Atvinnuvegir: Viðskipti RSS þjónusta

þ.m.t. bankar, einkaleyfi, lán, neytendamál, samkeppni, sjóðir, starfsleyfi, starfsumhverfi, vátryggingar, verðbréf, verslun, vörumerki, þjónusta

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
651 21.03.2006 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (ESB-reglur) Viðskipta­ráð­herra
270 04.11.2005 Afleiðingar jarðskjálftanna á Suðurlandi Margrét Frímanns­dóttir
386 29.11.2005 Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum Jóhanna Sigurðar­dóttir
755 03.04.2006 Afnám verðtryggingar lána Valdimar L. Friðriks­son
608 09.03.2006 Alþjóðleg útboð Jón Kr. Óskars­son
244 20.10.2005 Al­þjónusta í fjarskiptum Þórarinn E. Sveins­son
466 26.01.2006 Auglýsingar á heilbrigðis­þjónustu Ágúst Ólafur Ágústs­son
534 16.02.2006 Auglýsingar hins opinbera í héraðsfréttablöðum Magnús Þór Hafsteins­son
294 09.11.2005 Auglýsingar kringum barnatíma í sjónvarpi Jóhanna Sigurðar­dóttir
116 05.10.2005 Auglýsingar og kostun í grunnskólum Björgvin G. Sigurðs­son
63 13.10.2005 Aukatekjur ríkissjóðs (skráningargjöld) Guðlaugur Þór Þórðar­son
234 20.10.2005 Ábyrgð Byggðastofnunar Sigurjón Þórðar­son
507 08.02.2006 Áfengisauglýsingar í útvarpi Ögmundur Jónas­son
71 17.10.2005 Áfengislög (áfengisauglýsingar) Sigurður Kári Kristjáns­son
235 20.10.2005 Áfengislög (auglýsingar) Ögmundur Jónas­son
535 16.02.2006 Áfengisráðgjafar Valdimar L. Friðriks­son
732 04.04.2006 Álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga (EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
362 24.11.2005 Ársreikningar (EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
379 25.11.2005 Bílaleigur (flutningur leyfisveitinga o.fl.) Samgöngu­ráð­herra
685 29.03.2006 Breyting á II. viðauka við EES-samninginn (mælitæki) Utanríkis­ráð­herra
332 18.11.2005 Búnaðargjald (lækkun gjalds) Landbúnaðar­ráð­herra
151 06.10.2005 Dánarbætur Ásta R. Jóhannes­dóttir
312 14.11.2005 Dýravernd (EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara) Umhverfis­ráð­herra
445 23.01.2006 Einkahlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda) Viðskipta­ráð­herra
462 26.01.2006 Einkahlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði) Viðskipta­ráð­herra
346 22.11.2005 Einkaleyfi (nauðungarleyfi) Iðnaðar­ráð­herra
350 22.11.2005 Einkaneysla og skatttekjur Jóhanna Sigurðar­dóttir
115 05.10.2005 Einkareknir grunnskólar Björgvin G. Sigurðs­son
337 17.11.2005 Einkarekstur í heilbrigðis­þjónustu Jóhanna Sigurðar­dóttir
594 07.03.2006 Evrópsk samvinnufélög (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
361 24.11.2005 Faggilding o.fl. Viðskipta­ráð­herra
22 05.10.2005 Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu Guðjón A. Kristjáns­son
551 20.02.2006 Fjármál stjórnmálaflokk­a og frambjóðenda í prófkjörum Jóhanna Sigurðar­dóttir
556 21.02.2006 Fjármálaeftirlit (breyting ýmissa laga) Viðskipta­ráð­herra
322 15.11.2005 Fjármálafræðsla í skólum Valdimar L. Friðriks­son
801 04.05.2006 Fjármálafyrirtæki (stofnfé og eigið fé sparisjóða) Lúðvík Bergvins­son
411 09.12.2005 Flutningur aflaheimilda milli skipa Kristinn H. Gunnars­son
761 03.04.2006 Flutningur vínbúðarinnar í Mjódd í leiguhúsnæði Sigurjón Þórðar­son
