Atvinnuvegir: Viðskipti RSS þjónusta

þ.m.t. bankar, einkaleyfi, lán, neytendamál, samkeppni, sjóðir, starfsleyfi, starfsumhverfi, vátryggingar, verðbréf, verslun, vörumerki, þjónusta

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
33 06.10.2003 Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri Steingrímur J. Sigfús­son
402 03.12.2003 Aðild starfsmanna að Evrópufélögum (EES-reglur) Félagsmála­ráð­herra
618 19.02.2004 Afgreiðslutími lyfjaverslana Katrín Júlíus­dóttir
906 05.04.2004 Afkoma mjólkurframleiðenda Anna Kristín Gunnars­dóttir
99 08.10.2003 Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum Jóhanna Sigurðar­dóttir
515 29.01.2004 Afskriftir viðskiptabankanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
312 13.11.2003 Alþjóðleg viðskiptafélög (brottfall laga o.fl.) Viðskipta­ráð­herra
805 23.03.2004 Auglýsingar í grunnskólum Ásta Möller
582 12.02.2004 Auglýsingar í Ríkisútvarpinu Ágúst Ólafur Ágústs­son
365 27.11.2003 Auglýsingar í tölvupósti Björgvin G. Sigurðs­son
509 29.01.2004 Aukatekjur ríkissjóðs (skráning félaga) Guðlaugur Þór Þórðar­son
782 23.03.2004 Ábúðarlög (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
680 02.03.2004 Ábyrgðarmenn námslána Björgvin G. Sigurðs­son
444 11.12.2003 Áfengisauglýsingar Mörður Árna­son
163 16.10.2003 Áfengislög (aldursmark) Jóhanna Sigurðar­dóttir
427 06.12.2003 Ársreikningar (matsreglur, EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
973 28.04.2004 Ársreikningar (reikningsskilastaðlar, EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
514 29.01.2004 Björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn (vátryggingar) Dómsmála­ráð­herra
722 09.03.2004 Breiðbandið og leigulínugjaldskrá Landssímans Sigurjón Þórðar­son
332 19.11.2003 Breyting á II. viðauka við EES-samninginn (öryggi vöru) Utanríkis­ráð­herra
360 27.11.2003 Breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjarsala á fjármálaþjónustu) Utanríkis­ráð­herra
869 05.04.2004 Breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn (reikningsskil) Utanríkis­ráð­herra
481 28.01.2004 Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (miðlun vátrygginga) Utanríkis­ráð­herra
651 01.03.2004 Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (peningaþvætti) Utanríkis­ráð­herra
611 19.02.2004 Breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (greiðslur yfir landamæri í evrum) Utanríkis­ráð­herra
359 27.11.2003 Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar) Utanríkis­ráð­herra
961 23.04.2004 Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (evrópsk samvinnufélög) Utanríkis­ráð­herra
673 01.03.2004 Brot á lagaákvæðum um áfengisauglýsingar Mörður Árna­son
953 23.04.2004 Brunatryggingar Kristinn H. Gunnars­son
1006 26.05.2004 Efnahagslegar refsiaðgerðir Össur Skarphéðins­son
391 02.12.2003 Eftirlit með fjármálafyrirtækjum Jóhanna Sigurðar­dóttir
303 12.11.2003 Einkaleyfi (EES-reglur, líftækni) Iðnaðar­ráð­herra
708 04.03.2004 Einkarekstur í heilbrigðis­þjónustu Dagný Jóns­dóttir
122 09.10.2003 Einkavæðing orkuveitna og orsakir rafmagnsleysis Steingrímur J. Sigfús­son
857 01.04.2004 Endurskoðun skaðabótalaga Ásta R. Jóhannes­dóttir
125 09.10.2003 Erlendar starfsmannaleigur Össur Skarphéðins­son
203 28.10.2003 Evrópufélög (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
346 25.11.2003 Ferðapunktar Jóhann Ársæls­son
112 07.10.2003 Félagsgjöld fyrirtækja og launþega Össur Skarphéðins­son
798 23.03.2004 Fjárfestingar viðskiptabanka Jóhanna Sigurðar­dóttir
5 02.10.2003 Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu Guðjón A. Kristjáns­son
