Mennta- og menningarmál: Menntamál RSS þjónusta

þ.m.t. endurmenntun, fræðslumál, kennsla, námslán, námsmenn, rannsóknir, skólar, vísindi

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
37 06.10.2010 Aðgengi að bekkjarskólum á framhaldsskólastigi Þorgerður K. Gunnars­dóttir
831 20.05.2011 Aðgengi nemenda að Fjölbrautaskóla Suðurnesja Árni Johnsen
695 31.03.2011 Aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar um ofbeldi karla gegn konum í nánum samböndum Velferðar­ráð­herra
274 25.11.2010 Aukin fræðsla í skólum um skaðsemi áfengis Árni Johnsen
66 14.10.2010 Ábyrgð mennta- og menn­ingar­málaráðuneytisins á faglegu háskólastarfi Guðlaugur Þór Þórðar­son
278 25.11.2010 Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarréttindi innan lands) Árni Johnsen
63 13.10.2010 Áhrif flutnings málefna fatlaðra innan skólakerfisins Þorgerður K. Gunnars­dóttir
506 14.02.2011 Beiting reiknilíkans við fjárveitingar til framhaldsskóla Sigmundur Ernir Rúnars­son
700 31.03.2011 Bókhald (námskeið fyrir bókara) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
454 27.01.2011 Breytt skattheimta af lestölvum Mörður Árna­son
521 16.02.2011 Efling iðn- og tæknináms Sigmundur Ernir Rúnars­son
520 16.02.2011 Efling kennarastarfsins Þorgerður K. Gunnars­dóttir
493 14.02.2011 Efling skapandi greina Mennta­málanefnd
271 24.11.2010 Eftirlit með loftgæðum Unnur Brá Konráðs­dóttir
525 16.02.2011 Fjarnám unglinga Þorgerður K. Gunnars­dóttir
289 25.11.2010 Fornleifarannsóknir í Árnesi og við fossinn Búða, norðan Þjórsár Árni Johnsen
597 14.03.2011 Framkvæmd heilsustefnu, efling forvarna o.fl. Guðlaugur Þór Þórðar­son
600 15.03.2011 Framkvæmd heilsustefnu, hvatning til frístundaheimila o.fl. Guðlaugur Þór Þórðar­son
601 15.03.2011 Framkvæmd heilsustefnu, íþróttamót í framhaldsskólum o.fl. Guðlaugur Þór Þórðar­son
599 15.03.2011 Framkvæmd heilsustefnu, virkjun fyrirmynda o.fl. Guðlaugur Þór Þórðar­son
574 14.03.2011 Framkvæmd skólastarfs í framhaldsskólum skólaárin 2005/2006, 2006/2007 og 2007/2008 Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
380 14.12.2010 Framkvæmd þjónustusamnings við Menntaskólann Hraðbraut Mennta­málanefnd
708 31.03.2011 Fullgilding Árósasamningsins (breyting ýmissa laga) Umhverfis­ráð­herra
288 25.11.2010 Gerð lista- og náttúrugarðs fyrir blinda og aðra skynhefta Árni Johnsen
747 11.04.2011 Grunnskólar (bættur réttur nemenda o.fl.) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
761 14.04.2011 Grunnskólar (tímabundin skerðing kennslutíma) Einar K. Guðfinns­son
69 14.10.2010 Gæðaeftirlit með rannsóknum Þorgerður K. Gunnars­dóttir
223 17.11.2010 Hagsmunir á Norðuríshafssvæðinu Gunnar Bragi Sveins­son
86 18.10.2010 Heimspeki sem skyldufag í grunn- og framhaldsskóla Þór Saari
104 20.10.2010 Innheimtuaðgerðir á vegum LÍN og viðbrögð sjóðsins við vanskilum lántakenda Margrét Tryggva­dóttir
291 25.11.2010 Íslandssögukennsla í framhaldsskólum Árni Johnsen
485 02.02.2011 Íslenskir háskólanemar Lilja Móses­dóttir
519 16.02.2011 Kennaramenntun Þorgerður K. Gunnars­dóttir
904 05.09.2011 Kostaðar stöður við skóla á háskólastigi Þór Saari
885 09.06.2011 Kostun á stöðum fræðimanna Eygló Harðar­dóttir
509 15.02.2011 Kynjahlutfall styrkþega nýsköpunar- og þróunarsjóða Eygló Harðar­dóttir
760 14.04.2011 Landsbókasafn -- Háskólabókasafn (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
718 07.04.2011 Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla lána og niðurfelling) Lilja Móses­dóttir
169 09.11.2010 Lánasjóður íslenskra námsmanna og ófjárráða háskólanemar Unnur Brá Konráðs­dóttir
437 20.01.2011 Legslímuflakk Eygló Harðar­dóttir
284 25.11.2010 Ljóðakennsla og skólasöngur Árni Johnsen
405 18.12.2010 Lögreglulög (afnám launagreiðslna lögreglunema í grunnnámi) Róbert Marshall
296 25.11.2010 Lögregluskóli ríkisins Arndís Soffía Sigurðar­dóttir
