Umhverfismál: Orkumál og auðlindir RSS þjónusta

þ.m.t. eldsneyti, hitaveitur, námur, rafveitur, virkjanir

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
736 04.04.2006 Áhrif rafsegulsviðs farsíma og rafsegulbylgna á mannslíkamann Drífa Hjartar­dóttir
626 14.03.2006 Álver og stórvirkjanir á Norðurlandi Jón Bjarna­son
30 06.10.2005 Bensíngjald og olíugjald (tímabundin lækkun gjalds) Jóhanna Sigurðar­dóttir
752 03.04.2006 Birgðastöð eldsneytis fyrir höfuðborgarsvæðið Guðmundur Hallvarðs­son
686 29.03.2006 Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum) Utanríkis­ráð­herra
61 11.10.2005 Djúpborun á Íslandi Mörður Árna­son
304 10.11.2005 Efnistaka úr botni Hvalfjarðar Guðjón A. Kristjáns­son
261 03.11.2005 Eldsneytisflutningar til Keflavíkurflugvallar Magnús Þór Hafsteins­son
49 13.10.2005 Forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma Kolbrún Halldórs­dóttir
549 20.02.2006 Framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun Kolbrún Halldórs­dóttir
128 06.10.2005 Háspennulínur í jörðu Drífa Hjartar­dóttir
456 24.01.2006 Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar Forsætis­ráð­herra
538 16.02.2006 Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara Guðlaugur Þór Þórðar­son
341 17.11.2005 Landsvirkjun Kristinn H. Gunnars­son
154 06.10.2005 Leyfi til olíuleitar Ásta R. Jóhannes­dóttir
618 09.03.2006 Lækkun raforkuverðs Guðjón A. Kristjáns­son
532 16.02.2006 Malarnám í Ingólfsfjalli Magnús Þór Hafsteins­son
658 22.03.2006 Malarnáma í Esjubergi Magnús Þór Hafsteins­son
101 04.10.2005 Móttaka ferðamanna við Kárahnjúka Guðmundur Hallvarðs­son
180 10.10.2005 Náttúruvernd (efnistaka úr gömlum námum) Umhverfis­ráð­herra
614 09.03.2006 Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til hitaveitna) Iðnaðar­ráð­herra
773 10.04.2006 Nýtanlegt vatnsafl og æskileg álframleiðsla Mörður Árna­son
458 24.01.2006 Nýting vatnsafls og jarðvarma Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
327 15.11.2005 Olíugjald og kílómetragjald o.fl. (sérstakt kílómetragjald) Fjármála­ráð­herra
363 24.11.2005 Olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun gjalds) Fjármála­ráð­herra
794 28.04.2006 Olíugjald og kílómetragjald o.fl. (framlenging á lækkun olíugjalds) Fjármála­ráð­herra
449 24.01.2006 Orkunýting jarðorkuvera Ásta R. Jóhannes­dóttir
450 24.01.2006 Orkusparandi búnaður í skip Landhelgisgæslunnar Ásta R. Jóhannes­dóttir
348 21.11.2005 Raforkumálefni Iðnaðar­ráð­herra
431 19.01.2006 Raforkuver (Norðlingaölduveita) Ingibjörg Sólrún Gísla­dóttir
728 10.04.2006 Raforkuver (brottfall heimildar fyrir Villinganesvirkjun) Jón Bjarna­son
737 04.04.2006 Rannsóknir á áhrifum rafmagnsveitulína, spennistöðva og fjarskiptamastra á mannslíkamann Drífa Hjartar­dóttir
288 08.11.2005 Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.) Iðnaðar­ráð­herra
495 02.02.2006 Reykdalsvirkjun Jón Kr. Óskars­son
299 10.11.2005 Samstarf vestnor­rænna landa í orkumálum Halldór Blöndal
543 16.02.2006 Samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd Halldór Blöndal
318 15.11.2005 Skattamál í tengslum við Kárahnjúkavirkjun Steingrímur J. Sigfús­son
120 04.10.2005 Staða framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun Hlynur Halls­son
392 02.12.2005 Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins Iðnaðar­ráð­herra
260 03.11.2005 Störf hjá Rarik Sigurjón Þórðar­son
451 24.01.2006 Umhverfisvænar kröfur til fiskiskipaflotans Ásta R. Jóhannes­dóttir
268 03.11.2005 Vatnalög (heildarlög) Iðnaðar­ráð­herra
650 21.03.2006 Vatnsafl og álframleiðsla Mörður Árna­son
74 12.10.2005 Veiting virkjunarleyfa Mörður Árna­son
259 03.11.2005 Verð á heitu vatni Sigurjón Þórðar­son
131 06.10.2005 Þriggja fasa rafmagn Drífa Hjartar­dóttir

Áskriftir