Samfélagsmál: Félagsmál RSS þjónusta

þ.m.t. börn, félagsleg aðstoð, fjölskyldumál, frjáls félagasamtök, jafnréttismál, húsnæðismál, kaup og kjör, lífeyrissjóðir, málefni aldraðra og öryrkja, orlofsmál, stéttarfélög, verkalýðsmál, vinnudeilur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
33 19.09.2018 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar) Þorsteinn Sæmunds­son
181 09.10.2018 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma) Björn Leví Gunnars­son
157 26.09.2018 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð) Félags- og jafnréttismála­ráð­herra
369 14.11.2018 Aðgangur fatlaðs fólks að réttarkerfinu Þorgerður K. Gunnars­dóttir
105 18.09.2018 Aðgengi fatlaðs fólks í farþegaflutningum Guðmundur Ingi Kristins­son
483 14.12.2018 Aðgerðir vegna hækkandi hlutfalls aldraðra Ellert B. Schram
835 09.04.2019 Afnám vasapeningafyrirkomulags Inga Sæland
606 27.02.2019 Aldraðir sem dveljast á Landspítalanum Inga Sæland
332 08.11.2018 Aldursgreiningar ungra umsækjenda um alþjóðlega vernd Logi Einars­son
12 13.09.2018 Almannatryggingar (barnalífeyrir) Silja Dögg Gunnars­dóttir
844 11.04.2019 Almannatryggingar (hækkun lífeyris) Logi Einars­son
896 13.05.2019 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna) Inga Sæland
569 21.02.2019 Almenn hegningarlög (samfélagsþjónusta ungra brotamanna) Logi Einars­son
7 14.09.2018 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi Halldóra Mogensen
300 02.11.2018 Atvinnuleysistryggingar o.fl. (framlag í lífeyrissjóði) Félags- og jafnréttismála­ráð­herra
319 06.11.2018 Atvinnutækifæri fólks með þroskahömlun Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
253 16.10.2018 Atvinnuþátttaka fólks með skerta starfsgetu Þorgerður K. Gunnars­dóttir
857 11.04.2019 Aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum Inga Sæland
861 29.04.2019 Ábyrgð á réttindum barna samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og öðrum réttarheimildum Jón Þór Ólafs­son
600 26.02.2019 Ábyrgð á vernd barna gegn einelti Jón Þór Ólafs­son
601 26.02.2019 Ábyrgð á vernd barna gegn einelti Jón Þór Ólafs­son
602 26.02.2019 Ábyrgð á vernd barna gegn einelti Jón Þór Ólafs­son
603 26.02.2019 Ábyrgð á vernd barna gegn einelti Jón Þór Ólafs­son
717 19.03.2019 Ábyrgð á vernd barna gegn einelti Jón Þór Ólafs­son
656 06.03.2019 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 20/2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
584 26.02.2019 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 258/2018 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) Utanríkis­ráð­herra
895 13.05.2019 Árangur og áhrif styttingar námstíma til stúdentsprófs Helga Vala Helga­dóttir
139 24.09.2018 Ársreikningar (texti ársreiknings) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
409 30.11.2018 Áætlun fyrir árin 2019--2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess Félags- og jafnréttismála­ráð­herra
747 20.03.2019 Barnahjónabönd og endurskoðun hjúskaparlaga Andrés Ingi Jóns­son
587 26.02.2019 Barnalög (fæðingarstaður barns) Björn Leví Gunnars­son
126 20.09.2018 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni) Brynjar Níels­son
145 26.09.2018 Barnaverndarlög og almenn hegningarlög (eftirlit með barnaníðingum) Silja Dögg Gunnars­dóttir
374 15.11.2018 Bálfarir og kirkjugarðar Andrés Ingi Jóns­son
902 13.05.2019 Biðlistar eftir hjúkrunar- og dvalarrýmum á Vesturlandi Halla Signý Kristjáns­dóttir
