Erlend samskipti: Alþjóðasamningar og utanríkismál RSS þjónusta

þ.m.t. alþjóðlegir samningar og sáttmálar, alþjóðastofnanir, EES, EFTA, Evrópusambandið, skuldbindingar Íslands á alþjóðavettvangi

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
56 13.10.2009 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
50 13.10.2009 Aðild að fríverslunarbandalagi Norður-Ameríku og Mexíkó Sigurður Ingi Jóhanns­son
652 04.06.2010 Aðild að samningi Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu Utanríkis­ráð­herra
568 31.03.2010 Aðkoma Íslands að stríðsrekstri í Írak og Afganistan Árni Þór Sigurðs­son
669 14.06.2010 Afturköllun umsóknar Íslands um aðild að Evrópusambandinu Unnur Brá Konráðs­dóttir
16 08.10.2009 Almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
649 04.06.2010 Almenn hegningarlög (samningur Sameinuðu þjóðanna um spillingu) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
455 15.03.2010 Alþjóða­þing­manna­sambandið 2009 Íslandsdeild Alþjóða­þing­manna­sambandsins
490 23.03.2010 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 127/2007 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál) Utanríkis­ráð­herra
398 23.02.2010 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 141/2007 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (rafhlöður og rafgeymar) Utanríkis­ráð­herra
396 23.02.2010 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 45/2009 um breytingu á X. og XI. viðauka við EES-samning (þjónustuviðskipti) Utanríkis­ráð­herra
397 23.02.2010 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 79/2008 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (aukning eignarhlutdeildar í fjármálageiranum) Utanríkis­ráð­herra
417 01.03.2010 Álit framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins Ragnheiður E. Árna­dóttir
218 16.11.2009 Ársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmenn (breyting ýmissa laga og EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
289 02.12.2009 Birting skjala og annarra upplýsinga um ákvörðun um stuðning Íslands við innrásina í Írak Ögmundur Jónas­son
240 24.11.2009 Breytingar á fiskveiðistjórnarkerfi samhliða aðildarviðræðum við Evrópusambandið Þorgerður K. Gunnars­dóttir
278 30.11.2009 Breytingar laga vegna frumvarps um þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
115 02.11.2009 Eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu (heildarlög) Utanríkis­ráð­herra
52 13.10.2009 Eftirlit og björgunarstörf á Norður-Atlantshafi Sigurður Ingi Jóhanns­son
17 08.10.2009 Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (matvælalöggjöf, EES-reglur, breyting ýmissa laga) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
516 31.03.2010 Erfðabreyttar lífverur (EES-reglur, upplýsingagjöf til almennings) Umhverfis­ráð­herra
28 07.10.2009 ESB-þýðingar Ragnheiður E. Árna­dóttir
453 15.03.2010 Evrópuráðsþingið 2009 Íslandsdeild Evrópu­ráðs­þings­ins
155 04.11.2009 Evrópustaðlar um malbik Guðlaugur Þór Þórðar­son
57 15.10.2009 Fjarskipti (lækkun jöfnunargjalds og EES-reglur um reiki) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
294 05.12.2009 Fríverslunarsamningar og aðrir viðskiptasamningar Sigurður Ingi Jóhanns­son
580 31.03.2010 Fríverslunarsamningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Lýðveldisins Kólumbíu o.fl. Utanríkis­ráð­herra
461 15.03.2010 Fríverslunarsamtök Evrópu 2009 Íslandsdeild þing­manna­nefnd­ar EFTA
368 04.02.2010 Fríverslunarviðræður Erla Ósk Ásgeirs­dóttir
526 31.03.2010 Fullgilding mansalsbókunar við Palermó-samninginn Utanríkis­ráð­herra
270 27.11.2009 Fundargerðir af fundum ráð­herra með erlendum aðilum Ragnheiður E. Árna­dóttir
269 27.11.2009 Fundargerðir af fundum um Icesave-málið Ragnheiður E. Árna­dóttir
282 30.11.2009 Fundir við erlenda aðila um Icesave-málið Ragnheiður E. Árna­dóttir
283 30.11.2009 Fundir við erlenda aðila um Icesave-málið Ragnheiður E. Árna­dóttir
285 30.11.2009 Fundir við erlenda aðila um Icesave-málið Ragnheiður E. Árna­dóttir
