Umhverfismál: Umhverfisstjórn og náttúruvernd RSS þjónusta

þ.m.t. brunavarnir, byggingarmál, dýravernd, endurvinnsla, friðlönd, landmælingar, ofanflóðavarnir, sjómælingar, skipulagsmál, umhverfismat, veðurathuganir, þjóðgarðar og náttúruhamfarir.

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
156 06.10.2005 Afleiðingar hlýnunar og viðbrögð við þeim Ásta R. Jóhannes­dóttir
270 04.11.2005 Afleiðingar jarðskjálftanna á Suðurlandi Margrét Frímanns­dóttir
184 11.10.2005 Áhrif veiða á erfðagerð þorsksins Össur Skarphéðins­son
262 03.11.2005 Bílaumferð og varpstöðvar Magnús Þór Hafsteins­son
598 08.03.2006 Boð til heyrnarskertra um viðvarandi hættuástand Magnús Þór Hafsteins­son
285 08.11.2005 Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (upplýsingar um umhverfismál) Utanríkis­ráð­herra
312 14.11.2005 Dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara) Umhverfis­ráð­herra
304 10.11.2005 Efnistaka úr botni Hvalfjarðar Guðjón A. Kristjáns­son
595 09.03.2006 Eldi vatnafiska (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
368 25.11.2005 Endurskoðun skipulags- og byggingarlaga Guðmundur Magnús­son
613 09.03.2006 Fiskrækt (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
52 11.10.2005 Fiskverndarsvæði við Ísland Össur Skarphéðins­son
562 22.02.2006 Flóðahætta Siv Friðleifs­dóttir
549 20.02.2006 Framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun Kolbrún Halldórs­dóttir
68 10.10.2005 Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum Steingrímur J. Sigfús­son
307 10.11.2005 Grisjun þjóðskóga Þuríður Backman
35 06.10.2005 Grunngögn um náttúru landsins og náttúrufarskort Rannveig Guðmunds­dóttir
128 06.10.2005 Háspennulínur í jörðu Drífa Hjartar­dóttir
11 04.10.2005 Hollustuhættir og mengunarvarnir og mat á umhverfisáhrifum (kæruréttur) Kolbrún Halldórs­dóttir
772 06.04.2006 Hrefnuveiði Sigurjón Þórðar­son
697 30.03.2006 Innflutningur á erfðabreyttu fóðri Þuríður Backman
390 02.12.2005 Innflutningur dýra (afnám opinberrar verðskrár fyrir einangrunarstöðvar) Landbúnaðar­ráð­herra
316 15.11.2005 Jafnstöðuafli Kristinn H. Gunnars­son
603 08.03.2006 Jarðskjálftaupplýsingar í Ríkisútvarpinu Magnús Þór Hafsteins­son
104 04.10.2005 Kanínubyggð í Vestmannaeyjum Magnús Þór Hafsteins­son
149 06.10.2005 Kostnaður við aðal- og svæðisskipulag Jóhann Ársæls­son
105 04.10.2005 Kóngakrabbi Magnús Þór Hafsteins­son
281 09.11.2005 Kyoto-bókunin Mörður Árna­son
204 13.10.2005 Kötlugos Halldór Blöndal
668 27.03.2006 Landmælingar og grunnkortagerð (heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
555 21.02.2006 Landshlutaverkefni í skógrækt (samræming laga, endurgreiðsla framlaga o.fl.) Landbúnaðar­ráð­herra
607 09.03.2006 Lax- og silungsveiði (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
672 27.03.2006 Ljósmengun Mörður Árna­son
469 26.01.2006 Lokanir veiðisvæða Sigurjón Þórðar­son
468 26.01.2006 Lokun veiðisvæða Sigurjón Þórðar­son
532 16.02.2006 Malarnám í Ingólfsfjalli Magnús Þór Hafsteins­son
658 22.03.2006 Malarnáma í Esjubergi Magnús Þór Hafsteins­son
303 10.11.2005 Náttúruminjasafn Íslands Kolbrún Halldórs­dóttir
688 30.03.2006 Náttúruminjasafn Íslands (heildarlög) Mennta­mála­ráð­herra
180 10.10.2005 Náttúruvernd (efnistaka úr gömlum námum) Umhverfis­ráð­herra
458 24.01.2006 Nýting vatnsafls og jarðvarma Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
