Lög og réttur: Löggæsla og eftirlit RSS þjónusta

þ.m.t. almannavarnir, bifreiðaeftirlit, dómtúlkar og skjalaþýðendur, fangelsi, framkvæmd áfengislöggjafar, happdrætti og fjársafnanir, landhelgisgæsla, lögregla, lögsagnarumdæmi, skipulagsskrár, skotvopn, slysavarnir, umferðarmál, útlendingaeftirlit

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
28 06.10.2003 Aðgangur landsmanna að GSM-farsímakerfinu Jón Bjarna­son
316 13.11.2003 Afdrif hælisleitenda Álfheiður Inga­dóttir
376 28.11.2003 Afdrif hælisleitenda Jóhann Ársæls­son
154 14.10.2003 Aflétting veiðibanns á rjúpu Gunnar Birgis­son
38 06.10.2003 Almenn hegningarlög (vændi) Kolbrún Halldórs­dóttir
247 03.11.2003 Almenn hegningarlög (reynslulausn fanga) Einar K. Guðfinns­son
520 03.02.2004 Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum) Ágúst Ólafur Ágústs­son
1002 24.05.2004 Almenn hegningarlög (rof á reynslulausn) Allsherjarnefnd
946 16.04.2004 Alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa Samgöngu­ráð­herra
358 27.11.2003 Andlát íslensks drengs í Hollandi Ásta R. Jóhannes­dóttir
720 09.03.2004 Atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi o.fl.) Atli Gísla­son
128 09.10.2003 Aukin meðlög Margrét Frímanns­dóttir
444 11.12.2003 Áfengisauglýsingar Mörður Árna­son
163 16.10.2003 Áfengislög (aldursmark) Jóhanna Sigurðar­dóttir
198 28.10.2003 Bann við umskurði kvenna Kolbrún Halldórs­dóttir
514 29.01.2004 Björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn (vátryggingar) Dómsmála­ráð­herra
859 01.04.2004 Borgaralegir og hernaðarlegir þættir í starfi Íslensku friðargæslunnar Steingrímur J. Sigfús­son
375 28.11.2003 Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
673 01.03.2004 Brot á lagaákvæðum um áfengisauglýsingar Mörður Árna­son
488 28.01.2004 Búsetuleyfi og dvalarleyfi útlendinga Guðrún Ögmunds­dóttir
791 23.03.2004 Dvalarleyfi á grundvelli hjúskapar Bryndís Hlöðvers­dóttir
839 31.03.2004 EES-reglur um bifreiðar Ásta R. Jóhannes­dóttir
923 14.04.2004 Efling sérsveitar lögreglunnar Kristinn H. Gunnars­son
959 23.04.2004 Erlendir starfsmenn á Kárahnjúkasvæðinu Össur Skarphéðins­son
591 17.02.2004 Fangelsis- og refsimál Bryndís Hlöðvers­dóttir
371 28.11.2003 Fjarskiptamiðstöð lögreglu Ásta R. Jóhannes­dóttir
538 03.02.2004 Fjöldi fanga Guðrún Ögmunds­dóttir
300 12.11.2003 Flutningur Landhelgisgæslunnar til Suðurnesja Hjálmar Árna­son
684 02.03.2004 Forvarnastarf í áfengismálum Mörður Árna­son
971 28.04.2004 Framkvæmd langtímaáætlunar í öryggismálum sjófarenda 2001--2003 Samgöngu­ráð­herra
465 12.12.2003 Fullnusta refsingar Dómsmála­ráð­herra
476 13.12.2003 Fölsuð myndverk Össur Skarphéðins­son
506 28.01.2004 Fölsun listaverka Kolbrún Halldórs­dóttir
432 08.12.2003 Gerendur í kynferðisbrotamálum Guðrún Ögmunds­dóttir
164 16.10.2003 Gjald af áfengi og tóbaki (framlag til Forvarnasjóðs) Jóhanna Sigurðar­dóttir
574 10.02.2004 Greiðslur til fanga Margrét Frímanns­dóttir
140 13.10.2003 Happdrætti Háskóla Íslands (endurnýjað einkaleyfi) Dómsmála­ráð­herra
636 24.02.2004 Hálkuvarnir á þjóðvegum Jón Bjarna­son
792 23.03.2004 Hjúskapur og dvalarleyfi Bryndís Hlöðvers­dóttir
598 18.02.2004 Húsnæði réttargeðdeildarinnar að Sogni Margrét Frímanns­dóttir
377 28.11.2003 Íslenskur hugbúnaður Jóhann Ársæls­son
915 14.04.2004 Laxveiði í net við strendur landsins Valdimar L. Friðriks­son
945 16.04.2004 Loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.) Samgöngu­ráð­herra
597 18.02.2004 Lokuð öryggisdeild Margrét Frímanns­dóttir
891 05.04.2004 Lýsing á Reykjanesbraut og Vesturlandsvegi Magnús Þór Hafsteins­son
914 14.04.2004 Löggæsla á íþróttamótum Valdimar L. Friðriks­son
632 23.02.2004 Löggæsla við Kárahnjúka Atli Gísla­son
197 17.10.2003 Löggæslukostnaður Kristján L. Möller
806 23.03.2004 Löggæslumál í Mosfellsbæ, Grafarvogi og Grafarholti Valdimar L. Friðriks­son
26 03.10.2003 Lögreglulög (löggæslukostnaður á skemmtunum) Sigurjón Þórðar­son
