Umhverfismál: Umhverfisstjórn og náttúruvernd RSS þjónusta

þ.m.t. brunavarnir, byggingarmál, dýravernd, endurvinnsla, friðlönd, landmælingar, ofanflóðavarnir, sjómælingar, skipulagsmál, umhverfismat, veðurathuganir, þjóðgarðar og náttúruhamfarir.

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
951 28.05.2019 ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
564 18.02.2019 Aðgerðir gegn útbreiðslu skógarkerfils Halla Signý Kristjáns­dóttir
262 17.10.2018 Aðgerðir í loftslagsmálum Ólafur Ísleifs­son
331 08.11.2018 Aðgerðir til að auka hlutfall vistvænna bifreiða í eigu eða umsjá ríkisins Þorsteinn Víglunds­son
974 13.06.2019 Alþjóðlegar aðgerðir í loftslagsmálum Smári McCarthy
976 13.06.2019 Áhrif ráðstöfunar 1,125% af vergri landsframleiðslu til aðgerða til að stemma stigu við hamfarahlýnun Smári McCarthy
258 17.10.2018 Áhættumat Hafrannsóknastofnunar á erfðablöndun í laxeldi Teitur Björn Einars­son
585 26.02.2019 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 242/2018 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) Utanríkis­ráð­herra
810 02.04.2019 Álagning skatta og gjalda til að sporna við loftslagsbreytingum og útgjöld til aðgerða gegn loftslagsbreytingum Þorgerður K. Gunnars­dóttir
380 21.11.2018 Árangurstenging kolefnisgjalds Björn Leví Gunnars­son
876 28.08.2019 Ástæður hlerana frá ársbyrjun 2014 Helgi Hrafn Gunnars­son
554 18.02.2019 Bann við notkun pálmaolíu í lífdísil á Íslandi Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
182 09.10.2018 Bann við plastpokanotkun í verslunum og merkingar á vörum með plastagnir Guðmundur Andri Thors­son
374 15.11.2018 Bálfarir og kirkjugarðar Andrés Ingi Jóns­son
959 04.06.2019 Bygging hátæknisorpbrennslustöðvar Karl Gauti Hjalta­son
820 02.04.2019 Drauganet Karl Gauti Hjalta­son
709 18.03.2019 Efling græns hagkerfis Oddný G. Harðar­dóttir
759 26.03.2019 Efnalög (breytt hugtakanotkun, einföldun á framkvæmd, EES-reglur um kvikasilfur) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
136 25.09.2018 Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda Jón Gunnars­son
47 13.09.2018 Endurmat á hvalveiðistefnu Íslands Þorgerður K. Gunnars­dóttir
87 19.09.2018 Endurnýjun vegarins yfir Kjöl með einkaframkvæmd Njáll Trausti Friðberts­son
184 09.10.2018 Endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
647 05.03.2019 Fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
355 14.11.2018 Flóðavarnir á landi Ari Trausti Guðmunds­son
323 07.11.2018 Flutningar á sorpi grennd í grennd við vatnsverndarsvæði Ólafur Ísleifs­son
843 11.04.2019 Framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi Haraldur Benedikts­son
336 08.11.2018 Framkvæmdir og starfsemi sem ógnað geta öryggi vatnsöflunar Ólafur Ísleifs­son
821 02.04.2019 Friðlýsingar Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
545 06.02.2019 Friðun hafsvæða Ari Trausti Guðmunds­son
862 26.04.2019 Gerð leiðbeininga um úttektir og mat á rakaskemmdum og myglu og heilsukvillum af þeirra völdum Una María Óskars­dóttir
768 01.04.2019 Girðingarlög (sanngirniskrafa, hæfi úrskurðaraðila) Bergþór Óla­son
912 15.05.2019 Grænn samfélagssáttmáli Logi Einars­son
911 15.05.2019 Grænn sáttmáli Smári McCarthy
278 25.10.2018 Heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld Ólafur Þór Gunnars­son
512 24.01.2019 Hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, burðarpokar) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
542 06.02.2019 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (stjórnvaldssektir o.fl.) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
611 28.02.2019 Hvalir Guðmundur Andri Thors­son
963 05.06.2019 Innviðagjald Vilhjálmur Árna­son
71 17.09.2018 Kolefnisgjald Ólafur Ísleifs­son
608 27.02.2019 Kolefnishlutleysi við hagnýtingu auð­linda hafsins Kolbeinn Óttars­son Proppé
609 27.02.2019 Kolefnishlutleysi við hagnýtingu sameiginlegra auð­linda og eigna ríkisins Kolbeinn Óttars­son Proppé
