Atvinnuvegir: Sjávarútvegur RSS þjónusta

þ.m.t. fiskveiðar, fiskveiðistjórn, fiskvinnsla, hafrannsóknir, hvalveiðar

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
243 23.10.2002 Alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi Utanríkis­ráð­herra
52 04.10.2002 Atferlis- og eldisrannsóknir á þorski á Vestfjörðum Einar K. Guðfinns­son
714 13.03.2003 Byggðakvóti Arnbjörg Sveins­dóttir
680 06.03.2003 Eldi nytjastofna sjávar (yfirstjórn fisksjúkdómamála, EES-reglur) Sjávarútvegs­ráð­herra
38 04.10.2002 Endurreisn íslensks skipaiðnaðar Steingrímur J. Sigfús­son
110 07.10.2002 Evrópusambandið og sjávar­útvegsstefna Rannveig Guðmunds­dóttir
17 02.10.2002 Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu Guðjón A. Kristjáns­son
688 08.03.2003 Fjármögnun sjóðs til að auka verðmæti íslenskra sjávarafurða Sjávarútvegs­ráð­herra
245 23.10.2002 Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum (uppsjávarfiskur) Sjávarútvegs­ráð­herra
56 07.10.2002 Færeyska fiskveiðistjórnarkerfið Hjálmar Árna­son
20 02.10.2002 Hvalveiðar (leyfi til veiða) Guðjón A. Kristjáns­son
330 07.11.2002 Hvalveiðar Svanfríður Jónas­dóttir
467 12.12.2002 Hvalveiðar Guðjón Guðmunds­son
716 14.03.2003 Lax- og silungsveiði (yfirstjórn fisksjúkdómamála) Landbúnaðarnefnd
102 04.10.2002 Nýting afla af fullvinnsluskipum Kristján Páls­son
14 04.10.2002 Óhreyfð skip í höfnum og skipsflök Katrín Fjeldsted
100 04.10.2002 Rannsóknir á nýtingu fiskúrgangs o.fl. Kristján Páls­son
35 04.10.2002 Rannsóknir á þorskeldi Karl V. Matthías­son
325 07.11.2002 Rannsóknir í þágu atvinnuveganna (færsla Hafrannsóknastofnunar undir umhverfisráðuneyti) Kristinn H. Gunnars­son
33 04.10.2002 Sjálfbær atvinnustefna Kolbrún Halldórs­dóttir
60 07.10.2002 Sjómannalög (bótaréttur) Hjálmar Árna­son
555 29.01.2003 Skelfiskveiðar og ástand lífríkis í Breiðafirði Árni Steinar Jóhanns­son
63 07.10.2002 Skipulag sjóbjörgunarmála Jóhann Ársæls­son
24 04.10.2002 Stjórn fiskveiða (úthlutun aflaheimilda o.fl.) Jóhann Ársæls­son
244 23.10.2002 Stjórn fiskveiða (flutningur aflaheimilda milli ára) Sjávarútvegs­ráð­herra
602 11.02.2003 Stjórn fiskveiða (meðafli) Sjávarútvegs­ráð­herra
88 04.10.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
633 26.02.2003 Styrkveitingar til eldis sjávardýra Kristján L. Möller
167 10.10.2002 Uppbygging fiskeldisfyrirtækja vegna eldis kaldsjávarfiska Árni Steinar Jóhanns­son
658 04.03.2003 Útflutningur á óunnum fiski Einar K. Guðfinns­son
586 10.02.2003 Úthlutun byggðakvóta Kristján L. Möller
466 12.12.2002 Úthlutun Byggðastofnunar og ráð­herra á aflaheimildum Gísli S. Einars­son
246 23.10.2002 Veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds) Sjávarútvegs­ráð­herra
437 05.12.2002 Veiðieftirlitsgjald (greiðsluskylda) Sjávarútvegsnefnd
709 12.03.2003 Vernd og sjálfbær nýting lífvera á hafsbotni Kolbrún Halldórs­dóttir
240 23.10.2002 Verndun hafs og stranda (heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
390 25.11.2002 Vinnutími sjómanna (EES-reglur) Samgöngu­ráð­herra
247 23.10.2002 Þróunarsjóður sjávar­útvegsins (gjald á aflaheimildir) Sjávarútvegs­ráð­herra

Áskriftir

RSS áskrift