjármálafyrirtæki Helgi Hjörvar
254 19.10.2015 Fjárveitingar til endurhæfingar geðsjúkra Erna Indriða­dóttir
117 21.09.2015 Fjölmiðlar (textun myndefnis) Svandís Svavars­dóttir
813 08.06.2016 Fjölskyldustefna 2017–2021 Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
764 17.05.2016 Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2016–2019 Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
765 17.05.2016 Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda 2016–2019 Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
292 22.10.2015 Framtíð ART-verkefnisins Björgvin G. Sigurðs­son
803 01.06.2016 Framtíðarhúsnæði fatlaðs fólks samkvæmt ­þjónustusamningi við Ás styrktarfélag Steinunn Þóra Árna­dóttir
865 07.09.2016 Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks Utanríkis­ráð­herra
521 15.02.2016 Fullnustugerðir og fjárnám árin 2008–2015 Birgitta Jóns­dóttir
25 10.09.2015 Fæðingar- og foreldraorlof (andvanafæðing) Páll Valur Björns­son
49 17.09.2015 Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarhjálp) Silja Dögg Gunnars­dóttir
261 21.10.2015 Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs og hækkun hámarksgreiðslu) Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
489 28.01.2016 Fækkun fæðingarstaða og ungbarnaeftirlit í dreifbýli Lilja Rafney Magnús­dóttir
232 14.10.2015 Gerð ­þjónustusamninga við hjúkrunarheimili Heiða Kristín Helga­dóttir
235 14.10.2015 Greiðslur almannatrygginga til örorkulífeyrisþega Hörður Ríkharðs­son
203 06.10.2015 Greiðslur í fæðingarorlofi Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
278 22.10.2015 Greining og meðferð barna með ADHD Páll Valur Björns­son
325 06.11.2015 Hagir og viðhorf aldraðra Svandís Svavars­dóttir
770 18.05.2016 Heimilismenn á hjúkrunarheimilum Svandís Svavars­dóttir
575 02.03.2016 Helgidagafriður (brottfall laganna) Helgi Hrafn Gunnars­son
252 15.10.2015 Hjúkrunarheimili, dvalarkostnaður o.fl. Erna Indriða­dóttir
394 02.12.2015 Hjúkrunarrými Silja Dögg Gunnars­dóttir
664 04.04.2016 Hlutafélög o.fl. (einföldun, búsetuskilyrði) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
558 24.02.2016 Hlutfall lána með veð í íbúðarhúsnæði Unnur Brá Konráðs­dóttir
153 23.09.2015 Húsaleigubætur (réttur námsmanna) Guðmundur Steingríms­son
399 02.12.2015 Húsaleigulög (réttarstaða leigjanda og leigusala) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
407 02.12.2015 Húsnæðisbætur (heildarlög) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
849 30.08.2016 Húsnæðismál (stefnumótun á sviði húsnæðismála og breyting á hlutverki Íbúðalánasjóðs) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
370 25.11.2015 Húsnæðissamvinnufélög (réttarstaða búseturéttarhafa og rekstur húsnæðissamvinnufélaga) Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
315 02.11.2015 Innheimtuaðgerðir Íbúðalánasjóðs Birgitta Jóns­dóttir
316 03.11.2015 Innleiðing opinberra mótframlaga við fyrstu húsnæðiskaup Elsa Lára Arnar­dóttir
773 23.05.2016 Íslenskt táknmál og stuðningur við það Svandís Svavars­dóttir
563 29.02.2016 Jafnréttissjóður Íslands Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
146 22.09.2015 Jafnræði í skráningu foreldratengsla Svandís Svavars­dóttir
168 24.09.2015 Jafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilum Innanríkis­ráð­herra
536 17.02.2016 Kaupauki í Íslandsbanka hf. Oddný G. Harðar­dóttir
815 08.06.2016 Kjaramál Félags íslenskra flugumferðarstjóra Innanríkis­ráð­herra
871 16.09.2016 Kjararáð Fjármála- og efnahags­ráð­herra
416 07.12.2015 Kostnaður við afturvirka hækkun lífeyris almannatrygginga og launahækkun ríkisstarfsmanna Helgi Hjörvar
233 14.10.2015 Kvíði og þunglyndi meðal unglinga Heiða Kristín Helga­dóttir
97 11.09.2015 Kynáttunarvandi og lagaframkvæmd Svandís Svavars­dóttir