449 26.01.2011 Menntun og atvinnusköpun ungs fólks Skúli Helga­son
895 02.09.2011 Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (leyfisbréf) Mennta­málanefnd
251 22.11.2010 Metanframleiðsla Arndís Soffía Sigurðar­dóttir
273 25.11.2010 Mikilvægi fræðslu um kristni og önnur trúarbrögð og lífsviðhorf Árni Johnsen
363 08.12.2010 Námskeið fyrir þá sem sæta akstursbanni Valgerður Bjarna­dóttir
874 06.06.2011 Námsleiðir fyrir erlenda stúdenta í háskólum landsins Baldur Þórhalls­son
734 07.04.2011 Námsstyrkir (aukið jafnræði til náms) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
245 18.11.2010 Ofþyngd barna Ólöf Nordal
71 15.10.2010 Olíu- og gasrannsóknir á landgrunni Íslands undan Norðausturlandi Kristján Þór Júlíus­son
163 09.11.2010 Olíuleit á Drekasvæðinu Vigdís Hauks­dóttir
232 18.11.2010 Orka í jörð í Þingeyjarsýslum Sigmundur Ernir Rúnars­son
403 18.12.2010 Orkuskipti í samgöngum Iðnaðar­ráð­herra
369 09.12.2010 Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða Árni Johnsen
368 09.12.2010 Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgríms­son Árni Johnsen
891 11.06.2011 Prófessorsstaða tengd nafni Jóns Sigurðs­sonar forseta Forsætisnefnd
657 31.03.2011 Rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi Skúli Helga­son
293 25.11.2010 Samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins Árni Johnsen
875 06.06.2011 Sameining háskólastofnana og rekstur tveggja öflugra háskóla Baldur Þórhalls­son
666 30.03.2011 Samningur við Félagsvísindastofnun um mat á áhrifum skattabreytinga Sigmundur Ernir Rúnars­son
384 14.12.2010 Samskipti lækna og fulltrúa lyfjaiðnaðarins Margrét Tryggva­dóttir
36 06.10.2010 Samvinna mennta- og menningarstofnana á Suðurlandi Þorgerður K. Gunnars­dóttir
379 14.12.2010 Seinkun klukkunnar og bjartari morgnar Guðmundur Steingríms­son
83 18.10.2010 Sérgreining landshlutanna sem vettvangur rannsókna, kennslu og atvinnuþróunar Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
702 07.04.2011 Skattlagning á kolvetnisvinnslu (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
536 23.02.2011 Skólagjöld og lán til greiðslu skólagjalda Álfheiður Inga­dóttir
823 20.05.2011 Sókn í atvinnumálum Birkir Jón Jóns­son
530 17.02.2011 Staða barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun Unnur Brá Konráðs­dóttir
604 15.03.2011 Staða gjaldeyrismarkaðar og greiðslumiðlunar við útlönd frá 1. október 2008 til 31. janúar 2009 Pétur H. Blöndal
533 17.02.2011 Staða íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
691 31.03.2011 Staða skólamála Þorgerður K. Gunnars­dóttir
412 17.01.2011 Stjórnsýsluskóli Stjórnarráðsins Guðlaugur Þór Þórðar­son
306 30.11.2010 Stofnun björgunarskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi Ólafur Þór Gunnars­son
285 25.11.2010 Stofnun íslenskrar handverksdeildar í Listaháskóla Íslands Árni Johnsen
522 16.02.2011 Stúdentspróf Þorgerður K. Gunnars­dóttir
524 16.02.2011 Sveigjanleg skólaskil Þorgerður K. Gunnars­dóttir
249 18.11.2010 Tækni- og raungreinamenntun Guðmundur Steingríms­son
499 14.02.2011 Upplýsingamennt í grunnskólum Jónína Rós Guðmunds­dóttir
292 25.11.2010 Úttekt á aðgengi sjómanna að þjónustustarfsemi opinberra aðila Árni Johnsen
165 09.11.2010 Úttekt á samkeppnissjóðum á sviði vísinda og rannsókna Þorgerður K. Gunnars­dóttir
376 09.12.2010 Vefmyndasafn Íslands Árni Johnsen
124 05.11.2010 Veiðikortasjóður Guðlaugur Þór Þórðar­son
707 31.03.2011 Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (hreindýraveiðar) Umhverfis­ráð­herra
45 07.10.2010 Vestfirðir sem vettvangur kennslu í sjávar­útvegsfræðum Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
390 16.12.2010 Vísindarannsóknir og kynjahlutfall Eygló Harðar­dóttir
510 15.02.2011 Vísindarannsóknir og kynjahlutfall Eygló Harðar­dóttir
717 07.04.2011 Þjóðhagsstofa (heildarlög) Eygló Harðar­dóttir

Áskriftir

RSS áskrift