Atvinnuvegir: Landbúnaður RSS þjónusta

þ.m.t. fiskeldi, landgræðsla, skógrækt

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
593 07.03.2002 Afréttamálefni, fjallskil o.fl. (ítala o.fl.) Landbúnaðar­ráð­herra
271 12.11.2001 Afurðalán í landbúnaði Jón Bjarna­son
338 29.11.2001 Búfjárhald o.fl. (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
600 08.03.2002 Búnaðargjald (gjaldstofn) Landbúnaðar­ráð­herra
350 06.12.2001 Búnaðarlög (erfðanefnd) Landbúnaðar­ráð­herra
708 08.04.2002 Eftirlitsgjöld á kjöti Þuríður Backman
505 12.02.2002 Eldi og heilbrigði sláturdýra (hækkun gjalds) Landbúnaðar­ráð­herra
561 26.02.2002 Endurskoðun jarðalaga Sigríður Jóhannes­dóttir
654 25.03.2002 Endurskoðun laga um innflutning dýra Drífa Hjartar­dóttir
293 19.11.2001 Flokkun og mat á gærum og ull (ullarmat) Landbúnaðar­ráð­herra
621 13.03.2002 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gæðastýrð sauðfjárframleiðsla) Landbúnaðar­ráð­herra
630 19.03.2002 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gróðurhúsaafurðir og garðávextir) Landbúnaðar­ráð­herra
325 27.11.2001 Fullvirðisréttur við sölu ríkisjarða Lúðvík Bergvins­son
180 17.10.2001 Girðingarlög (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
272 12.11.2001 Grasmjölsframleiðsla Jón Bjarna­son
260 08.11.2001 Greiðslumark í sauðfjárbúskap Árni R. Árna­son
497 12.02.2002 Grænmeti og kjöt Þuríður Backman
281 15.11.2001 Innflutningur dýra (heimild til gjaldtöku) Landbúnaðarnefnd
429 28.01.2002 Jarðalög Ásta R. Jóhannes­dóttir
611 11.03.2002 Kindakjötsframleiðsla Drífa Hjartar­dóttir
513 14.02.2002 Kræklingarækt Karl V. Matthías­son
584 05.03.2002 Landgræðsla (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
555 26.02.2002 Landgræðsluáætlun 2003 -- 2014 Landbúnaðar­ráð­herra
124 08.10.2001 Landshlutabundin skógræktarverkefni Sigríður Jóhannes­dóttir
313 21.11.2001 Lífræn land­búnaðarframleiðsla (EES-reglur) Landbúnaðarnefnd
323 27.11.2001 Mat á umhverfisáhrifum skógræktarverkefna Kolbrún Halldórs­dóttir
740 02.05.2002 Óðalsjarðir Kristján Páls­son
634 19.03.2002 Óðalsjarðir í Reykjavík og Gullbringu- og Kjósarsýslum Kristján Páls­son
264 08.11.2001 Rafgirðingar Þuríður Backman
613 11.03.2002 Sauðfjárframleiðsla Drífa Hjartar­dóttir
153 15.10.2001 Skimun fyrir riðu Sigríður Jóhannes­dóttir
187 18.10.2001 Starfssvæði og verkefni hjá Suðurlandsskógum Kristján Páls­son
723 18.04.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
45 08.10.2001 Tekjuskattur og eignarskattur (arður frá veiðifélögum) Drífa Hjartar­dóttir
85 04.10.2001 Tillögur vegsvæðanefndar Rannveig Guðmunds­dóttir
88 04.10.2001 Tjón á útihúsum af völdum jarðskjálfta Margrét Frímanns­dóttir
319 26.11.2001 Tollalög (tollkvótar og tollar af tóbaki) Fjármála­ráð­herra
576 04.03.2002 Tollalög (tollar á grænmeti) Landbúnaðar­ráð­herra
259 08.11.2001 Útflutningsskylda sauðfjárafurða Árni R. Árna­son
357 07.12.2001 Útflutningur hrossa (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
612 11.03.2002 Útflutningur kindakjöts Drífa Hjartar­dóttir
243 02.11.2001 Úthlutun ærgilda til svæða sem eru háð sauðfjárrækt Einar K. Guðfinns­son
486 07.02.2002 Útræðisréttur strandjarða Árni Steinar Jóhanns­son
495 12.02.2002 Verðmyndun á kindakjöti Sigríður Jóhannes­dóttir
677 03.04.2002 Verndun íslensku mjólkurkýrinnar Þuríður Backman
539 19.02.2002 Vísinda- og tækniráð Forsætis­ráð­herra
578 05.03.2002 Þjóðareign náttúruauð­linda Rannveig Guðmunds­dóttir

Áskriftir

RSS áskrift