Heilsa og heilbrigði: Heilbrigðismál RSS þjónusta

þ.m.t. áfengis- og fíkniefnavarnir, farsóttir, heilbrigðisstofnanir og læknisþjónusta, heilsuvernd, lyf, mæðravernd og ungbarnaeftirlit

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
236 20.10.2005 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (EES-reglur, læknar í starfsnámi) Félagsmála­ráð­herra
233 20.10.2005 Aðgengi að hollum matvælum Katrín Júlíus­dóttir
157 06.10.2005 Aðgerðir til að bæta heilbrigði Íslendinga Ásta R. Jóhannes­dóttir
270 04.11.2005 Afleiðingar jarðskjálftanna á Suðurlandi Margrét Frímanns­dóttir
152 06.10.2005 Afsláttarkort vegna lækniskostnaðar Ásta R. Jóhannes­dóttir
413 09.12.2005 Almannatryggingar (tannlækningar barna og ellilífeyrisþega) Þuríður Backman
689 04.04.2006 Almannatryggingar (loftslagsmeðferð psoriasissjúklinga) Þuríður Backman
792 28.04.2006 Almannatryggingar (samningar við sérgreinalækna) Heilbrigðis­ráð­herra
400 06.12.2005 Alnæmissmit Guðrún Ögmunds­dóttir
466 26.01.2006 Auglýsingar á heilbrigðis­þjónustu Ágúst Ólafur Ágústs­son
535 16.02.2006 Áfengisráðgjafar Valdimar L. Friðriks­son
736 04.04.2006 Áhrif rafsegulsviðs farsíma og rafsegulbylgna á mannslíkamann Drífa Hjartar­dóttir
665 22.03.2006 Barna- og unglingageðdeild Landspítala – háskólasjúkrahúss Fanný Gunnars­dóttir
300 10.11.2005 Barnaspítali Hringsins Gunnar Örlygs­son
776 11.04.2006 Bið eftir endurhæfingu Ásta R. Jóhannes­dóttir
394 05.12.2005 Birgðir innflúensulyfja vegna fuglaflensu Jóhanna Sigurðar­dóttir
760 03.04.2006 Blóðgjafir og Blóðbankinn Valdimar L. Friðriks­son
750 03.04.2006 Daggjöld á Sóltúni Guðmundur Hallvarðs­son
523 14.02.2006 Dagpeningar til foreldra langveikra barna Sandra Franks
476 30.01.2006 Dauðsföll af völdum tóbaksreykinga Valdimar L. Friðriks­son
544 16.02.2006 Eftirlit með staðsetningu sjúkraflugvéla Magnús Þór Hafsteins­son
337 17.11.2005 Einkarekstur í heilbrigðis­þjónustu Jóhanna Sigurðar­dóttir
561 22.02.2006 Einstaklingar með eiturlyf innvortis Ásta R. Jóhannes­dóttir
373 25.11.2005 Endurbætur á Fjórðungssjúkra­húsinu á Ísafirði Anna Kristín Gunnars­dóttir
700 30.03.2006 Endurhæfing á Reykjalundi Jóhanna Erla Pálma­dóttir
545 16.02.2006 Ferðir barna til tannlæknis Ágúst Ólafur Ágústs­son
725 06.04.2006 Fjöleignarhús (reykingar í séreignum) Ásta R. Jóhannes­dóttir
648 21.03.2006 Flutningur verkefna í heilbrigðis­þjónustu út á land Jóhanna Erla Pálma­dóttir
698 30.03.2006 Framkvæmdir á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja Guðjón Hjörleifs­son
643 20.03.2006 Gjaldtaka á Landspítala – háskólasjúkra­húsi Ásta R. Jóhannes­dóttir
95 04.10.2005 Gleraugnakostnaður barna Jóhanna Sigurðar­dóttir
389 02.12.2005 Greiðslur til foreldra langveikra barna Félagsmála­ráð­herra
805 01.06.2006 Heilsufarsupplýsingar starfsmanna varnarliðsins Jón Gunnars­son