870 05.04.2004 Lögreglulög (tæknirannsóknir o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
230 30.10.2003 Málaskrá lögreglu Guðjón Ólafur Jóns­son
728 10.03.2004 Málefni erlendra barna Guðrún Ögmunds­dóttir
843 31.03.2004 Meðferð á barnaníðingum Jóhanna Sigurðar­dóttir
871 05.04.2004 Meðferð opinberra mála (rannsóknargögn, símhlerun o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
10 02.10.2003 Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann) Kolbrún Halldórs­dóttir
739 11.03.2004 Meðferðardeild við fangelsi landsins Margrét Frímanns­dóttir
171 16.10.2003 Myndasafn lögreglu Guðjón Ólafur Jóns­son
372 28.11.2003 Neyðarlínan Ásta R. Jóhannes­dóttir
560 05.02.2004 Neyðarmóttaka vegna nauðgana Kolbrún Halldórs­dóttir
607 19.02.2004 Notkun farsíma án handfrjáls búnaðar Kristinn H. Gunnars­son
711 04.03.2004 Nýtt varðskip Jón Kr. Óskars­son
500 28.01.2004 Ofbeldi í fíkniefnaheiminum Jóhanna Sigurðar­dóttir
451 11.12.2003 Rannsókn flugslysa Samgöngu­ráð­herra
369 28.11.2003 Rýmingar- og björgunaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið Ásta R. Jóhannes­dóttir
887 05.04.2004 Sala áfengis og tóbaks (smásala léttvíns og bjórs) Guðlaugur Þór Þórðar­son
9 02.10.2003 Samkeppnislög (meðferð brota, verkaskipting o.fl.) Lúðvík Bergvins­son
294 11.11.2003 Samningur á sviði refsiréttar um spillingu Utanríkis­ráð­herra
218 28.10.2003 Samræmd slysaskráning Ásta R. Jóhannes­dóttir
368 28.11.2003 Samræmt fjarskiptakerfi Ásta R. Jóhannes­dóttir
622 23.02.2004 Sérdeild fyrir fanga á aldrinum 18--24 ára Ágúst Ólafur Ágústs­son
467 12.12.2003 Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka) Samgöngu­ráð­herra
867 05.04.2004 Sjórnsýsluviðurlög og refsiviðurlög Jónína Bjartmarz
362 27.11.2003 Skipan löggæslumála Önundur S. Björns­son
136 13.10.2003 Skipulag og framkvæmd löggæslu Jóhanna Sigurðar­dóttir
335 24.11.2003 Skipulag sjóbjörgunarmála Jóhann Ársæls­son
83 03.10.2003 Skyndirannsóknir lögreglu á myndbandaleigum Rannveig Guðmunds­dóttir
124 09.10.2003 Skyndiskoðanir Landhelgisgæslunnar Guðmundur Hallvarðs­son
911 06.04.2004 Sprengjuleit Jón Gunnars­son
972 28.04.2004 Staða umferðaröryggismála 2003 Samgöngu­ráð­herra
854 01.04.2004 Staðgreiðsla opinberra gjalda og virðisaukaskattur (vanskil á vörslufé) Einar K. Guðfinns­son
229 30.10.2003 Starfsemi lögreglunnar í Reykjavík Guðjón Ólafur Jóns­son
801 23.03.2004 Starfsstöð sýslumannsembættisins í Reykjavík í Mosfellsbæ Gunnar Birgis­son
370 28.11.2003 Stjórnstöðin í Skógarhlíð Ásta R. Jóhannes­dóttir
283 10.11.2003 Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar Kolbrún Halldórs­dóttir
943 23.04.2004 Störf rannsóknar­nefnd­ar flugslysa 2003 Samgöngu­ráð­herra
944 23.04.2004 Störf rannsóknar­nefnd­ar sjóslysa 2003 Samgöngu­ráð­herra
269 05.11.2003 Sýslur Þuríður Backman
519 02.02.2004 Söfnunarkassar Ögmundur Jónas­son
190 16.10.2003 Söfnunarkassar og happdrættisvélar Rannveig Guðmunds­dóttir
590 17.02.2004 Söfnunarkassar og happdrættisvélar Ögmundur Jónas­son
141 13.10.2003 Talnagetraunir (framlenging rekstrarleyfis) Dómsmála­ráð­herra
134 13.10.2003 Umferðarlög (hægri beygja á móti rauðu ljósi) Hjálmar Árna­son
419 04.12.2003 Umferðarlög (yfirstjórn málaflokksins) Forsætis­ráð­herra
464 12.12.2003 Umferðarlög (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
789 23.03.2004 Umferðarslys Magnús Þór Hafsteins­son
205 28.10.2003 Umferðaröryggi á þjóðvegum Ásta R. Jóhannes­dóttir
719 09.03.2004 Útlendingar (dvalarleyfi, búsetuleyfi o.fl.) Atli Gísla­son
749 15.03.2004 Útlendingar (aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
225 30.10.2003 Úttekt á tryggingamálum verknámsnemenda Hjálmar Árna­son
912 14.04.2004 Vegalög (öryggi, staðlar) Þuríður Backman
979 05.05.2004 Vernd ungmenna gegn kynferðisofbeldi Kolbrún Halldórs­dóttir
414 04.12.2003 Öryggi vegfarenda á Kleifaheiði Guðjón A. Kristjáns­son

Áskriftir