339 10.11.2015 Kynfræðsla nemenda með þroskahömlun Steinunn Þóra Árna­dóttir
641 04.04.2016 Kynja- og jafnréttiskennsla í grunn- og framhaldsskólum Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
619 16.03.2016 Kynjahlutföll í utanlandsferðum á vegum Alþingis Ásta Guðrún Helga­dóttir
613 15.03.2016 Kynslóðareikningar Helgi Hjörvar
573 02.03.2016 Landgræðsla Jóhanna María Sigmunds­dóttir
314 02.11.2015 Laun fyrir störf meðan á verkfalli stendur Birgitta Jóns­dóttir
355 18.11.2015 Laun lögreglumanna Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
460 21.01.2016 Lágmarksréttindi öryrkja og aldraðra Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
28 10.09.2015 Leiðsögumenn ferðamanna (heildarlög) Ásmundur Friðriks­son
746 04.05.2016 Leigufélög með fasteignir Haraldur Einars­son
487 28.01.2016 Leiguleið til uppbyggingar hjúkrunarheimila Vigdís Hauks­dóttir
72 17.09.2015 Lífeyrisréttindi íslenskra ríkisborgara erlendis Svandís Svavars­dóttir
301 22.10.2015 Lífeyrissjóðsiðgjöld og stéttarfélagsgjöld Vigdís Hauks­dóttir
666 04.04.2016 Lífeyrissjóður bænda (brottfall laganna) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
873 20.09.2016 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
597 09.03.2016 Lífeyrisskuldbindingar heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni Líneik Anna Sævars­dóttir
596 09.03.2016 Lífeyrisskuldbindingar ríkis og sveitarfélaga Líneik Anna Sævars­dóttir
662 04.04.2016 Loftferðir (tilkynning atvika í almenningsflugi, EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
557 24.02.2016 Lyklafrumvarp Helgi Hjörvar
255 22.10.2015 Lækkun tryggingagjalds vegna 60 ára og eldri Össur Skarphéðins­son
357 19.11.2015 Löggjöf og starfsskrá félagsmiðstöðva Margrét Gauja Magnús­dóttir
311 02.11.2015 Lögmæti smálána Helgi Hrafn Gunnars­son
226 13.10.2015 Lögreglulög (verkfallsréttur lögreglumanna) Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
350 16.11.2015 Markmið verkefnisins Ísland 2020 – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag Katrín Jakobs­dóttir
352 17.11.2015 Málefni aldraðra (réttur til sambúðar á stofnunum) Svandís Svavars­dóttir
398 02.12.2015 Málefni aldraðra o.fl. (samningar sjúkratryggingastofnunar við stofnanir fyrir aldraða) Heilbrigðis­ráð­herra
866 07.09.2016 Málefni trans- og intersex-barna Svandís Svavars­dóttir
846 30.08.2016 Mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum vímuefnaneyslu Heilbrigðis­ráð­herra
118 16.09.2015 Nám og námsefni heyrnarlausra barna Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
491 28.01.2016 Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
492 28.01.2016 Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
493 28.01.2016 Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
494 28.01.2016 Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
495 28.01.2016 Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
496 28.01.2016 Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
497 28.01.2016 Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
498 28.01.2016 Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
499 28.01.2016 Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
500 28.01.2016 Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
714 12.04.2016 Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
720 12.04.2016 Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
89 11.09.2015 Niðurfærsla húsnæðislána samkvæmt 110%-leiðinni Vigdís Hauks­dóttir
249 15.10.2015 Niðurfærsla verðtryggðra fasteignaveðlána Katrín Jakobs­dóttir
335 10.11.2015 Niðurstöður og úrbótatillögur í skýrslu um ofbeldi gegn fötluðum konum Katrín Júlíus­dóttir
346 12.11.2015 Ofbeldi gegn fötluðum konum Steinunn Þóra Árna­dóttir
