Umhverfismál: Orkumál og auðlindir RSS þjónusta

þ.m.t. eldsneyti, hitaveitur, námur, rafveitur, virkjanir

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
802 02.06.2016 Aðgerðaáætlun um orkuskipti Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
386 27.11.2015 Alþjóðlegt bann við nýjum kolanámum Katrín Jakobs­dóttir
625 17.03.2016 Athugun á sjálfbærni og líftíma jarðgufuvirkjana Róbert Marshall
234 14.10.2015 Atvinnuuppbygging í Austur-Húnavatnssýslu Hörður Ríkharðs­son
535 17.02.2016 Ábendingar um breytingar á starfsreglum verkefnisstjórnar verndar- og orkunýtingaráætlunar (rammaáætlun) Svandís Svavars­dóttir
186 05.10.2015 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 122/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
853 01.09.2016 Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (rammaáætlun) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
808 02.06.2016 Drekasvæðið Óttarr Proppé
149 22.09.2015 Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi (sala endurnýjanlegs eldsneytis, lífræn úrgangsefni, rafmagn) Sigríður Á. Andersen
532 16.02.2016 Endurskoðun starfsreglna verkefnisstjórnar um rammaáætlun (verndar- og orkunýtingaráætlun) Svandís Svavars­dóttir
861 06.09.2016 Friðlýsingar og virkjunarkostir Katrín Jakobs­dóttir
729 20.04.2016 Friðun miðhálendisins Katrín Jakobs­dóttir
886 28.09.2016 Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (jöfnun eldsneytisverðs á millilandaflugvöllum) Líneik Anna Sævars­dóttir
101 14.09.2015 Landsskipulagsstefna 2015–2026 Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
74 10.09.2015 Landsvirkjun (eigandastefna ríkisins) Björt Ólafs­dóttir
103 11.09.2015 Losun gróðurhúsalofttegunda Sigríður Á. Andersen
350 16.11.2015 Markmið verkefnisins Ísland 2020 – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag Katrín Jakobs­dóttir
572 02.03.2016 Metanframleiðsla Jóhanna María Sigmunds­dóttir
648 04.04.2016 Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkur til hitaveitna) Atvinnuveganefnd
868 13.09.2016 Orkukostnaður heimilanna Lilja Rafney Magnús­dóttir
279 22.10.2015 Orkuskipti skipaflotans Heiða Kristín Helga­dóttir
250 15.10.2015 Rafdrifinn Herjólfur Oddný G. Harðar­dóttir
876 21.09.2016 Raflínur að iðnaðarsvæðinu á Bakka Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
639 04.04.2016 Raforkulög (tenging minni virkjana við dreifikerfi raforku) Atvinnuveganefnd
564 29.02.2016 Raforkumál á Vestfjörðum og Hvalárvirkjun Haraldur Benedikts­son
644 04.04.2016 Raforkumálefni Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
890 06.10.2016 Rann­sóknarleyfi Orkubús Vestfjarða Lilja Rafney Magnús­dóttir
805 02.06.2016 Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
879 27.09.2016 Samgönguáætlun 2015–2026 Innanríkis­ráð­herra
221 08.10.2015 Skattar og gjöld á vistvæn ökutæki og eldsneyti Katrín Júlíus­dóttir
812 02.06.2016 Skattundanþágur vegna innflutts lífeldsneytis Sigríður Á. Andersen
41 23.09.2015 Skilgreining auð­linda Vigdís Hauks­dóttir
135 17.09.2015 Staða friðlýsingar á svæðum og virkjunarkostum í verndarflokk­i Katrín Jakobs­dóttir
353 19.11.2015 Stefnumörkun og aðgerðaáætlun um kolefnishlutlaust Ísland árið 2050 Katrín Jakobs­dóttir
841 25.08.2016 Stjórnarskipunarlög (umhverfisvernd, náttúruauðlindir, þjóðaratkvæðagreiðslur) Sigurður Ingi Jóhanns­son
125 16.09.2015 Stóriðja og orkuverð Vigdís Hauks­dóttir
679 04.04.2016 Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
400 02.12.2015 Vatnsveitur sveitarfélaga (skilgreining og álagning vatnsgjalds) Innanríkis­ráð­herra
840 24.08.2016 Þriggja fasa rafmagn í dreifbýli Jóhanna María Sigmunds­dóttir
671 04.04.2016 Öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (markaðseftirlit o.fl., EES-reglur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra

Áskriftir