275 24.10.2018 Kolefnismerking á kjötvörur Þorgrímur Sigmunds­son
599 26.02.2019 Kolefnisspor matvæla Ólafur Þór Gunnars­son
441 07.12.2018 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir) Helgi Hrafn Gunnars­son
422 04.12.2018 Kærur og málsmeðferðartími Björn Leví Gunnars­son
423 04.12.2018 Kærur og málsmeðferðartími Björn Leví Gunnars­son
232 15.10.2018 Landgræðsla Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
645 05.03.2019 Lax- og silungsveiði (selveiðar) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
758 26.03.2019 Loftslagsmál (styrking á stjórnsýslu og umgjörð) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
261 17.10.2018 Losun gróðurhúsalofttegunda Ólafur Ísleifs­son
488 14.12.2018 Lóðakostnaður Vilhjálmur Árna­son
775 30.03.2019 Mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
869 30.04.2019 Mat á umhverfisáhrifum Inga Sæland
875 02.05.2019 Mat á umhverfisáhrifum (vindbú) Inga Sæland
183 09.10.2018 Náttúruhamfaratrygging Íslands (skýstrókar) Karl Gauti Hjalta­son
29 13.09.2018 Náttúrustofur Líneik Anna Sævars­dóttir
82 19.09.2018 Náttúruvernd (rusl á almannafæri, sektir) Ásmundur Friðriks­son
526 29.01.2019 Norðurskautsmál 2018 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál
973 13.06.2019 Opinber fjármál (kolefnisspor) Smári McCarthy
873 02.05.2019 Óbyggð víðerni og friðlýsingar Guðmundur Andri Thors­son
970 13.06.2019 Rafræn byggingargátt Sigurður Páll Jóns­son
1010 20.06.2019 Sjálfbær ræktun orkujurta Silja Dögg Gunnars­dóttir
147 25.09.2018 Skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
231 15.10.2018 Skógar og skógrækt Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
354 12.11.2018 Sorpflokk­un í sveitarfélögum Guðjón S. Brjáns­son
469 13.12.2018 Stefna um vistvæn atvinnutæki á svæðum í umsjá stofnana sem heyra undir ráðuneytið Kolbeinn Óttars­son Proppé
565 18.02.2019 Stjórnsýsla og skráning landeigna Líneik Anna Sævars­dóttir
497 21.01.2019 Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar) Ari Trausti Guðmunds­son
190 09.10.2018 Tími fyrir athugasemdir við frummatsskýrslu hjá Skipulagsstofnun Haraldur Benedikts­son
846 11.04.2019 Tjón af völdum myglusvepps á húseignum, opinberri þjónustu og heilsu manna Álfheiður Inga­dóttir
834 09.04.2019 Umhverfisgjöld og skilagjald á drykkjarvöruumbúðir á alþjóðaflugvöllum Ásmundur Friðriks­son
397 26.11.2018 Uppgræðsla lands og ræktun túna Þórunn Egils­dóttir
453 11.12.2018 Utanvegaakstur og verndun lands á hálendi Íslands Ásmundur Friðriks­son
848 11.04.2019 Úrbætur á sviði byggingarmála vegna myglusvepps Álfheiður Inga­dóttir
571 21.02.2019 Úrskurðar­nefnd­ umhverfis- og auð­lindamála (kæruheimild samtaka) Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
213 10.10.2018 Veiðar á langreyði Smári McCarthy
478 14.12.2018 Vernd úthafsvistkerfa Snæbjörn Brynjars­son
749 21.03.2019 Viðgerðir á jarðvegsrofi vegna utanvegaaksturs utan þjóðgarða Hanna Katrín Friðriks­son
812 02.04.2019 Viðskiptakerfi ESB um losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda Þorgerður K. Gunnars­dóttir
872 02.05.2019 Virkjanir innan þjóðlendna Guðmundur Andri Thors­son
837 10.04.2019 Virkjanir með uppsett afl allt að 10 MW Ólafur Ísleifs­son
489 14.12.2018 Vistvæn atvinnutæki á svæðum í umsjá stofnana sem heyra undir ráðuneytið Kolbeinn Óttars­son Proppé
470 13.12.2018 Vistvæn atvinnutæki við flugvelli Kolbeinn Óttars­son Proppé
43 13.09.2018 Vistvæn opinber innkaup á matvöru Þórunn Egils­dóttir
546 06.02.2019 Vöktun náttúruvár Ari Trausti Guðmunds­son
86 27.09.2018 Þjóðarat­kvæða­greiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar Njáll Trausti Friðberts­son
778 30.03.2019 Þjóðgarðastofnun og þjóðgarðar Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
802 02.04.2019 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum (samningar við þjónustuaðila) Ari Trausti Guðmunds­son

Áskriftir

RSS áskrift