376 19.11.2018 Biðtími og stöðugildi sálfræðinga Anna Kolbrún Árna­dóttir
76 14.09.2018 Bókanir í kjarasamningum við íslenska ríkið Björn Leví Gunnars­son
36 18.09.2018 Breyting á lagaákvæðum um skipta búsetu barna Helgi Hrafn Gunnars­son
756 26.03.2019 Breyting á lögreglulögum (verkfallsréttur lögreglumanna) Karl Gauti Hjalta­son
25 24.09.2018 Breyting á ýmsum lögum til að heimila skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum Hanna Katrín Friðriks­son
530 31.01.2019 Breyting á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun (ESB) 2015/1794 (farmenn) Félags- og barnamála­ráð­herra
113 18.09.2018 Breytingar á hjúskaparlögum Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
165 26.09.2018 Breytingar á sköttum og gjöldum Óli Björn Kára­son
1016 20.06.2019 Brottvísun barna sem sótt höfðu um alþjóðlega vernd Jón Þór Ólafs­son
519 24.01.2019 Bætt kjör kvennastétta Þorsteinn Víglunds­son
132 24.09.2018 Bætt stjórnsýsla í umgengnismálum Björn Leví Gunnars­son
683 11.03.2019 Börn sem vísað hefur verið úr landi Jón Þór Ólafs­son
713 19.03.2019 Börn sem vísað hefur verið úr landi Jón Þór Ólafs­son
941 21.05.2019 Dagsektir í umgengnismálum Halla Gunnars­dóttir
859 26.04.2019 Dvalar- eða hjúkrunarrými fyrir aldraða Inga Sæland
553 07.02.2019 Efling kynfræðslu á öllum skólastigum Una Hildar­dóttir
136 25.09.2018 Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda Jón Gunnars­son
507 21.01.2019 Endurgreiðslur vegna kaupa á gleraugum Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
450 10.12.2018 Endurskoðun laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
53 19.09.2018 Endurskoðun lögræðislaga Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
135 24.09.2018 Fasteignalán til neytenda (eftirstöðvar í kjölfar nauðungarsölu) Ólafur Ísleifs­son
1022 20.06.2019 Fasteignir í eigu fjármálafyrirtækja Ólafur Ísleifs­son
815 02.04.2019 Fasteignir yfirteknar af lánveitendum Ólafur Ísleifs­son
954 31.05.2019 Félagsleg aðstoð og almannatryggingar (framfærsluuppbót og meðferð atvinnutekna) Félags- og barnamála­ráð­herra
785 30.03.2019 Félög til almannaheilla Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
268 18.10.2018 Fjárfestingarstefna sjóða Jóhanna Vigdís Guðmunds­dóttir
481 14.12.2018 Fjöldi félagsbústaða Snæbjörn Brynjars­son
581 21.02.2019 Fjöldi þeirra sem hafa hreyfihömlunarmat og fjöldi þeirra sem nota hjálpartæki Guðmundur Ingi Kristins­son
109 18.09.2018 Forsendur að baki hækkun bóta almannatrygginga Þorgerður K. Gunnars­dóttir
995 20.06.2019 Framkvæmd embætta sýslumanna á lögum um aðför og lögum um nauðungarsölu Jón Þór Ólafs­son
771 30.03.2019 Framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar 2019--2022 Félags- og barnamála­ráð­herra
349 12.11.2018 Framkvæmdasjóður aldraðra Inga Sæland
850 11.04.2019 Frestun töku lífeyris Björn Leví Gunnars­son
818 02.04.2019 Fullnustugerðir og skuldaskil einstaklinga Ólafur Ísleifs­son
61 14.09.2018 Fýsileikakönnun á stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna Rósa Björk Brynjólfs­dóttir
154 26.09.2018 Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs) Logi Einars­son
257 25.10.2018 Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarstyrkur vegna ættleiðingar) Birgir Þórarins­son
665 07.03.2019 Fæðingar- og foreldraorlof (andvana fæðingar) Katla Hólm Þórhildar­dóttir
1009 20.06.2019 Fæðingar- og foreldraorlof Andrés Ingi Jóns­son
