Atvinnuvegir: Sjávarútvegur RSS þjónusta

þ.m.t. fiskveiðar, fiskveiðistjórn, fiskvinnsla, hafrannsóknir, hvalveiðar

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
410 09.12.2005 Aflagjöld Akraneshafnar Magnús Þór Hafsteins­son
409 09.12.2005 Afli í Akraneshöfn Magnús Þór Hafsteins­son
374 25.11.2005 Afli smábáta Adolf H. Berndsen
530 15.02.2006 AVS-sjóðurinn Eygló Harðar­dóttir
741 06.04.2006 Áhafnir íslenskra fiskiskipa og annarra skipa (heildarlög) Samgöngu­ráð­herra
184 11.10.2005 Áhrif veiða á erfðagerð þorsksins Össur Skarphéðins­son
415 09.12.2005 Ákvörðun aflamarks Kristinn H. Gunnars­son
525 14.02.2006 Ákvörðun loðnukvóta Magnús Þór Hafsteins­son
229 20.10.2005 Byggðakvóti fyrir Bíldudal Sigurjón Þórðar­son
325 15.11.2005 Dragnótaveiðar í Faxaflóa Guðjón Guðmunds­son
185 11.10.2005 Eldi á villtum þorskseiðum Össur Skarphéðins­son
360 22.11.2005 Fiskistofa Sigurjón Þórðar­son
52 11.10.2005 Fiskverndarsvæði við Ísland Össur Skarphéðins­son
22 05.10.2005 Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu Guðjón A. Kristjáns­son
411 09.12.2005 Flutningur aflaheimilda milli skipa Kristinn H. Gunnars­son
272 04.11.2005 Flutningur veiðiheimilda fiskveiðiárin 2003/2004 og 2004/2005 Jóhann Ársæls­son
103 04.10.2005 Framkvæmd þingsályktunar um stofnun sædýrasafns Magnús Þór Hafsteins­son
383 29.11.2005 Fréttaþátturinn Auðlind Magnús Þór Hafsteins­son
212 17.10.2005 Fullvinnsla á fiski hérlendis Jón Bjarna­son
512 10.02.2006 Hrefnuveiðar Magnús Þór Hafsteins­son
772 06.04.2006 Hrefnuveiði Sigurjón Þórðar­son
536 16.02.2006 Innlausn fiskveiðiheimilda Sigurjón Þórðar­son
316 15.11.2005 Jafnstöðuafli Kristinn H. Gunnars­son
27 05.10.2005 Kostir og gallar færeyska fiskveiðistjórnarkerfisins Magnús Þór Hafsteins­son
105 04.10.2005 Kóngakrabbi Magnús Þór Hafsteins­son
226 20.10.2005 Kvótabundnar fisktegundir Grétar Mar Jóns­son
779 11.04.2006 Kvótastaða báta sem voru í sóknardagakerfinu Kristján L. Möller
611 09.03.2006 Leiguverð fiskveiðiheimilda Valdimar L. Friðriks­son
673 27.03.2006 Loðnuleit og loðnumælingar Magnús Þór Hafsteins­son
469 26.01.2006 Lokanir veiðisvæða Sigurjón Þórðar­son
468 26.01.2006 Lokun veiðisvæða Sigurjón Þórðar­son
600 08.03.2006 Menntun fiskvinnslufólks Jón Kr. Óskars­son
143 11.10.2005 Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (yfirstjórn hafrannsókna, heildaraflamark) Kristinn H. Gunnars­son
98 06.10.2005 Rannsóknir og sjómælingar innan efnahagslögsögu Guðmundur Hallvarðs­son
319 15.11.2005 Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunarinnar Sigurjón Þórðar­son
282 08.11.2005 Réttarstaða sjómanna Sigurjón Þórðar­son
354 22.11.2005 Rækjustofninn í Arnarfirði Sigurjón Þórðar­son
587 03.03.2006 Samkeppnisstaða fiskverkenda Sigurjón Þórðar­son
676 27.03.2006 Samkeppnisstaða íslenskrar fiskvinnslu Jóhann Ársæls­son
610 08.03.2006 Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu Utanríkis­ráð­herra
542 16.02.2006 Samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi Halldór Blöndal
297 10.11.2005 Samstarf Vestur-Norðurlanda um markmið í fiskveiðimálum Halldór Blöndal
778 11.04.2006 Skipting botnfisksafla Guðjón Hjörleifs­son
416 09.12.2005 Sóknarmark skipa Kristinn H. Gunnars­son
17 04.10.2005 Stjórn fiskveiða (veiðiréttur) Guðjón A. Kristjáns­son
85 12.10.2005 Stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri) Jóhann Ársæls­son
353 22.11.2005 Stjórn fiskveiða (afnám sérúthlutunar á þorski) Sjávarútvegs­ráð­herra
448 23.01.2006 Stjórn fiskveiða (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.) Sjávarútvegs­ráð­herra
537 16.02.2006 Stofnstærðarmælingar á loðnu Magnús Þór Hafsteins­son
414 09.12.2005 Styrkir til sjávar­útvegs Sigurjón Þórðar­son
326 15.11.2005 Tekjuskattur og eignarskattur (hækkun sjómannaafsláttar) Fjármála­ráð­herra
242 20.10.2005 Togveiði á botnfiski á grunnslóð Jón Gunnars­son
451 24.01.2006 Umhverfisvænar kröfur til fiskiskipaflotans Ásta R. Jóhannes­dóttir
616 09.03.2006 Uppboðsmarkaðir sjávarafla (EES-reglur) Sjávarútvegs­ráð­herra
491 02.02.2006 Útræðisréttur strandjarða Sigurjón Þórðar­son
384 29.11.2005 Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands Magnús Þór Hafsteins­son
359 22.11.2005 Veiðar og stofnstærð kolmunna Össur Skarphéðins­son
382 29.11.2005 Verkefnasjóður sjávar­útvegsins (ráðstöfun fjár) Sjávarútvegs­ráð­herra
396 06.12.2005 Viðskipti með aflaheimildir Jóhann Ársæls­son
717 11.04.2006 Vinnsla uppsjávarfisks Guðjón Hjörleifs­son

Áskriftir

RSS áskrift