Mennta- og menningarmál: Menntamál RSS þjónusta

þ.m.t. endurmenntun, fræðslumál, kennsla, námslán, námsmenn, rannsóknir, skólar, vísindi

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
633 19.03.2002 Aðalnámskrá grunnskóla Dóra Líndal Hjartar­dóttir
692 03.04.2002 Aðflutningsgjöld af hljóðmagnarasettum til kennslu Svanfríður Jónas­dóttir
516 14.02.2002 Aðstaða til fjarnáms Margrét Frímanns­dóttir
417 24.01.2002 Afnám gjalds á menn utan trúfélaga Mörður Árna­son
675 08.04.2002 Alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa Utanríkis­ráð­herra
577 04.03.2002 Atferlis- og eldisrannsóknir á þorski á Vestfjörðum Einar K. Guðfinns­son
575 04.03.2002 Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.) Samgöngu­ráð­herra
5 02.10.2001 Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni Þuríður Backman
618 12.03.2002 Einsetning grunnskóla Svanfríður Jónas­dóttir
183 18.10.2001 Fartölvuvæðing framhaldsskólanna Björgvin G. Sigurðs­son
722 17.04.2002 Fé til rannsókna á nýjum orkugjöfum Kristján Páls­son
713 09.04.2002 Fjármálafræðsla í skólum Rannveig Guðmunds­dóttir
574 04.03.2002 Fjármögnun vetnisrannsókna Rannveig Guðmunds­dóttir
219 30.10.2001 Fjárveitingar til háskóla Svanfríður Jónas­dóttir
246 02.11.2001 Framhaldsdeildir Jón Bjarna­son
102 04.10.2001 Framhaldsskóla- og háskólanám með fjarkennslusniði Einar K. Guðfinns­son
533 19.02.2002 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum Margrét Frímanns­dóttir
37 08.10.2001 Heilsuvernd í framhaldsskólum Ásta Möller
695 03.04.2002 Heyrn skólabarna Svanfríður Jónas­dóttir
267 08.11.2001 Iðnnám á landsbyggðinni Ögmundur Jónas­son
463 05.02.2002 Innheimta skuldar við LÍN Sigríður Jóhannes­dóttir
278 14.11.2001 Íþróttamiðstöð Íslands að Laugarvatni Margrét Frímanns­dóttir
290 15.11.2001 Jöfnun námskostnaðar Drífa Snædal
693 03.04.2002 Jöfnun námskostnaðar Kristján L. Möller
568 28.02.2002 Kennsla á réttargeðdeildinni að Sogni Sigríður Jóhannes­dóttir
604 08.03.2002 Kostun á stöðum við háskóla Svanfríður Jónas­dóttir
307 21.11.2001 Könnun á stöðu öldungadeilda framhaldsskóla Drífa Snædal
354 06.12.2001 Könnun á vegum OECD á námsgetu skólabarna Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
308 21.11.2001 Lánasjóður íslenskra námsmanna Rannveig Guðmunds­dóttir
641 21.03.2002 Löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í ­tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur) Iðnaðar­ráð­herra
563 27.02.2002 Lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla) Samgöngu­ráð­herra
691 03.04.2002 Nám í málm- og vél­tæknigreinum Rannveig Guðmunds­dóttir
251 06.11.2001 Ný námsbraut við Sjómannaskóla Íslands (skemmtiferðaskip) Guðmundur Hallvarðs­son
245 02.11.2001 Nýir framhaldsskólar Jón Bjarna­son
331 28.11.2001 Rafrænt upplýsingakerfi bókasafna Þuríður Backman
262 08.11.2001 Rannsóknasetur að Kvískerjum Þuríður Backman
721 17.04.2002 Rannsóknir á nýtingu fiskúrgangs Kristján Páls­son
244 02.11.2001 Sérframlag til framhaldsdeilda Jón Bjarna­son
532 19.02.2002 Starfsemi öldungadeilda Margrét Frímanns­dóttir
365 11.12.2001 Starfsemi öldungadeilda framhaldsskóla Margrét Frímanns­dóttir
196 18.10.2001 Styrking Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri Þuríður Backman
616 12.03.2002 Tekjustofnar sveitarfélaga (grunnskólabyggingar) Félagsmála­ráð­herra
51 08.10.2001 Tólf ára samfellt grunnnám Jón Bjarna­son
310 21.11.2001 Tónlistarnám fatlaðra Margrét Frímanns­dóttir
452 31.01.2002 Tækniháskóli Íslands Sigríður Jóhannes­dóttir
649 22.03.2002 Tækniháskóli Íslands Mennta­mála­ráð­herra
20 04.10.2001 Velferðarsamfélagið Ögmundur Jónas­son
539 19.02.2002 Vísinda- og ­tækniráð Forsætis­ráð­herra

Áskriftir