832 23.08.2016 Opinbert mótframlag til húsnæðissparnaðar að breskri fyrirmynd Elsa Lára Arnar­dóttir
214 08.10.2015 Orlof húsmæðra (afnám laganna) Unnur Brá Konráðs­dóttir
277 22.10.2015 Ófrjósemisaðgerðir Páll Valur Björns­son
526 15.02.2016 Ónotað íbúðarhúsnæði í eigu Íbúðalánasjóðs Oddný G. Harðar­dóttir
744 29.04.2016 Rannsókn á mánaðartekjum háskólanema Katrín Jakobs­dóttir
317 03.11.2015 Rannsókn á vinnuhælinu á Kleppjárnsreykjum og aðgerðum yfirvalda gegn samskiptum stúlkna við hermenn Heiða Kristín Helga­dóttir
337 10.11.2015 Rannsóknir á kynferðisbrotum gegn fötluðu fólki Katrín Júlíus­dóttir
336 10.11.2015 Rannsóknir, ákærur og dómar vegna kynferðisbrota gegn fötluðu fólki Katrín Júlíus­dóttir
208 07.10.2015 Ráðstöfun fjár til að efla símenntun og önnur námstækifæri fullorðinna Svandís Svavars­dóttir
216 08.10.2015 Reglur um fyrningu kynferðisbrota Jóhanna María Sigmunds­dóttir
482 27.01.2016 Reglur um starfsemi fasteignafélaga Rósa Björk Brynjólfs­dóttir
231 14.10.2015 Rekstur áfangaheimila Heiða Kristín Helga­dóttir
455 19.12.2015 Réttarstaða hælisleitenda, málshraði, skilvirkni og dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða Allsherjar- og mennta­málanefnd
340 11.11.2015 Réttindi og skyldur eldri borgara Birgitta Jóns­dóttir
73 17.09.2015 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (biðlaun) Ögmundur Jónas­son
848 30.08.2016 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og almannatryggingar (sveigjanleg starfslok) Guðlaugur Þór Þórðar­son
152 21.09.2015 Réttur foreldra til stuðnings vegna missis barns Brynhildur S. Björns­dóttir
502 01.02.2016 Ritun sögu kosningarréttar kvenna og verkefni Jafnréttissjóðs Íslands Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
488 28.01.2016 Sala ríkisins á leigufélaginu Kletti ehf. Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
360 19.11.2015 Sameining öldrunarstofnana í Stykkishólmi Lárus Ástmar Hannes­son
576 02.03.2016 Samningsveð (fasteignaveðlán, fullnusta kröfu, lyklafrumvarp) Birgitta Jóns­dóttir
157 22.09.2015 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (breyting ýmissa laga) Innanríkis­ráð­herra
180 06.10.2015 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks Kristján L. Möller
142 17.09.2015 Samstarfsverkefni um innleiðingu notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar við fatlað fólk Freyja Haralds­dóttir
60 16.09.2015 Sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007 (sanngirnisbætur vegna Landakotsskóla) Ögmundur Jónas­son
165 23.09.2015 Sérhæfð úrræði fyrir börn Heiða Kristín Helga­dóttir
781 24.05.2016 Sjálfsforræði félags­þjónustu sveitarfélaga Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
35 11.09.2015 Sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðra (uppfærsluréttur íbúðarréttar) Þorsteinn Sæmunds­son
179 05.10.2015 Skattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu Elsa Lára Arnar­dóttir
667 04.04.2016 Skattar og gjöld (tryggingagjald, samsköttun milli skattþrepa) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
108 15.09.2015 Skattfrjáls útgreiðsla séreignarsparnaðar Guðlaugur Þór Þórðar­son
514 04.02.2016 Skerðing örorkulífeyris Páll Valur Björns­son
354 18.11.2015 Skilyrðislaus grunnframfærsla (borgaralaun) Halldóra Mogensen
84 21.09.2015 Skipun ­nefnd­ar er geri tillögur um atvinnulýðræði Svandís Svavars­dóttir
587 09.03.2016 Skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög (skráning barna) Birgitta Jóns­dóttir
634 18.03.2016 Skráning og mat fasteigna (ákvörðun matsverðs) Innanríkis­ráð­herra
7 11.09.2015 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum) Guðlaugur Þór Þórðar­son
132 17.09.2015 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (leyfilegur munur á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
