Stjórnarskipan og stjórnsýsla: Stjórnkerfi og stjórnarskipunarmál RSS þjónusta

þ.m.t. forseti, kjördæmi, kosningar, ríkisstjórn, stjórnarskrá, stjórnmálaflokkar

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
133 09.10.2001 Eftirlit Alþingis með fyrirmælum framkvæmdarvaldshafa Örlygur Hnefill Jóns­son
21 18.10.2001 Fjárreiður stjórnmálasamtaka og frambjóðenda Jóhanna Sigurðar­dóttir
242 02.11.2001 Framkvæmda­nefnd­ um einkavæðingu Kristján L. Möller
355 06.12.2001 Fundargerðir stjórna og ráða á vegum ríkisvaldsins Hjálmar Árna­son
386 22.01.2002 Hafnalög (heildarlög) Samgöngu­ráð­herra
522 18.02.2002 Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga) Guðmundur Árni Stefáns­son
13 02.10.2001 Kosningar til Alþingis Sverrir Hermanns­son
202 30.10.2001 Kosningar til sveitarstjórna (kosningarréttur erlendra ríkisborgara) Svanfríður Jónas­dóttir
550 25.02.2002 Kosningar til sveitarstjórna (erlendir ríkisborgarar o.fl.) Félagsmála­ráð­herra
385 22.01.2002 Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga) Samgöngu­ráð­herra
35 04.10.2001 Lagaráð Bryndís Hlöðvers­dóttir
12 02.10.2001 Landsdómur Jóhanna Sigurðar­dóttir
152 15.10.2001 Matvælaeftirlit Sigríður Jóhannes­dóttir
144 11.10.2001 Milliliðalaust lýðræði Björgvin G. Sigurðs­son
15 02.10.2001 Ráðherraábyrgð Jóhanna Sigurðar­dóttir
170 16.10.2001 Reglugerðir frá umhverfisráðuneyti Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
526 18.02.2002 Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf. (fyrirsvar eignarhluta ríkisins) Svanfríður Jónas­dóttir
384 22.01.2002 Samgönguáætlun Samgöngu­ráð­herra
38 04.10.2001 Samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök Katrín Fjeldsted
30 04.10.2001 Siðareglur fyrir alþingismenn Jóhanna Sigurðar­dóttir
29 03.10.2001 Siðareglur í stjórnsýslunni Jóhanna Sigurðar­dóttir
514 14.02.2002 Skipan matvælaeftirlits Margrét Frímanns­dóttir
554 26.02.2002 Skipun rannsóknar­nefnd­ar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar Össur Skarphéðins­son
597 07.03.2002 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkisins Jóhanna Sigurðar­dóttir
614 12.03.2002 Starfsemi og staða Þjóðhagsstofnunar Steingrímur J. Sigfús­son
291 15.11.2001 Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi) Guðmundur Árni Stefáns­son
426 29.01.2002 Stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðslur) Jóhanna Sigurðar­dóttir
598 07.03.2002 Stjórnsýslulög (vanhæfi) Forsætis­ráð­herra
527 18.02.2002 Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands (fyrirsvar eignarhluta ríkisins) Lúðvík Bergvins­son
108 04.10.2001 Störf hjá hinu opinbera Guðmundur Árni Stefáns­son
560 26.02.2002 Störf þóknananefndar Rannveig Guðmunds­dóttir
610 11.03.2002 Verkaskipting hins opinbera og einkaaðila Ögmundur Jónas­son
590 07.03.2002 Viðbrögð við ábendingum Ríkis­endur­skoðunar Ögmundur Jónas­son
119 08.10.2001 Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda) Jóhanna Sigurðar­dóttir
521 18.02.2002 Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög) Guðmundur Árni Stefáns­son
389 22.01.2002 Þjóðarat­kvæða­greiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls Kolbrún Halldórs­dóttir
709 08.04.2002 Þjóðhagsstofnun o.fl. Forsætis­ráð­herra

Áskriftir