95 22.10.2009 Gerð samninga um flutning dæmdra manna Siv Friðleifs­dóttir
176 10.11.2009 Gerð samninga um gagnkvæma vernd fjárfestinga Einar K. Guðfinns­son
549 31.03.2010 Grunngerð landupplýsinga (EES-reglur, heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
51 13.10.2009 Gæsla hagsmuna Íslands í Norðurhöfum Sigurður Ingi Jóhanns­son
9 05.10.2009 Hagsmunir Íslands í loftslagsmálum Siv Friðleifs­dóttir
171 06.11.2009 Handtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða (norræn handtökuskipun) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
431 03.03.2010 Heillaóskir til litháísku þjóðarinnar Utanríkismálanefnd
89 21.10.2009 Heimild til samninga um álver í Helguvík (gildistími samningsins og stimpilgjald) Iðnaðar­ráð­herra
70 20.10.2009 Hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur, réttindi hluthafa) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
569 31.03.2010 Hlutafélög, einkahlutafélög og ársreikningar (EES-reglur, minnihlutavernd o.fl.) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
303 03.12.2009 Hótanir, Evrópusambandið og Icesave Ragnheiður E. Árna­dóttir
523 31.03.2010 Höfundalög (EES-reglur, takmarkanir á höfundarétti o.fl.) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
571 13.04.2010 Icesave-tilboð Breta og Hollendinga fyrir þjóðarat­kvæða­greiðslu Vigdís Hauks­dóttir
299 02.12.2009 Inneignir íslenskra ríkisborgara á Icesave-reikningum Árni Þór Sigurðs­son
255 30.11.2009 Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
154 04.11.2009 Jarðgöng á Íslandi sem uppfylla Evrópustaðla Guðlaugur Þór Þórðar­son
480 16.03.2010 Kostnaður vegna tafa á lausn Icesave-málsins Unnur Brá Konráðs­dóttir
481 16.03.2010 Kostnaður við aðildarumsóknarferlið að Evrópusambandinu Ragnheiður E. Árna­dóttir
292 02.12.2009 Kostnaður við fréttaritara í Brussel Gunnar Bragi Sveins­son
709 14.09.2010 Kostnaður við ríkisábyrgð og áfallnar skuldbindingar Pétur H. Blöndal
29 07.10.2009 Kostnaður við umsókn um aðild að Evrópusambandinu Ragnheiður E. Árna­dóttir
290 02.12.2009 Kostnaður við verktaka, styrkþega og sendinefndir Gunnar Bragi Sveins­son
284 30.11.2009 Kynning á málstað Íslendinga í Icesave-málinu Ragnheiður E. Árna­dóttir
78 19.10.2009 Lán hjá fjármálastofnunum Evrópusambandsins Anna Margrét Guðjóns­dóttir
118 02.11.2009 Lán og styrkir frá Evrópusambandinu Vigdís Hauks­dóttir
567 31.03.2010 Loftferðir (EES-reglur o.fl.) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
464 15.03.2010 Maastricht-skilyrði og upptaka evru Unnur Brá Konráðs­dóttir
201 13.11.2009 Málefni hælisleitenda á Íslandi Anna Pála Sverris­dóttir
467 16.03.2010 NATO-þingið 2009 Íslandsdeild NATO-þingsins
459 15.03.2010 Norðurskautsmál 2009 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál
181 10.11.2009 Norræna ráð­herranefndin 2008 Ráðherra nor­rænna sam­starfs­mála
573 31.03.2010 Raforkulög (flutningskerfi, gjaldskrár, EES-reglur o.fl.) Iðnaðar­ráð­herra
466 16.03.2010 Raforkumálefni Iðnaðar­ráð­herra
665 11.06.2010 Rannsókn á ákvörðunum stjórnvalda vegna innstæðna Landsbanka Íslands á Evrópska efnahagssvæðinu Sigurður Kári Kristjáns­son
556 31.03.2010 Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum (EES-reglur, aukin vernd launamanna) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
76 19.10.2009 Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (Icesave-reikningar) Fjármála­ráð­herra
295 02.12.2009 Samninga­nefnd­ um aðildarviðræður við ESB Sigurður Ingi Jóhanns­son
565 26.04.2010 Samningsmarkmið varðandi landbúnað í viðræðum við Evrópusambandið Einar K. Guðfinns­son
542 31.03.2010 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2010 Utanríkis­ráð­herra
99 22.10.2009 Samskipti ríkisstjórnarinnar við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn Vigdís Hauks­dóttir
296 02.12.2009 Schengen-samstarfið Sigurður Ingi Jóhanns­son
160 05.11.2009 Sendiherra Bandaríkjanna Guðlaugur Þór Þórðar­son
68 16.10.2009 Skipan ferðamála (einfaldari málsmeðferð og EES-reglur) Iðnaðar­ráð­herra