333 18.11.2005 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (verðmiðlunargjöld) Landbúnaðar­ráð­herra
646 20.03.2006 Framtakssjóður Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins Kristján L. Möller
558 22.02.2006 Fríverslunarsamtök Evrópu 2005 Íslandsdeild þing­manna­nefnd­ar EFTA
683 28.03.2006 Fullgilding Hoyvíkur-samningsins (sameiginlegt efnahagssvæði) Utanríkis­ráð­herra
212 17.10.2005 Fullvinnsla á fiski hérlendis Jón Bjarna­son
438 20.01.2006 Fyrirframgreiðslur námslána Katrín Júlíus­dóttir
757 03.04.2006 Garðplöntuframleiðendur Valdimar L. Friðriks­son
321 15.11.2005 Gjaldþrot ungs fólks Valdimar L. Friðriks­son
352 23.11.2005 Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun) Jóhanna Sigurðar­dóttir
381 28.11.2005 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (hækkun eftirlitsgjalds) Viðskipta­ráð­herra
433 23.01.2006 Háskólar (heildarlög) Mennta­mála­ráð­herra
404 06.12.2005 Hlutafélög (opinber hlutafélög) Viðskipta­ráð­herra
436 20.01.2006 Hlutafélög (opinber hlutafélög) Ingibjörg Sólrún Gísla­dóttir
444 23.01.2006 Hlutafélög (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda) Viðskipta­ráð­herra
461 26.01.2006 Hlutafélög (EES-reglur, upplýsingaákvæði) Viðskipta­ráð­herra
684 28.03.2006 Hlutafélög (samlagshlutafélög o.fl.) Viðskipta­ráð­herra
763 03.04.2006 Hugverkastuldur Björgvin G. Sigurðs­son
222 18.10.2005 Höfundalög (EES-reglur) Mennta­mála­ráð­herra
664 22.03.2006 Höfundalög (lækkun fylgiréttargjalds, EES-reglur) Mennta­mála­ráð­herra
524 16.02.2006 Innflutningur á land­búnaðarvörum Þuríður Backman
136 12.10.2005 Innheimtulög Jóhanna Sigurðar­dóttir
536 16.02.2006 Innlausn fiskveiðiheimilda Sigurjón Þórðar­son
336 17.11.2005 Íbúðalán banka og sparisjóða Kristinn H. Gunnars­son
196 13.10.2005 Íbúðalánasjóður Jóhanna Sigurðar­dóttir
631 16.03.2006 Ívilnanir til álvera á landsbyggðinni Jón Bjarna­son
735 06.04.2006 Jarðalög (kaup bújarða) Jón Bjarna­son
739 05.04.2006 Jarðalög (undanþága frá auglýsingaskyldu, tilkynningarskylda til sveitarfélaga o.fl.) Landbúnaðar­ráð­herra
538 16.02.2006 Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara Guðlaugur Þór Þórðar­son
550 20.02.2006 Kaup Eglu hf. á Búnaðarbankanum Ögmundur Jónas­son
806 02.06.2006 Kröfur tryggingafélaga um upplýsingar Katrín Júlíus­dóttir
194 13.10.2005 Könnun á fjarsölu og kostun Kolbrún Halldórs­dóttir
668 27.03.2006 Landmælingar og grunnkortagerð (heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
425 18.01.2006 Laun og kjör stjórnarmanna og æðstu stjórnenda Jóhanna Sigurðar­dóttir
420 18.01.2006 Launa- og starfskjör skráðra félaga í kauphöllinni Jóhanna Sigurðar­dóttir
709 04.04.2006 Lausafjárkaup, ­þjónustukaup og neytendakaup (kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa) Viðskipta­ráð­herra
76 11.10.2005 Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.) Björgvin G. Sigurðs­son
203 13.10.2005 Lánasjóður land­búnaðarins Björgvin G. Sigurðs­son
656 22.03.2006 Lánveitingar til stjórnenda fyrirtækja Jóhanna Sigurðar­dóttir
611 09.03.2006 Leiguverð fiskveiðiheimilda Valdimar L. Friðriks­son
154 06.10.2005 Leyfi til olíuleitar Ásta R. Jóhannes­dóttir
