Umhverfismál: Umhverfisstjórn og náttúruvernd RSS þjónusta

þ.m.t. brunavarnir, byggingarmál, dýravernd, endurvinnsla, friðlönd, landmælingar, ofanflóðavarnir, sjómælingar, skipulagsmál, umhverfismat, veðurathuganir, þjóðgarðar og náttúruhamfarir.

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
160 23.09.2015 Aðgerðaáætlun gegn súrnun sjávar á norðurslóðum Elín Hirst
802 02.06.2016 Aðgerðaáætlun um orkuskipti Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
595 09.03.2016 Aðgerðir gegn matarsóun Brynhildur Péturs­dóttir
504 02.02.2016 Aðgerðir gegn sjávarrofi við Vík í Mýrdal Steingrímur J. Sigfús­son
415 07.12.2015 Aðgerðir í loftslagsmálum Svandís Svavars­dóttir
900 12.10.2016 Aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands Sigurður Ingi Jóhanns­son
386 27.11.2015 Alþjóðlegt bann við nýjum kolanámum Katrín Jakobs­dóttir
625 17.03.2016 Athugun á sjálfbærni og líftíma jarðgufuvirkjana Róbert Marshall
535 17.02.2016 Ábendingar um breytingar á starfsreglum verkefnisstjórnar verndar- og orkunýtingaráætlunar (rammaáætlun) Svandís Svavars­dóttir
189 05.10.2015 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 117/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
186 05.10.2015 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 122/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
432 16.12.2015 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 188/2015 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
433 16.12.2015 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 191/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
434 16.12.2015 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 195/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
685 04.04.2016 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 229/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
684 04.04.2016 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar nr. 230/2015 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
853 01.09.2016 Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (rammaáætlun) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
15 10.09.2015 Bráðaaðgerðir til að tryggja öllum húsnæði á viðráðanlegum kjörum Árni Páll Árna­son
669 04.04.2016 Brunavarnir (brunaöryggi vöru, EES-reglur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
614 16.03.2016 Bygging nýs Landspítala Steingrímur J. Sigfús­son
722 13.04.2016 Bygging nýs Landspítala Steingrímur J. Sigfús­son
565 29.02.2016 Bygging þjóðgarðsmiðstöðvar á Hellissandi Haraldur Benedikts­son
808 02.06.2016 Drekasvæðið Óttarr Proppé
207 07.10.2015 Dýravernd Svandís Svavars­dóttir
274 21.10.2015 Efling rannsókna á vistfræði melrakkans Róbert Marshall
650 04.04.2016 Endurbygging vegarins yfir Kjöl Haraldur Einars­son
896 11.10.2016 Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda Atvinnuveganefnd
532 16.02.2016 Endurskoðun starfsreglna verkefnisstjórnar um rammaáætlun (verndar- og orkunýtingaráætlun) Svandís Svavars­dóttir
725 14.04.2016 Fell í Suðursveit og Jökulsárlón Steinunn Þóra Árna­dóttir
524 15.02.2016 Fiskeldi Helgi Hrafn Gunnars­son
158 22.09.2015 Flugvallarsvæðið í Vatnsmýrinni Heiða Kristín Helga­dóttir
505 02.02.2016 Framkvæmd heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun Steingrímur J. Sigfús­son
113 15.09.2015 Framkvæmd laga um verndarsvæði í byggð Heiða Kristín Helga­dóttir
861 06.09.2016 Friðlýsingar og virkjunarkostir Katrín Jakobs­dóttir
729 20.04.2016 Friðun miðhálendisins Katrín Jakobs­dóttir
858 02.09.2016 Fullgilding Parísarsamningsins Utanríkis­ráð­herra
145 17.09.2015 Geislavirk efni við Reykjanesvirkjun Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
654 04.04.2016 Gistináttaskattur (skipting skatts) Kristján L. Möller
199 06.10.2015 Haf- og vatnarannsóknir (sameining stofnana) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
275 02.11.2015 Hæfisskilyrði leiðsögumanna Róbert Marshall
78 17.09.2015 Innflutningur nautasæðis til eflingar innlendri mjólkurframleiðslu Unnur Brá Konráðs­dóttir
468 26.01.2016 Innleiðing nýrra náttúruverndarlaga Svandís Svavars­dóttir
471 26.01.2016 Ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (markmið í loftslagsmálum) Katrín Jakobs­dóttir
358 19.11.2015 Jákvæð hvatning til íslenskra matvælaframleiðenda um að draga úr umbúðanotkun Margrét Gauja Magnús­dóttir
65 16.09.2015 Kaup ríkisins á Grímsstöðum á Fjöllum Ögmundur Jónas­son
429 15.12.2015 Kostnaður við að flytja hafnargarðinn við Austurhöfn Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
213 08.10.2015 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir kirkna og prestsbústaða) Heiða Kristín Helga­dóttir
882 27.09.2016 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir kirkna og prestsbústaða) Helgi Hrafn Gunnars­son
573 02.03.2016 Landgræðsla Jóhanna María Sigmunds­dóttir
101 14.09.2015 Landsskipulagsstefna 2015--2026 Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
74 10.09.2015 Landsvirkjun (eigandastefna ríkisins) Björt Ólafs­dóttir
103 11.09.2015 Losun gróðurhúsalofttegunda Sigríður Á. Andersen
210 07.10.2015 Löggæslumál á Seyðisfirði Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
350 16.11.2015 Markmið verkefnisins Ísland 2020 -- sókn fyrir atvinnulíf og samfélag Katrín Jakobs­dóttir
141 22.09.2015 Mat á umhverfisáhrifum (endurskoðun matsskýrslu) Katrín Jakobs­dóttir