518 02.02.2004 Fjármálaeftirlitið Jón Bjarna­son
7 02.10.2003 Fjármálafyrirtæki (kaup viðskiptabanka á hlutabréfum) Ögmundur Jónas­son
483 28.01.2004 Fjármálafyrirtæki (breyting sparisjóða í hlutafélög) Guðjón A. Kristjáns­son
550 03.02.2004 Fjármálafyrirtæki (stofnfjárhlutur í sparisjóði, stjórn sjálfseignarstofnunar o.fl.) Viðskipta­ráð­herra
192 16.10.2003 Framleiðsla sauðfjárafurða Anna Kristín Gunnars­dóttir
997 14.05.2004 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðsamráð í mjólkuriðnaði) Landbúnaðar­ráð­herra
1000 15.05.2004 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (samningur um mjólkurframleiðslu 2005--2012) Landbúnaðar­ráð­herra
956 23.04.2004 Framlög til eignarhaldsfélaga Kristinn H. Gunnars­son
235 30.10.2003 Framtakssjóður Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins Einar K. Guðfinns­son
677 02.03.2004 Fríverslunarsamningur við Ísrael Össur Skarphéðins­son
771 18.03.2004 Fríverslunarsamningur við Kanada Rannveig Guðmunds­dóttir
507 28.01.2004 Fylgiréttargjald á listaverk Kolbrún Halldórs­dóttir
1010 28.05.2004 Fyrirtæki á orkusviði (fjárfestingarheimildir) Guðlaugur Þór Þórðar­son
685 02.03.2004 Fyrirtæki sem framleiða sjónvarpsefni Ásgeir Friðgeirs­son
506 28.01.2004 Fölsun listaverka Kolbrún Halldórs­dóttir
841 31.03.2004 Gagnsæi og ritstjórnarlegt sjálfstæði á íslenskum fjölmiðlamarkaði Bryndís Hlöðvers­dóttir
16 08.10.2003 GATS-samningurinn Ögmundur Jónas­son
672 01.03.2004 Gildissvið stjórnsýslulaga Atli Gísla­son
671 01.03.2004 Gildissvið upplýsingalaga Atli Gísla­son
343 24.11.2003 Gjald af áfengi og tóbaki (tóbaksgjald) Fjármála­ráð­herra
505 28.01.2004 Gjaldþrot fyrirtækja í sjávarútvegi Grétar Mar Jóns­son
676 02.03.2004 Gjaldþrotabeiðnir Jón Gunnars­son
333 25.11.2003 Gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun) Jóhanna Sigurðar­dóttir
304 12.11.2003 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir) Viðskipta­ráð­herra
245 30.10.2003 Greiðsla örorkulífeyris úr lífeyrissjóðum Pétur H. Blöndal
829 30.03.2004 Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga (ÍLS-veðbréf) Félagsmála­ráð­herra
674 01.03.2004 Heimagerðar land­búnaðarafurðir Ásta R. Jóhannes­dóttir
459 12.12.2003 Hlutafélög (réttur alþingismanna til upplýsinga) Guðmundur Árni Stefáns­son
686 02.03.2004 Hlutafélög (réttur smærri hluthafa) Einar K. Guðfinns­son
546 03.02.2004 Hlutfall matvöru í framfærslukostnaði Anna Kristín Gunnars­dóttir
778 18.03.2004 Hlutur ábyrgðarmanna í endurgreiðslum námslána Jónína Bjartmarz
424 06.12.2003 Hrefnuveiðar Jóhann Ársæls­son
955 26.04.2004 Hringamyndun Kristinn H. Gunnars­son
442 10.12.2003 Hugverkaréttindi á sviði iðnaðar (ELS-tíðindi) Iðnaðar­ráð­herra
182 16.10.2003 Húsnæðislán Guðjón Ólafur Jóns­son
785 22.03.2004 Húsnæðismál (íbúðabréf) Félagsmála­ráð­herra
772 18.03.2004 Hverfaskipting grunnskóla Björgvin G. Sigurðs­son
755 16.03.2004 Hækkun útlánaramma Norræna fjárfestingarbankans Fjármála­ráð­herra
179 16.10.2003 Inn- og útflutningur eldisdýra Magnús Þór Hafsteins­son
223 29.10.2003 Innheimtulög Jóhanna Sigurðar­dóttir
983 05.05.2004 Íslandsskýrsla GRECO-hóps Evrópuráðsins gegn spillingu Jóhanna Sigurðar­dóttir
783 23.03.2004 Jarðalög (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
754 16.03.2004 Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði (breytt eignarhald) Iðnaðar­ráð­herra
690 02.03.2004 Jöfnun flutningskostnaðar á sementi (afnám laganna) Iðnaðar­ráð­herra
957 23.04.2004 Kaup á hlutafé í eignarhaldsfélögum Kristinn H. Gunnars­son
378 28.11.2003 Kaupréttarsamningar Jóhanna Sigurðar­dóttir
