Samgöngumál: Samgöngur RSS þjónusta

þ.m.t. flugmál, hafnir, siglingar, skipaeftirlit, skipulag samgangna, vegamál, vitar

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
80 11.10.2011 Aðgengi að hverasvæðinu við Geysi Árni Johnsen
572 27.02.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 17/2011 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (bótaábyrgð slysa við farþegaflutninga á sjó) Utanríkis­ráð­herra
538 21.02.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 65/2009 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (mengun af völdum skipa) Utanríkis­ráð­herra
482 30.01.2012 Álögur á eldsneyti Birkir Jón Jóns­son
675 27.03.2012 Brunavarnir á Keflavíkurflugvelli Mörður Árna­son
99 11.10.2011 Dæling sands úr Landeyjahöfn Eygló Harðar­dóttir
347 30.11.2011 Eftirlit með skipum (hækkun gjaldskrár) Innanríkis­ráð­herra
272 15.11.2011 Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög) Innanríkis­ráð­herra
127 17.10.2011 Fjarðarheiðargöng Arnbjörg Sveins­dóttir
392 14.12.2011 Fjögurra ára samgönguáætlun 2011–2014 Innanríkis­ráð­herra
472 24.01.2012 Fjöldi bíla sem komu til landsins með Norrænu Vigdís Hauks­dóttir
192 28.10.2011 Fólksflutningar og farmflutningar á landi (einkaleyfi) Innanríkis­ráð­herra
511 13.02.2012 Framkvæmd samgönguáætlunar 2009 Innanríkis­ráð­herra
816 30.05.2012 Framkvæmd samgönguáætlunar 2010 Innanríkis­ráð­herra
635 21.03.2012 Framkvæmdaátak í vegamálum á árunum 2012–2013 Jón Gunnars­son
722 31.03.2012 Framkvæmdir hjá Vegagerðinni og uppgjör þeirra Kristján L. Möller
246 08.11.2011 Fæðingardeildir Sigmundur Ernir Rúnars­son
213 01.11.2011 Gerð og fjármögnun Vaðlaheiðarganga Höskuldur Þórhalls­son
113 17.10.2011 Greiðsluþátttaka ríkissjóðs vegna uppbyggingar Helguvíkurhafnar Árni Johnsen
66 06.10.2011 Hafnalög (Helguvíkurhöfn) Árni Johnsen
85 11.10.2011 Hafnir (heildarlög) Árni Johnsen
718 31.03.2012 Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði Fjármála­ráð­herra
324 28.11.2011 Héðinsfjarðargöng Vigdís Hauks­dóttir
234 03.11.2011 Hækkun fargjalda Herjólfs Eygló Harðar­dóttir
122 17.10.2011 Innsiglingin í Grindavíkurhöfn Árni Johnsen
815 25.05.2012 Lagning heilsársvegar í Árneshrepp Jón Bjarna­son
303 24.11.2011 Landflutningalög (flutningsgjald) Margrét Tryggva­dóttir
93 11.10.2011 Líkantilraunir vegna stórskipabryggju í Vestmannaeyjum Árni Johnsen
349 02.12.2011 Loftferðir (flugvernd, neytendavernd, loftferðasamningar, EES-reglur o.fl.) Innanríkis­ráð­herra
751 31.03.2012 Loftslagsmál (heildarlög, EES-reglur) Umhverfis­ráð­herra
232 03.11.2011 Miðstöð innanlandsflugs (hlutverk Reykjavíkurflugvallar, heildarlög) Jón Gunnars­son
335 29.11.2011 Námavegur á Hamragarðaheiði Sigurður Ingi Jóhanns­son
225 08.11.2011 Náttúruvernd (akstur utan vega o.fl.) Umhverfis­ráð­herra
813 22.05.2012 Norðfjarðargöng Lilja Móses­dóttir
332 29.11.2011 Ný Vestmannaeyjaferja Árni Johnsen
37 06.10.2011 Nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferða­þjónustu úti á landi Sigmundur Ernir Rúnars­son
339 30.11.2011 Olíugjald og kílómetragjald Höskuldur Þórhalls­son
377 02.12.2011 Orkuskipti í samgöngum Iðnaðar­ráð­herra
588 29.02.2012 Ófærð á Hringvegi 1 Sigurður Ingi Jóhanns­son
412 17.12.2011 Ófærð á vegum Sigurður Ingi Jóhanns­son
271 14.11.2011 Rannsókn á hönnun og framkvæmdum við Landeyjahöfn Eygló Harðar­dóttir
688 29.03.2012 Rannsókn samgönguslysa (heildarlög) Innanríkis­ráð­herra
393 14.12.2011 Samgönguáætlun 2011–2022 Innanríkis­ráð­herra
13 06.10.2011 Siglingaleiðir við norðan- og vestanvert Ísland Árni Þór Sigurðs­son
348 30.11.2011 Siglingalög (tryggingar skipaeigenda gegn sjóréttarkröfum, EES-reglur) Innanríkis­ráð­herra
243 08.11.2011 Sjúkraflugvellir Sigmundur Ernir Rúnars­son
438 17.01.2012 Sjúkraflutningar Sigurður Ingi Jóhanns­son
444 17.01.2012 Snjómokstur Einar K. Guðfinns­son
607 12.03.2012 Snjómokstur í Árneshreppi Ásmundur Einar Daða­son
36 05.10.2011 Stytting þjóðvegarins milli höfuðborgarsvæðisins og Norðausturlands Sigmundur Ernir Rúnars­son
371 02.12.2011 Svæðisbundin flutningsjöfnun (heildarlög) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
169 20.10.2011 Tollalög (tollfrelsi skemmtiferðaskipa) Árni Þór Sigurðs­son
270 14.11.2011 Tvöföldun Hvalfjarðarganga Mörður Árna­son
87 18.10.2011 Umferðarlög (hægri beygja á móti rauðu ljósi) Árni Johnsen
656 27.03.2012 Umferðarlög (heildarlög) Innanríkis­ráð­herra
714 31.03.2012 Umskipunarhöfn á Íslandi vegna siglinga á norðurslóðum Höskuldur Þórhalls­son
214 01.11.2011 Umskipunarhöfn í tengslum við norðurslóðasiglingar Höskuldur Þórhalls­son
95 11.10.2011 Undirbúningur að hönnun og stækkun Þorlákshafnar Árni Johnsen
375 02.12.2011 Varnir gegn mengun hafs og stranda (mengunarvarnaráð hafna og bráðamengun) Umhverfis­ráð­herra
280 15.11.2011 Vegagerð á Vestfjarðavegi Kristján L. Möller
273 15.11.2011 Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála (heildarlög) Innanríkis­ráð­herra
184 20.10.2011 Viðbúnaður við hamförum í Kötlu Eygló Harðar­dóttir
436 17.01.2012 Viðhald vega Sigurður Ingi Jóhanns­son
71 06.10.2011 Vinnuhópur um vöruflutninga Árni Johnsen
345 30.11.2011 Vitamál (hækkun gjaldskrár) Innanríkis­ráð­herra
439 17.01.2012 Þjóðhagsleg arðsemi framkvæmda í tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun 2011–2022 Helgi Hjörvar
65 06.10.2011 Þríhnúkagígur Árni Johnsen
812 22.05.2012 Öryggi íbúa höfuðborgarsvæðisins verði eldgos í nágrenni þess Vigdís Hauks­dóttir

Áskriftir