631 18.03.2016 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
31 10.09.2015 Sólarhringsmeðferð í öndunarvél á heimili sjúklinga Oddný G. Harðar­dóttir
21 10.09.2015 Staða kvenna á vinnumarkaði Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
774 23.05.2016 Staða og þróun í málefnum innflytjenda 2016 Félags- og hús­næðis­mála­ráð­herra
633 18.03.2016 Staðgreiðsla opinberra gjalda Guðlaugur Þór Þórðar­son
229 13.10.2015 Staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni (heildarlög) Heilbrigðis­ráð­herra
426 14.12.2015 Starfshópur um framtíðarskipan fæðingarorlofsmála Katrín Jakobs­dóttir
598 10.03.2016 Starfslokasamningar Karl Garðars­son
390 27.11.2015 Starfsmannaleigur og félagsleg undirboð Helgi Hjörvar
338 10.11.2015 Stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára Heilbrigðis­ráð­herra
544 22.02.2016 Stefna ríkisstjórnarinnar um NPA-­þjónustu við fatlaða einstaklinga Össur Skarphéðins­son
53 11.09.2015 Stjórnsýslulög (staða ríkisstarfsmanna) Vigdís Hauks­dóttir
449 19.12.2015 Stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
409 03.12.2015 Stofnun ofbeldisvarnaráðs Valgerður Bjarna­dóttir
125 16.09.2015 Stóriðja og orkuverð Vigdís Hauks­dóttir
818 15.08.2016 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð Fjármála- og efnahags­ráð­herra
16 10.09.2015 Styrking leikskóla og fæðingarorlofs Svandís Svavars­dóttir
516 04.02.2016 Styrkir og uppbætur til bifreiðakaupa hreyfihamlaðra Steinunn Þóra Árna­dóttir
253 15.10.2015 Tekjur 67 ára og eldri Erna Indriða­dóttir
34 10.09.2015 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu) Vilhjálmur Bjarna­son
86 21.09.2015 Tekjuskattur (skattafsláttur vegna útleigu á einni íbúð) Árni Páll Árna­son
303 02.11.2015 Tekjuskattur (útfararstyrkur) Ögmundur Jónas­son
655 04.04.2016 Tekjuskattur (fæðispeningar sjómanna) Páll Jóhann Páls­son
691 07.04.2016 Tillögur að breytingum á byggingarreglugerð Svandís Svavars­dóttir
313 03.11.2015 Trygging fyrir efndum húsaleigu Birgitta Jóns­dóttir
320 04.11.2015 Túlkun ákvæða í lögum nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna Svandís Svavars­dóttir
539 18.02.2016 Umskurður á börnum Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
515 04.02.2016 Uppgjör lífeyrisskuldbindinga hjúkrunar- og dvalarheimila Elsa Lára Arnar­dóttir
347 12.11.2015 Upplýsingar um ofbeldi gegn fötluðu fólki og viðbrögð við því Steinunn Þóra Árna­dóttir
643 04.04.2016 Upptaka samræmdrar vísitölu neysluverðs Elsa Lára Arnar­dóttir
626 17.03.2016 Úthlutanir á fjárlögum til æskulýðsfélaga Ásta Guðrún Helga­dóttir
728 18.04.2016 Útlendingar (heildarlög) Innanríkis­ráð­herra
215 08.10.2015 Úttekt á aðgengi að opinberum byggingum Steinunn Þóra Árna­dóttir
601 10.03.2016 Vasapeningar og hjúkrunarheimili Unnur Brá Konráðs­dóttir
817 15.08.2016 Vextir og verðtrygging (verðtryggð neytendalán) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
248 15.10.2015 Vinnuheimilið að Kleppjárnsreykjum o.fl. Katrín Jakobs­dóttir
635 18.03.2016 Vöggugjöf Róbert Marshall
732 28.04.2016 Þátttaka Alþingis í störfum alþjóðlegra samtaka þingkvenna og kvenna­nefnd­ar Sameinuðu þjóðanna Katrín Júlíus­dóttir
124 16.09.2015 Þjónusta við börn með alvarlegar þroska- og geðraskanir Heiða Kristín Helga­dóttir
730 20.04.2016 Þjónusta við börn með geðvanda eða fjölþættan vanda Páll Valur Björns­son
380 26.11.2015 Þjónusta við þá sem þarfnast langtímameðferðar í öndunarvél um barkarennu Oddný G. Harðar­dóttir
361 23.11.2015 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (endurgreiðsla vegna gleraugnakaupa barna) Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
382 26.11.2015 Ættleiðingar á munaðarlausum börnum úr flóttamannabúðum Jóhanna María Sigmunds­dóttir

Áskriftir