393 02.12.2003 Kostnaður við að stofna fyrirtæki Össur Skarphéðins­son
349 25.11.2003 Kvótamiðlun Landssambands íslenskra útvegsmanna Jóhann Ársæls­son
737 10.03.2004 Landsnet hf. Iðnaðar­ráð­herra
723 10.03.2004 Landssíminn Sigurjón Þórðar­son
952 23.04.2004 Landsvirkjun Kristinn H. Gunnars­son
314 13.11.2003 Lánasjóður íslenskra námsmanna (búseta, EES-reglur) Mennta­mála­ráð­herra
714 04.03.2004 Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.) Björgvin G. Sigurðs­son
742 11.03.2004 Lánveitingar Íbúðalánasjóðs Kristján L. Möller
310 13.11.2003 Lyfjakostnaður Jóhanna Sigurðar­dóttir
201 28.10.2003 Lyfjatjónstrygging Ásta R. Jóhannes­dóttir
1007 26.05.2004 Lækkun virðisaukaskatts Össur Skarphéðins­son
991 11.05.2004 Lækningatæki Einar Karl Haralds­son
860 01.04.2004 Markaðssetning dilkakjöts erlendis Jón Bjarna­son
902 05.04.2004 Markaðssetning lambakjöts innan lands Anna Kristín Gunnars­dóttir
838 31.03.2004 Mismunandi rekstur heilsugæslustöðva Rannveig Guðmunds­dóttir
896 05.04.2004 Námslán fyrir skólagjöldum Kristinn H. Gunnars­son
422 05.12.2003 Neytendastarf Björgvin G. Sigurðs­son
980 05.05.2004 Niðurstaða Samkeppnisstofnunar í máli tryggingafélaganna Jóhanna Sigurðar­dóttir
881 06.04.2004 Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (Stofnsjóður, framtakssjóðir) Iðnaðar­ráð­herra
740 11.03.2004 Raforkulög (flutningur raforku, gjaldskrár o.fl.) Iðnaðar­ráð­herra
490 28.01.2004 Rafræn ­þjónusta Björgvin G. Sigurðs­son
985 05.05.2004 Ráðherrayfirlýsing Evrópuráðsins um setningu reglna gegn spillingu Jóhanna Sigurðar­dóttir
715 08.03.2004 Ríkis­endur­skoðun (útboð endurskoðunar) Guðlaugur Þór Þórðar­son
315 13.11.2003 Sala á hlut ríkisins í Landsbanka og Búnaðarbanka Jón Bjarna­son
887 05.04.2004 Sala áfengis og tóbaks (smásala léttvíns og bjórs) Guðlaugur Þór Þórðar­son
462 12.12.2003 Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa Dómsmála­ráð­herra
942 16.04.2004 Sala hrefnukjöts Ísólfur Gylfi Pálma­son
858 05.04.2004 Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landsíma Íslands hf. (frestun á sölu) Steingrímur J. Sigfús­son
191 16.10.2003 Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf. (meðferð hlutafjár) Forsætis­ráð­herra
1008 27.05.2004 Samanburður á matvælaverði á Íslandi, Norðurlöndum og ríkjum Evrópusambandsins Forsætis­ráð­herra
9 02.10.2003 Samkeppnislög (meðferð brota, verkaskipting o.fl.) Lúðvík Bergvins­son
882 05.04.2004 Samkeppnislög (beiting samkeppnisreglna EES-samningsins) Viðskipta­ráð­herra
721 09.03.2004 Samkeppnisstofnun Sigurjón Þórðar­son
962 23.04.2004 Samkeppnisstofnun Valdimar L. Friðriks­son
118 09.10.2003 Samkomulag við heimilislækna Margrét Frímanns­dóttir
294 11.11.2003 Samningur á sviði refsiréttar um spillingu Utanríkis­ráð­herra
735 10.03.2004 Samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Chiles Utanríkis­ráð­herra
884 23.04.2004 Samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa Utanríkis­ráð­herra
984 05.05.2004 Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu Jóhanna Sigurðar­dóttir
951 23.04.2004 Sívinnsla við skil skattframtala Valdimar L. Friðriks­son
340 24.11.2003 Sjóntækjafræðingar (sjónmælingar og sala tækja) Heilbrigðis­ráð­herra
867 05.04.2004 Sjórnsýsluviðurlög og refsiviðurlög Jónína Bjartmarz
226 30.10.2003 Skattlagning bótasjóða tryggingafélaganna Jóhanna Sigurðar­dóttir
105 07.10.2003 Skatttekjur og skatteftirlit vegna stofnunar einkahlutafélaga Jóhanna Sigurðar­dóttir
480 28.01.2004 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.) Fjármála­ráð­herra
