Umhverfismál: Orkumál og auðlindir RSS þjónusta

þ.m.t. eldsneyti, hitaveitur, námur, rafveitur, virkjanir

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
120 02.11.2010 Atvinnuuppbygging og orkunýting í Þingeyjarsýslum (uppbygging orkufreks iðnaðar í byrjun næsta árs) Jónína Rós Guðmunds­dóttir
119 02.11.2010 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 18/2009 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál) Utanríkis­ráð­herra
538 23.02.2011 Álversframkvæmdir í Helguvík Ragnheiður E. Árna­dóttir
516 15.02.2011 Djúpborunarverkefni á jarðhitasvæðum Birkir Jón Jóns­son
869 01.06.2011 Eldsneytisgjöld af umferð á höfuðborgarsvæðinu Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
764 15.04.2011 Friðlýst svæði og virkjunarframkvæmdir Kristján Þór Júlíus­son
708 31.03.2011 Fullgilding Árósasamningsins (breyting ýmissa laga) Umhverfis­ráð­herra
420 18.01.2011 Gæsla auð­linda og hagsmuna í viðræðum við Evrópusambandið Vigdís Hauks­dóttir
223 17.11.2010 Hagsmunir á Norðuríshafssvæðinu Gunnar Bragi Sveins­son
27 05.10.2010 Húshitunarkostnaður Einar K. Guðfinns­son
771 03.05.2011 Kostnaður við jöfnun raforkuverðs Gunnar Bragi Sveins­son
188 11.11.2010 Landsvirkjun (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
770 05.05.2011 Landsvirkjun Vigdís Hauks­dóttir
719 07.04.2011 Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (olíuleitarleyfi) Iðnaðar­ráð­herra
466 27.01.2011 Lækkun húshitunarkostnaðar Einar K. Guðfinns­son
632 23.03.2011 Lækkun vörugjalda af ökutækjum sem breytt hefur verið til þess að nýta metan Kristján Þór Júlíus­son
251 22.11.2010 Metanframleiðsla Arndís Soffía Sigurðar­dóttir
395 17.12.2010 Niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar (auknir stofnstyrkir til hitaveitna) Jón Gunnars­son
71 15.10.2010 Olíu- og gasrannsóknir á landgrunni Íslands undan Norðausturlandi Kristján Þór Júlíus­son
150 05.11.2010 Olíuleit á Drekasvæði Birkir Jón Jóns­son
163 09.11.2010 Olíuleit á Drekasvæðinu Vigdís Hauks­dóttir
232 18.11.2010 Orka í jörð í Þingeyjarsýslum Sigmundur Ernir Rúnars­son
403 18.12.2010 Orkuskipti í samgöngum Iðnaðar­ráð­herra
722 07.04.2011 Orkustofnun og Íslenskar orkurannsóknir (afnám orkuráðs) Iðnaðar­ráð­herra
205 11.11.2010 Orkuveita Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða, EES-reglur) Iðnaðar­ráð­herra
60 13.10.2010 Raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.) Iðnaðar­ráð­herra
204 11.11.2010 Raforkulög (frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi) Iðnaðar­ráð­herra
130 02.11.2010 Raforkuverð Birkir Jón Jóns­son
537 23.02.2011 Raforkuöryggi á Vestfjörðum Einar K. Guðfinns­son
657 31.03.2011 Rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi Skúli Helga­son
642 28.03.2011 Ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (tímabundin lækkun skatta) Tryggvi Þór Herberts­son
701 07.04.2011 Skattlagning á kolvetnisvinnslu (breyting ýmissa laga vegna olíuleitar) Fjármála­ráð­herra
702 07.04.2011 Skattlagning á kolvetnisvinnslu (heildarlög) Fjármála­ráð­herra
714 07.04.2011 Skilgreining auð­linda Vigdís Hauks­dóttir
823 20.05.2011 Sókn í atvinnumálum Birkir Jón Jóns­son
679 07.04.2011 Staðfesting samnings milli Íslands og Noregs um kolvetnisauðlindir á markalínum Utanríkis­ráð­herra
337 06.12.2010 Stefna Íslands í málefnum norðurslóða Utanríkis­ráð­herra
624 22.03.2011 Stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur (fyrirkomulag eigendaábyrgða) Iðnaðarnefnd
331 30.11.2010 Umhverfisáhrif Kárahnjúkavirkjunar Þuríður Backman
709 31.03.2011 Úrskurðar­nefnd­ umhverfis- og auð­lindamála (heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
873 06.06.2011 Útblástur frá jarðvarmavirkjunum Eygló Harðar­dóttir
195 11.11.2010 Útboð og stækkun álversins í Straumsvík Sigurður Ingi Jóhanns­son
762 15.04.2011 Útgáfa Umhverfisstofnunar á starfsleyfum Kristján Þór Júlíus­son
422 18.01.2011 Valdheimildir Evrópusambandsins á sviði orkuauð­linda Vigdís Hauks­dóttir
561 03.03.2011 Vatnalög (brottfall laga frá 2006 o.fl.) Iðnaðar­ráð­herra
720 07.04.2011 Vatnalög og rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (tímalengd nýtingarleyfa og forgangsréttur) Iðnaðar­ráð­herra
77 15.10.2010 Verndar- og orkunýtingaráætlun (heildarlög) Iðnaðar­ráð­herra
122 02.11.2010 Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík (nýr samningur um orkusölu) Iðnaðar­ráð­herra
393 17.12.2010 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum) Einar K. Guðfinns­son
540 24.02.2011 Virkjun neðri hluta Þjórsár (virkjunarleyfi og framkvæmdir) Jón Gunnars­son
697 31.03.2011 Þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (breyting ýmissa laga, EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra

Áskriftir