168 06.10.2005 Óbyggðanefnd Margrét Frímanns­dóttir
431 19.01.2006 Raforkuver (Norðlingaölduveita) Ingibjörg Sólrún Gísla­dóttir
223 19.10.2005 Rannsóknamiðstöð á sviði landverndar og landgræðslu Ísólfur Gylfi Pálma­son
298 10.11.2005 Rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf Halldór Blöndal
143 11.10.2005 Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (yfirstjórn hafrannsókna, heildaraflamark) Kristinn H. Gunnars­son
542 16.02.2006 Samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi Halldór Blöndal
543 16.02.2006 Samstarf Vestur-Norðurlanda um baráttu fyrir sjálfbærri nýtingu náttúruauðæfa og umhverfisvernd Halldór Blöndal
746 05.04.2006 Sinubrennur og meðferð elds á víðavangi (bann við sinubrennum) Jóhann Ársæls­son
338 17.11.2005 Sjófuglar Mörður Árna­son
497 02.02.2006 Sjóvarnir við Hvaleyri Jón Kr. Óskars­son
446 20.01.2006 Skotveiði og friðland í Guðlaugstungum Sigurjón Þórðar­son
747 05.04.2006 Skráning miðhálendis Íslands sem heimsminja UNESCO Helgi Hjörvar
785 24.04.2006 Snjóflóðavarnir í Ólafsfjarðarmúla Halldór Blöndal
120 04.10.2005 Staða framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun Hlynur Halls­son
691 30.03.2006 Staða selastofna við Ísland Anna Kristín Gunnars­dóttir
85 12.10.2005 Stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri) Jóhann Ársæls­son
56 10.10.2005 Stofnbrautakerfi fyrir hjólreiðar Kolbrún Halldórs­dóttir
418 17.01.2006 Stækkun friðlands í Þjórsárverum Kolbrún Halldórs­dóttir
639 20.03.2006 Sumarbústaðir Björgvin G. Sigurðs­son
242 20.10.2005 Togveiði á botnfiski á grunnslóð Jón Gunnars­son
727 05.04.2006 Trjáræktarsetur sjávarbyggða Guðjón Hjörleifs­son
241 20.10.2005 Umferð vélknúinna farartækja í ósnortinni náttúru Kolbrún Halldórs­dóttir
342 18.11.2005 Umhverfismat áætlana Umhverfis­ráð­herra
599 08.03.2006 Upplýsingar ef meiri háttar slys eða hamfarir verða Magnús Þór Hafsteins­son
221 18.10.2005 Upplýsingaréttur um umhverfismál (EES-reglur) Umhverfis­ráð­herra
179 10.10.2005 Úrvinnslugjald (reiknireglur, endurgreiðsla og lækkun gjalds) Umhverfis­ráð­herra
714 03.04.2006 Úrvinnslugjald (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.) Umhverfis­ráð­herra
263 03.11.2005 Útgáfa talnaefnis um umhverfismál Kolbrún Halldórs­dóttir
83 11.10.2005 Varðveisla Hólavallagarðs Ásta R. Jóhannes­dóttir
596 09.03.2006 Varnir gegn fisksjúkdómum (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
786 24.04.2006 Veðurathuganir á Stórasandi Halldór Blöndal
266 03.11.2005 Vegaframkvæmdir í Heiðmörk Valdimar L. Friðriks­son
612 09.03.2006 Veiðimálastofnun (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
57 13.10.2005 Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (andaveiðar o.fl.) Halldór Blöndal
86 12.10.2005 Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (kanínur, vernd lundans) Magnús Þór Hafsteins­son
357 22.11.2005 Viðbrögð og varnir gegn fuglaflensu Þuríður Backman
200 13.10.2005 Vöktun og bókhald yfir útstreymi gróðurhúsalofttegunda Kolbrún Halldórs­dóttir
175 10.10.2005 Vöktun vegna teknesíum-99 í hafinu Kolbrún Halldórs­dóttir
455 24.01.2006 Þjóðarblóm Íslendinga Landbúnaðar­ráð­herra
167 06.10.2005 Þjóðlendumál Margrét Frímanns­dóttir
630 15.03.2006 Þjóðlendur (framkvæmdastjóri og verklok nefndarinnar) Forsætis­ráð­herra
291 09.11.2005 Æfingasvæði fyrir torfæruhjól Siv Friðleifs­dóttir

Áskriftir