Umhverfismál: Orkumál og auðlindir RSS þjónusta

þ.m.t. eldsneyti, hitaveitur, námur, rafveitur, virkjanir

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
412 01.12.2014 Almannavarnir o.fl. (valdheimildir stjórnvalda o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
541 05.02.2015 Atvinnuuppbygging í Austur-Húnavatnssýslu Sigurður Örn Ágústs­son
340 31.10.2014 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 173/2013 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
244 09.10.2014 Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (Hvammsvirkjun) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
690 01.04.2015 Efnalög (EES-reglur og eftirlit o.fl.) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
677 01.04.2015 Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (sala endurnýjanlegs eldsneytis, úrgangsefni, rafmagn)) Sigríður Á. Andersen
790 09.06.2015 Friðlýsing og friðun samkvæmt náttúruverndaráætlun og rammaáætlun Mörður Árna­son
383 13.11.2014 Jöfnun húshitunarkostnaðar Ásmundur Einar Daða­son
107 17.09.2014 Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
351 03.11.2014 Kostnaður Landsvirkjunar og umfang vinnu í tengslum við mögulega lagningu sæstrengs Ásmundur Friðriks­son
689 01.04.2015 Landsskipulagsstefna 2015--2026 Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
400 20.11.2014 Landsvirkjun (eigendastefna) Björt Ólafs­dóttir
424 01.12.2014 Loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
649 24.03.2015 Losun gróðurhúsalofttegunda Sigríður Á. Andersen
818 03.07.2015 Losun gróðurhúsalofttegunda Sigríður Á. Andersen
329 23.10.2014 Lykilþættir er varða mögulegan útflutning orku um sæstreng Össur Skarphéðins­son
750 20.05.2015 Mat á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
653 27.03.2015 Niðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan lands Katrín Júlíus­dóttir
698 01.04.2015 Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (full niðurgreiðsla vegna flutnings og dreifingar) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
806 25.06.2015 Orkuskipti í samgöngum samin af Grænu orkunni, samstarfsvettvangi um orkuskipti Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
10 09.09.2014 Orkustofnun og leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (niðurlagning orkuráðs) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
526 03.02.2015 Raforkuframleiðsla og -notkun Haraldur Einars­son
305 21.10.2014 Raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
569 24.02.2015 Raforkumál á Norðausturlandi Steingrímur J. Sigfús­son
205 07.10.2014 Raforkuverð til garðyrkjubænda Helgi Hjörvar
782 03.06.2015 Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
479 20.01.2015 Samstarf við Færeyjar og Grænland um leiðir til að draga úr útblæstri brennisteins frá skipum Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
184 06.10.2014 Skilgreining auð­linda Vigdís Hauks­dóttir
168 25.09.2014 Skoðun á lagningu sæstrengs Össur Skarphéðins­son
394 17.11.2014 Staða friðlýsingar á svæðum og virkjunarkostum í verndarflokk­i Katrín Jakobs­dóttir
321 22.10.2014 Stefna stjórnvalda um lagningu raflína Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
511 29.01.2015 Stjórn vatnamála (gjaldtaka fyrir vatnsþjónustu, EES-reglur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
360 06.11.2014 Umhverfismat vegna áforma um lagningu háspennulínu um Sprengisand Svandís Svavars­dóttir
404 27.11.2014 Uppbygging innviða vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka (gildistími laganna) Atvinnuveganefnd, meiri hluti
49 11.09.2014 Virðisaukaskattur af útleigu rafmagnsbíla Össur Skarphéðins­son
98 15.09.2014 Visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
723 16.04.2015 Vistvæn ökutæki Brynhildur Péturs­dóttir
36 10.09.2014 Vörugjald (gjald á jarðstrengi) Steingrímur J. Sigfús­son
9 09.09.2014 Þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi (heildarlög) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
703 01.04.2015 Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (nýting landsréttinda, óbyggðanefnd o.fl.) Forsætis­ráð­herra

Áskriftir

RSS áskrift