169 06.10.2005 Leyfisveitingar til fyrirtækja Sigurjón Þórðar­son
652 21.03.2006 Lyfjalög (sala nikótínlyfja) Katrín Júlíus­dóttir
452 24.01.2006 Lyfjaverð í heildsölu Ásta Möller
463 26.01.2006 Löggilding starfsheita sérfræðinga í ­tækni- og hönnunargreinum (grafískir hönnuðir) Iðnaðar­ráð­herra
719 06.04.2006 Löggilding starfsheitis áfengis- og vímuefnaráðgjafa Valdimar L. Friðriks­son
627 14.03.2006 Meðferð mála hjá Samkeppniseftirlitinu Sigurjón Þórðar­son
633 16.03.2006 Merking matvæla Ísólfur Gylfi Pálma­son
620 09.03.2006 Mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn (heildarlög, EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
123 04.10.2005 Námsefni framleitt af aðilum utan skólakerfisins Kolbrún Halldórs­dóttir
798 04.05.2006 Neysluviðmiðun Kristinn H. Gunnars­son
614 09.03.2006 Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til hitaveitna) Iðnaðar­ráð­herra
804 31.05.2006 Nýbyggingar Jóhanna Sigurðar­dóttir
348 21.11.2005 Raforkumálefni Iðnaðar­ráð­herra
439 20.01.2006 Rekstrarskilyrði íslenskra kaupskipaútgerða Kristján L. Möller
492 02.02.2006 Rekstur vöruhótela Jóhann Ársæls­son
60 10.10.2005 Ríkis­endur­skoðun (útboð endurskoðunar) Guðlaugur Þór Þórðar­son
47 10.10.2005 Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs) Guðlaugur Þór Þórðar­son
721 11.04.2006 Samkeppnislög (mat á lögmæti samruna) Bjarni Benedikts­son
587 03.03.2006 Samkeppnisstaða fiskverkenda Sigurjón Þórðar­son
66 11.10.2005 Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga Guðlaugur Þór Þórðar­son
676 27.03.2006 Samkeppnisstaða íslenskrar fiskvinnslu Jóhann Ársæls­son
590 06.03.2006 Samkeppnisstaða ríkisbanka á húsnæðismarkaði Guðlaugur Þór Þórðar­son
671 27.03.2006 Samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Suður-Kóreu Utanríkis­ráð­herra
682 28.03.2006 Samningur milli Íslands, Danmerkur og Færeyja (sameiginlegt efnahagssvæði) Utanríkis­ráð­herra
284 08.11.2005 Samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Túnis Utanríkis­ráð­herra
539 16.02.2006 Símtöl milli farsímakerfa Sandra Franks
142 17.10.2005 Sívinnsla við skil skattframtala Valdimar L. Friðriks­son
638 20.03.2006 Sjálfstætt starfandi heimilislæknar Lára Margrét Ragnars­dóttir
127 06.10.2005 Skatteftirlit með stórfyrirtækjum Jóhanna Sigurðar­dóttir
515 10.02.2006 Skattkerfið og fjárfestingar í sprotafyrirtækjum Björgvin G. Sigurðs­son
124 06.10.2005 Skattlagning söluhagnaðar af hlutabréfum og vaxta til erlendra aðila Jóhanna Sigurðar­dóttir
36 10.10.2005 Skil á fjármagnstekjuskatti Ögmundur Jónas­son
769 05.04.2006 Skoðanakannanir Magnús Þór Hafsteins­son
666 27.03.2006 Skráning og þinglýsing skipa (miðlægur þinglýsingargagnagrunnur) Samgöngu­ráð­herra
187 11.10.2005 Skuldir eftir aldri Helgi Hjörvar
371 25.11.2005 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar) Fjármála­ráð­herra
498 06.02.2006 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (stjórnir, starfskjör stjórnenda og starfsmenn við eignastýringu) Jóhanna Sigurðar­dóttir
490 02.02.2006 Staða bankanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
797 04.05.2006 Starf Íslands á vettvangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 2005 Heilbrigðis­ráð­herra
