Samgöngumál: Samgöngur RSS þjónusta

þ.m.t. flugmál, hafnir, siglingar, skipaeftirlit, skipulag samgangna, vegamál, vitar

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
648 01.03.2004 Aðgerðir til að draga úr mengun og vegsliti Jóhann Ársæls­son
883 15.04.2004 Aðild að Gvadalajara-samningi Utanríkis­ráð­herra
762 18.03.2004 Afsláttur af þungaskatti Kristján L. Möller
946 16.04.2004 Alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa Samgöngu­ráð­herra
509 29.01.2004 Aukatekjur ríkissjóðs (skráning félaga) Guðlaugur Þór Þórðar­son
701 03.03.2004 Áætlunarflug milli Sauðárkróks og Reykjavíkur Jón Bjarna­son
396 02.12.2003 Beint millilandaflug frá Akureyri Hlynur Halls­son
627 23.02.2004 Bundið slitlag á þjóðvegi nr. 1 Guðlaugur Þór Þórðar­son
642 24.02.2004 Efnistaka við Þingvallavatn Gunnar Örlygs­son
577 11.02.2004 Endurnýjanlegir, innlendir orkugjafar í samgöngum Össur Skarphéðins­son
526 03.02.2004 Fjárveitingar til rannsóknastofnana Ásgeir Friðgeirs­son
865 05.04.2004 Fjáröflun til vegagerðar (bifreiðir fatlaðra) Sigurður Kári Kristjáns­son
90 03.10.2003 Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl. (hækkun þungaskatts og vörugjalds) Fjármála­ráð­herra
947 16.04.2004 Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála (flugvallaskattur) Samgöngu­ráð­herra
938 16.04.2004 Flutningur hættulegra efna um Hvalfjarðargöng Guðjón Guðmunds­son
472 12.12.2003 Framkvæmd flugmálaáætlunar 2002 Samgöngu­ráð­herra
971 28.04.2004 Framkvæmd langtímaáætlunar í öryggismálum sjófarenda 2001--2003 Samgöngu­ráð­herra
987 11.05.2004 Framkvæmd samgönguáætlunar 2003 Samgöngu­ráð­herra
992 12.05.2004 Framkvæmd samgönguáætlunar 2003 Samgöngu­ráð­herra
995 13.05.2004 Framkvæmd samgönguáætlunar 2003 Samgöngu­ráð­herra
293 11.11.2003 Fullgilding skírteina flugmanna Ásta Möller
172 16.10.2003 Færsla Hringbrautar í Reykjavík Guðjón Ólafur Jóns­son
357 27.11.2003 Förgun úreltra og ónýtra skipa Guðmundur Hallvarðs­son
363 27.11.2003 Gangagerð og safnvegaframkvæmdir Önundur S. Björns­son
173 16.10.2003 Gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar Guðjón Ólafur Jóns­son
636 24.02.2004 Hálkuvarnir á þjóðvegum Jón Bjarna­son
484 28.01.2004 Íslensk farskip (skattareglur o.fl.) Sigurjón Þórðar­son
367 28.11.2003 Jarðgöng í Reynisfjalli Hjálmar Árna­son
421 05.12.2003 Jarðgöng undir Vaðlaheiði Hlynur Halls­son
50 03.10.2003 Jöfnun flutningskostnaðar á olíu og sementi Jón Bjarna­son
797 23.03.2004 Kötlugos Halldór Blöndal
64 02.10.2003 Lágflug og æfingar orrustuflugvéla Bandaríkjahers Steingrímur J. Sigfús­son
176 16.10.2003 Lega Sundabrautar Ásta R. Jóhannes­dóttir
650 01.03.2004 Lega þjóðvegar nr. 1 Jóhann Ársæls­son
945 16.04.2004 Loftferðir (Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.) Samgöngu­ráð­herra
891 05.04.2004 Lýsing á Reykjanesbraut og Vesturlandsvegi Magnús Þór Hafsteins­son
774 18.03.2004 Lækkun flutningskostnaðar Kristján L. Möller
1007 26.05.2004 Lækkun virðisaukaskatts Össur Skarphéðins­son
717 08.03.2004 Miðlun upplýsinga á flugvöllum Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
451 11.12.2003 Rannsókn flugslysa Samgöngu­ráð­herra
39 06.10.2003 Samgönguáætlun (skipan samgönguráðs, grunntillaga) Ásta R. Jóhannes­dóttir
48 07.10.2003 Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunar um aðbúnað skipverja Guðmundur Hallvarðs­son
467 12.12.2003 Siglingastofnun Íslands (siglingavernd, kóðar, gjaldtaka) Samgöngu­ráð­herra
569 09.02.2004 Siglingavernd Samgöngu­ráð­herra
605 19.02.2004 Skipurit og verkefni Vegagerðarinnar Einar Már Sigurðar­son
124 09.10.2003 Skyndiskoðanir Landhelgisgæslunnar Guðmundur Hallvarðs­son
972 28.04.2004 Staða umferðaröryggismála 2003 Samgöngu­ráð­herra
283 10.11.2003 Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar Kolbrún Halldórs­dóttir
811 23.03.2004 Strandsiglinganefnd Jón Bjarna­son
553 05.02.2004 Stytting þjóðvegar eitt Ásta R. Jóhannes­dóttir
943 23.04.2004 Störf rannsóknar­nefnd­ar flugslysa 2003 Samgöngu­ráð­herra
944 23.04.2004 Störf rannsóknar­nefnd­ar sjóslysa 2003 Samgöngu­ráð­herra
174 16.10.2003 Sundabraut Guðjón Ólafur Jóns­son
356 27.11.2003 Tilkynningarskylda og afmörkun siglingaleiða Guðmundur Hallvarðs­son
741 11.03.2004 Tvöföldun Vesturlandsvegar Valdimar L. Friðriks­son
60 02.10.2003 Umferð hjólandi vegfarenda um Reykjanesbraut Kolbrún Halldórs­dóttir
789 23.03.2004 Umferðarslys Magnús Þór Hafsteins­son
205 28.10.2003 Umferðaröryggi á þjóðvegum Ásta R. Jóhannes­dóttir
913 15.04.2004 Úttekt á vegagerð og veggjöldum Einar K. Guðfinns­son
864 05.04.2004 Vegagerð um Stórasand Halldór Blöndal
912 14.04.2004 Vegalög (öryggi, staðlar) Þuríður Backman
730 10.03.2004 Vegamál í Vestur-Landeyjum Björgvin G. Sigurðs­son
373 27.11.2003 Virðisaukaskattur (almenningsvagnar) Álfheiður Inga­dóttir
616 19.02.2004 Öryggi sjúkraflugvallar á Djúpavogi Þuríður Backman
414 04.12.2003 Öryggi vegfarenda á Kleifaheiði Guðjón A. Kristjáns­son

Áskriftir

RSS áskrift