315 15.11.2005 Heimahjúkrun aldraðra Jóhanna Sigurðar­dóttir
485 01.02.2006 Heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu Ásta R. Jóhannes­dóttir
514 10.02.2006 Heyrnar-, tal- og sjónstöð (heildarlög) Heilbrigðis­ráð­herra
355 22.11.2005 Hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ Bryndís Haralds­dóttir
628 14.03.2006 Hjúkrunarheimili í Mosfellsbæ Valdimar L. Friðriks­son
765 03.04.2006 Hjúkrunarheimili og öldrunar­þjónusta Björgvin G. Sigurðs­son
109 05.10.2005 Hjúkrunarrými Björgvin G. Sigurðs­son
749 03.04.2006 Hjúkrunarrými í Suðurkjördæmi Guðjón Hjörleifs­son
164 06.10.2005 Hjúkrunarrými í Suðvesturkjördæmi Valdimar L. Friðriks­son
423 18.01.2006 Hjúkrunar­þjónusta við aldraða Ásta R. Jóhannes­dóttir
220 18.10.2005 Hreyfing sem valkostur í heilbrigðiskerfinu Ásta R. Jóhannes­dóttir
560 22.02.2006 Hreyfing sem valkostur í heilbrigðis­þjónustu Ásta R. Jóhannes­dóttir
145 06.10.2005 Húsnæðismál geðfatlaðra Jóhanna Sigurðar­dóttir
159 06.10.2005 Kjarabætur til vistfólks á dvalar- og hjúkrunarheimilum Ásta R. Jóhannes­dóttir
649 21.03.2006 Kostnaður við hjúkrun aldraðra Jóhanna Erla Pálma­dóttir
602 08.03.2006 Kostnaður við meðferð langveikra barna erlendis Valdimar L. Friðriks­son
806 02.06.2006 Kröfur tryggingafélaga um upplýsingar Katrín Júlíus­dóttir
777 11.04.2006 Legurými og starfsmannafjöldi á Landspítala – háskólasjúkra­húsi Þuríður Backman
652 21.03.2006 Lyfjalög (sala nikótínlyfja) Katrín Júlíus­dóttir
452 24.01.2006 Lyfjaverð í heildsölu Ásta Möller
719 06.04.2006 Löggilding starfsheitis áfengis- og vímuefnaráðgjafa Valdimar L. Friðriks­son
370 25.11.2005 Málefni heilabilaðra Björgvin G. Sigurðs­son
440 20.01.2006 Málefni listmeðferðarfræðinga Kolbrún Halldórs­dóttir
563 22.02.2006 MFS-einingin á Landspítala – háskólasjúkra­húsi Ágúst Ólafur Ágústs­son
64 10.10.2005 Nýting stofnfrumna úr fósturvísum til rannsókna og lækninga Jóhanna Sigurðar­dóttir
160 06.10.2005 Óhollt mataræði í skólum Ásta R. Jóhannes­dóttir
597 08.03.2006 Pláss á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða Jón Kr. Óskars­son
257 03.11.2005 Rafræn sjúkraskrá Valdimar L. Friðriks­son
737 04.04.2006 Rannsóknir á áhrifum rafmagnsveitulína, spennistöðva og fjarskiptamastra á mannslíkamann Drífa Hjartar­dóttir
153 06.10.2005 Ráðstöfun hjúkrunarrýma Ásta R. Jóhannes­dóttir
766 03.04.2006 Rekstrarvandi Heilbrigðisstofnunar Austurlands Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
583 02.03.2006 Reyksíminn Ásta R. Jóhannes­dóttir
340 18.11.2005 Réttarstaða samkynhneigðra (breyting ýmissa laga) Forsætis­ráð­herra
430 19.01.2006 Réttur sjúklinga við val á meðferð Kolbrún Halldórs­dóttir
591 06.03.2006 Ristilkrabbamein Guðlaugur Þór Þórðar­son
483 01.02.2006 Samningar við hjúkrunarheimili Ásta R. Jóhannes­dóttir