669 27.03.2006 Starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur) Dómsmála­ráð­herra
647 21.03.2006 Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (opinber skráning verðbréfa, EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
552 20.02.2006 Starfsemi og hæfi stjórnenda Kauphallarinnar Jóhanna Sigurðar­dóttir
366 24.11.2005 Starfsmannaleigur Félagsmála­ráð­herra
734 04.04.2006 Stofnun hlutafélags um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins Fjármála­ráð­herra
708 03.04.2006 Stofnun hlutafélags um flugleiðsögu­þjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands Samgöngu­ráð­herra
392 02.12.2005 Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins Iðnaðar­ráð­herra
251 07.11.2005 Strandsiglingar (uppbygging) Jón Bjarna­son
247 20.10.2005 Svörun í ­þjónustusíma Jón Bjarna­son
162 13.10.2005 Takmörkun auglýsinga á óhollri matvöru Ásta R. Jóhannes­dóttir
623 13.03.2006 Tekjuskattur (samlagshlutafélög og lífeyrissjóðir) Fjármála­ráð­herra
793 28.04.2006 Tekjuskattur (gengishagnaður) Fjármála­ráð­herra
302 10.11.2005 Tryggingavernd torfæruhjóla Siv Friðleifs­dóttir
276 04.11.2005 Tæknifrjóvganir Ágúst Ólafur Ágústs­son
616 09.03.2006 Uppboðsmarkaðir sjávarafla (EES-reglur) Sjávarútvegs­ráð­herra
571 23.02.2006 Upplýsingar frá Fjármálaeftirlitinu Sigurjón Þórðar­son
663 22.03.2006 Upplýsingar í ársreikningum um lán til stjórnenda fyrirtækja Jóhanna Sigurðar­dóttir
422 18.01.2006 Upplýsingaskylda bankastofnana Jóhanna Sigurðar­dóttir
125 06.10.2005 Upplýsingaskylda í ársreikningum Jóhanna Sigurðar­dóttir
102 06.10.2005 Útflutningur á íslensku vatni í neytendaumbúðum Guðmundur Hallvarðs­son
130 06.10.2005 Útflutningur dilkakjöts Drífa Hjartar­dóttir
781 19.04.2006 Útgáfa krónubréfa Kristján L. Möller
791 28.04.2006 Útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum o.fl.) Mennta­mála­ráð­herra
650 21.03.2006 Vatnsafl og álframleiðsla Mörður Árna­son
344 18.11.2005 Vátryggingarsamningar (heilsutryggingar og áhættulíftryggingar) Viðskipta­ráð­herra
74 12.10.2005 Veiting virkjunarleyfa Mörður Árna­son
77 12.10.2005 Verðbréfaviðskipti (hagsmunir smárra fjárfesta) Sigurður Kári Kristjáns­son
568 23.02.2006 Verðbréfaviðskipti (lágmarkseignarhaldstími, vernd smárra hluthafa o.fl.) Jóhanna Sigurðar­dóttir
655 22.03.2006 Verðbréfaviðskipti (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
382 29.11.2005 Verkefnasjóður sjávar­útvegsins (ráðstöfun fjár) Sjávarútvegs­ráð­herra
345 18.11.2005 Verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald) Viðskipta­ráð­herra
593 07.03.2006 Viðbúnaður við áföllum í fjármálakerfinu Jóhanna Sigurðar­dóttir
87 05.10.2005 Viðskipti fruminnherja á fjármálamarkaði Jóhanna Sigurðar­dóttir
396 06.12.2005 Viðskipti með aflaheimildir Jóhann Ársæls­son
232 20.10.2005 Viðskipti með hunda Jón Gunnars­son
624 13.03.2006 Virðisaukaskattur (lágmark virðisaukaskattsskyldrar sölu o.fl.) Fjármála­ráð­herra
762 03.04.2006 Þróun áfengisgjalds Birgir Ármanns­son
751 03.04.2006 Þyrlur Landhelgisgæslunnar Guðmundur Hallvarðs­son
328 16.11.2005 Öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum Dómsmála­ráð­herra

Áskriftir