852 01.04.2004 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (stjórnir, starfsmenn við eignastýringu o.fl.) Jóhanna Sigurðar­dóttir
678 02.03.2004 Staða fríverslunarsamninga EFTA Össur Skarphéðins­son
244 30.10.2003 Starfsemi sjúkrasjóða Pétur H. Blöndal
347 24.11.2003 Starfskjör á fjármálamarkaði Jóhanna Sigurðar­dóttir
411 03.12.2003 Starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur) Félagsmála­ráð­herra
763 18.03.2004 Starfsskilyrði loðdýraræktar Jón Bjarna­son
366 27.11.2003 Starfsumgjörð fjölmiðla Álfheiður Inga­dóttir
543 03.02.2004 Stimpilgjald (heimildarbréf leiguhúsnæðis) Jóhanna Sigurðar­dóttir
177 16.10.2003 Stjórnendur lífeyrissjóða Jóhanna Sigurðar­dóttir
336 24.11.2003 Stjórnunar- og eignatengsl í viðskiptalífinu Steingrímur J. Sigfús­son
851 31.03.2004 Stjórnunarhættir fyrirtækja Viðskipta­ráð­herra
1003 25.05.2004 Stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríks­sonar Guðlaugur Þór Þórðar­son
115 09.10.2003 Störf einkavæðingarnefndar Guðjón A. Kristjáns­son
833 30.03.2004 Sumardvalarheimili fyrir fatlaða Valdimar L. Friðriks­son
899 05.04.2004 Tekjur háskóla af skólagjöldum Kristinn H. Gunnars­son
898 05.04.2004 Tekjur sérskóla af skólagjöldum Kristinn H. Gunnars­son
750 15.03.2004 Tekjuskattur og eignarskattur (dótturfélög sparisjóða, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.) Fjármála­ráð­herra
410 03.12.2003 Tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur) Félagsmála­ráð­herra
460 11.12.2003 Tollalög (landbúnaðarhráefni) Landbúnaðarnefnd
910 06.04.2004 Tónlistarsjóður Mennta­mála­ráð­herra
430 08.12.2003 Umfjöllun um vetnisáform Hjálmar Árna­son
416 04.12.2003 Undanþága frá virðisaukaskatti Guðjón A. Kristjáns­son
313 13.11.2003 Uppfinningar starfsmanna Iðnaðar­ráð­herra
541 03.02.2004 Útflutningsmarkaðir fyrir dilkakjöt Guðmundur Hallvarðs­son
555 05.02.2004 Útflutningur á lambakjöti Jóhann Ársæls­son
158 14.10.2003 Útflutningur lambakjöts Anna Kristín Gunnars­dóttir
990 11.05.2004 Úthlutunarreglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna Björgvin G. Sigurðs­son
832 30.03.2004 Útlán lífeyrissjóða Pétur H. Blöndal
273 06.11.2003 Úttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðum Margrét Frímanns­dóttir
225 30.10.2003 Úttekt á tryggingamálum verknámsnemenda Hjálmar Árna­son
974 28.04.2004 Útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum) Forsætis­ráð­herra
1011 05.07.2004 Útvarpslög og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.) Forsætis­ráð­herra
204 28.10.2003 Vátryggingarsamningar (heildarlög) Viðskipta­ráð­herra
117 09.10.2003 Vátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslands Margrét Frímanns­dóttir
548 04.02.2004 Verðbreytingar á vöru og ­þjónustu Jóhanna Sigurðar­dóttir
689 02.03.2004 Verðbréfaviðskipti (hagsmunir smærri fjárfesta) Einar K. Guðfinns­son
501 29.01.2004 Verðmyndun á grænmeti Jóhanna Sigurðar­dóttir
700 04.03.2004 Verðtrygging lána Jón Gunnars­son
342 24.11.2003 Verslun með áfengi og tóbak (einkaréttur til innflutnings á tóbaki, EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
323 19.11.2003 Vextir og ­þjónustugjöld bankastofnana Bryndís Hlöðvers­dóttir
282 06.11.2003 Vextir útlána banka og sparisjóða Katrín Júlíus­dóttir
889 05.04.2004 Virkjun í Skjálfandafljóti Ásta R. Jóhannes­dóttir
613 19.02.2004 Yrkisréttur (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.) Landbúnaðar­ráð­herra
458 11.12.2003 Þingsköp Alþingis (upplýsingar um hlutafélög) Guðmundur Árni Stefáns­son
734 10.03.2004 Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla (EES-reglur, gildissvið) Viðskipta­ráð­herra

Áskriftir

RSS áskrift