638 20.03.2006 Sjálfstætt starfandi heimilislæknar Lára Margrét Ragnars­dóttir
274 04.11.2005 Sjúkraflug til Ísafjarðar Anna Kristín Gunnars­dóttir
500 07.02.2006 Sjúkraflutningar innan lands með flugvélum Guðlaugur Þór Þórðar­son
501 07.02.2006 Sjúkraflutningar innan lands með þyrlu Guðlaugur Þór Þórðar­son
158 06.10.2005 Sjúkraflutningar í Árnessýslu Margrét Frímanns­dóttir
502 07.02.2006 Sjúkraflutningar til og frá Íslandi Guðlaugur Þór Þórðar­son
484 01.02.2006 Sjúkrahústengd heima­þjónusta fyrir aldraða Ásta R. Jóhannes­dóttir
661 22.03.2006 Sjúkraliðar Ögmundur Jónas­son
421 18.01.2006 Skattur á líkamsrækt Mörður Árna­son
13 04.10.2005 Skipulögð leit að krabbameini í ristli Drífa Hjartar­dóttir
99 04.10.2005 Spilafíkn Guðmundur Hallvarðs­son
797 04.05.2006 Starf Íslands á vettvangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 2005 Heilbrigðis­ráð­herra
111 05.10.2005 Stofnanir fyrir aldraða Björgvin G. Sigurðs­son
408 09.12.2005 Stofnun endurhæfingarseturs Þuríður Backman
635 16.03.2006 Stækkun hjúkrunarheimilisins Sóltúns Ásta Möller
799 04.05.2006 Sumarlokanir deilda og biðlistar á Landspítala – háskólasjúkra­húsi Jóhanna Sigurðar­dóttir
162 13.10.2005 Takmörkun auglýsinga á óhollri matvöru Ásta R. Jóhannes­dóttir
88 05.10.2005 Tannlæknakostnaður barna og unglinga Jóhanna Sigurðar­dóttir
252 03.11.2005 Tannlækningar (gjaldskrár) Jón Gunnars­son
774 11.04.2006 Tekjuskattur (skattfrjáls framlög úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga) Jóhanna Sigurðar­dóttir
388 02.12.2005 Tóbaksvarnir (reykingabann) Heilbrigðis­ráð­herra
276 04.11.2005 Tæknifrjóvganir Ágúst Ólafur Ágústs­son
493 02.02.2006 Tæknifrjóvgun Ágúst Ólafur Ágústs­son
629 14.03.2006 Upplýsingar í ökuskírteini um vilja til líffæragjafar Ágúst Ólafur Ágústs­son
790 25.04.2006 Úttekt á öryggi og mistökum í heilbrigðiskerfinu Ágúst Ólafur Ágústs­son
92 04.10.2005 Viðbúnaðaráætlun vegna fuglaflensu Jóhanna Sigurðar­dóttir
133 04.10.2005 Viðbygging við sjúkra­húsið á Selfossi Margrét Frímanns­dóttir
496 02.02.2006 Virðisaukaskattur af lyfjum Jón Kr. Óskars­son
636 16.03.2006 Þjónusta á öldrunarstofnunum Ásta Möller
477 30.01.2006 Þjónusta við börn og unglinga með geðraskanir Valdimar L. Friðriks­son
478 30.01.2006 Þjónusta við börn og unglinga með geðraskanir Valdimar L. Friðriks­son
482 01.02.2006 Þjónusta við börn og unglinga með geðraskanir Valdimar L. Friðriks­son
770 05.04.2006 Þjónusta við psoriasis- og exemsjúklinga Þuríður Backman
110 05.10.2005 Þjónustuíbúðir fyrir aldraða Björgvin G. Sigurðs­son
293 09.11.2005 Þjónustusamningur við SÁÁ Helgi Hjörvar
397 06.12.2005 Þunglyndi meðal eldri borgara Ágúst Ólafur Ágústs­son
481 31.01.2006 Öldrunargeðdeild á Landspítala – háskólasjúkra­húsi Ásta R. Jóhannes­dóttir
479 30.01.2006 Öldrunar­þjónusta í Hafnarfirði Valdimar L. Friðriks­son

Áskriftir