142 24.09.2018 Fæðingarorlof og heimabyggð fjarri fæðingar­þjónustu Silja Dögg Gunnars­dóttir
1020 20.06.2019 Gerðabækur fyrir nauðungarsölur Jón Þór Ólafs­son
853 11.04.2019 Greiðslumat vegna verðtryggðra fasteignalána til neytenda Smári McCarthy
866 29.04.2019 Greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna Ólafur Ísleifs­son
560 18.02.2019 Greiðslur til fólks á aldrinum 67, 68 og 69 ára Halldóra Mogensen
454 11.12.2018 Haag-samningur um gagnkvæma innheimtu meðlags Halla Signý Kristjáns­dóttir
825 08.04.2019 Hagsmunafulltrúi aldraðra Inga Sæland
185 09.10.2018 Heilbrigðis­þjónusta o.fl. (dvalarrými og dagdvöl) Heilbrigðis­ráð­herra
263 18.10.2018 Heilbrigðis­þjónusta og málefni aldraðra (réttur til einbýlis á öldrunarstofnunum) Ólafur Þór Gunnars­son
465 12.12.2018 Heimavist á höfuðborgarsvæðinu Lilja Rannveig Sigurgeirs­dóttir
439 07.12.2018 Helgidagafriður Helgi Hrafn Gunnars­son
549 07.02.2019 Helgidagafriður (helgihald) Dómsmála­ráð­herra
615 28.02.2019 Hjúkrunar- og dvalarrými Unnur Brá Konráðs­dóttir
348 12.11.2018 Hjúkrunarheimili Inga Sæland
795 30.03.2019 Húsaleigulög (réttarstaða leigjenda) Félags- og barnamála­ráð­herra
140 09.10.2018 Húsnæðisbætur (réttur námsmanna og fatlaðs fólks) Helga Vala Helga­dóttir
667 11.03.2019 Húsnæðisverð í verðvísitölum, verðtrygging og verðbólgumarkmið Fjármála- og efnahags­ráð­herra
518 24.01.2019 Jafnlaunavottun Stjórnarráðsins Þorsteinn Víglunds­son
236 15.10.2018 Jafnréttismat Andrés Ingi Jóns­son
237 16.10.2018 Jafnréttismat Andrés Ingi Jóns­son
570 20.02.2019 Jafnréttissjóður Íslands Katrín Jakobs­dóttir
60 14.09.2018 Karlar og jafnrétti Andrés Ingi Jóns­son
607 27.02.2019 Kaupendur fullnustueigna Íbúðalánasjóðs Þorsteinn Sæmunds­son
719 19.03.2019 Kaupendur fullnustueigna Íbúðalánasjóðs Þorsteinn Sæmunds­son
669 11.03.2019 Keðjuábyrgð Guðjón S. Brjáns­son
413 30.11.2018 Kjararáð (launafyrirkomulag) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
908 14.05.2019 Kjör hjúkrunarfræðinga utan Landspítalans Ásmundur Friðriks­son
286 25.10.2018 Kynjafræði sem skyldunámsgrein Ingibjörg Þórðar­dóttir
535 29.01.2019 Kynjamismunun við ráðningar Andrés Ingi Jóns­son
48 18.09.2018 Kynjavakt Alþingis Kolbeinn Óttars­son Proppé
752 25.03.2019 Kynrænt sjálfræði Forsætis­ráð­herra
418 04.12.2018 Kærur og málsmeðferðartími Björn Leví Gunnars­son
751 25.03.2019 Landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma) Ólafur Þór Gunnars­son
849 11.04.2019 Launabreytingar hjá ríkisforstjórum Þorsteinn Víglunds­son
67 14.09.2018 Leiðrétting verðtryggðra lána vegna fasteigna sem voru seldar nauðungarsölu eða teknar til gjaldþrotaskipta Björn Leví Gunnars­son
972 13.06.2019 Lífeyristaka og fráfall sjóðfélaga Inga Sæland
487 14.12.2018 Lóðaframboð Vilhjálmur Árna­son
266 18.10.2018 Lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa (lyfjaávísanir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra) Heilbrigðis­ráð­herra
21 14.09.2018 Lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks Ágúst Ólafur Ágústs­son
1017 20.06.2019 Lögheimilisskráning barna Jón Þór Ólafs­son
1018 20.06.2019 Lögheimilisskráning barna Jón Þór Ólafs­son
9 14.09.2018 Mannanöfn Þorsteinn Víglunds­son
193 09.10.2018 Markmið um aðlögun að íslensku samfélagi Ólafur Ísleifs­son
533 29.01.2019 Markviss fræðsla um kynjafræði, kynfrelsi, sjálfsákvörðunarrétt og þýðingu samþykkis í kynferðislegum samskiptum Jón Steindór Valdimars­son
