Umhverfismál: Umhverfisstjórn og náttúruvernd RSS þjónusta

þ.m.t. brunavarnir, byggingarmál, dýravernd, endurvinnsla, friðlönd, landmælingar, ofanflóðavarnir, sjómælingar, skipulagsmál, umhverfismat, veðurathuganir, þjóðgarðar og náttúruhamfarir.

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
430 16.03.2009 Almenn notkun íslensks merkis fyrir ábyrgar fiskveiðar Mörður Árna­son
464 01.04.2009 Árleg ráðstefna á Akureyri um málefni heimskautasvæðanna Valgerður Sverris­dóttir
318 17.02.2009 Bráðabirgðalög Kristinn H. Gunnars­son
83 08.10.2008 Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun (aldursákvæði og hverfisvernd) Árni Þór Sigurðs­son
420 13.03.2009 Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis) Umhverfisnefnd
186 03.12.2008 Dýravernd (hlutverk tilraunadýranefndar og gjaldtökuheimild) Umhverfis­ráð­herra
380 04.03.2009 Efling kræklingaræktar Arnbjörg Sveins­dóttir
458 31.03.2009 Erfðabreyttar lífverur (upplýsingar til almennings, EES-reglur) Umhverfis­ráð­herra
377 04.03.2009 Fjöldi starfsmanna í umhverfisráðuneyti, Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun Jón Gunnars­son
76 03.10.2008 Framkvæmdir við Gjábakkaveg Álfheiður Inga­dóttir
75 03.10.2008 Framkvæmdir við Vestfjarðaveg Álfheiður Inga­dóttir
472 16.04.2009 Framtíð Keflavíkurflugvallar og slökkvilið Grétar Mar Jóns­son
34 13.10.2008 Friðlýsing vatnasviðs Skjálfandafljóts Þuríður Backman
86 09.10.2008 Hagkvæmni lestarsamgangna Árni Þór Sigurðs­son
370 03.03.2009 Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum Siv Friðleifs­dóttir
17 07.10.2008 Heilsársvegur yfir Kjöl Kjartan Ólafs­son
367 02.03.2009 Innsöfnun, endurnýting og endurvinnsla Siv Friðleifs­dóttir
121 06.11.2008 Íbúðabyggingar Kjartan Ólafs­son
344 25.02.2009 Kortlagning vega og slóða á hálendinu Siv Friðleifs­dóttir
136 10.11.2008 Landgræðsluskóli Sameinuðu þjóðanna Valgerður Sverris­dóttir
29 06.10.2008 Losun brennisteinsvetnis af manna völdum í andrúmslofti Álfheiður Inga­dóttir
269 22.01.2009 Lögleiðing ákvæða Árósasamningsins Kolbrún Halldórs­dóttir
78 03.10.2008 Mengunarmælingar við Þingvallavatn Álfheiður Inga­dóttir
362 02.03.2009 Náttúruvernd (gjaldtökuheimild) Umhverfis­ráð­herra
184 27.11.2008 Náttúruvernd við Mývatn og Laxá Kolbrún Halldórs­dóttir
192 03.12.2008 Náttúruverndaráætlun 2009--2013 Umhverfis­ráð­herra
428 16.03.2009 Norðurskautsmál 2008 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál
61 06.10.2008 Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (flutningur verkefna til umhverfisráðuneytis) Kristinn H. Gunnars­son
223 12.12.2008 Samráð Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu lifandi náttúruauð­linda Karl V. Matthías­son
385 04.03.2009 Stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur) Jóhanna Sigurðar­dóttir
77 03.10.2008 Sæstrengir í friðlandi Surtseyjar Álfheiður Inga­dóttir
263 19.12.2008 Tjón af Suðurlandsskjálfta í maí sl. Kristinn H. Gunnars­son
204 05.12.2008 Umhverfismat Ármann Kr. Ólafs­son
88 13.10.2008 Umhverfisstefna Alþingis Kolbrún Halldórs­dóttir
187 03.12.2008 Uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
299 11.02.2009 Veiðar á hrefnu og langreyði Einar K. Guðfinns­son
335 24.02.2009 Visthönnun vöru sem notar orku (heildarlög, EES-reglur) Iðnaðar­ráð­herra
386 05.03.2009 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum (undanþága frá lögum um frístundabyggð) Björn Bjarna­son
68 08.10.2008 Þríhnjúkahellir Árni Johnsen

Áskriftir