Umhverfismál: Orkumál og auðlindir RSS þjónusta

þ.m.t. eldsneyti, hitaveitur, námur, rafveitur, virkjanir

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
142 19.10.2011 Aðgerðir til að endurreisa íslenskt efnahagslíf Bjarni Benedikts­son
631 15.03.2012 Aðgerðir til lækkunar á húshitunarkostnaði Einar K. Guðfinns­son
785 15.05.2012 Afhendingaröryggi á rafmagni Höskuldur Þórhalls­son
353 30.11.2011 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 67/2011 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (kröfur um visthönnun) Utanríkis­ráð­herra
727 31.03.2012 Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (rammaáætlun) Iðnaðar­ráð­herra
241 08.11.2011 Drekasvæði Sigmundur Ernir Rúnars­son
7 06.10.2011 Efling græna hagkerfisins á Íslandi Skúli Helga­son
329 29.11.2011 Endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
577 01.03.2012 Hagavatnsvirkjun Sigurður Ingi Jóhanns­son
266 14.11.2011 Heildstæð orkustefna fyrir Ísland Iðnaðar­ráð­herra
500 03.02.2012 Hlutfall skatta og gjalda til ríkissjóðs af útsöluverði bensíns og dísilolíu Sigmundur Ernir Rúnars­son
745 03.04.2012 Jöfnun húshitunarkostnaðar og flutningskostnaðar á raforku á landsvísu Ásmundur Einar Daða­son
216 01.11.2011 Jöfnun kostnaðar við húshitun Birkir Jón Jóns­son
402 15.12.2011 Lagning raflína í jörð Umhverfis- og samgöngunefnd
318 25.11.2011 Landsvirkjun o.fl. (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar) Iðnaðar­ráð­herra
204 01.11.2011 Lækkun húshitunarkostnaðar Einar K. Guðfinns­son
309 24.11.2011 Mælingar á mengun frá virkjun og borholum Orkuveitu Reykjavíkur á Hellisheiði Vigdís Hauks­dóttir
637 27.03.2012 Niðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan lands Magnús Orri Schram
689 29.03.2012 Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (stofnstyrkir, frádráttarákvæði) Iðnaðar­ráð­herra
758 17.04.2012 Nýtingarréttur og arður af ríkisjörðum Lúðvík Geirs­son
377 02.12.2011 Orkuskipti í samgöngum Iðnaðar­ráð­herra
690 31.03.2012 Orkuöflun og orkunýting í Þingeyjarsýslum Höskuldur Þórhalls­son
305 21.11.2011 Raforkulög (hækkun raforkueftirlitsgjalds) Iðnaðar­ráð­herra
409 17.12.2011 Raforkulög (virkjun í neðri hluta Þjórsár) Jón Gunnars­son
233 03.11.2011 Raforkumálefni Iðnaðar­ráð­herra
30 05.10.2011 Rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi Skúli Helga­son
825 11.06.2012 Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af afgjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
190 20.10.2011 Skattur á umhverfisvænt eldsneyti Sigurður Ingi Jóhanns­son
58 06.10.2011 Skilgreining auð­linda Vigdís Hauks­dóttir
10 11.10.2011 Sókn í atvinnumálum Birkir Jón Jóns­son
629 14.03.2012 Sóknaráætlunin Ísland 2020 og staða verkefna á ábyrgðarsviði ráðuneyta Magnús Orri Schram
385 08.12.2011 Stefna um beina erlenda fjárfestingu Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
408 16.12.2011 Stjórn fiskveiða (þjóðareign á nytjastofnum og nýtingarréttur) Pétur H. Blöndal
657 26.03.2012 Stjórn fiskveiða (heildarlög) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
784 15.05.2012 Styrking raflínu til Þórshafnar Höskuldur Þórhalls­son
152 19.10.2011 Tjón af manngerðum jarðskjálfta Björgvin G. Sigurðs­son
728 31.03.2012 Upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur) Iðnaðar­ráð­herra
491 02.02.2012 Útgáfa virkjanaleyfa Sigurður Ingi Jóhanns­son
32 05.10.2011 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum) Einar K. Guðfinns­son
224 02.11.2011 Virkjanir í Blöndu Einar K. Guðfinns­son
710 31.03.2012 Visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur) Iðnaðar­ráð­herra
337 29.11.2011 Þróun raforkuverðs Einar K. Guðfinns­son

Áskriftir

RSS áskrift