264 18.10.2018 Málefni aldraðra (réttur til sambúðar með maka á öldrunarstofnunum) Ólafur Þór Gunnars­son
306 05.11.2018 Málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra) Ólafur Ísleifs­son
942 22.05.2019 Málefni fólks með ADHD Oddný G. Harðar­dóttir
845 11.04.2019 Málefni hinsegin fólks sem sækir um alþjóðlega vernd Una Hildar­dóttir
274 02.11.2018 Mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi Guðjón S. Brjáns­son
817 02.04.2019 Nauðungarsölur, fjárnám og gjaldþrotaskipti Ólafur Ísleifs­son
26 27.09.2018 Nálgunarbann og brottvísun af heimili (meðferð beiðna um nálgunarbann) Áslaug Arna Sigurbjörns­dóttir
320 06.11.2018 Námsframboð eftir framhaldsskóla fyrir fólk með þroskahömlun Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
868 30.04.2019 Niðurstöður starfshóps um lækkun lífeyristökualdurs tiltekinna starfshópa Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
272 24.10.2018 Orlof húsmæðra (afnám laganna) Vilhjálmur Árna­son
298 02.11.2018 Rafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteigna Björn Leví Gunnars­son
1023 20.06.2019 Rafrænar þinglýsingar Ólafur Ísleifs­son
515 24.01.2019 Rannsóknir á áhrifum kyns, bágrar fjárhagsstöðu og annarra félagslegra þátta á veitingu heilbrigðis­þjónustu Olga Margrét Cilia
684 11.03.2019 Ráðgjafar­nefnd­ um afnám stjórnsýsluhindrana til að greiða fyrir frjálsri för innan Norðurlanda Íslandsdeild Norður­landa­ráðs
914 15.05.2019 Réttindi barna dvalarleyfisumsækjenda og barna umsækjenda um alþjóðlega vernd til náms Jón Þór Ólafs­son
438 07.12.2018 Réttindi barna erlendra námsmanna Jón Þór Ólafs­son
917 15.05.2019 Réttindi barna sem fæðast á Íslandi og eiga erlenda foreldra Jón Þór Ólafs­son
255 17.10.2018 Réttur barna sem aðstandendur Vilhjálmur Árna­son
42 13.09.2018 Réttur barna til að vita um uppruna sinn Silja Dögg Gunnars­dóttir
163 26.09.2018 Sala fullnustueigna Íbúðalánasjóðs Þorsteinn Sæmunds­son
787 30.03.2019 Samfélagstúlkun Anna Kolbrún Árna­dóttir
666 07.03.2019 Samgöngugreiðslur Andrés Ingi Jóns­son
417 30.11.2018 Samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
186 09.10.2018 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn) Lilja Rafney Magnús­dóttir
604 26.02.2019 Sifjadeild sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu Helga Vala Helga­dóttir
718 19.03.2019 Sifjadeild sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu Helga Vala Helga­dóttir
40 19.09.2018 Sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðra (búseturéttur aldraðra, öryggisíbúðir) Þorsteinn Sæmunds­son
455 11.12.2018 Sjúkratryggingar Íslands og persónuvernd Bryndís Haralds­dóttir
8 24.09.2018 Skattleysi launatekna undir 300.000 kr. Ólafur Ísleifs­son
267 18.10.2018 Skipan starfshóps er leggi til breytingar til að auka hlutfall bólusetninga barna Hildur Sverris­dóttir
468 13.12.2018 Skráðar hópbifreiðar með aðgengi fyrir fatlað fólk Guðmundur Ingi Kristins­son
597 26.02.2019 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum) Unnur Brá Konráðs­dóttir
891 07.05.2019 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (nýting séreignarsparnaðar) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
583 26.02.2019 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og tekjuskattur (séreignarsparnaður) Birgir Þórarins­son
551 07.02.2019 Skýrsla um innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna Björn Leví Gunnars­son