367 04.02.2010 Skipan rannsóknar­nefnd­ar um aðdraganda ákvörðunar um stuðning Íslands við innrásina í Írak Steinunn Valdís Óskars­dóttir
583 31.03.2010 Skuldbindingar vegna EES-samningsins Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
484 22.03.2010 Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (EES-reglur, tímamörk í upplýsingagjöf) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
593 14.04.2010 Staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2010 Utanríkis­ráð­herra
651 04.06.2010 Stjórn vatnamála (EES-reglur, heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
377 16.02.2010 Stjórnsýslubreytingar vegna mögulegrar aðildar að Evrópusambandinu Sigurgeir Sindri Sigurgeirs­son
276 05.12.2009 Stofnun björgunarskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi Ólafur Þór Gunnars­son
622 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
623 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
624 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
625 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
626 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
627 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
628 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
629 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
630 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
631 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
632 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
633 14.05.2010 Umsókn um aðild að Evrópusambandinu Gunnar Bragi Sveins­son
414 01.03.2010 Undanþágur frá reglum Evrópusambandsins Gunnar Bragi Sveins­son
85 21.10.2009 Undirbúningur aðildarviðræðna við Evrópusambandið Birgir Ármanns­son
496 24.03.2010 Undirritun samkomulags um Icesave-skuldbindingar í júní 2009 Birgir Ármanns­son
576 31.03.2010 Upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur) Iðnaðar­ráð­herra
215 16.11.2009 Upptaka evru Ólöf Nordal
611 11.05.2010 Utanríkis- og alþjóðamál Utanríkis­ráð­herra
131 03.11.2009 Útganga fulltrúa Íslands á allsherjarþingi SÞ Þorgerður K. Gunnars­dóttir
507 31.03.2010 Útlendingar (hælismál) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
509 31.03.2010 Útlendingar (dvalarleyfi fórnarlamba mansals) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
585 31.03.2010 Útlendingar (þátttaka í samstarfi á ytri landamærum, framfærsla o.fl.) Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
581 31.03.2010 Varnarmálalög (afnám Varnarmálastofnunar) Utanríkis­ráð­herra
229 19.11.2009 Vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
157 04.11.2009 Vegir sem uppfylla staðla Evrópusambandsins Guðlaugur Þór Þórðar­son
259 04.12.2009 Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
309 05.12.2009 Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi (EES-reglur, heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
46 13.10.2009 Vörumerki (EES-reglur) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
699 03.09.2010 Þátttaka í samstarfsáætlunum Evrópusambandsins Sigríður Ingibjörg Inga­dóttir
352 08.01.2010 Þjóðarat­kvæða­greiðsla um gildi laga nr. 1/2010 Dómsmála- og mannréttinda­ráð­herra
338 21.12.2009 Þjóðarat­kvæða­greiðsla um ríkisábyrgð á skuldbindingum Landsbankans vegna Icesave-reikninganna Höskuldur Þórhalls­son
277 30.11.2009 Þjónustuviðskipti á innri markaði EES (EES-reglur, heildarlög) Efnahags- og viðskipta­ráð­herra
584 31.03.2010 Þróunarsamvinnuáætlun Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
337 28.12.2009 Þvinganir gegn Ísraels ríki vegna mannréttindabrota í Palestínu Anna Pála Sverris­dóttir
25 06.10.2009 Þýðing á spurningum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins Þorgerður K. Gunnars­dóttir
432 04.03.2010 Þýðing Lissabonsáttmálans Vigdís Hauks­dóttir
27 07.10.2009 Þýðingar á EES-efni Ragnheiður E. Árna­dóttir
638 18.05.2010 Ættleiðingar Ragnheiður E. Árna­dóttir
454 15.03.2010 ÖSE-þingið 2009 Íslandsdeild þings Öryggis- og sam­vinnu­stofn­unar Evrópu

Áskriftir

RSS áskrift