Atvinnuvegir: Landbúnaður RSS þjónusta

þ.m.t. fiskeldi, landgræðsla, skógrækt

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
465 26.01.2006 Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað Þuríður Backman
210 20.10.2005 Afréttamálefni, fjallskil o.fl. (fjögurra vikna innlausnarfrestur óskilapenings) Drífa Hjartar­dóttir
311 14.11.2005 Brottfall laga um búnaðargjald Pétur H. Blöndal
332 18.11.2005 Búnaðargjald (lækkun gjalds) Landbúnaðar­ráð­herra
185 11.10.2005 Eldi á villtum þorskseiðum Össur Skarphéðins­son
740 04.04.2006 Eldi og heilbrigði sláturdýra (heilbrigðiseftirlit og eftirlitsgjald) Landbúnaðar­ráð­herra
595 09.03.2006 Eldi vatnafiska (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
613 09.03.2006 Fiskrækt (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
21 04.10.2005 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (beingreiðslur til kúabænda) Jón Bjarna­son
333 18.11.2005 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðmiðlunargjöld) Landbúnaðar­ráð­herra
738 05.04.2006 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (afnám fóðursjóðs) Guðlaugur Þór Þórðar­son
757 03.04.2006 Garðplöntuframleiðendur Valdimar L. Friðriks­son
132 04.10.2005 Garðyrkjumenntun að Reykjum í Ölfusi Margrét Frímanns­dóttir
307 10.11.2005 Grisjun þjóðskóga Þuríður Backman
697 30.03.2006 Innflutningur á erfðabreyttu fóðri Þuríður Backman
524 16.02.2006 Innflutningur á land­búnaðarvörum Þuríður Backman
735 06.04.2006 Jarðalög (kaup bújarða) Jón Bjarna­son
739 05.04.2006 Jarðalög (undanþága frá auglýsingaskyldu, tilkynningarskylda til sveitarfélaga o.fl.) Landbúnaðar­ráð­herra
108 04.10.2005 Jörðin Saurbær í Eyjafjarðarsveit Kristján L. Möller
555 21.02.2006 Landshlutaverkefni í skógrækt (samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.) Landbúnaðar­ráð­herra
607 09.03.2006 Lax- og silungsveiði (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
203 13.10.2005 Lánasjóður land­búnaðarins Björgvin G. Sigurðs­son
622 13.03.2006 Lífeyrissjóður bænda (einföldun og samræming lagaákvæða) Fjármála­ráð­herra
633 16.03.2006 Merking matvæla Ísólfur Gylfi Pálma­son
606 08.03.2006 Merkingar á erfðabreyttum matvælum Katrín Júlíus­dóttir
309 14.11.2005 Merkingar ásetningsfjár Þuríður Backman
238 20.10.2005 Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys Þuríður Backman
129 06.10.2005 Ríkisjarðir Drífa Hjartar­dóttir
654 21.03.2006 Sauðfjárveikivarnir Jóhanna Erla Pálma­dóttir
746 05.04.2006 Sinubrennur og meðferð elds á víðavangi (bann við sinubrennum) Jóhann Ársæls­son
474 26.01.2006 Skinnaverkun Kristján L. Möller
230 20.10.2005 Styrkir til kúabænda Sigurjón Þórðar­son
727 05.04.2006 Trjáræktarsetur sjávarbyggða Guðjón Hjörleifs­son
130 06.10.2005 Útflutningur dilkakjöts Drífa Hjartar­dóttir
306 10.11.2005 Útivist í þjóðskógum Þuríður Backman
491 02.02.2006 Útræðisréttur strandjarða Sigurjón Þórðar­son
596 09.03.2006 Varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
612 09.03.2006 Veiðimálastofnun (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
701 30.03.2006 Verð dýralyfja og dýralæknakostnaðar Jóhanna Erla Pálma­dóttir
601 08.03.2006 Viðarnýtingarnefnd Ísólfur Gylfi Pálma­son
582 02.03.2006 Viðhald sauðfjárveikivarnagirðinga Jóhann Ársæls­son
278 04.11.2005 Vinnsla skógarafurða Þuríður Backman

Áskriftir