256 17.10.2018 Staða barna tíu árum eftir hrun Rósa Björk Brynjólfs­dóttir
444 10.12.2018 Staða eldri borgara hérlendis og erlendis Ágúst Ólafur Ágústs­son
187 09.10.2018 Staða sveitarfélaganna á Suðurnesjum Oddný G. Harðar­dóttir
484 14.12.2018 Starfshópur um kjör eldri borgara Ellert B. Schram
770 01.04.2019 Stéttarfélög og vinnudeilur (aðsetur Félagsdóms) Félags- og barnamála­ráð­herra
88 18.09.2018 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði) Áslaug Arna Sigurbjörns­dóttir
104 18.09.2018 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga) Þorsteinn Víglunds­son
19 18.09.2018 Stofnun ráðgjafarstofu innflytjenda Kolbeinn Óttars­son Proppé
233 16.10.2018 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði) Þorsteinn Víglunds­son
893 13.05.2019 Stuðningur við foreldra barna með klofinn góm Ásmundur Friðriks­son
505 22.01.2019 Svigrúm til launahækkana Björn Leví Gunnars­son
943 23.05.2019 Tekjulægstu hópar aldraðra Guðjón S. Brjáns­son
84 17.09.2018 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu og frístundahúsnæði) Óli Björn Kára­son
492 21.01.2019 Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti) Óli Björn Kára­son
575 21.02.2019 Tillögur að breyttu greiðslufyrirkomulagi á dvalar- og hjúkrunarheimilum Unnur Brá Konráðs­dóttir
846 11.04.2019 Tjón af völdum myglusvepps á húseignum, opinberri ­þjónustu og heilsu manna Álfheiður Inga­dóttir
156 26.09.2018 Umboðsmaður barna (hlutverk umboðsmanns barna, ráðgjafarhópur barna og barnaþing) Forsætis­ráð­herra
209 09.10.2018 Umsóknir um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðar Björn Leví Gunnars­son
151 26.09.2018 Undirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna Björn Leví Gunnars­son
215 10.10.2018 Úrskurðir sýslumanns í umgengnismálum Björn Leví Gunnars­son
46 13.09.2018 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis) Hanna Katrín Friðriks­son
502 21.01.2019 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis) Hanna Katrín Friðriks­son
221 11.10.2018 Útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (ýmsar breytingar) Dómsmála­ráð­herra
993 19.06.2019 Úttekt á fjárhagslegum áhrifum þess fyrir ríkissjóð að afnema skerðingar ellilífeyris almannatrygginga vegna tekna af atvinnu Velferðarnefnd
207 09.10.2018 Úttekt á stöðu ólíkra hópa fólks með tilliti til eigna-, tekju- og atvinnustöðu tíu árum eftir hrun Þórunn Egils­dóttir
367 14.11.2018 Valkvæður viðauki við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks Þorgerður K. Gunnars­dóttir
755 26.03.2019 Varmadæluvæðing Sigurður Páll Jóns­son
296 02.11.2018 Velferðar­tækni Silja Dögg Gunnars­dóttir
254 16.10.2018 Verkefni þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
16 14.09.2018 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) Ólafur Ísleifs­son
1021 20.06.2019 Vextir, gengistrygging o.fl. Ólafur Ísleifs­son
689 18.03.2019 Vinna afplánunarfanga Álfheiður Eymars­dóttir
2 11.09.2018 Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019 (tekjuskattur, persónuafsláttur, barnabætur, vaxtabætur, tryggingagjald) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
945 23.05.2019 Þjónusta við fæðandi konur á landsbyggðinni Halla Gunnars­dóttir
879 06.05.2019 Þjónustusamningar við rekstraraðila dagdvalarrýma Inga Sæland
878 06.05.2019 Þjónustusamningur við hjúkrunarheimili Inga Sæland

Áskriftir