Atvinnuvegir: Viðskipti RSS þjónusta

þ.m.t. bankar, einkaleyfi, lán, neytendamál, samkeppni, sjóðir, starfsleyfi, starfsumhverfi, vátryggingar, verðbréf, verslun, vörumerki, þjónusta

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
20 17.09.2019 Aðgerðaáætlun í jarðamálum Líneik Anna Sævars­dóttir
30 14.10.2019 Aðgerðir í þágu smærri fyrirtækja Logi Einars­son
292 24.10.2019 Aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum Inga Sæland
152 24.09.2019 Áfengisgjald Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
273 18.10.2019 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 125/2019 um breytingu á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta. Neytendavernd.) Utanríkis­ráð­herra
188 04.10.2019 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 190/2019 um breytingu á IX. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, neytendavernd, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
270 18.10.2019 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 72/2019 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun. Orka.) Utanríkis­ráð­herra
187 04.10.2019 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 78/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
189 04.10.2019 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 79/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta, EES-reglur) Utanríkis­ráð­herra
272 18.10.2019 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 91/2019 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi) Utanríkis­ráð­herra
82 12.09.2019 Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá) Björn Leví Gunnars­son
131 19.09.2019 Breyting á ýmsum lagaákvæðum vegna sameiningar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins Efnahags- og viðskiptanefnd, meiri hluti
318 01.11.2019 Breyting á ýmsum lögum á sviði matvæla (einföldun regluverks, Matvælasjóður og EES-reglur) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
332 01.11.2019 Breyting á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar (einföldun regluverks) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
330 01.11.2019 Breyting á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd (heimildir til rannsókna og framfylgdar) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
269 18.10.2019 Breyting á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
288 24.10.2019 Breytingar á sköttum og gjöldum Óli Björn Kára­son
12 11.09.2019 Búvörulög (afurðastöðvar í kjötiðnaði) Þórarinn Ingi Péturs­son
163 26.09.2019 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld) Þorgerður K. Gunnars­dóttir
285 22.10.2019 CBD í almennri sölu Halldóra Mogensen
242 15.10.2019 Dreifing námslána hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna Ásgerður K. Gylfa­dóttir
5 17.09.2019 Einföldun regluverks Sigmundur Davíð Gunnlaugs­son
186 04.10.2019 Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (afnám búsetuskilyrða) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
305 24.10.2019 Fjármagnstekjuskattur Þorsteinn Víglunds­son
340 05.11.2019 Fjármálastofnanir og aðgerðir í loftslagsmálum Kolbeinn Óttars­son Proppé
306 01.11.2019 Fjögurra ára áætlun um ýmis mál til hagsbóta fyrir neytendur árin 2021--2024 Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
193 08.10.2019 Fjöldi íbúða sem fjármálafyrirtæki hafa eignast Ólafur Ísleifs­son
222 10.10.2019 Framkvæmd EES-samningsins Utanríkis­ráð­herra
335 05.11.2019 Framkvæmd nauðungarsölu Jón Þór Ólafs­son
275 18.10.2019 Fullgilding heildarsamnings um efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Indónesíu Utanríkis­ráð­herra
350 06.11.2019 Fyrirhuguð bygging nýrra höfuðstöðva Landsbankans hf. Birgir Þórarins­son
51 11.09.2019 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna) Smári McCarthy
319 01.11.2019 Húsnæðis- og mannvirkjastofnun Félags- og barnamála­ráð­herra
314 01.11.2019 Innheimta opinberra skatta og gjalda Fjármála- og efnahags­ráð­herra
158 24.09.2019 Innheimtulög (leyfisskylda) Ólafur Ísleifs­son
61 11.09.2019 Innviðauppbygging og markaðssetning hafnarinnar í Þorlákshöfn Ásmundur Friðriks­son
29 23.09.2019 Jarðalög (forkaupsréttur sveitarfélaga) Birgir Þórarins­son
265 17.10.2019 Kolefnismerking á kjötvörur og garðyrkjuafurðir til manneldis Þorgrímur Sigmunds­son
251 16.10.2019 Lax- og silungsveiði (minnihlutavernd, gerð arðskráa o.fl.) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
266 17.10.2019 Lyfjalög (lausasölulyf) Unnur Brá Konráðs­dóttir
229 15.10.2019 Matvæli Gunnar Bragi Sveins­son
168 25.09.2019 Málefni Hljóðbókasafns Íslands Guðmundur Andri Thors­son
170 25.09.2019 Meðferð sakamála (sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
329 01.11.2019 Menntasjóður námsmanna Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
241 15.10.2019 Merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu Steinunn Þóra Árna­dóttir
204 10.10.2019 Merkingar um kolefnisspor matvæla Margrét Tryggva­dóttir
44 12.09.2019 Mótun efnahagslegra hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandi Silja Dögg Gunnars­dóttir
223 14.10.2019 Neytendalán (efling neytendaverndar o.fl.) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
179 07.10.2019 Niðurfelling ábyrgða á eldri námslánum Logi Einars­son
327 01.11.2019 Rafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteigna Björn Leví Gunnars­son
122 17.09.2019 Ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraða fjarskiptaneta Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
142 23.09.2019 Ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu Utanríkis­ráð­herra
341 05.11.2019 Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða Fjármála- og efnahags­ráð­herra
174 26.09.2019 Rekstur hjúkrunarheimila Guðjón S. Brjáns­son
144 23.09.2019 Sala á ríkisjörðum Anna Kolbrún Árna­dóttir
267 17.10.2019 Samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki Þorsteinn Víglunds­son
331 01.11.2019 Samvinna stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
19 11.09.2019 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn) Lilja Rafney Magnús­dóttir
4 11.09.2019 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
43 11.09.2019 Skylda ferðaþjónustuaðila til að bjóða upp á kolefnisjöfnun við sölu á þjónustu Ólafur Þór Gunnars­son
99 12.09.2019 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemilífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða) Hanna Katrín Friðriks­son
301 24.10.2019 Slátrun sauðfjár og sala afurða beint til neytenda Bjarni Jóns­son
14 17.09.2019 Starfsemi smálánafyrirtækja Oddný G. Harðar­dóttir
93 13.09.2019 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga) Þorsteinn Víglunds­son
313 01.11.2019 Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
132 19.09.2019 Stuðningur við nýsköpun Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
27 11.09.2019 Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar) Ari Trausti Guðmunds­son
34 11.09.2019 Tekjuskattur (söluhagnaður) Haraldur Benedikts­son
89 12.09.2019 Tekjuskattur (gengishagnaður) Óli Björn Kára­son
154 24.09.2019 Undanþágur frá fasteignaskatti Andrés Ingi Jóns­son
227 14.10.2019 Verktakakostnaður Samkeppniseftirlitsins Vilhjálmur Árna­son
13 12.09.2019 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) Ólafur Ísleifs­son
304 24.10.2019 Viðbrögð við aðvörun Evrópska kerfisáhætturáðsins Ólafur Ísleifs­son
162 25.09.2019 Vistvæn innkaup Andrés Ingi Jóns­son
239 15.10.2019 Þjóðaröryggi og birgðastaða Karl Gauti Hjalta­son
348 06.11.2019 Þrotabú föllnu bankanna og endurskoðunarfyrirtæki Þorsteinn Víglunds­son
339 05.11.2019 Öryrkjar og námslán Guðjón S. Brjáns­son

Áskriftir

RSS áskrift