102 21.09.2015 Mótun stefnu stjórnvalda um flokk­un, vernd og skráningu ræktunarlands Lilja Rafney Magnús­dóttir
247 15.10.2015 Mótun stefnu til að draga úr notkun á skaðlegum efnum í neysluvörum Brynhildur Péturs­dóttir
371 25.11.2015 Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur og verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu (sameining stofnana) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
647 04.04.2016 Náttúrustofur Líneik Anna Sævars­dóttir
87 21.09.2015 Náttúruvernd (rusl á almannafæri, sektir) Guðlaugur Þór Þórðar­son
140 17.09.2015 Náttúruvernd (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
154 22.09.2015 Niðurfelling vega af vegaskrá Líneik Anna Sævars­dóttir
475 26.01.2016 Norðurskautsmál 2015 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál
672 04.04.2016 Ný skógræktarstofnun (sameining stofnana) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
800 31.05.2016 Nýr Landspítali við Hringbraut Kristján L. Möller
52 14.09.2015 Nýting eyðijarða í ríkiseigu Silja Dögg Gunnars­dóttir
279 22.10.2015 Orkuskipti skipaflotans Heiða Kristín Helga­dóttir
876 21.09.2016 Raflínur að iðnaðarsvæðinu á Bakka Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
775 23.05.2016 Ráðstafanir til að bæta fráveitumál á landsbyggðinni og viðbrögð við náttúruvá við Mývatn Steingrímur J. Sigfús­son
805 02.06.2016 Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
898 12.10.2016 Reykjavíkurflugvöllur í Vatnsmýri Höskuldur Þórhalls­son
200 06.10.2015 Sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
23 11.09.2015 Samstarf Íslands og Grænlands Össur Skarphéðins­son
77 17.09.2015 Samstarf við Grænland og Færeyjar um sjávar­útvegsmál Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
385 26.11.2015 Sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla (útvíkkun skilgreiningar) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
860 06.09.2016 Sjókvíaeldi á laxi af erlendum uppruna Steingrímur J. Sigfús­son
531 16.02.2016 Skipulags- og mannvirkjamál millilandaflugvalla Höskuldur Þórhalls­son
225 09.10.2015 Skipulagslög (grenndarkynning) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
478 27.01.2016 Skipun nýrrar heimsminjanefndar Katrín Jakobs­dóttir
627 18.03.2016 Skráning miðhálendis Íslands á heimsminjaskrá UNESCO Helgi Hjörvar
98 11.09.2015 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um varnir gegn mengun sjávar frá skipum Svandís Svavars­dóttir
622 17.03.2016 Snjóflóðavarnir á Kirkjubóls- og Súðavíkurhlíð og jarðgöng milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
878 23.09.2016 Staða áforma um stórskipahöfn í Finnafirði Ögmundur Jónas­son
135 17.09.2015 Staða friðlýsingar á svæðum og virkjunarkostum í verndarflokk­i Katrín Jakobs­dóttir
540 18.02.2016 Starfsemi Stjórnstöðvar ferðamála Lilja Rafney Magnús­dóttir
353 19.11.2015 Stefnumörkun og aðgerðaáætlun um kolefnishlutlaust Ísland árið 2050 Katrín Jakobs­dóttir
841 25.08.2016 Stjórnarskipunarlög (umhverfisvernd, náttúruauðlindir, þjóðaratkvæðagreiðslur) Sigurður Ingi Jóhanns­son
131 16.09.2015 Stofnun loftslagsráðs Katrín Jakobs­dóttir
143 22.09.2015 Styrking hjólreiða á Íslandi Róbert Marshall
567 01.03.2016 Styrkir til framræslu lands Sigríður Á. Andersen
219 08.10.2015 Sveitarstjórnarlög (uppbygging ferðamannastaða) Róbert Marshall
86 21.09.2015 Tekjuskattur (skattafsláttur vegna útleigu á einni íbúð) Árni Páll Árna­son
691 07.04.2016 Tillögur að breytingum á byggingarreglugerð Svandís Svavars­dóttir
785 24.05.2016 Timbur og timburvara (EES-reglur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
679 04.04.2016 Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
578 02.03.2016 Umhverfisáhrif búvörusamninga Svandís Svavars­dóttir
164 23.09.2015 Umhverfissjónarmið við opinber innkaup Svandís Svavars­dóttir
674 04.04.2016 Umhverfisstofnun (heildarlög) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
150 22.09.2015 Uppbygging áningarstaða Vegagerðarinnar við þjóðvegi Svandís Svavars­dóttir
133 17.09.2015 Uppbygging innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum (heildarlög) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
404 02.12.2015 Uppbygging og rekstur fráveitna (gjaldtökuheimildir, réttindi og skyldur fráveitna) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
215 08.10.2015 Úttekt á aðgengi að opinberum byggingum Steinunn Þóra Árna­dóttir
673 04.04.2016 Vatnajökulsþjóðgarður (stjórnfyrirkomulag, verndaráætlun, leyfisveitingar) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
457 20.01.2016 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (heimagisting, veitingastaðir án áfengisveitinga, ótímabundin rekstrarleyfi) Iðnaðar- og viðskipta­ráð­herra
652 04.04.2016 Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (álft) Silja Dögg Gunnars­dóttir
83 21.09.2015 Vernd, velferð og veiðar villtra fugla og spendýra Svandís Svavars­dóttir
847 30.08.2016 Þjóðarat­kvæða­greiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar Ögmundur Jónas­son
10 10.09.2015 Þjóðgarður á miðhálendinu Katrín Jakobs­dóttir
37 10.09.2015 Þjóðgarður á miðhálendinu Árni Páll Árna­son
671 04.04.2016 Öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (markaðseftirlit o.fl., EES-reglur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra

Áskriftir

RSS áskrift